man‎Peter Jan Jan Schijmans‏‎

[Gebruikersnotities]
WEDUWE EVA GENOEMD MET BROER AERT
https://proxy.archieven.nl/235/C0C3196C018348C382CE86B5A2873D53
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
108 Eva dochter van Gisbert van de Weteringe bagelaten weduwe van wijlen Peter Jan Schijmans met Peter Peterss. van der Weteringe, Aert zoon van wijlen Jan Schijmans en Dirric Roloffssoen haar voogden en hebben gezamenlijk verkocht aan de Heer Andries Lambertss. van Uden ...
Datering: 26 november 1557

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947559&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
251 Heilken dochter Gisberts van der Weteringen, , transport, Yeva dochter Gisberts van den Weteringen hair wittege suster ende nagelaten wedue Peter Jan Schymanss., alle hair gedeelt, nae dode Gisberts van der Weteringen hair vader ende Margriete hairder moeder, de helft van 7 lop. lants int Lutteleynde inne die Brake dar nu Willem Willemss. woent, Henric van Geruwen
Datering:
1570-1575

ECHTGENOTE: EVA GISBERTS VAN DER WETERING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947564&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
256 datum eodem die et testes ut supra, Eva dochter Gisberts van der Weteringen [zie 261] nagelaten wedue Peter Jan Schymanss., Gisbert ende Jan sich sterck makende voir Henric haren bruede rende Jenneken ende Willemken hen susteren, Heylken hair suster
Datering: 1570-1575

5 KIDS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947519&miview=ldt
211 ...
18 mei 1573, testes Lauwrens Michiels ende Seebert Janss., Gisbert ende Jan, Henric hennen bruder, Willemken ende Jennenken hen suster allen wittege kinderen van Peter Jan Schymans, betalingsgelofte, een stuck lants 5 lop. aent Wybos op die Locht ende 4 lop. lants inne die Hulschebrake, Elisabeth dewue Jan Schymans
Datering: 1570-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947447&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
139 actum et testes ut supra, Eva wedue van Peter Jan Schymans ende Gisbert ende Jannen hare wittege sonen, Art Corneliss.
Datering: 1570-1575

GENOEMD MET DIRCK ROELOFS ECHTGENOOT VAN ZUS ANNA.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947339&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
31 Pauwels soen Willem Jan Scymans, een stuck lants ... (?), Dirck Roelofs, wittige kynderen Peter Jan Scymanss. nl. Ghysbert ende Jan nu mundich wesende, Hanrick hennen brueder, Willemken ende Jenneken hen susteren, ...
Datering: 1570-1575

Jan Schymanss. x Elisabeth
- Aert
- Meriken
- Willem (wijlen) (zoon Pauwels)
- Anna x Dirck Roleloffs
- Meriken
- Mechtelt x Gielis Dircx van Orschot
- Peter
-- Ghysbert ende Jan
-- Hanrick
-- Jenneken
Aert Dircx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947337&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
29 Aert Jan Schymanss., Aert Dircx, Meriken dochter Jan Schymans ende Elisabeth zynder huysvrau, 30 maart 1570, testes Lauwreyns Michielss. ende Berckel ende Zebert, Aert soen wilner Jan Schymanss., Pauwels soen wilner Willem Jan Schymans, wittige kynderen Peter Jan Scymans nl. Ghysbert ende Jan nu mundich, Hanrick hennen brueder, Jenneken hen suster, Gielis Dircx van Orschot man van Mechtelt, Dirck Roleloffs man van Anna ende Meriken hen suste rende dochter Jan Scymanss. voers.
Datering: 1570-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947332&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
24 los briefje: Aert Jan Schymanss., den Groten Camp, 6 pont paement aen Mr. Henric van Uden, een stuck lants opt Haubraken, Pauwels Willemss., erfgenamen Jan Willemss., wittege kynderen Peter jan Schymanss nl. Gisbert ende Jan, Henrick henne brueder, Wilhelma [dubieus] hen suster, een stuck lants op die Locht, eenen acker inde Hulschebrake
Datering: 1570-1575

https://proxy.archieven.nl/235/C55CB0C1CF374A66BE0E5E3ED0308BF0
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
164 8 maart 1582, ... , Eva wedue Peter Scymans, ...
Datering: 1577-1581

https://proxy.archieven.nl/235/C4170B742C6E4D8997848D158A535A2B
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
87 ... , de wedue Peeter Scymans cum prolibus, ...
Datering: 1597-1600

SCHIJMANS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351027&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
168 .. 23 juli 1602, .. Gysbert ende Henrick gebroederen lynderen wylen Peeter Schijmans byden selven Peteren ende Eva dochter Gysberts Verweteringe zyne huijsvrou tsamen verweckt, Luijcas Jan Diricx man van …..dochte rvan wijlen Peter ende Eva, Jan Pauwels Janss. ende Gysbert Peters momboiren
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/C74A3C3453414D4CA0D6979312A57870
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
129 15 december 1607, testes Gijsbert Janss. (?) ende Jan Henricx, Gijsbert ende Henrick gebroederen kynderen Peter Schijmans verweckt by Eva dochter Gijsbers Verweteringe, Luijcas Jan Diricx man van Jenneke dochter van Peter Schijmans, mede voor deonmundige kynderen van Jan Peter Schijmans, Claes Dirick Claes Smolleners man van Arikens dochter Henrick Luijcas byden vs. Henrick ende Henricxken dochter van Gijsbert Verweteringe verweckt, erfgenamen van za: Willem Willemss. man van Meriken dochter van Gijsbert Verweteringen syne ierste huijsvrauwe ende Barbara Wouters van Meriken syne tweede huijsvrauwe, eendrachtelick wittelick ende erffelick vercocht, huijs esthuijs hoff ende erffenisse onder het Lutteleijnde , Mariken wedue Jan Diric Roeloffs cum prolibus, Henrick Eijmbert Voets, Barbara wedue Henrick Pauwels Janssen
Datering: 1605-1612

Gehuwd
[bron]
Zie akte 211 van 18 mei 1573: 5 kids minimaal.
met:

womanEva Gisberts van der Wetering‏

[Gebruikersnotities]
WAARSCHIJNLIJK GEGEVEN AKTE 251
https://proxy.archieven.nl/235/B31F4A63E13E41CFA46141DA65D8037E
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
114 ... ½ st. aan Margriet van den Audenhuijs weduwe van Gysbert Verweteringe, ...
Datering: 9 februari op Sint Apploniendag 1542

MOEDER: Margriete
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947559&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
251 Heilken dochter Gisberts van der Weteringen, , transport, Yeva dochter Gisberts van den Weteringen hair wittege suster ende nagelaten wedue Peter Jan Schymanss., alle hair gedeelt, nae dode Gisberts van der Weteringen hair vader ende Margriete hairder moeder, de helft van 7 lop. lants int Lutteleynde inne die Brake dar nu Willem Willemss. woent, Henric van Geruwen
Datering: 1570-1575
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/1A63429E37B4414AB4E091A1EAB440A3
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
189 Henrick Lucas Mathyss. vader van Ariken syn wittige dochter verweckt by Henrisken dochter Gisberts van der Weteringhen en Yeva dochter Gisberts van der Weteringhen met Jan ende Gisbert hair sonen, Heilken oick wittige dochter Gisberts van der Weteringhen, scheiding en deling, Henrick Lucas is te deel gevallen tot behoeff Ariken sinder wittige dochter een stuck lants 6 lop. aent Lutteleynde genoempt die Braken , Willem Willemss. die Scriver, Cristina wedue Wouter Hanricx genoempt Guldemonts,die gemeyn straet, Willem Willems Scriver, Jan Eymbert Voets,
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com