man‎Aert Elbers‏‎

[Gebruikersnotities]
BHIC:
Bruidegom Arnoldus Elbers
Bruid Agnes Henrix
Getuige Hermannus Elbers & Joannes Peters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 28-01-1673
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis doop-, trouw- en begraafboek 1632-1690, archiefnummer 1451, inventarisnummer 9, blad 190-01
Gemeente: Sint Anthonis
Periode: 1632-1690
Religie: Rooms-Katholiek
Page 190 of 247 - 1892-089-190
Geen extra info

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7044.14&minr=11560720&miview=ldt
7044.14 Index schepenprotocol Oploo (7044.14)
12 ... verkopen aan Martin Pouwels en zijn vrouw Aelke Jans, Aert Elbers en zijn vrouw Neeske Hendricx een huis met hof, boomgaard, schuur en bijbehorend bouw- en weiland, groot omtrent 16 morgen, gelegen te Oploo, ...
Datering: 01.04.1694
Pagina: 015-016
Soort akte: Transport
Plaats: Oploo

TODO
IS DIT EEN ZOON?
Elbert Aerts x Jenneken Arts
- Aert Elberts
- Catharijn Elberts
- Isabel Elberts
.
https://proxy.archieven.nl/235/43AE41D35CEE4151B1A1524B1D498904
7040.258 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.258)
2 Voor schepenen van Ledeacker verschenen Aert Peters en Jenneken Aerts, eerst getrouwd geweest met Elbert Aerts, tegenwoordig echtelieden, verklarende hierbij alle eerder opgemaakte testamenten en codicillen in te trekken en bij deze tot universeelerfgenamen te benoemen de drie voorkinderen van de tweede comparante, met name Aert Elberts, Catharijn Elberts en Isabel Elberts. Voor dat tot verdeling zal worden overgegaan wordt eerst het vaderlijk bewijs, in som van 1200 gulden of zoveel meer als comparanten goedvinden, uitbetaald. Bij het overlijden van een van de comparanten zal de langstlevende de helft van nalatenschap verkrijgen en nadat ook de langstlevende is overleden zal ook dat gedeelte naar eerder genoemde erfgenamen gaan.
Datering: 15-04-1712
Soort akte: Testament
Plaats: Ledeacker

BHIC:
Bruidegom Elbert Aerts
Bruid Jenneken Aerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-01-1684
Bijzonderheden:
Getuigen: Jasper Aerts en Cornelia Snaters
Datum ondertrouw: 14-01-1684
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1430, BHIC, inventarisnummer 9, blad 178r
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1663-1771
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Elbert Aerts
Bruid Jenneken Aerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-01-1684
Bijzonderheden:
Getuigen: Petrus Rutten en Joanna Huberts
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1430, BHIC, inventarisnummer 9, blad 178r
Gemeente: Boxmeer
Periode: 1663-1771
Religie: Rooms-Katholiek

KIDS:
Arnoldus: Elbertus Aarts vader 21-02-1685 Sint Anthonis DTB doopakte - getuigen: Arnoldus Martens x Maria Jans Elberts
Arnoldus: Elbertus Aarts vader 05-05-1688 Sint Anthonis DTB doopakte - getuigen: Maria Aarts & Petrus Peters
Catharina: Elbert Aarts vader 29-08-1690 Sint Anthonis DTB doopakte - getuigen: Gaspar Arts & Jacomina Aarts
Isabella: Elbertus Aarts vader 30-01-1693 Sint Anthonis DTB doopakte -getuigen: Petrus Lamberts & Cornelia Peters


WIE IS DIT? "Grietje Tijssen wed. van Aert Elbers" - noemt ene "Isabella Elbers"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.578&minr=11556817&miview=ldt
7040.578 Index schepenprotocol Wanroij (7040.578)
85 Opdracht door Thijs Wilberts gehuwd met Isabella Elbers en Peter Gerrits de Kleijne. Aan Grietje Tijssen wed. van Aert Elbers, van a. van een huijs, schuur met aangelegen bouw- en weijland onder Wanroij, ...
Datering: 8-10-1757
Pagina: 142
Soort akte: Transport
Plaats: Wanroij

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manPetrus Arts Elbers‏
Overleden ‎7 dec 1756 Oploo, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 96 van 24-11-1756 genoemd als schepen.
Achternaam Elbers komt ook terug bij doopgetuigen kids.

BHIC:
Overledene Petrus Aerts Elbers
overleden op 07-12-1756 te Oploo.
weduwnaar van Joanna
Diversen: weduwnaar
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oploo
Bijzonderheden: 40 jaar hier schepen geweest <====
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1451, BHIC, inventarisnummer 1
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1730-1812
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7044.14&minr=11560756&miview=ldt
7044.14 Index schepenprotocol Oploo (7044.14)
48 Hermen Jans en zijn vrouw Lutjen Jacobs verkopen voor 235 gulden aan Peter Aerts en zijn vrouw Jenneke Willems, 2½ kleine morgen bouwland gelegen te Oploo. ...
Datering: 09.12.1728
Pagina: 101-102
Soort akte: Transport
Plaats: Oploo

MOMBOIR Peter Aerts Elbers over Gerrit Peters zoon van Peter Jans
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.588&minr=11428648&miview=ldt
19 Op verzoek van de gezamenlijke erfgenamen van Peter Jans, met name: Jan Peters gehuwd met Geurtje Gerrits; Geurt Peters; Willem Peters gehuwd met Metje Jordens; Gerrit Peters geass. met Peter Aerts Elbers en Gerrit Clabbers als zijn momb.; Maria Peters; Aart Moren gehuwd met Gertruij Jans; Jan Mooren; Marten Mooren gehuwd met Enneke Kerstens; Gerrit Clabbers voorn. gehuwd met Geurtje Mooren en laatstelijk Hermke Mooren, in het openbaar te verkopen meubilaire goederen. ...
Datering: 25-06-1738
Pagina: 130-135
Soort akte: Openbare verkoop
Plaats: Wanroij
Zie ook 115 van 01-08-1738
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.566&minr=13102642&miview=ldt
Zie ook 29 van 22-8-1738
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7040.577&minr=11556714&miview=ldt

GEGEVEN DE AANNAME DAT HIJ SCHEPEN VAN OPLOO WAS:
https://proxy.archieven.nl/235/BE2F7185E3764804B396426FE2C7B7A3
7040.337 Index schepenprotocol Sambeek (7040.337)
82 Anthoni Jans draagt op aan Peter Aerts President Schepen der Vrije Heerlijckheijt Oploo een huis met hof en erffenis aan de Sambeeksenhoeck, ...
Datering: 28-11-1746
Pagina: 106
Soort akte: Transport
Plaats: Sambeek

Peter Arts
- Hendrick x Anneken Gerrits
- Maria x Pouwel Willems
- Agenes x Antoon Christiaens
- Arnoldus (overleden) x Gertruij Pouwels (drie kids: Joannes, Peternel en Pouwel - zij hertrouwd met Mathias Peters)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7044.16&minr=11893557&miview=ldt
96 Peter Arts, schepen en zijn kinderen, met name Hendrick Peters gehuwd met Anneken Gerrits; Maria Peters gehuwd met Pouwel Willems; Angenes Peters gehuwd met Antoon Christiaens; Gertruij Pouwels weduwe van Arnoldus Peters en thans gehuwd met Mathias Peters, met Hendrick Peters en Antoon Pouwels als momboiren over haar drie minderjarige kinderen, met name Joannes, Peternel en Pouwel. Allen zijn gekomen op verzoek van hun vader Peter Arts voornoemd, om zijn vaste goederen gelegen onder Oploo enSambeeksenhoek te verdelen. ...
Datering: 24-11-1756
Pagina: 248-250
Soort akte: Magescheid
Plaats: Oploo

Mogelijk zoon:

BHIC:
Dopeling Arnoldus Roelants
Diversen: onwettig: ex fornicatione
Vader Petrus Aarts
Diversen: door de moeder als vader genoemd
Moeder Joanna Jans Roelants
Getuige Segerus Derix & Petronella Aarts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-06-1699
Plaats: Sint Anthonis
Bijzonderheden: Moeder verklaart dat de vader Petrum Aarts is.
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 43-07
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek

Mogelijk dochter:
TODO doopgetuigen matchen?

BHIC:
Dopeling Agnes Arts
Diversen: uit Oploo
Vader Petrus Arts
Moeder Joanna Jans
Getuige Gabriel Peters & Elizabeth Jans & Petrus Guerts & Anna van Vechel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-03-1718
Plaats: Sint Anthonis
Bronvermelding Sint Anthonis RK doopboek 1699-1804, archiefnummer 1451, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 10, blad 123-05
Gemeente: Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker
Periode: 1699-1804
Religie: Rooms-Katholiek


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555