man‎Gielis Levy‏‎

[Gebruikersnotities]
Dierck Roelofs x Anna
- Henrick
- Mariken ende Thonisken
- IJda x Jan Bartholomeussen
- Lijsken x Henrick Lenaerts
- Aijken x Peter Lamberts
- Margriet x Gielis Levy
-- Dierck
-- Lyntken x Jan Laurenssen
- Jan (wijlen - momboiren Marcelis Peeterss. ende Goossen Corsten)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.63&minr=14228551&miview=ldt
119
Henrick Dierck Roelofs, Mariken ende Thonisken gesusteren dochteren van Dierck Roelofs, Jan Bartholomeussen man van IJda, Henrick Lenaerts man van Lijsken, Peter Lamberts man van Aijken alle dochteren van Dierck, Dierck zoone Gielis Levy verwckt by Margriet dochter van Dierck Roelofs, Jan Laurenssen man van Lyntken dochter van genoemde Gielis, Marcelis Peeterss. ende Goossen Corsten momboiren van de onmundige kynderen wijlen Jan Dierck Roeloffs alle erfgenamen van Dierck Roelofs ende Anna syne huijsvrau tsamen verweckt, scheiding en deling, woonhuijs schuer esthuijs hoff boomgaert ende lant 6 lop., Jan Claessen, den gemeijnen wech, de weduwe Claes Daniels ende Henrick Joosten, 1 ½ gl. aen Antonis Willems tot Dinter, 20 st. aen Gijsbert Peeter Schijmans, 2 st. grontchijns aen den Heer van Helmont
Datering: 1612-1615
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 63
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 119 met datering: 1612-1615: "Dierck zoone Gielis Levy verwckt by Margriet dochter van Dierck Roelofs"
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555