man‎Willem Joannis Petrus van der Meulen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/2B00B91A361E4A1EBADFC672CEDCA80E
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
79 Corst zoon van Willem Janssen van der Meulen verwekt bij Luijtgen dochter van Adriaen Corsten smit, als ook Marten Jan Handrick Hellincx man van Jenneken zijn vrouw dochter van Willem & Luijtgen, hebben verkocht Margrietgen weduwe van Dirck Janssen van der Meulen ter tochte en haar kinderen ten erfrechte land onder Wijbos en Margrietgem heeft afstand gedaan van haar tochtrecht op de goederen waar die ook gelegen zijn tbv Jan Dirckssen haar zoon
Datering: 19.4.1659
Plaats: Schijndel

Gehuwd (religieus) ‎15 aug 1619 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 69 van 15.3.1646 bij erfdeling. Zie notitie bij vader bruidegom.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Guilhelmus Joannis Petri
Bruid Luijtgardis Adriani Christiani Smits
Getuige Valerius Petri
Diversen: dominus
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-08-1619
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 170r06
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

met:

womanLuijtgardis Adriani Christiani Smits‏

[Gebruikersnotities]
Was haar echtgenoot al overleden:

BHIC: OpenArchives
Dopeling Leonardus Leonardi
Vader Joannis Henrici Leonardi
Moeder Luthgarda Adriani Christiani Smits
Getuige Henricus Gerardi Francisci & Maria Henrici Leonardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-01-1627
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 137v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Hertrouwd:

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Godefridi Wouters
Bruid Lutgardis Adriani Christiani Smits
Getuige Norbertus N.N.
Diversen: dominus; vice pastor
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-01-1631
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2007r01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Johanna: Luijtgardis N.N. moeder 12-11-1634 Schijndel DTB doopakte x Joannes Godefridi
Helwigis: Luijtken N.N. moeder 03-04-1639 Schijndel DTB doopakte x Joannes Godefridi

GENOEMD:
https://proxy.archieven.nl/235/93C56A7328EC461ABDFAE4534301BEBC
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
210 Anthonis en Willem broers kinderen van wijlen Adriaen Corst Smit en Jenneken hun zuster verwekt bij Jenneken dochter van Wouter Cornelis van den Braecke, Jan zoon van Goijart Wouters man van Luijtgen dochter van Adriaen & Jenneken in naam van deHeer en Mr. Wouter Smits licenciaat in de Godheid en pastoor te Roeselaere zoon van Andries Smits & Jenneken op basis van een procuratie dd. 17 januari 1646 met een scheiding en deling met o.a. ...
Datering: 18.2.1648
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/183B20E9F28E461EA47DE187A10CC27C
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
38 Corstiaen zoon van Willem Janssen van der Meulen en Luijtgen zijn vrouw dochter van Adriaen Corstiaen Smit, Marten Jan Handrick Hellincx man van Jenneken dochter van Willem & Luijtgen, Heijlken dochter van Jan Goyert Wouters verwekt bij Luijtgen zijn vrouw, Dielis Handrick Smits en Goijert Handrick Gijsberts met scheiding en deling met o.a. ...
Datering: 11.4.1663
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/ACAA7B93FB184D6C9F3045C7FE46B029
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
134 Corstiaen en Wilbert zonen van wijlen Anthonis Adriaen Smits verwekt bij Deliana dochter van Handrick Servaes Schoenmaeckers, Peeter Janssen van Geldrop man van Maijken dochte rvan Anthonis & Deliana en Jenneken meerderjarige dochter van Anthonis & Deliana, samen met Jan van den Vorstenbos haar momboir, Servaes Jan Servaessen Schoenmaeckers en Peeter Handrick Servaes Schoenmaeckers momboiren over Lijsken minderjarige dochter van Anthonis & Deliana, Costiaen Willems van der Meulen verwekt bij Luijtgen dochter van Adriaen Corsten Smits, Marten Jan Hellincx man van Jenneken dochter van Willem & Luijtgen, Handrick Gerit Wouters man van Heylken dochter van Jan Goyert Wouters verwekt bij Luijtgen dochter van Adriaen Corsten vs., als ook Huijgo Eymberts van Berckel en Jan Aert Claessen van der Aa momboiren over de twee minderjarige kinderen van wijlen Willem zoon van Adriaen Corsten Smits verwekt bij Marijken dochter van Jan Claessen van der Aa, testamentair earfgenamen van Jenneken dochter van Adriaen Corsten Smits met een scheiding en deling van goederen nagelaten door genoemde Jenneken met o.a. ...
Datering: 27.3.1665
Plaats: Schijndel

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5123.49&minr=18653954&miview=ldt
5123.49 Index schepenprotocol Vught (5123.49)
335 Voor schepenen van Vught zijn verschenen Corstiaan Antonis Smits en Peeter Janssen van Geldrop als man en momboor van Maeijcken de dochter van Antonis Smits. Tevens is verschenen Corstiaen Willems zoon van Willem van der Meulen gehuwd geweest met wijlen Luijtten dochter van Arien Corsten Smits. Ook is verschenen Martten Jan Heijlincx als man en momboor van Jenneken dochter van wijlen Willem van der Meulen en zijn vrouw Luijtien. Verder is verschenen Hendrik Geerits als man en momboor over zijn vrouw Heijltien ook dochter van Luijtien eerder genoemd. Ook zijn verschenen Wilbort en Jenneken kinderen van Antonis Smits. Corstiaen Antonis Smits en Jan Aert Claessen treden ook op als momboren over Adriaen en Maeijken onmondige kinderen van Willem de zoon van Adriaen Corstiaen Smits. Servaes Jan Servaessen en Corstiaen Antonis Smits treden op als momboren over Elisabet de onmondige dochter van wijlen Antonis zoon van Adriaen Corsten Smits. Zij allen zijn erfgenamen van Jenneke de dochter van Ariaen Corstiaen Smits. ....
Datering: 30-04-1667
Plaats: Vught

Voor meer informatie: bertho@derikx.com