man‎Jan Dirck Roelofs‏‎
Overleden ‎± 1608
[bron]
Genoemd in akte 54 van 28.1.1603.
Zie akte 526 met datering 1597-1600: "in de marge: 29 januari 1605, heeft Jan Diric Roeloffs getelt aen handen van ..."
Zie akte 334 van 31 maart 1610: "Mariken dochter Rutger Goossens nagelaten wedue wijlen Jan Diric Roeloffs"
Genoemd als wijlen in akte 122 van 7 mei 1613.

1605-1610

ABT1608

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/6C8B9FC456C3412997BCEC1E9829BECC
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
139 Anna naegelaeten wedue wijlen Rutger Goossens van den Wau, transport, Willem Rutten, Marcelis Peterss. man van Lysken, Jan Dirick Roeloffsz. man van Mariken, beyde wittige dochteren van Rutger Goossens, huijs hoff ende erffenisse vuytgescheyden dat die vs. Anne tot haeren behoeff reserveert eenen hopacker tegens Henrick Lamberts over gelegen, noch een hoijveldeken inde Hardebeemde om daer mede haeren vrye wille te doen hairen leven lanck, tot behoeff van haeren drie wittige kynderen, 5 juni1590, ...
Datering: 1589-1592
Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/A8E1A47706264919B0619D58B829D0E2
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
525 Marcelis Peeters. verkoop, Jannen Dirick Roeloffs, eenen acker tuellants graskanten ... 20 april 1600 ...
Datering: 1597-1600
Schijndel

GENOEMD IN KANTTEKING VAN 29 januari 1605
https://proxy.archieven.nl/235/FE66DE99B303444FA6DD1FED25142BD4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
526 ... in de marge: 29 januari 1605, heeft Jan Diric Roeloffs getelt aen handen van Jan Henric Peters ende Hermen Henricx die 210 gl. by Ceel Peters gelooft 167 gl. en 15 st. dar gecort 29 gl. 8 st.van twee jaer nterest blijft de summe 138 gl. 7 st., aen Jan Diricx ten Bossche 43 gl., 8 februari 1605
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351081&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
222 ... 25 februari 1603 ... deze geloofte is verandert 8 februri 1605, Jan Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, ... 25 februari 1603
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351058&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
199 Jan Dirck Roeloffs man van Mariken dochter wijlen Rutger Goossens, verkoop, ... 28 januari 1603, ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350999&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
140 Jan Dirck Roelofs, betalingsgelofte, Mariken dochter Laurens Peeters 39 gl., procederende van lanthuer, 26 april 1602 ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197428&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
54 Jan Dirick Roeloffs verkoopt in de herberg van Goris Joris land onder Wijbosch
Datering: 28.1.1603

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/2A3FCEDDCE3F494CB2CC79F34139708F
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
334 Marcelis soone Peter Pauwels man van Elisabet dochter Rutger Goossens, vercocht, huijs hoff esthuijs boomgaert ende erffenisse onder het Lutteleijnde, Mariken dochter Rutger Goossens nagelaten wedue wijlen Jan Diric Roeloffs, ... 31 maart 1610 ... mei 1613 ...
Datering: 1605-1612

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/74B4B4DEC45D40FF8524CA87F09ACEA1
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
122 ... , onmujdige kynderen wijlen Jan Dierck Roelofs, ... 7 mei 1613, ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/237E359A47EF4F71A2CA378B2E161531
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
162 ... Mariken weduwe Jan Dirck Roelofs, ... 21 januari 1614 ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/41A8CA06C21A4E3B8DF666F89A42BA37
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
194 Mariken docter Ruth Goossens weduwe wijlen Jan Dirck Roelofs, Mercelis Peeters ene Jan Battolomeusses. momboiren van de onmundige kijnderen wijlen Jan Dirck ende Mariken, Dirck zoone des vs, Jan Dircx, transport,... 9 mei 1614 ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/CEB7B714A62C417DB74A15EA804D180D
153 Goossen Corstiaens ende Jan Bartolomeuss. momboiren over de kynderen wijlen Jan Dirick Roeloffs verweckt by Marijken dochter Ruth Guldemonts , 29 arpil 1617 ...
Datering: 1615-1619

ZUS TONISKEN
https://proxy.archieven.nl/235/E25C0B9969E24A22928C86447DB55EAA
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
123 .. 3 february 1617 ... Maryken dochter Ruth Guldemonts naegelaeten weduwe van wijlen Jan Dirick Roeloffs, betalingelofte, Tonisken dochter Dirick Roeloffs naegelaeten weduwe van Jan Peeter Reijnderss., hunne verschillen ende differentien, actumet testes ut supra ...
Datering: 1615-1619

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229622&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
129 Mariken dochter Ruth Guldemans naegelaten weduwe wijlen Jan Dirick Roeloffs, Dirick ende Ruth gebroederen soonen Jan Diricx ende Mariken beyde gfecomen sijnde tot hebben mundigen jaeren, Jan Bartolomeuss. , Goossen Corstiaens, consent ende autorisatie dd. 5 meij 1620, ...
Datering: 1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229700&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
207 ... 17 february 1621 ... Mariken wedue Jan Dirck Roeloffs met hare kynderen
Datering: 1620-1623

ECHTGENOTE: Mariken Ruth Goossens
https://proxy.archieven.nl/235/AE24DF77A6A244B49FF86B5E9E6DA7C5
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
243 rekeninge ende bewijs voor de momboiren van de onmundige kynderen wijlen Jan Dirck Roelofs verweckt by Mariken syn huijsvrou dochter Ruth Goossens, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/E50D6C27F3DD4EBA98522222D92D0B92
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
244 Jan Dirck Roelofs, geheel vuytgeven 409-0-0, 11 april 1625, P. van Griensven secretaris 1625, Mariken naegelaten wedue wijlen Jan Dirick Roeloffs met Dirick ende Ruth haar soonen, Margriet hunne suster, het onmumdige kynt van Adriaen van Vlijmenby Adriaen ende Jenneken docter Jan Dirick Roeloffs tsamen verweckt, betalingsgelofte, Jannen soone Henrick Ardt Hellincx, huijs ende hoff, 11 april 1625, testes
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/4AE314D42F4240D3B058D6F4145EEF80
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
230 Dirick ende Ruth gebroderen sonen nJannen Dircken Roelofs ende Mariken dochter Rutgher Goossens tsamen verweckt, Adrian Jan Willemss. ende Ardt Jan Bartolomeuss.momboiren van de onmundige kynderen van Jan ende Mariken nl. Grietgen en van Ariken onmundige dochter Ariaen van Vlijmen ende Jenneken dochter Jan Dirck Roelofs ende Mariken tsamen verweckt, Henrick Ardt Hellincx, huijs hoff boomgart ...
Datering: 1623-1626

VIER KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/CE36D1331EA2432598AF9D21907C8C61
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
239 notitie 4 maart 1625, aen mijn Eerw: Heeren Schouthet ende Schepenen der dingbancke van Schynle, verthoenen met behoirlycke reverentie ende odtmoedt, Adriaen Jan Willemss. ende Aert Jan Meuss. momboiren over Meriken dichter …..Guldemans nagelaten wedue wijlen Jan Dierick Roeloffs met haere vier kynderen waaervan drie kynderen tot hennen mundige jaeren gecomen syn ende de vierde genoemt Jenneken deser werelt is overleden ende heeft een onmundich kynt achtergelaeten, zeecker huijs hoff metten lande etc.7 lop. onder het Lutteleijndt, Jan Henrick Artss., Laureijns Henrick Peterss., welck voirscreven huijs ….ongerepareert leeght in dack wenden ende dooren wanter myn….geholpen en wordt geschaepen is overhoop ter neder te vallen, 10 maart 1625, P. van Griensven secretaris
Datering: 1623-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229909&miview=ldt
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
416 Mariken weduwe Jan Dirick Roeloffs, Dirick ende Ruth soonen Jans Diricxss. ende Mariken voornoemt, mede voor haere susteren, betalingsgelofte, aen Mechtelt dochter Gijsbert Gijsberts van Sint Oeden Roij, 4 november 1622 ...
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/9ED029602F94489DB6AA62385FFE4DB2
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
8 Mariken dochter Ruth Guldemans naegelaten wedue wijlen Jan Dirick Roeloffs, betalingsgelofte, Tonisken naegelaten wedue wijlen Jan Peter Reijnderss., 10 maart 1623, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/942CBD0EDECA42328D52D6074C3925F3
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
97 Mariken naegelaten wedue Jan Dirick Roelofs met Dirick Jans Roelofs haeren soone, mede voor de medebroeders en susters van Dirick, transport, ... 28/29 december 1623, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/DF29AF809B8047A78DD33C449C8BFD20
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
251 Marijken weduwe wijlen Jan Dirck Roelofs, Dirck en Ruth broers kinderen van Jan Dircx & Marijken, Grietgen dochter van Jan & Marijken hebben verkocht aan ... [30.1.1641 – moet misschien toch 1642 zijn
Datering: 30.1.1641
Plaats: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 153 met datering 1615-1619 van 29 arpil 1617.

Paar voor het eerste genoemd in akte 139 van 5 juni 1590.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com