man‎Gossen Gossens van der Waude‏‎
Overleden ‎± 1565
[bron]
Genoemd in akte 70 van 11 februari 1551
Waarschijnlijk genoemd in akte 84 van 29 januari 1563

Echtgenote hertrouwd voor 1569.

1563-1569

[Gebruikersnotities]
ERFDELING OUDERS?
.
https://proxy.archieven.nl/235/743DC2F1B9134388A2AD6C159BC580B7
5122.42 Index schepenprotocol Schijndel (5122.42)
107 Laurens, Goessen, Jan en Ansem Willemss. man van Beelken allen wettige kinderen van Goessen Goessens van den Wau en Margriet zijn vrouw die een scheiding en deling van goederen zijn aangegaan nagelaten door hun ouders waarbij Laurens ... slotformule 16 mei 1536 ... Goessen is ten deel gevallen huis hof en hofstad en twee akkers samen 9 lop. aent Lutteleyndt in die Schoetschehoeven aen die Heijde ...
Datering: 16 mei 1536

https://proxy.archieven.nl/235/943E4D756F8D4D88AD81D11B3B74001E
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
133 Jan Evert Wouterss. heeft verkocht Goessen Goessenss. van der Wau een huis hof hofstad en erf groot 1 sester aent Lutteleyndt ...
Datering: 4 mei 1542

https://proxy.archieven.nl/235/6C5CEA0857E04D5A929C648EF57AC98D
5122.44 Index schepenprotocol Schijndel (5122.44)
150 Matheus Goessen Goessensz. van der Wau [er staat Vau] heeft verkocht Goessen Goessens van der Waude [Vaude] zijn broer nl huis hof erf ter plaetssen genoempt dLutteleinde genompt tHerremalen naast Jan Wijghe [vgl. Vyghe], ...
Datering: 5 februari 1549

https://proxy.archieven.nl/235/8F91EBFA8FD8433F95A0003E59B0EE45
5122.44 Index schepenprotocol Schijndel (5122.44)
70 Gossen Gossensz. van der Wau die als principaal schuldenaar heeft beloofd te betalen Aert Jan Ariaens van Sontvelt 12 gl. met een pacht van 2 Bossche ponden payment – schepenen Peter Reynders van Dijck en Jan Rutger Janssen.
Datering: aswoensdag 1551 [11 februari 1551]

https://proxy.archieven.nl/235/7A759B795713442F8830E75763BCF8F4
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
84 Jan Janss. van Lishout en Merten Evert Peterss., Jan Jan Schomekers, Dirck Jan Dircxss., Gossen Gossenss. van der Waude, Henric die Decker, int Lutteleynde, datum et testes ut supra, ... 29 januari 1563 ...
Datering: 1562-1564

BROER OF ZOON? - WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/EFAD836406B84FDA9AB5C6CAEDCE221A
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
95 Reyner soen wilneer Goessen Goessenss. van den Waude man van Geertruijd dochter van Claes Aert Scepers, verkoop ...
Datering: 1564-1566

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 94 van 9 april 1536.
Paar genoemd in akte 95 van 9 april 1536.

Paar genoemd in akte 104 van 1 mei 1542: "Goessen Goessens van der Wau man van Mechtelt dr.v. Jan Scijmans"

Beide huwelijken genoemd in akte 185 met datering 1577-1581.
met:

womanMechtelt Jan Jan Schijmans‏
1e huwelijk met: Gossen Gossens van der Waude, 2e huwelijk met: Gielis Dircx van Orschot
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947333&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
25 vervolg van het los briefje: 5 pont paements aen Yda Schorcops, Gilis van Orschot man van Mechtelt dochter van Jan Schymans, eenen acker opt Velt aen die Kercke, den camp aent Wybosch, Dirck Roloffs, uyter huysinge
Datering: 1570-1575

BEIDE ECHTGENOTEN:
https://proxy.archieven.nl/235/E1A48AAC02814647AFB40C81CB006DBD
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
185 Gielis Diericxss. van Orsschot man van Mechtelt dochter van Jan Schymans achtergelaten wedue van Gossen Gossenss. van der Waude, afstand van tochtrecht, een stuck lants of hostadt groot een sestersaet lants, ter stede genoempt dLutteleynde, tot behoeff Bernart Gossenss. Margiet ende Henrisken [vgl. Hendrikske of Hendrikje] wittige kynderen van Mechtelt ende Gossen Gossenss., grontchyns int boeck van Helmont, een Bosch mud rogge aen een gasthuys ten Bosch, 2 pont payments Jan van Vechel ende4 pont Grietken Voets, 8 februari 1573 stil van brabant, testes Gisbert van den Bogart ende Zebert Janss.
Datering: 1577-1581

BEIDE ECHTGENOTEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324628&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
208 hacken oft hauwen, slotformule, 13 juli 1586, testes Gijsbert Janss. van den Bogert, Henrick Willemss. ende Jan Gijsberts van den Boghert scepenen, Dielis Diricxss. van Oirschot, afstand van tochtrecht, Mechtelt synre huysvrou eertyts nagelaten wedue wijlen Goossen Goossenss. van den Waude haren iersten man, kijnderen ende erffgenamen van Goossen Goossens ende Mechtelt
Datering: 1595-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324630&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
210 scheiding en deling, Dielis Diricxss. van Oirschot tweede man van Mechtelt, Bernart is te deel gevallen de helfte van enen acker 4 lop. in die Gemeyn Ackeren, de wedue Gijsbert Janss. van den Boghert, den heyligen geest in Schyndel, aen den gemeynen vaerwech, Antonis is te deel gevallen die helfte van eenen acker
Datering: 1595-1597

Voor meer informatie: bertho@derikx.com