man‎Jan Goyert Jans Pennincx‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/2DBE5D3DBA4241A0824D95ACF90DCFC9
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
275 Jan Hendrick en Claes broers kinderen van Jan Lenarts verwekt bij Lijsken dochter van Roelof Lamberts, Gering Bartholomeus van Hautem man van Marijken dochter van Jan Lenererts, Aerdt zoon van wijlen Dielis zoon van Jan Lenarts, Hendrick Jan Lenarts en Jan Goijart Jans momboiren over Marijken dochter van wijlen Dielis Jan Lenarts, genoemde Hendrick met Jacob Willems vorster te Geffen momboirs over Jan zoon van Dielis Janssen verwekt bij Marijken dochter van Willem Jacops, Roelof Hendrick deOude en Hendrick de Jonge broers kinderen van Roelof Lamberts, Willem Claessen man van Dingna dochter van Lambert Dielis , in naam van Anthonis zoon van Willem Willems van Huesselingen [dubieus] verwekt bij Catarina dochter van Lambert Roelofs – akte is afgebroken
Datering: [1647]

Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/0A547432ABE945208764EB989C2B0FED
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
212 Gijsbert zoon van Goijart Jans van den Bogart man van Metgen dochter van Jan Gerits van de Ven met betalingsgelofte aan Jan zoon van Goijart Jans Goijarts een rente uit land in de Beemde met in de marge een notitie dd. 9 januari 1658
Datering: 27.2.1648
Plaats: Schijndel

ANDER PERSOON
Goijart Jans
- Jan (Dochter Arijken geboren voor 1586 - Dus jan geboren voor 1586-21=1565 !!!!! DIT IS DUS EEN ANDERE JAN !!!!!)
-- Aeltgen (overledene)
-- Arijken x Aerdt Antjhonis (Dochter Anneken geboren voor 1607, zie onder, dus zelf geboren voor 1607-21=1586
--- Adriaen
--- Anneken x Roelof Jan Lenarts (Zoon Aerdt is niet minderjarig dus geboren voor 1648-20=1628. Dus gehuwd voor 1627, dus Anneken geboren voor 1607.
---- Aerdt
---- Marijken (momboir Jan Goijart Jans en Hendrick Jan Lenarts)
--- Yda x Goijart Jan Laureijnssen
---- Jan (DIT IS DUS OOK ENE JAN GOIJAERT JANS! - Meerderjarig dus geboren voor 1648-20=1628 - heeft minderjarige zus)
---- Arijken (momboir Jan Goijart Jans en Laureijns Jan Laureijnssen)
- Jenneken x Adriaen Aerdts van Dinther
.
https://proxy.archieven.nl/235/65AB9806A32641F885FB5E9F8C0B3E37
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
205 Jan zoon van Goijart Jans, Adriaen Aerdtsvan Dinther man van Jenneken dochter van Goijart Jans, Adriaen Aerdt Antjhonis verwekt bij Arijken zijn vrouw dochter van Jan Goijarts, Aerdt zoon van Roelof Jan Lenarts verwekt bij Anneken dochter van Aerdt & Arijken, Jan Goijart Jans en Hendrick Jan Lenarts momboiren van Marijken minderjarige dochter van Roelof Jan Lenarts verwekt bij Anneken dochter van Aerdt Anthonis & Arijken, Jan zoon van Goijart Jan Laureijnssen verwekt bij Yda dochter van Aerdt Anthonis & Arijken, Jan Goijart Jans en Laureijns Jan Laureijnssen momboiren van Arijken minderjarige dochte rvan wijlen Goijart & Yda, allen erfgenamen van wijlen Aeltgen dochter van Jan Goijarts hebben verkocht Aerdt zoon van Goijart Jan Laureijnssen huis esthuis hof boomgaard en erf 9 lop. onder Delschot in den Boogart, met last aan het Kapittel van Sint Oedenrode – akte gaat pas verder op scan 351 – zie ook scan 352, 353, 354 en 355
Datering: 12.2.1648 en 14.2.1648
Zie ook:
https://proxy.archieven.nl/235/9B08D2533B374085BB7F723F644D36D2
160 30.4.1647

Mogelijk:
LEEFTIJD: Dan geboren rond 1648-50=1598
https://proxy.archieven.nl/235/E186757C4A92479A91C063DF60DD43FB
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
171 Jan Goijaerts Janssen (50) uit Schijndel die een verklaring aflegt ten behoeve van Huijbert Willem Handrickx voogd van de minderjarige kinderen van Peter Daem Peters bij Margriet dochter van Willem Handrickx en zus van Huijbert met de mededelingdat Arien Aerdt Pauwels in 1636 op 3 december van Huijbert en van Nicolaas van Grinsven de secretaris in naam van deze minderjarigen heeft gekocht een zekere hoeveelheid hop voor 250 gulden en 8 penningen. Getuigen: Symon Lucas Janssen en Handrick Jan Gijsberts van den Bogaardt beiden uit Schijndel.
Datering: 02-05-1648
Plaats: Sint-Michielsgestel

Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/8E0308AF7EA144F7BCF5E93E8C9E0F57
5122.75 Index schepenprotocol Schijndel (5122.75)
102 Jan Huijbert Spiericnx en Jan Goijart Janssen momboiren over de vier minderjarige kinderen van wijlen Delis Huijbert Spierincx verwekt bij Geertruijt dochter van Goijart Jans met transport aan ...
Datering: 29.3.1650
Zie ook
https://proxy.archieven.nl/235/B1589096C6524197B0EF77645F2367C3
114 1.3.1652

Mogelijk:
LEEFTIJD: Dus geboren rond 1597
https://proxy.archieven.nl/235/095730CEF48B46B396C785A0A8483820
5115.3 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.3)
81 Voor mij notaris en getuigen verscheen Dielis Joosten oud 64 jaar en Pauwels Aerts oud 63 jaar, verder Jan Jans Bartholomeus oud 63 jaar en Jan Goijaert Janssen eerder borgemeester in Schijndel oud 53 jaar, Gerard Handrik Janssen oud 49 jaar, Roelof Hendrick Dircks oud 50 jaar en Eijmbert Jan Handriks oud ca. 40 jaar, zijnde allen inwoners van Schijndel die te goeder naam en faam bekend staan. Ze hebben op verzoek van Goijaert zoon van Jan Gijsbert van den Boogaert ook inwoner van Schijndel eendrachtig een verklaring afgelegd. ...
Datering: 28-11-1650
Plaats: Den Dungen

!!!
LET OP MEER DAN 1 JAN GOIJAERT JANSSEN!!!!!
!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.2&minr=11330576&miview=ldt
5116.2 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.2)
21 Testament van Jan Goijaert Janssen en zijn vrouw Meriken Jan Aertssen van de Venne, inwoners te Schijndel. Actum Schijndel herdgang de Bogaert
Datering: 19-07-1655

Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/46EDF3CC5EF74319B5F0D14132BE5FE4
5122.78 Index schepenprotocol Schijndel (5122.78)
116 Marten Arien Martens en Jan Goijert Jans over een sloot in een kamp in de Everdonck toebehorende aan Peeter Matijs van Herethum
Datering: 27.11.1656

MOGELIJK LEEFTIJD - dan geboren rond 1597
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077787&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
82 ... Jan Goijaerts Janssen (67), borgemeester in 1639; ...
Datering: 14-4-1660
Plaats: Schijndel

WEDUWE:
HIER NOG 7 kids genoemd: Goyert, Lambert, Jenneken, Heylken, Willemken, Ida en Stoyken
https://proxy.archieven.nl/235/132A19263FA34D8FABCE09C583975B93
5122.80 Index schepenprotocol Schijndel (5122.80)
101 Marijken nagelaten weduwe van Lambert Rombouts en weduwe van Jan Goyaert Jans, Handrick Janssen van Herethum man van Jenneken, Anthonis Janssen van Weirt man van Catarina beiden dochters van Lambert & Marijken, Goyert zoon van Jan Goyerts en Marijken vs. mede voor Lambert Jenneken Heylken Willemken Ida en Stoyken kinderen van Jan & Marijken hebben getransporteerd Aert Jan en Anthonis zonen van wijlen Jan Aert Dircx van Vechel land onder Wijbos genoemd de Lange Streep, met in de marge een notitie dd. 5 mei 1693 [actum et testes ut supra].
Datering: 28.9.1664

GEZIN:
Marijken Willem Janssen Veraelst x Lambert Rombouts
- Jenneken x Handrick Jan Mathijssen van herethum
- Catharina x Anthonis Janssen van Weert
Marijken Willem Janssen Veraelst x Jan Goyert Jans
- Goyert
- Heijlken
- Jenneken Willemken Ida meerderjarige
- Lambert en Aryken minderjarige (momboir Jan Andriessen Veraelst enm Eymbert Anthonis Voets)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375429&miview=ldt
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
67 Handrick zoon van Jan Mathijssen van herethum man van Jenneken, Anthonis Janssen van Weert man van Catharina beiden dochters van wijlen Lambert Rombouts verwekt bij Marijken dochter van Willem Janssen Veraelst, Goyert zoon van Jan Goyert Jans verwekt bij Maryken dochter van Willem Janssen , Heijlken zijn zuster, Jenneken Willemken Ida meerderjarige dochters van Jan Goerts & Maryken, Jan Andriessen Veraelst enm Eymbert Anthonis Voets momboiren over Lambert en Aryken minderjarige kinderen van Jan Goyert Jans en Maryken Willem Janssen, Handrick Jan Mathijsen van Herethum man van Jenneken, Anthonis Janssen van Weert man van Catarina voordochters van Lambert Rombouts en Mayken Willem Janssen Veraelst, verkopen land het Braecxken ondert Wybosch en hooiland de Weltencamp ondert Elschot, idem huisraad kleren beesten paarden hooi strooi etc.
Datering: 18.11.1666
Plaats: Schijndel

GEZIN:
Jan Penninx
- Goyart
- Helena x Jean Moriaens
- Eijken x Jan Hendrix van Roosmalen
- Jenneken (overleden)
Cornelis Jacobs van Dinter man van Willemken dr.v.Jan van der Meulen (echtgenoot van dochter Ariken)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938315&miview=ldt
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
39 Deling van goederen onder Goyart Jans Penninx, Jean Moriaens gehuwd met Helena Penninx zijn zuster, Cornelis Jacobs van Dinter man van Willemken dr.v.Jan van der Meulen, Jan Hendrix van Roosmalen vader van zijn minderjarige dochter Willemijna allen verwekt bij Eijken de dochter van Jan Penninx testamentaire erfgenamen van Jenneken dochter van Jan Penninx
Datering: 3 februari 1703
Pagina: 64v-ook 66 verso
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 146
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Jansen Penninx
- Godaert
- Arikens x Jan Vermeulen (hebben dochter Willemken x Claas Jansen Suijskens)
- Yda x Jan van Rosmaelen (hebben dochter Wilhelmina)
https://proxy.archieven.nl/235/52E6F6B9E6144847B21573915740F861
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
6 Verklaring van Deelis Aerts den Ouden [59], Willem Jansen van der Landen of Zanden (?) [66] en Jenneke Anthony Snellaerts [52] ter requisitie van Lambert Hendrik Verhaegen en Aert Hermans van Heeswijk momboirs over de drie minderjarige kinderen van Godaert Jansen Penninx, Claas Jansen Suijskens man van Willemken Jansen Vermeulen verwekt bij Arikens Jansen Penninx; in deze akte wordt ook vermeld Wilhelmina dochter van Jan van Rosmaelen verwekt bij Yda Jansen Penninx, Willemken dochter van Janvan der Meulen verwekt bij Ariken Jansen Penninx [zie verder de vorige akte]
Datering: 16 mei 1722

VORIGE AKTE (zie referentie in akte 6)
https://proxy.archieven.nl/235/1EA21A8CF7D444FC8E8AD31F24896D11
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
5 Verklaring voor het hoog officie door Lambert Hendrix Verhaegen voogd over Johanna, Lambert en Geertruij minderjarige kinderen van Godaert Jansen Penninx verwekt bij Maria Geerits die een machtiging afgeven voor Marten Aert Hermans van Heeswijck ook bloedvoogden over genoemde kinderen met last zich te begeven naar Brussel i.v.m. hun portie uit de nalatenschap van Helena Jansen Penninx in huwelijk zijnde geweest met Jan Mortiaene [dubieus]. Zie ook folio 15-17v die allemaal met deze
Datering: 16 mei 1722

Gehuwd (religieus) ‎4 mrt 1631 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom is dit de moeder van Ida Janssen Pennincx?

Ouderlijk gezin van Ida is genoemd samen met haar echtgenoot in akte 39 van 3 februari 1703: Zij heeft broer Goyart, zussen Helena & Jenneken. Zie ook akte 6 van 16 mei 1722: Zij heeft zus Ariken.
Dat gezin komt overeen met het gezin beschreven in akte 67 van 18.11.1666 van Marijken Willem Janssen Veraelst x Jan Goyert Jans.

BHIC:
Bruidegom Joannes Godefridi
Bruid Maria Wilhelmi Janssen
Getuige Adrianus Christiani & Petrus Matthiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 04-03-1631
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2007v07
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Godefridus Joannes Pennings
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Afbeelding 369 van 818
4 maart 1631
met:

womanMarijken Willem Janssen Veraelst‏
Gedoopt ‎7 nov 1602 Heeswijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1625-20=1605

Doopgetuigen:
Goyart: Joannes Rodolphi & Maria Anthonii Jannis
Jenneken: Adrianus Arnoldi Pauwels & Margareta Joannis Joannis Petri
Helena: Embertus Jan Evers & Maria Joannis Antoni
Wilhelma: Jacobus Rodolphi & Joanna vrouw van Gerardus Christiani
Ida: Artnoldus Baudewini & Anna Nicolai
Ariken: Ambrosius Andreae Ambrosii & Maria Guilhelmi Adriani
Lambertus: ?

Ouders genoemd:
Zie akte 44 van 3.1.1632: "Marijken dochter van Willem Veraelst verwekt bij Jenneken dochter van Steven Janssen"

BHIC:
Dopeling Maria Veraelsfoert
Vader Wilhelmus Veraelsfoert
Getuige Petrus Henrici & Petronilla Jacobi Veraelsfoert
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-11-1602
Plaats: Heeswijk
Bijzonderheden:
Getuige 1 uit Dinther. Getuige 3 echtgenote van Jacobus Veraelsfoert
Bronvermelding Abdij van Berne doopboek 1588-1617, archiefnummer 1441, inventarisnummer 10, blad 18r
Gemeente: Heeswijk
Periode: 1588-1617
Religie: Abdij van Berne
, 1e huwelijk met: Lambert Rombout Lamberts, ‎2e huwelijk met: Jan Goyert Jans Pennincx
[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/1148640D735549ACA569E55F28613FB5
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
11 Jan Joris die ook ten woonhuize van Dirck Gerits was geweest getuigt dat Jan Thomas die afstand van dat tichtrecht heeft gezien en gehoord; idem Jan Jans Verhoeven en Henrikck Henrick Voets schepenen verklaren dat Corstiaen Gerit Corstiaens oud 55 jaar en Peter Hugo van Berkel 60 jaar een verklaring afleggen ter instantie van Marijken nagelaten weduwe van Lambert Rombouts over een vijfjarig rood vos merriepaard met divrse uiterlijke kenmerken
Datering: 3.2.1631

https://proxy.archieven.nl/235/384A4A406F72443D8989C9ED2D351D56
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
44 Claes Claes Delissen en Margriet zijn moeder, Jan Goijart Janssen man van Marijken dochter van Willem Veraelst verwekt bij Jenneken dochter van Steven Janssen, Andries zoon van Joost Willems
Datering: 3.1.1632

https://proxy.archieven.nl/235/59E1E4E93CBE47558F4139776C81838A
5122.68 Index schepenprotocol Schijndel (5122.68)
56 Dirck zoon van Jan Peeter Reijnders man van Margriet dochter van Rombout Lamberts heeft verkocht aan Heer en Mr. Andries Jacops van den Bogart pastoor te Schijndel en Steven Joost Willems uit Berlicum als voogden van de twee minderjarige kinderenvan Lambert Rombout Lamberts verwekt bij Marijken dochter van Willem Jansen Veraelst land onder Lutteleind
Datering: 28.2.1632

https://proxy.archieven.nl/235/0336C2E2A482410E806D4B137A0CBF33
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
383 Thomas van Beugen soldaat man van Margriet dochter van Bouwen Roelofs heeft ontvangen van Jan Goijarts man van Marijken nagelaten weduwe van Lambert Rombout Lamberts welke Boudewijn was gehuwd met Heijlken
Datering: 13.1.1633

https://proxy.archieven.nl/235/149E97FEF8104F958AF5CDA82B4231B3
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
22 Aerdt Jans Geelings, de eerzame en discrete geestelijke dochter van Willem Veraelst verwekt bij Jenneken dochter van Steven Jans met verkoop aan Jan zoon van Goijart Janssen man van Marijken dochter van Willem Veraelst uit huis esthuis etc. 4 lop. onder Wijbosch
Datering: 4.6.1633

GEZIN:
Marijken Willem Janssen Veraelst x Lambert Rombouts
- Jenneken x Handrick Jan Mathijssen van herethum
- Catharina x Anthonis Janssen van Weert
Marijken Willem Janssen Veraelst x Jan Goyert Jans
- Goyert
- Heijlken
- Jenneken Willemken Ida meerderjarige
- Lambert en Aryken minderjarige (momboir Jan Andriessen Veraelst enm Eymbert Anthonis Voets)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375429&miview=ldt
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
67 Handrick zoon van Jan Mathijssen van herethum man van Jenneken, Anthonis Janssen van Weert man van Catharina beiden dochters van wijlen Lambert Rombouts verwekt bij Marijken dochter van Willem Janssen Veraelst, Goyert zoon van Jan Goyert Jans verwekt bij Maryken dochter van Willem Janssen , Heijlken zijn zuster, Jenneken Willemken Ida meerderjarige dochters van Jan Goerts & Maryken, Jan Andriessen Veraelst enm Eymbert Anthonis Voets momboiren over Lambert en Aryken minderjarige kinderen van Jan Goyert Jans en Maryken Willem Janssen, Handrick Jan Mathijsen van Herethum man van Jenneken, Anthonis Janssen van Weert man van Catarina voordochters van Lambert Rombouts en Mayken Willem Janssen Veraelst, verkopen land het Braecxken ondert Wybosch en hooiland de Weltencamp ondert Elschot, idem huisraad kleren beesten paarden hooi strooi etc.
Datering: 18.11.1666
Plaats: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/067A4CA768CA4CC4B1055147BD69418A
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
11 Handrick Janssen van herethum man van Jenneken en Anthonis Janssen van Weert man van Catarina beiden dochters van Lambert Rombouts verwekt bij Marijken dochter van Willem Janssen Veraelst met een scheiding en deling met o.a. huis esthuis hof boomgaard en landerijen 6 lop. ondert Lutteleijnde in de Straet, met last aan rentmeester Gielis, aan Catarina Heerincx kinderen, aan de kinderen van Marijken Rombouts, aan de Tafel van de H.Geest van Schijndel, land ondert Lutteleijnde genaemt Venishoeck, cijns aan de Heer van Helmond, land ondert Wijbosch, hooiland opte Heeswijcsesteege, met in de marge een notitie dd. 2 maart 1668
Datering: 25.2.1667

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.5&minr=11331166&miview=ldt
5116.5 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.5)
35 Testament van Meriken Willem Veraelst weduwe van Jan Goijaert Janssen, inwoonster Schijndel. Enkele van haar inwonende kinderen zijn nog ongehuwd en ze belooft ze ook allemaal een uitzet. Heeft zowel kinderen uit eerste als uit tweede huwelijk (attentie jaartal)
Datering: 04-10-1667

Kinderen:

1.
manGoyart Janssen Pennincx‏
Gedoopt ‎30 jan 1633 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 39 van 3 februari 1703 samen met zus Ida en haar echtgenoot.
Genoemd in akte 6 van 16 mei 1722 samen met zus Yda en haar echtgenoot.

Zie akte 107 van 8 april 1702: "geboren op 25 januari 1632"

BHIC:
Dopeling Godefridus Joannis Godefridi
Vader Joannes Godefridi
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Rodolphi & Maria Anthonii Jannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-01-1633
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 36v01
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

OF

BHIC:
Dopeling Godefridus Joannis Godefridi
Vader Joannes Godefridi
Moeder N.N. N.N.
Getuige Petrus Nicolai & Margareta Joannis van Boxstel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-11-1632
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 34v02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎27 jul 1720 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in aktes 223 en 224 met datering 1709-1714.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 68 van 29 augustus 1722.

BHIC:
Overledene Goijert Jan Penninx
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 27-07-1720
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
laat na vrouw en kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=178.253&minr=12349281&miview=ldt
178.253 Resoluties Raad van State (178.253)
107 Rekest van Goijert Jan Pennincx te Schijndel kwartier van Peelland te kennen gevende in substantie dat de officier en schepenen hem gekozen hebben tot borgemeester over dit dorp niettegenstaande genoemde suppliant een man is geboren op 25 januari 1632 en dus enige maanden ouder dan 70 is en het borgemeesterschap heeft bediend in 1668, 1680 en 1683, ook nog kerkmeester is geweest, in 1692 weer borgemeester, in 1696 en 1697 was hij een der achtmannen en hj verzoekt de Ed: Mo: de schepenen teordonneren om Goijert te execuseren als het om het borgemeesterschap gaat, hetgeen de Raad aan de schepenen voorstelt en mochten zij een andere mening hebben dan krijgen ze 14 dagen de tijd hun visie te geven
Datering: zaterdag 8 april 1702

https://proxy.archieven.nl/235/1925733BDC2F4CB69A7072DBF700FA38
5122.147 Index schepenprotocol Schijndel (5122.147)
25 Aftsand van het recht op een akker op de Heeswijksesteeg door Goijaert Janss. Pennincx die was gehuwd met Meriken Janss. van Berckel
Datering: 24 april 1706

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.98&minr=16199306&miview=ldt
5122.98 Index schepenprotocol Schijndel (5122.98)
223 Afstand van tochtrecht door Goijaert Pennincx tbv de erfgenamen van Mariken van Berckel
Datering: 1709-1714

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.98&minr=16199307&miview=ldt
5122.98 Index schepenprotocol Schijndel (5122.98)
224 Opdracht van de erfgenamen van Mariken van Berckel aan Goijaert Pennincx
Datering: 1709-1714

https://proxy.archieven.nl/235/F2E30593562145369DDC1E04DED0430A
5113.8 Index notarieel protocol Schijndel (5113.8)
86 Machtiging door Nelis Jacobs Veraelst uit Dinther man van Willemken Jans van der Meulen van Jan van der Meulen zijn schoonvader om i nzijn naam te compareren voor d eheren schepenen van Schijndel en aldaar aan en t.b.v. Goijaert Jans Penninx [Pennings] te transporteren de gerechte helft van een stuk land van 3 lopensen met als belendingen Jan Antonis Vugts en de weduwe Willem Geerit Schoenmakers ter plaatse in de Berisacker waar Goijaert de wederhelft van heeft, gepasseerd ten overstaan van Willem Jans Vercuijlen en Eijmbert Jans.
Datering: 27 februari 1715

??????????? WIE IS DIT ?????????????
https://proxy.archieven.nl/235/F4646176518C43988F2DFB9EE1AB080F
5122.149 Index schepenprotocol Schijndel (5122.149)
126 Staat en inventaris van Jenneken Jan Willems van der Haigen nagelaten aan Goijaert Jan Pennincx o.a. huis opt Oetelaar
Datering: 22 oktober 1715

??????????? WIE IS DIT ????????????
https://proxy.archieven.nl/235/FACA3A772B0F495D9C82E9DDEE541A79
5122.149 Index schepenprotocol Schijndel (5122.149)
205 Transport door Goijaert Jan Penninx weduwnaar van Jenneken Jans Verhaigen van huis en land onder de Borne opt Oetelair en andere landerijen
Datering: 26 april 1717

https://proxy.archieven.nl/235/7715E9146DD4437DA5D49977B737E7FA
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
161 ... het is verkocht aan Goijaert Jan Penninx ....
Datering: 10 juni 1717
Zie ook 163

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/2E57BA9569354633800D77A53894C7C9
5113.5 Index notarieel protocol Schijndel (5113.5)
56 Huurovereenkomst tussen Mara weduwe van Goijart Jans Pennings aan de ene kant en Seger Cooij aan de andere kant nl. een huis esthuis schop hof boomgaard en landerijen naast de pastorie ...
Datering: 29 oktober 1721

NOEMT ECHTGENOTE IN COMBINATIE MET ZUS HELENA EN HAAR ECHTGENOOT
https://proxy.archieven.nl/235/1EA21A8CF7D444FC8E8AD31F24896D11
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
5 Verklaring voor het hoog officie door Lambert Hendrix Verhaegen voogd over Johanna, Lambert en Geertruij minderjarige kinderen van Godaert Jansen Penninx verwekt bij Maria Geerits die een machtiging afgeven voor Marten Aert Hermans van Heeswijck ook bloedvoogden over genoemde kinderen met last zich te begeven naar Brussel i.v.m. hun portie uit de nalatenschap van Helena Jansen Penninx in huwelijk zijnde geweest met Jan Mortiaene [dubieus]. Zie ook folio 15-17v die allemaal met deze
Datering: 16 mei 1722

https://proxy.archieven.nl/235/52E6F6B9E6144847B21573915740F861
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
6 Verklaring van Deelis Aerts den Ouden [59], Willem Jansen van der Landen of Zanden (?) [66] en Jenneke Anthony Snellaerts [52] ter requisitie van Lambert Hendrik Verhaegen en Aert Hermans van Heeswijk momboirs over de drie minderjarige kinderen van Godaert Jansen Penninx, Claas Jansen Suijskens man van Willemken Jansen Vermeulen verwekt bij Arikens Jansen Penninx; in deze akte wordt ook vermeld Wilhelmina dochter van Jan van Rosmaelen verwekt bij Yda Jansen Penninx, Willemken dochter van Janvan der Meulen verwekt bij Ariken Jansen Penninx [zie verder de vorige akte]
Datering: 16 mei 1722

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/298ADB5B199A4C659F3CAB0323951DEA
5113.5 Index notarieel protocol Schijndel (5113.5)
68 Voor de notaris zijn verschenen Maria weduwe van Goyart Jans Pennings, Aart Hermans, en Lambert Hendriks Verhaigen als momboiren van de drie minderjarige kinderen van Goyart Pennings verwekt bij genoemde Maria aan de ene kant en Jan Antony Gielens Verhoeven in huwelijk hebbende Willemyna Jansen van Roosmalen verwekt bij Yda Jansen Pennings en Claas Suijskens man van Willemyna zijn vrouw dochter van Jan Vermeulen en zijn vrouw Arikens ook een dochter van Jan Pennings te samen erfgenamen van Helena Pennings aan de andere kant en hebben een akkoord gesloten over de nalatenschap van de goederen en effecten die Goyart Jan Pennings en Helena Pennings voor schepenen alhier waren ten deel gevallen dd. 3 februari 1703 ieder voor de helft te deel gevallen en aangekomen van Jenneken Pennings hun zuster, ...
Datering: 29 augustus 1722

https://proxy.archieven.nl/235/04DCD5C692114D878F0F2AB8F81D7F4D
5122.154 Index schepenprotocol Schijndel (5122.154)
191 Verklaring van Aert Hermens van Heeswijck en Hendrik van Bree ten verzoeke van de Heer Lambertus Goijaert Penninx rooms werelds priester te Heel [vgl. Hedel] in Gelderland met de mededeling dat deze Lambertus is geboren te Schijndel uit het huwelijk van Goijaert Janse Penninx en Maria Geerits, maar van de geboorte en doop van deze Lambert kan hij geen uittreksel heeft kunnen aanleveren want het doopboek van de roomse kerk van Schijndel, die tegenwoordig gesloten is zoals hij beweert, heeft hij niet kunnen bemachtigen
Datering: 20 augustus 1740

2.
woman‎Jenneken Janssen Pennincx‏‎
Gedoopt ‎sep 1635 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 39 van 3 februari 1703 samen met zus Ida en haar echtgenoot.

Zie akte 67 van 18.11.1666. Meerderjarig - dus geboren voor 1666-20=1646

BHIC:
Dopeling Johanna Joannis Godefridi Joannis
Vader Joannes Godefridi Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Adrianus Arnoldi Pauwels & Margareta Joannis Joannis Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-09-1635
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
onder voorwaarde in verband met nooddoop door vroedvrouw Antonia Joannis Petri
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 50r07
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Dag is slecht leesbaar!
Volgende pagina begint met 12 sep - dus voor 12 sep.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joanna Joannes Godefridus Pennings
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 248 of 818
7 september 1635

Akte
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QX-Y6DG?cc=2037960&wc=SM4H-C6D%3A1292676104%2C346559401%2C346724202
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Schijndel > Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660 > image 248 of 818; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Eveneens slecht leesbaar.

Overleden ‎± 1703
[bron]
In akte 101 van 28.9.1664 worden nog de 7 kids van J.G.J. Pennincx allemaal bij naam genoemd.

Zie akte 39 van 3 februari 1703: Deling

ABT1703
‎, ongeveer 68 jaar
[Gebruikersnotities]
testamentaire erfgenamen Jenneken dochter van Jan Penninx
.
https://proxy.archieven.nl/235/5D89FB03468A4C3B9F50F2D9EB7382F8
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
39 Deling van goederen onder Goyart Jans Penninx, Jean Moriaens gehuwd met Helena Penninx zijn zuster, Cornelis Jacobs van Dinter man van Willemken dr.v.Jan van der Meulen, Jan Hendrix van Roosmalen vader van zijn minderjarige dochter Willemijna allen verwekt bij Eijken de dochter van Jan Penninx testamentaire erfgenamen van Jenneken dochter van Jan Penninx
Datering: 3 februari 1703

IS DIT DEZELFDE PERSOON????
Enige link is datum rond 1703
Huwelijk niet gevonden.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.272&minr=11947512&miview=ldt
5122.272 Index schepenprotocol Schijndel (5122.272)
5 Taxatie van de goederen van Jenneken Pennincx weduwe van Peter van Loreijnen binnen ’s-Hertogenbosch verplaatst op 10 januari 1702; huis aent Lutteleijnde in de Straet met aan een zijde de pastorie [zie pand uit 1776].
Datering: 16 februari 1702

https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/testamenten/1580-1700.1.htm
Pieter van LOREIJNEN en Johanna PENNINCX, te 's-Hertogenbosch
12.06.1690
N 2818
f 89

https://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/testamenten/1700-1750.1.htm
Johanna PENNINCX, weduwe van Peter van LOREIJNEN, te 's-Hertogenbosch
De testatrice is ziek
02.01.1702
N 2879
f 1

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl/detail.php?id=178443041
https://hdl.handle.net/21.12121/178443041
Datum 11/1/1702
Parochie/kerk Kruiskerk
Begraafplaats Kerk
Archiefnummer 1
Naam archief Oud Stadsarchief
inventarisnummer 6131
Naam N.N. van Lorijnen
Rol Begravene
Familierelatie Weduwe van Peeter van Lorijnen

3.
womanHelena Janssen Pennincx‏
Gedoopt ‎27 dec 1637 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 39 van 3 februari 1703 samen met zus Ida en haar echtgenoot.

BHIC:
Dopeling Helena Joannis Godefridi
Vader Joannes Godefridi
Moeder Maria N.N.
Getuige Embertus Jan Evers & Maria Joannis Antoni
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-12-1637
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 61v03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Helena Joannes Godefridus Pennings
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 260 of 818
27 december 1637

Overleden ‎10 mei 1722 Brussel, België
[bron]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.274&minr=11947783&miview=ldt
5122.274 Index schepenprotocol Schijndel (5122.274)
104 Taxatie van de goederen van Helena Penninx weduwe van Johannis Moriame overleden te Brussel op 10 mei 1722.
Datering: 20 juni 1722
Pagina: 134v
‎, ongeveer 84 jaar

4.
woman‎Wilhelma Janssen Pennincx‏‎
Gedoopt ‎6 jan 1640 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 67 van 18.11.1666.

Zie akte 67 van 18.11.1666. Meerderjarig - dus geboren voor 1666-20=1646

BHIC:
Dopeling Wilhelma Joannis Godefridi
Vader Joannes Godefridi
Moeder Maria N.N.
Getuige Jacobus Rodolphi &
Getuige Joanna N.N.
Diversen: vrouw van Gerardus Christiani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-01-1640
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 72r02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Wilhelmina Joannes Godefridus Pennings
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 270 of 818
6 januari 1640

5.
womanIda Janssen Pennincx‏
Gedoopt ‎31 okt 1644 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1674-20=1654.
Ouderlijk gezin genoemd samen met echtgenoot in akte 39 van 3 februari 1703.
Heeft broer Goyart, zussen Helena & Jenneken
Zie ook akte 6 van 16 mei 1722: Heeft zus Ariken
Match met vader Jan Goijaert Penninx!

Zie akte 67 van 18.11.1666. Meerderjarig - dus geboren voor 1666-20=1646

Doopgetuigen:
Henrica: Henricus Joannis Thijssen & Joanna Handrick Roelofs
Maria: Anthonius Janssen & Joanna Joannis Henrici van Roosmalen
Joannes: Goijaert Jansen & Merijcken Diercx van Oetelaer
Joanna: Godefridus Joannis & Maria Theodori
Wilhelma: Getuige Joanna Petri & Joannes Theodori van Oetelaer

Volgens
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
dochter van Joannes Godefridus Joannes Pennings en Maria Wilhelmus Joannes Veraelst.
Geboren 31 okt 1644 Schijndel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 296 of 818
31 oktober 1644

Tekst akte slecht leesbaar.

BHIC:
Kind Erken Jan Goarts
Geslacht Vrouw
Datum doop 31-10-1644
Plaats doop Schijndel
Vader Jan Goarts
Moeder Maria N.N.
Getuige Artnoldus Baudewini & Anna Nicolai
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 97r04

Begraven ‎7 apr 1688 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden tussen geboorte laatste dochter 22-04-1685 en hertrouwen echtgenoot 06-02-1689

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-BXL4?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > image 3814 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Roosmalen
Yda e.v. Jan Hendrick van
4 kinderen
Begraafdatum: 7 april 1688
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Akte op BHIC:
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 13
Gemeente: Schijndel
Periode: 1667-1698
Religie: Nederduits Gereformeerd
Pagina 96 van 175
1455_013_048_V.jpg

Niet gevonden in index BHIC Schijndel 1688 (Mar2021)

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Jan Penninx
- Goyart
- Helena x Jean Moriaens
- Eijken x Jan Hendrix van Roosmalen
- Jenneken
Cornelis Jacobs van Dinter man van Willemken dr.v.Jan van der Meulen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.146&minr=11938315&miview=ldt
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
Schepenakte 39
Deling van goederen onder Goyart Jans Penninx, Jean Moriaens gehuwd met Helena Penninx zijn zuster, Cornelis Jacobs van Dinter man van Willemken dr.v.Jan van der Meulen, Jan Hendrix van Roosmalen vader van zijn minderjarige dochter Willemijna allen verwekt bij Eijken de dochter van Jan Penninx testamentaire erfgenamen van Jenneken dochter van Jan Penninx
Datering: 3 februari 1703
Pagina: 64v-ook 66 verso
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 146
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

https://proxy.archieven.nl/235/1EA21A8CF7D444FC8E8AD31F24896D11
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
5 Verklaring voor het hoog officie door Lambert Hendrix Verhaegen voogd over Johanna, Lambert en Geertruij minderjarige kinderen van Godaert Jansen Penninx verwekt bij Maria Geerits die een machtiging afgeven voor Marten Aert Hermans van Heeswijck ook bloedvoogden over genoemde kinderen met last zich te begeven naar Brussel i.v.m. hun portie uit de nalatenschap van Helena Jansen Penninx in huwelijk zijnde geweest met Jan Mortiaene [dubieus]. Zie ook folio 15-17v die allemaal met deze
Datering: 16 mei 1722

Jansen Penninx
- Godaert
- Arikens x Jan Vermeulen (hebben dochter Willemken x Claas Jansen Suijskens)
- Yda x Jan van Rosmaelen (hebben dochter Wilhelmina)
https://proxy.archieven.nl/235/52E6F6B9E6144847B21573915740F861
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
6 Verklaring van Deelis Aerts den Ouden [59], Willem Jansen van der Landen of Zanden (?) [66] en Jenneke Anthony Snellaerts [52] ter requisitie van Lambert Hendrik Verhaegen en Aert Hermans van Heeswijk momboirs over de drie minderjarige kinderen van Godaert Jansen Penninx, Claas Jansen Suijskens man van Willemken Jansen Vermeulen verwekt bij Arikens Jansen Penninx; in deze akte wordt ook vermeld Wilhelmina dochter van Jan van Rosmaelen verwekt bij Yda Jansen Penninx, Willemken dochter van Janvan der Meulen verwekt bij Ariken Jansen Penninx [zie verder de vorige akte]
Datering: 16 mei 1722

6.
womanAriken Janssen Pennincx‏
Gedoopt ‎17 nov 1648 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 6 van 16 mei 1722 samen met zus Yda en haar echtgenoot.
Genoemd in akte 39 van 3 februari 1703 samen met zus Ida en haar echtgenoot.

Gegeven huwelijk, geboren voor 1674-20=1654

Zie akte 67 van 18.11.1666. Minderjarig - dus geboren na 1666-20=1646

Mogelijk:

BHIC:
Dopeling N.N. Johannis Godefridi
Vader Johannes Godefridi
Moeder Maria N.N.
Getuige Ambrosius Andreae Ambrosii & Maria Guilhelmi Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-11-1648
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 114v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek
Page 119 of 222 - 1455_002_119
"17. Baptisata est filia Johannis Godefirdi ..."
dus dochter.

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/5D89FB03468A4C3B9F50F2D9EB7382F8
5122.146 Index schepenprotocol Schijndel (5122.146)
39 Deling van goederen onder Goyart Jans Penninx, Jean Moriaens gehuwd met Helena Penninx zijn zuster, Cornelis Jacobs van Dinter man van Willemken dr.v.Jan van der Meulen, Jan Hendrix van Roosmalen vader van zijn minderjarige dochter Willemijna allen verwekt bij Eijken de dochter van Jan Penninx testamentaire erfgenamen van Jenneken dochter van Jan Penninx
Datering: 3 februari 1703

Dochter trouwt:

BHIC:
Bruidegom Cornelis Jacobs wonende te Dinther, Jongeman
Bruid Willemijna Jansen van der Meulen
wonende te Schijndel, Jongedochter
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-10-1695
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 15-10-1695
Datum proclamatie: 30-10-1695
Bronvermelding
Huwelijksbijlagen, 1677-1686 en 1690-1698, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 28, blad 51
Gemeente: Schijndel
Periode: 1677-1698
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Cornelis Jacobi
wonende te Dinther
Bruid Guilielma Vermeulen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-10-1695
Bronvermelding
Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 41, blad 59v
Gemeente: Schijndel
Periode: 1669-1772
Religie: Rooms-Katholiek

7.
man‎Lambertus Janssen Pennincx‏‎
Geboren ‎± 1650 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 67 van 18.11.1666. Minderjarig - dus geboren na 1666-20=1646

Dan waarschijnlijk geboren na zus Ariken dus:

±1650


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555