man‎Wijnand Peters van Amstel‏‎
Geboren ‎± 1555 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 90
Wijnand Petersz. van Amstel, geb. Gemert ca. 1555 33), glazenier
in de Veestraat te Helmond, zetter van het maandgeld ald., overl.
na 15 juli 1630 34), tr. Maria Cornelis Marcelisz.dr., overl. na 10 nov.
1626.
1595 maart 15, Helmond. Geertruyt Danleis van Mierloe met haar
gecoren momber Wijnent Peters alias die gelaesmaecker transporteert.
(Helmond R 242 , fol. 129).
1607 nov. 5, Helmond. Mr. Henriek van Rossum, timmerman, heeft
aangenomen van Wijnani Peters van Amstel te timmeren een huis op de
hoefstad in de Veestraat, waar Wijnent is afgebrand. Met beschrijving
en duidelijke handtekening.
(Not. archief 2541) .
1608 okt. 1, Gemert. Wijnani Peterssen van Ampstel momber gesteld
van Lysbeth van Lanckvelt en haar kinderen bij Aryan Peters van
Ampstel. Okt. 3. Wijnent voorschreven geeft procuratie aan Jan Vers
In al zijn zaken.
(Gemert R 2).
1626 nov. 10, Helmond. Ten overstaan van notaris Adr. Brouwer
maken Wijnent Peters van Amstel en Marlken Cornslis Marcellsdr.,
zij krank te bedde, testament. Hun oudste zoon Peter Is onlangs
gestorven en heeft zijn huwelijkegoed gehad. Hun andere zoon en vier
dochters zijn allen getrouwd.
(Not. archief 2544).

Uit dit huwelijk, volgorde onzeker:
etc etc

34) Doopgetuige te Helmond. Zie verder over hem B.L. 1974, 38.

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com