man‎Jan Bartholomeussen‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 119 met datering: 1612-1615: "Jan Bartholomeussen man van IJda"
met:

womanIjken Dirck "Ijda" Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/A721802FE40A4CF6AEBC1B25DCE5C915
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
161 Jan Bartolomeus ende Henrick Dirick Roeloffs, betalngsgelofte, Luijcas ssone wijlen Rutger Luijcass., 30 gl. hercomende van seeckere coopmanscap van eenen perde, 6 maart 1598, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D5708CB51B224DC19A938078A895A3CE
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
108 Jan Bartholomeussen man van IJken dochter Dirick Roeloffs, Henrick Dierck Roeloffs ende Anthonisken dochter des vs. Dierck Roeloffs ende Anna syne huijsvrouwe, scheiding en deling, huijs hoff ende boomgaert 2 lop. aent Wijbosch ...
Datering: 1612-1615

WIE IS DIT? 80 Jaar - geboren rond 1540
https://proxy.archieven.nl/235/687B9E63FF41481997EFC58B7BA9CA12
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
18 Gijsbert Peter Scheijmans, Jan Bartholomeuss. en Barbara weduwe van Henrick Pauwels wordt gevraagd of ze iets weten over een sloot gelegen tussen het erf dat voorheen toebehoorde aan Jan Peeterss. van den Huevel en het erf van Gerit Ardt Schoenmaeckers – Gijsbert is 73 jaar oud en heeft daar in een klein huisje gewoond staande op het erf van Peter Reijnders ongeveer 53 jaren geleden en hebben daar een hof gebruikt met hofkruid en daar lag ook een dijk maar dat er ook een sloot lag heeft hij nooit gezien; Jan Bartholomeussen is 80 jaar oud verklaart nagenoeg hetzelfde en noemt de Jan Peetersdijck waar ‘eijkenstocken’ stonden; Barbara is 78 jaar oud en heeft van die sloot nooit gehoord verklaart ze
Datering: 29.5.1620

WIE IS DIT? Zoon Jan van 34 jaar - dus gehuwd rond 1623-35=1588 - Zie akte 53: Het paar had een zoon Jan.
https://proxy.archieven.nl/235/AD45D4B4FFF54197BE89DCB78724B514
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
105 Jan Henricx van Gerwen en Jan Luijcas schepenen geven aan dat voor hen is verschenen Willem Gijsberts van den Bogairt oud 50 jaar en Jan zoon van Jan Bartholomeussen oud 34 jaar met een verklaring over een zwartbruine ruin [10.6.1623]; ...
Datering: 16.6.1623

JAN BARTOLOMEUS TIJS
https://proxy.archieven.nl/235/AABFFF15E491487AB481C0E672B032DE
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
53 Aerdt en Huijbert broers zonen van Jan Bartholomeus Tijs eb Yda zijn vrouw dochter van Dirck Roelofs, Lambert Henricx van Delft man van Dircxken dochter van Jan & Yda hebben verkocht aan Jan Jan Bartholomeus hun broer en zwager huis esthuis en land onder Wijbosch
Datering: 7.9.1635
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com