man‎Henricus Rudolphus Rutger van Roosmalen‏‎
Overleden ‎14 jan 1668 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Hertrouwd zie akte 56 van 12-08-1656.

BHIC: OpenArchives
Overledene Henderick Roelofs van Rosmalen
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 14-01-1668
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: laet achter Jenneken sijne huijsvrouw met 4 kinderen, inden Baers
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 13
Gemeente: Schijndel
Periode: 1667-1698
Religie: Nederduits Gereformeerd


Fiche tweede echtgenote:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-BF6N?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 3826 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Rosmaelen
Jenneken w.v. Hendrick Roelofs van
1 zoon op d'oetelaer
begraafdatum: 7 febr 1683
Schijndel 13 register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

[Gebruikersnotities]
Meer aktes beschikbaar - zoek op: "H?nd* R*lo* Ro*sma* schijndel"

https://proxy.archieven.nl/235/442947AB6CBB40CFB7C199AE065E7425
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
240 Daniel Delissen van der Aa president en Joachim Aertssen van der Schoot en Anthonie Henick Vuchts schepenen en Handrick Roeloffs van Roosmaelen borgemeester allen te Schijndel verklaren ten behoeve ...
Datering: 30-08-1649
Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/79CFB543521A4FA29BD22DD23486B77C
290 Dirk Janssen Pemmic (?) hopkoper (48), Willem Anthonissen van den Broeck landbouwer (65), Arien Lamberts (29), Bartel Jan Meussen Pijnappels (32) allen uit de parochie Schijndel met verklaring ten behoeve van Handrick Roeloffs van Roosmaelen, waarbij de 1e attestant verklaart dat hij in 1655 ten huize van Cornelis de Laekencoper in aanwezigheid van diverse getuigen heeft gekocht van Jan Peters Radenmaecker het gehele hopgewas van Jan van dat jaar tegen een prijs van 11 gulden 10 stuivers per honderd pond en op 6 september 1655 heeft hij dezelfde koop van de hoop overgedragen aan Handrick Roeloffs voor “een vaen biers” die de attestant zelf zou betalen met de conditie dat Jan Peters daarmee accoord zou gaan (consenteren) en hiermee tevreden zou zijn. Hij is toen naar het huis van Jan Peters samen met Handrick Roeloffs en heeft Jan Peters toen uitgelegd hoe hij de koop van de hop heeft overgegeven aan Handrick Roeloffs en Jan Peters liet weten dat hij daarmee tevreden was. Willem Anthonissen van den Broeck de 2e attestant verklaart dat hij gezien heeft dat Handrick Roeloffs op zondag voor Sint Maarten zijnde de 7-11-1655 aan Jan Peters een geldbedrag heeft gegeven zonder te weten hoeveel. Hij heeft toen hehoord dat Jan Peters zei, dat hij “soo veel niet van doen hadde”en indien Handrick Roeloffs dat begeerde dan zou hij hem wel een partij terruggeven, waarop Handrick Roeloffs antwoordde: “Ick moet u eens betalen off ick het u soveel een langhe off soo veel maer dat comt all ten eenen” en toen heeft Jan Peters het hele bedrag behouden. Arien Lamberts verklaart dat hij zich nog wel herinnert dat in november ongeveer 2 of 3 dagen nadat Willem de zoon van Hanrick Roeloffs de hop had opgezakt hij attestant is gekomen ten ten huize van Jan Peters en dat hem toen het volgende heeft gezegd: “Willem heeft hier oock geroepen, hij soude hier oock hebben comen sacken, maer ick seijde hem dat op acht daegen niet aenquam, men can eenen man op acht daegen niet achterhaelen”.
Vervolg:
Bartel Jan Pijnappels verklaart dat hij op de dag dat Willem Handrick Roeloffs ’s morgens ten huize van Jan Peters Radenmaekers was geweest om de hop op te zakken namelijk op 6 november, ook ten huize van Jan Peters is gekomen en dat Jan Peters toentegen hem heeft gezegd dat Willem ’s morgens vroeg toen hij nog op bed lag, aan huis is geweest en dat hij 105 of 106 pond hop zou komen opzakken maar dat kon hij niet in een keer meenemen en zou de rest ’n andere keer komen halen. Getuigen: Arien Joosten en Eijmbert Janssen van den Oetelaer.
Datering: 04-01-1656
Pagina: 240
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330611&miview=ldt
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
56 Huwelijkse voorwaardes tussen Handrick Roeloffs van Roosmaelen weduwe van Anneken dochter Jan Peters van der Meulen met Jenneke dochter van Antonis Janssen, beiden wonend te Schijndel. Hendrik heeft bij haar al een zoon Jan verwekt (natuurlijk isdoorgestreept), die zoals de andere kinderen ook een huwelijksuitzet krijgt. Er is ook een voorzoon Willem van deze Hendrik die ook een uitzet krijgt
Datering: 12-08-1656
Pagina: 187
Plaats: Sint-Michielsgestel

2e huwelijk niet gevonden in index BHIC (Mei2020).

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11331081&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
171 Codicil van Handrick Roelofs van Roosmalen en zijn vrouw Jenneken Anthonis Janssen, inwoners van Schijndel. Ze ratificeren hun eerdere huwelijkse voorwaardes die werden opgemaakt voor notaris Jan van de Heuvel op 12 augustus 1656. Als de testateur eerder sterft mag Jenneken uit het sterfhuis alle meubels van haar en het geld er uit halen dat ze heeft ingebracht en dat zijn de volgende spullen (volgt inventaris). Ze heeft ook nog 300 gulden ingebracht. Verder vermaken ze elkaar aan de langstlevende een perceel land en na de dood vande laatstlevende versterft dat op hun beider wettige zoon Jan. Als Jan zonder wettig nageslacht blijft versterft het daarna op de voorkinderen van Handrick Roelofs uit diens eerste huwelijk. Actum Schijndel
Datering: 11-04-1665
Pagina: 529
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/E887E5D4836C4900840DE1A48B677A18
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
Schepenakte 54 Jan zoon van Handrick Roelof van Rosmalen verwekt bij Anna dochter van Jan Peter van der Meulen met Marijken zijn zuster gassisteerd door Eymbert Jansen (?) van Oettelaer, Eijmbert Aryen Harmans man van Marijken dochter van Handrick Roefs met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis schop boomgaard onder den Borne, met last aan het Convent van Sint Geertruiden binnen Den Bosch, twee stukken nieuw land, een ½ kamp groesland op de Heeswycksestege naast de Vuijlenborchcamp [erf van het Convent van de Uilenburg binnen Den Bosch], land in den Borne, land ter plaatse bij de Momberscamp, twee stukken nieuw land opt Oetelaer, huis hof boomgaard ondert Wijbosch, land in de Borne, idem land ter plaatse. cijns aan de Heervan Boxtel
Datering: 14.4.1668
Plaats: Schijndel

=============
brabants_leeuw_1992_2_65_80.pdf
Ill-a. HENDRICK ROELOF RUTTEN VAN RoosMALEN68, geboren
in 1598 of 1599 en te Schijndel overleden op 14 januari 1668.
Hendrick Roelof Rutten was evenals zijn vader een koopman in
hop, zoals blijkt uit een brief van 10 april 1633 aan de schout en
schepenen van Schijndel, waarin kooplieden zich erover beklaagden
...
En dan opeens, volkomen onverwacht het volgende... Op 17
december 1645 verkochten de erfgenamen van Hendrick Hendrick
Eymbert Voets publiekelijk voor alle man aan Jan Handrick
Roelofs van Roosmaelen den jonge een huis met landerijen voor
ƒ2011.70 Sindsdien wordt vrijwel steeds zijn vader Hendrick Roelof
Rutten met de achternaam Van Roosmalen gekwalificeerd.
...
Op 27 november 1621 huwde Hendrick van Roosmalen aldaar
met Anna Johannis Petri van der Meulen alias Vercuylen. <======= ALIAS?
...
Na het overlijden van zijn vrouw Anna maakte Hendrick met
zijn aanstaande tweede vrouw Jenneken, dochter van Anthonis
Janssen, op 12 augustus 1656 een zogenaamd contract antenuptiael
ofte houwelijksche vorwaerde voor notaris Van de Heuvel
te Sint-Michielsgestel.

Gehuwd (religieus) ‎27 nov 1621 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 69 van 15.3.1646 bij erfdeling. Zie notitie bij vader bruid.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Rodolphi Ruthgeri
Bruid Anna Joannis Petri
Getuige Joannes Christiani Martini & Georgius Joannis Georgii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-11-1621
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 173v02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Henricus Rudolphus Rutger van Roosmalen??
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 183 of 818
27 augustus 1621

Kids:
Joannes: Henricus Rodolphi vader 13-01-1622 Schijndel DTB doopakte x Anna - getuigen: Valerius Petri Reyneri & echtgenote van Egidius Rutgeri.
Catharina: Henricus Rodolphi vader 19-03-1623 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Egidius Isidori Spirincx & weduwe van Jacobus van Esch.
Maria: Henricus Rodolphi vader 27-08-1624 Schijndel DTB doopakte x Anna - getuigen: Henricus Cornelii & echtgenote van Rutgerus Rodolphi.
Anthonius: Henricus Rolandi vader 20-01-1626 Schijndel DTB doopakte x Anna - getuigen: Nicolaus Joannis & Catharina Gisberti Theophili
Guilhelmus: Henricus Rodolphi vader 18-07-1627 Schijndel DTB doopakte x Anna - getuigen: Theodoricus Henrici & Maria Petri Wouteri
Ruthgerus: Henricus Rodolphi vader 04-03-1629 Schijndel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Joannes Martini Adriani & Lutgardis Wilhelmi Joannis
(ongeveer 46 jaar gehuwd) met:

womanAnneken Joannis Petrus van der Meulen‏

[Gebruikersnotities]
=============
brabants_leeuw_1992_2_65_80.pdf
Op 27 november 1621 huwde Hendrick van Roosmalen aldaar
met Anna Johannis Petri van der Meulen alias Vercuylen. <======= ALIAS - ben ik nog niet tegengekomen?
=============

https://proxy.archieven.nl/235/E887E5D4836C4900840DE1A48B677A18
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
54 Jan zoon van Handrick Roelof van Rosmalen verwekt bij Anna dochter van Jan Peter van der Meulen met Marijken zijn zuster gassisteerd door Eymbert Jansen (?) van Oettelaer, Eijmbert Aryen Harmans man van Marijken dochter van Handrick Roefs met scheiding en deling van goederen met o.a. huis esthuis schop boomgaard onder den Borne, ...
Datering: 14.4.1668
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 82
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com