man‎Paulus Willems van de Weijer‏‎
Gedoopt ‎18 jul 1702 Boxmeer, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie overlijden: leeftijd 81 - dus geboren rond 1701

Getuigen:
Huwelijk: Henricus Peters & Joannes Verbeten
Anna Maria: Petrus Arts & Arnoldus Lemmens & Agneta Gerits & Luijtgarda Jans
Agnes: Joannes Arts & Lutien Jans & Joannes Verbeeten & Helena Jans
Wilhelmus: Wilhelmus Willems & Joanna Willems
Joanna: Henricus Petri Arts & Anna Maria Jans & Joa Willems
Joanna: Petrus Jans & Agnes Petri Artz
Margarita: Martinus Tilmans & Catharina Elbers

Zoek kind p?ul* met vader wil* tussen 1690 en 1705 in alle plaatsen

Waarom:
- Best match qua locatie
- Moeder is tweemaal doopgetuige
- Broer Wilhelmus doopgetuige.
- Wie is Joanna Willems (2x)???

BHIC: OpenArchives
Dopeling Paulus Mertens
Vader Wilhelmus Mertens
Moeder Lucretia Jans
Getuige Joannes Mertens & Mechtildis Paulus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-07-1702 <=== Wijkt af - zowel genbronnen als gens nostra geven de 18e.
Plaats: Boxmeer
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1667-1737, archiefnummer 1430, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1667-1737
Religie: Rooms-Katholiek


Transcriptie door GenBronnen:
Boxmeer D1702-020 - 18-07-1702 - FS afb. 31 nr. 30
18. julij baptizatus est Paulus filius Wilhelmi Mertens et Lucretiæ Jans coniug:
suscept: Joannes Mertens, et Mechtildis Pauwels.


Ouderlijk gezin:
Arnoldus: Wilhelmus Mertens vader 17-11-1700 Boxmeer DTB doopakte
Paulus: Wilhelmus Mertens vader 28-07-1702 Boxmeer DTB doopakte
Wilhelmus: Wilhelmus Martens vader 08-01-1705 Boxmeer DTB doopakte

Genoemd in Gens Nostra 1985 - "KWARTIERSTAAT PETERS-LEMMEN" - Page 88
"206. Paulus Willems (van de Weijer), ged. Boxmeer 18.7.1702, overl. Oploo 27.12.1782, tr. St. Anthonis 12.6.1725"
Ouders:
"412 Wilhelmus Mertens. overl. Boxmeer 15.12.1704, tr. ald. 20.5.1699
413 Lucretia (Luijtguerdis, Lutjen) Jans. overl. Boxmeer 4.2.1737."

Overleden ‎27 dec 1782 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 96 van 24-11-1756 bij magescheid ouders echtgenote.

BHIC: OpenArchives
Overledene Paulus van de Wijer
overleden op 27-12-1782 te Oploo.
gehuwd met Maria Petrus Arts
Diversen: gehuwd
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oploo
Bijzonderheden: leeftijd 81, gehuwd 57
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1451, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 80 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7044.14&minr=11560748&miview=ldt
7044.14 Index schepenprotocol Oploo (7044.14)
40 Pouwel Willems en zijn vrouw Marij Peters verklaren 200 gulden schuldig te zijn aan de kapel van Oploo, tegen 3½ % rente. Als borgen stellen zich Peter Aerts en Toon Aben. De schuld is afgelost in 1730.
Datering: 15.03.1727
Pagina: 082-083
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Oploo

OORSPRONG ACHTERNAAM VAN DE WEIJER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7044.14&minr=11560750&miview=ldt
7044.14 Index schepenprotocol Oploo (7044.14)
42 ... verkoopt voor 2.000 gulden aan Pouwel Willems en zijn vrouw Marij Peters: een bouwhof genaamd "De Weijer", gelegen te Oploo en bestaande uit een huis, schop, boomgaard en bouwland, samen groot ongeveer 7 kleine morgen. ... een perceel bouwland genaamd het "Weijerstuk", ...
Datering: 26.04.1727
Pagina: 085-088
Soort akte: Transport
Plaats: Oploo

OOK OPLOO
GENOEMD
https://proxy.archieven.nl/235/6ECDC7CEB1B74C46A8C5A445BA190543
7044.14 Index schepenprotocol Oploo (7044.14)
78 .. een perceel bouwland, genaamd den Bremheuvel, gelegen binnen Oploo en ongeveer 10 kleine morgen groot. In het noorden grenzend aan Pouwel Willems, in het westen aan de weduwe Antonij Aben en in het oosten aan de gemeente.
Datering: 18.07.1743

TRANSPORT
https://proxy.archieven.nl/235/3806B2AB66AE4BAB91842C02502CC8C4
7042.34 Index schepenprotocol Boxmeer (7042.34)
95 Godefrid van Dijck schepen mede in plaats van drost en schout, Christoffel Strick en Andreas van Ham schepenen van Boxmeer verklaren dat voor ons verschenen zijn Pouwel Willems en Maria Peters echtelieden welke verkopen aan Peter van den Bogaert en zijn vrouw een wei of hooikamp, groot ongeveer een mergen en zevenenveertig roeden alhier op het Ham grenzend o.a. de weduwe Michiel Coenen.
Datering: 10-06-1756

Gehuwd (religieus) ‎12 jun 1725 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Paulus Willems
Bruid Maria Peters
Getuige Henricus Peters & Joannes Verbeten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 12-06-1725
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK trouwboek 1690-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 505-11
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1690-1804
Religie: Rooms-Katholiek

(ongeveer 57 jaar gehuwd) met:

womanMaria Petrus Arts‏
Gedoopt ‎15 aug 1700 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie overlijden: leeftijd 89 - dus geboren rond 1700.

Zie akte 96 van 24-11-1756: Genoemd met ouderlijk gezin en echtgenoot.

Ouders van Maria genoemd in dispensatie voor huwelijk van zoon Wilhelmus: "Maria dochter van Petrus Arts en Joanna Willems"

http://www.genbronnen.nl/dispensaties/brabant/oploo-nb.html
Sambeek (nb) - 29 september 1772 - brief en schema van J. Verstraaten pastoor van Sambeek als aanvraag voor dispensatie vanwege 4e graad
bloedverwantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:
- Wilhelmus van de Weijer parochiaan van Oploo, zoon van Paulus van de Weijer en Maria Peters, Maria dochter van Petrus Arts en Joanna Willems,
Joanna dochter van Wilhelmus Willems en Gertrudis Jans, Gertrudis dochter van Joannes Teuwsen en Catharina Gerrits; en
- Wendelina Vinck parochiane van Sambeek, dochter van Joannes Vinck en Catharina Teuwsen, Catharina dochter van Matheus Gossens en Joanna
Jacobs, Matheus zoon van Gossewinus Jans en Maria Tunnissen, Gossewinus zoon van Joannes Teuwsen en Catharina Gerrits.
RHCL Maastricht (26-1772-79 - foto 3153a+b+c+d)

Getuigen:
Huwelijk: Henricus Peters & Joannes Verbeten
Anna Maria: Petrus Arts & Arnoldus Lemmens & Agneta Gerits & Luijtgarda Jans
Agnes: Joannes Arts & Lutien Jans & Joannes Verbeeten & Helena Jans
Wilhelmus: Wilhelmus Willems & Joanna Willems
Joanna: Henricus Petri Arts & Anna Maria Jans & Joa Willems
Joanna: Petrus Jans & Agnes Petri Artz
Margarita: Martinus Tilmans & Catharina Elbers

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Ardts
Vader Petrus Ardts
Moeder Joanna Willems
Getuige Arnoldus Elberts & Gerarda Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-08-1700
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 49-08
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek


Genoemd in Gens Nostra 1985 - "KWARTIERSTAAT PETERS-LEMMEN" - Page 88
"207. Maria Peters Arts, ged. St. Anthonis 15.8.1700, overl. Oploo24.1.1789."
Ouders:
"414 Petrus Ardts (Elberts), ged. Overloon 25.3.1675, gedurende 40 jaar schepen van Oploo. overl. ald. 7.12.1756, tr. vóór 19.8.1697
415 Johanna Willems. overl. Oploo 9.2.1737."

Overleden ‎24 jan 1789 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Petri Arts
overleden op 24-01-1789 te Oploo.
weduwe van Paulus van de Weijer
Diversen: weduwe
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oploo
Bijzonderheden: leeftijd 89
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1451, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 88 jaar
[Gebruikersnotities]
Peter Arts
- Hendrick x Anneken Gerrits
- Maria x Pouwel Willems
- Agenes x Antoon Christiaens
- Arnoldus (overleden) x Gertruij Pouwels (drie kids: Joannes, Peternel en Pouwel - zij hertrouwd met Mathias Peters)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7044.16&minr=11893557&miview=ldt
96 Peter Arts, schepen en zijn kinderen, met name Hendrick Peters gehuwd met Anneken Gerrits; Maria Peters gehuwd met Pouwel Willems; Angenes Peters gehuwd met Antoon Christiaens; Gertruij Pouwels weduwe van Arnoldus Peters en thans gehuwd met Mathias Peters, met Hendrick Peters en Antoon Pouwels als momboiren over haar drie minderjarige kinderen, met name Joannes, Peternel en Pouwel. Allen zijn gekomen op verzoek van hun vader Peter Arts voornoemd, om zijn vaste goederen gelegen onder Oploo enSambeeksenhoek te verdelen. ...
Datering: 24-11-1756
Pagina: 248-250
Soort akte: Magescheid
Plaats: Oploo

Kinderen:

1.
womanAnna Maria Pouwels van de Weijer‏
Gedoopt ‎25 jun 1726 Boxmeer, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie doop zoon Antoon. Genoemd als "Anna Pouwels".
Zie overlijden zoon Antoon. Genoemd als "Anne Marie van de Weijer"

Gehuwd in 1747 - dus geboren voor 1727

Getuigen:
Huwelijk: Petrus Huijbers en Agnes Pouwels
Joanna: joes bongaerts et maria pouwels
Willem: Paulus Willems et maria Simons
Willem: Paulus Willems et Maria Simons
Antonius: Joannes Euijen & Agnes Pauwels
Antoon: wilhelmus Pouwels et Petronilla Bongers
Anna: Petronilla Kessels & Wilhelmus Coenen

Waarom:
- Zie akte 42 van 26.04.1727: 'Pouwel Willems en zijn vrouw Marij Peters' kopen 'een bouwhof genaamd "De Weijer"'
- Vader "Paulus Willems" is tweemaal doopgetuige.
- Broer Wilhelmus is doopgetuige.
- Zus Agnes is getuige bij huwelijk.
- Wie is Maria Pouwels? Moeder?

BHIC:
Dopeling Anna Maria Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Maria Pieters <======== Zelfde vader, zelfde datum, andere moeder?
Getuige Petrus Arts & Arnoldus Lemmens & Agneta Gerits & Luijtgarda Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-06-1726
Plaats: Boxmeer
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1667-1737, archiefnummer 1430, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1667-1737
Religie: Rooms-Katholiek


Transcriptie door GenBronnen:
Boxmeer D1726-023a - 25-06-1726 - FS afb. 61 nr. 13
25 junii baptizavi Annam Mariam filiam Pauli Willems et Maria
Pieters coniugum. susceptoribus Petro Arts et Agnete Gerits.
istorum loco Arnoldo Lemmens et Luijtgaerde Jans.


WIE IS DIT?????
BHIC:
Dopeling Anna Maria Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Catharina Hubbers <======= Zelfde vader, zelfde datum, andere moeder?
Getuige Petrus Arts & Agnes Gerits
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-06-1726
Plaats: Boxmeer
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1717-1751, archiefnummer 1430, BHIC, inventarisnummer 2, blad 10r
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1717-1751
Religie: Rooms-Katholiek


Transcriptie door GenBronnen:
Boxmeer D1726-023b - 25-06-1726 - FS afb. 128 nr. 44
25 junii baptizavi Annam Mariam filiam Pauli Willems et Catharinæ Hubbers
coniugum. susceptoribus Petro Arts et Agnete Gerits.


Overleden ‎6 aug 1810 Beugen, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijksbijlagen van kleindochter Dorothea Bongers:
- Extract regiser van overlijden Beugen 1794 4 october obiit Petrus Bongers
- Extract regiser van overlijden Beugen 1810 6 augusti Anna Maria van de Weijer vidua

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Maria van de Weijer
op 06-08-1810 te Beugen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Beugen
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1430, BHIC, inventarisnummer 11, blad 15v
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1771-1818
Religie: Rooms-Katholiek
Pagina 24 / 29 - 1430_011_015_V.jpg
Geen additionele info. Alleen lijst.

‎, ongeveer 84 jaar
[Gebruikersnotities]
HELP! WEET U MEER?

2.
womanAgnes Pouwels van de Weijer‏
Gedoopt ‎14 feb 1729 Sint Anthonis, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Agnes Willems
Diversen: uit Oploo
Vader Paulus Willems
Moeder Maria Peters
Getuige Joannes Arts & Lutien Jans & Joannes Verbeeten & Helena Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-02-1729
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 159-12
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek


Genoemd in Gens Nostra 1985 - "KWARTIERSTAAT PETERS-LEMMEN" - Page 87
"103. Agnes Pauwels van de Weiger, geb. Oploo, ged. St. Anthonis 14.2.1729, overl. Oploo 12.1.1800."
Ouders:
"206. Paulus Willems (van de Weijer), ged. Boxmeer 18.7.1702, overl. Oploo 27.12.1782, tr. St. Anthonis 12.6.1725
207. Maria Peters Arts, ged. St. Anthonis 15.8.1700, overl. Oploo24.1.1789."

Overleden ‎12 jan 1800 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 189 van 17-02-1786.

BHIC: OpenArchives
Overledene Agnes Pauli van de Wijer
overleden op 12-01-1800 te Oploo.
gehuwd met Wilhelmus van de Poel
Diversen: gehuwd
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oploo
Bronvermelding
Begraven, archiefnummer 1451, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 70 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7044.14&minr=11560799&miview=ldt
7044.14 Index schepenprotocol Oploo (7044.14)
91 Rut Brienen en zijn vrouw Catharina Peters Vijfeijken verkopen voor 600 gulden aan Willem Koenen en zijn vrouw Agnes Pouwels: een huis met schop en bijbehorend bouwland. ... de helft van een perceel weiland, genaamd den Hoenderbos, ... de helft van een perceel weiland, gelegen aan het Broek, ...
Datering: 15.11.1757
Pagina: 188-189
Soort akte: Transport
Plaats: Oploo

https://proxy.archieven.nl/235/A645F1D2607743D2A09CCFD93D6E9A01
7040.337 Index schepenprotocol Sambeek (7040.337)
163 Rut Brienen & Catharina Peeters e.l. dragen op aan Willem Koenen & Agnes Pouwels e.l. bouwland in de Sambeexenhoeck, ...
Datering: 16-11-1757
Pagina: 225
Soort akte: Transport
Plaats: Sambeek

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.442&minr=11691904&miview=ldt
7040.442 Index schepenprotocol Cuijk (7040.442)
78 Willem Coenen en Agnes Pauwels, el, verkopen aan Peter van Woelderen, schepen van Cuijk, en Anna Theodora Mechteld Plenker, el, een hooi- of weikampje, groot 8 hond in Heeswijkse Campen, ...
Datering: 10-11-1773
Pagina: 423-426
Soort akte: Koopconditie
Plaats: Cuijk

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.418&minr=11332935&miview=ldt
7040.418 Index schepenprotocol Cuijk (7040.418)
157 Willem Coenen en Agnes Pauwels, e.l. hebben verkocht aan Dhr. Peter van Woelderen ,schepen van de Hoofdbank van Cuijk en juffr. Anna Theodora Mechteld Plenker, e.l en hun erven : een hooi-of weikampje, groot ca. 8 hond in de Heeswijksche Campen,...
Datering: 11-12-1773
Soort akte: Transport
Plaats: Cuijk

https://proxy.archieven.nl/235/0257BCFFE6DF4192A01CF9DE6A3A554D
7040.338 Index schepenprotocol Sambeek (7040.338)
106 ... dragen op aan Willem Coenen & Agnes Pouwels e.l. 6 loopjes bouwland aan de heijde in de Sambeekse Hoek, ...
Datering: 26-08-1774
Pagina: A122
Soort akte: Transport
Plaats: Sambeek

https://proxy.archieven.nl/235/7C0409F2A3334775B083A557E3517893
189 ... dragen op aan Willem Coenen & Agnes Pouwels e.l. bouwland aan de heijde in de Sambeeksen Hoek, ...
Datering: 17-02-1786
Pagina: A291
Soort akte: Transport
Plaats: Sambeek

3.
manWilhelmus Pouwels van de Weijer‏
Gedoopt ‎31 aug 1731 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Wilhelmus Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Maria Peter Arts
Getuige Wilhelmus Willems & Joanna Willems
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 31-08-1731
Plaats: Oploo
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1730-1812, archiefnummer 1451, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎1 nov 1811 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelmus Pÿ. van de Wijer
overleden op 01-11-1811 te Oploo.
gehuwd met Wendelina Vinck
Diversen: gehuwd
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oploo
Bijzonderheden:
leeftijd 82, 2 m
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1451, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 80 jaar

4.
woman‎Joanna Pouwels van de Weijer‏‎
Gedoopt ‎15 jul 1734 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Maria Petrus Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-07-1734
Plaats: Oploo
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1730-1812, archiefnummer 1451, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b30fdd42-55a9-0006-8e24-ec568f162603
Rooms-Katholiek doopboek 1730-1812 1730-1812
Gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Archiefnummer 1451
Inventarisnummer 1
Page 6 of 219 - 1451_001_006
getuigen: Henricus Petri Arts & Anna Maria Jans & Joa Willems

5.
womanJoanna Pouwels van de Weijer‏
Gedoopt ‎3 feb 1739 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Maria Petrus Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-02-1739
Plaats: Oploo
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1730-1812, archiefnummer 1451, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b30fdd42-55a9-0006-8e24-ec568f162603
Rooms-Katholiek doopboek 1730-1812 1730-1812
Gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Archiefnummer 1451
Inventarisnummer 1
Page 12 of 219 - 1451_001_012
getuigen: Petrus Jans & Agnes Petri Artz

Overleden ‎3 jul 1794 Wanroij, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 94 van 25-06-1793.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joanna Pauwels
overleden op 03-07-1794 te Wanroij.
echtgenote van Petrus Otten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Wanroij
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1760-1811, archiefnummer 1460, inventarisnummer 3, blad 147v06
Gemeente: Wanroij
Periode: 1760-1811
Religie: Rooms-Katholiek


Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-S78P?cc=2037960&wc=SM48-W36%3A1292676104%2C346220201%2C346813901
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Wanroij > Dopen 1655-1657, 1672-1811 Trouwen 1655-1658, 1696-1803 Begraven 1695-1723, 1740-1811 > image 277 of 287; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"3ta julii joanna Pauwels uxor Petri Otten"

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-oorschot-van-den-berg/I1680.php
Zij is begraven op 3 juli 1794 in Wanroij, Noord-Brabant, Nederland.
Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB)
Wanroij
1760-1811
Rooms-Katholiek doopboek 1760-1811 (BHIC nr 3)
3 julii Joanna Pauwels uxor Petri Otten
‎, ongeveer 55 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7045.10&minr=11394763&miview=ldt
7045.10 Index schepenprotocol Sint Anthonis (7045.10)
88 Peter Otten en zijn vrouw Joanna van de Wijer en Willem van de Wijer als voogd van de onmondige kinderen van wijlen Willem Gerrits en Joanna van de Wijer voornoemd; verkopen aan Gerrit Gerrits en zijn vrouw, een huis met hof, ...
Datering: 27-08-1789
Pagina: 144-145
Soort akte: Transport
Plaats: Sint Anthonis

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.365&minr=12664409&miview=ldt
7040.365 Index schepenprotocol Rijkevoort (7040.365)
94 Johan van Dijk en Johan Willems, executeurs van het testament van wijlen Margaretha Coenen verkopen aan Peter Otten en Johanna Pauwels van de Weijer, el, voor ene helft en aan de weduwe van Willems Michiels voor andere helft en aan hun erfgenamen, de volgende onroerende goederen te Rijkevoort: 1/3 part in een bouwhof, bestaande uit huis, schuur, bakhuis, moeshof, groes- en bouwland op de Papevoort aan de zogenoemde straat. ... 1/3 part in twee naast elkaar gelegen weidjes op de Papevoort. ... 1/3 part in een stuk bouw- en groesland op de Papevoort. ...
Datering: 25-06-1793
Pagina: 167-170
Soort akte: Koopconditie
Plaats: Rijkevoort

6.
woman‎Margarita Pouwels van de Weijer‏‎
Gedoopt ‎26 jun 1742 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Margarita Willems
Vader Paulus Willems
Moeder Maria Petrus Arts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-06-1742
Plaats: Oploo
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1730-1812, archiefnummer 1451, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/b30fdd42-55a9-0006-8e24-ec568f162603
Rooms-Katholiek doopboek 1730-1812 1730-1812
Gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Archiefnummer 1451
Inventarisnummer 1
Page 17 of 219 - 1451_001_017
Getuigen: Martinus Tilmans & Catharina Elbers


Voor meer informatie: bertho@derikx.com