man‎Peter Lamberts‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 119 met datering: 1612-1615: "Peter Lamberts man van Aijken"
met:

womanAijken Dirck Roelofs‏

[Gebruikersnotities]
Mogelijk???

Noemt "Peter Lamberts " en "de wedue Anna Diric Roeloffs"
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351251&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
392 vervolg van 388: van Steven Jan Diricx, kynder ende erfgenamen met Peteren condivident, Jan onmundich sone, noch eenen camp groesvelts eenen mergen in d’Everdonck, de wedue Gerart Jan Peeters cum prolibus, de gemeynt, Dirick Jan Dirick Bevers, noch 1/3 van drie buender velts over het Broeck, eenen camp genoemt de Buecken, eenen camp genoemt de Seven Buenders, Jan Gerart Michielen, Sint Antonisbuenre, 1 gl. 10 st. aen Sint Barbarenaltaer, chyns van den gronde, Peter Lamberts is te deel gevallen eenen acker tuellants 3 lop. ter plaetse vs., kynder ende erfgenamen Steven Jan Diricx, Rutger Jan Rutten, de wedue Anna Diric Roeloffs, den gemeynen wech, noch eenen acker tuellants 4 lop. ter plaetse vs., kynder ende erfgenamen Steven Janss., de kynder ende erfgenamen van Peter Schijmans, Lenert Gerarts, Anna Dirick Roloffs, Jannen Rutten condivident
Datering: 1600-1605

Noemt "Peter Lambert Peters, Anna wedue Diric Roeloffs"
.
https://proxy.archieven.nl/235/1570A908BA0E43D88FECEA716574E337
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
50 onder het Wijbosch in die Hoeff, die wedue Daniel Henric Daniels, Jan Gerit Michielen, Reijnder Gerong Bartolomeus, Jan Gerings, aen d’arm formerije binnen den Bossche, aen Onser Liever Vrouwen altair binnen der kercke van Sint Jans Evangelisten binnen den Bossche, Peter Lambert Peters, Anna wedue Diric Roeloffs, inde Berisacker, Corstiaen Jan Willems, erfgenamen Pauwels Willems, die wedue Jan Peters, Mr. Ardt Wouterst en Bossche
Datering: 1605-1612

https://proxy.archieven.nl/235/74B4B4DEC45D40FF8524CA87F09ACEA1
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
122 Henrick Lenarts, een stuck hoijlants metten hoplant een mergen, Peeter Lamberts, wedue Claes Daniels, onmujdige kynderen wijlen Jan Dierck Roelofs, een stuck ackerlants ... 7 mei 1613 ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/8030933AFCE045EB88394DB5266380CA
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
143 ... , Peter Lamberts, ... 23 november 1613
Datering: 1612-1615

Wie zijn dit?
https://proxy.archieven.nl/235/90FA85426BED43CD9D71B7803E2A532B
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
182 Jan Peeter Lamberts, Henrick Dirck Roeloffs man van Heijlken dochter van Jan, Pauwels Henrick Dirckss. man van Marijken dochter van Jan, Ardt Jan Evertss. man van Lijntgen oock dochter van Jan, Jenneken ende Peterken oock dochteren van jan, betalingsgelofte ... 11 maart 1614 ...
Datering: 1612-1615

"Peeter Lambert Peeters weduwe mette kynderen"
https://proxy.archieven.nl/235/6EA7782751A04DA587DCC271B9CF69AB
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
155 Henrick zoone Lenert Gerit Penincx man van Elizabeth dochter Dirick Roelofs, betalingsgelofte, Peeter ende Dirick gebroederen kynderen Jan Peeter Reijnders tbv Antonia naegelaten weduwe Jan Peeters ende haere kynderen, drije stucken lants 5 lop.onder het Wijbosch in de Weu, Peeter Lambert Peeters weduwe mette kynderen, , een braeck lants ackerlant ende heyvelt inden Duijn, ...
Datering: 1615-1619

Zoon Jan is momboir van kids Henrick de broer van Aijken.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229836&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
343 Jan zoone Peter Lambertss. ende Jan zoone Henrick Dirick Roelofss. momboiren van de 6 onmundige kijnderen wijlen Henrick Diricxss. Roelofss. verweckt bij Heijlken dochter Jans Peterss., consent ende autorisatie dd. 23 juny 1618, ...
Datering: 1620-1623

WIE IS DIT?
Noemt ene "Peeter Lamberts van den Vorstenbosch" in combinatie met zus Mariken en echtgenoot.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229614&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
121 ... 30 maart 1620 ...
Goijart Jacops ende Mariken dochter Dirick Roeloffs sijn huijsvrou, Jacop Goijartss. [24], Wouter zoone Anthonis Emonts man van Mariken dochter Goijart Jacops ende Mariken voornoemt, Antonia dochter Dirick Roelofs nagelaten wedue wijlen Jan Peeterss. ende hare kijnderen verweckt door Jan Peterss., een stuck tuelants 1 ½ lop. onder tWijbosch , Gijsbert Peter Schijmans, wedue Jan Peter Schijmans, Henrick Lenart Gerits, wedue Claes Daniel Smolders, Peeter Lamberts van den Vorstenbosch, Jan Gortss. ende Jacop syn broeder
Datering: 1620-1623

WIE IS DIT?
"Peeter Lamberts van den Vorstenbosch momboiren van de 6 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs "
.
https://proxy.archieven.nl/235/D136075CC8B743E0A6418BA8821CB62D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
86 Dirick Jans Bevers ende Corstiaen Elias van de Laerschot schepenen, Jan Gijsberts van den Bogart man van Peeterken, Dielis Joosten man van Jenneken, Pauwels Henrick Diricxss. man van Mariken, Jan Peter Heijms man van Katalijn ,Dirick Henricxss. ende Peeter Lamberts van den Vorstenbosch momboiren van de 6 onmundige kynderen wijlen Henrick Dirick Roeloffs verweckt by wijlen Heijlken , alle dochteren Jans Peeters ende Engelken zyn huijsvrou dochter Henrick Janss. van Rullen tsamen verweckt, scheiding en deling, ....
Datering: 1623-1626

Voor meer informatie: bertho@derikx.com