man‎Antonius Joannis Gisbertus‏‎
Gedoopt ‎13 dec 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie doop zoon Matthias:
Getuige Joanna Joannis Petri uit Uden; tante van het kind van vaderskant.

Zie huwelijk - 36 jaar dus geboren rond 1654

Doopgetuigen:
Jacoba: Simon Frederici & Heijlwigis Huberti & Maria Theodori & Wilhelmus Henrici
Matthias: Mechtildis Wilhelmi & Gerardus van Orten & Joannes Theodori & Joanna Joannis Petri

Niet gevonden in index BHIC Veghel
Niet gevonden in oudzijtaart bij Bredenrode noch Gijsberts

Waarom:
- Zie akte in R94 van 07-06-1706 "Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven," (NB Partoniem "Hendricks" incorrect - in gerefereerd Testament staat het correct!)s
- Moeder Jacomijn overlijdt in 1690 - dochter geboren in 1691 vernoemd naar haar.
- Echter leeftijd genoemd bij huwelij klopt niet.
- Doopgetuige 'Wilhelmus Henrici' is mogelijk de echtgenoot van zus Joanna.

BHIC:
Dopeling Antonius Joannis Gisberti Alardi
Vader Joannes Gisberti Alardi
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Guilielmus Gerardi Stouen & Gerarda Gisberti Alardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-12-1646 <== WIJKT AF VAN HUWELIJKS LEEFTIJD
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 148-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-12-1646
ANTONIUS
Vader: JOANNES GIJSBERTUS ALARDUS
Moeder: JACOMINA GERARDUS
Gezin: 786
Getuigen: GUILIELMUS GERARDI STOVEN GERARDA GISBERTI ALARDI

Ouderlijk gezin:
Jacoba: Joannes Gisberti vader 02-05-1641 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Gisbertus: Joannes Gisberti vader 02-05-1641 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Mechtildis: Joannes Gisberti vader 04-04-1643 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Laurentius: Joannes Gisberti vader 16-02-1645 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Antonius: Joannes Gisberti Alardi vader 13-12-1646 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Laurentius: Joannes Gisberti vader 20-04-1649 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Joannes: Joannes Gisberti vader 10-08-1651 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Theodorus: Joannes Gisberti vader 10-02-1654 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Maria: Joannes Gisberti vader 18-11-1655 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Joanna: Joannes Gisberti vader 15-01-1658 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.

==========
Doopgetuige Simon Frederici zie BHIC - gehuwd met Maria Henrici Bosch
Doopgetuige Heijlwigis Huberti zie BHIC - gehuwd met Dirck Jansen of Arnoldus Nicolai
Doopgetuig Mechtildis Wilhelmi zie BHIC - gehwud met Nicolaus Petri of Cornelius Rolandi

Overleden ‎7 jan 1706 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament opgemaakt op 30-12-1705

Echtgenote hertrouwd 14-02-1708

BHIC:
Overledene Antonius Joannis Gisberti
overleden op 07-01-1706 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 365-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

"Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc"
R94, fol. 375
7-1-1706 Teunis Jan Gijsberts in de Straat
laat nae vrou en kinderen
‎, ongeveer 59 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/A16529BBD85F4389BB35CA55E2928D63
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
44 ... Bijschrift: Heijlken Dielissen, mede optredend voor haar broer Jan Delisen, en voor de kinderen van Dielis Delissen, Teunis Jan Gijsberts als man van Pereijn Thijssen en Luijcas Willems als man van Dielken Thijssen, ieder voor zichzelf en mede optredend voor hun andere zussen, Peter Gerits als man van Maria dochter van Gerit Hendrix als getrouwd geweest met Aeltien Delisen, voor henzelf en mede optredend voor hun broer Teunis Gerrits, Margrita Delissen voor haarzelf en mede optredend voornhaar dochter Maijken en zoon Delis, ... acrum: 06-01-1695. ...
Datering: 11-05-1680
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097841&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
150 Willem Hendricx van Vechel als man van Jenneken Jan Gijsberts verpacht voor 6 jaren aan Anthonij Jan Gijsberts 'een huijs, hoff, schuer ende esthuijs, mitsgaders een weij ende hoijlant, gelegen op de Watersteegde ende alhier in de Straet', zoalsvoornoemde Anthonij gebruikt. ...
Datering: 26-08-1690
Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 315-318 Akte 101 Testament 30-12-1705
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen Anthonis Jan Gijsberts, 'sieck te bedde leggende', en zijn vrouw Petronella Matthijsen, 'gesont van lighaem', om hun testament op te maken.
...

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 360-364 Akte 118 Deling 07-06-1706
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen:
? Cornelis Ariens, getrouwd geweest met Maeijken Gerit Stovem, geassisteerd door Rover Janssen van Groenendaal als man van Jenneken Cornelis Ariens, en Jan Peter Huijberts als man van Ariaentien Cornelis Ariens, 'sijne respective swagers',
? Aeltien Amelissen van Dieperbeeck weduwe van Willem Gerrit Stoven, geassisteerd door Gerit Stoven, 'haren soon', en Claes Peters van Valderen als man van Megtelt Stoven, 'hare dogter', en
? Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven, 'uijt kragte van testamente haer van haren man zalliger meester gemaeckt in dato den 30en december 1705.
...
Petronella Hendricks, weduwe van Antonij Jan Gijsberts krijgt toebedeeld het 1/6 deel 'in den gemelte beunder, groot drie loopense', gelegen op de Watersteegt, 'waer bij dit selve lot van oudts is competerende ende hare man zalliger van sijne oudersis aangecomen drie gedeeltens, maeckende te samen voor hare contingent vier parten, gelegen dese vier gedeeltens aen malkanderen'
...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863910&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
274 ... gelegen ... , de erfgenamen van Theunis Jan Gijsen. ... te betalen met de erfgenamen van Anthonis Jan Gijsen ...
Datering: 30-09-1711
Veghel

ECHTGENOTE HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120945&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
48 Perijna Matijs Jans, eerst weduwe van Tonis Jan Gijssen en met assistentie van Antonij Hendrik van Beek haar tegenwoordige man verklaart wettelijk en erfelijk te transporteren aan haar dochter Jacomijna in eerste huwelijk haar tochtrecht van een huis, hof, boomgaard, schuur etc. in de straat naast de rivier de Aa.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 68
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120947&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
50 Willem Engelenberg heeft een huis en land te Veghel achter de molen erfelijk en wettelijk verkocht aan Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 70-71
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

HAAR ENIGE DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

Ondertrouwd ‎28 okt 1690 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎19 nov 1690 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Anthonis Jan Gijsberts
leeftijd 36 Jongeman
Bruid Pitronella Matthijssen
leeftijd 35, geboren te Uden, Jongedochter
Getuige Jan Hendrick Matthijssen & Jan Hendricx van Dooren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 19-11-1690
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 28-10-1690
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 54r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank

Geen tweede entry gevonden in index BHIC alle plaatsen (Apr2022).

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/89b345ea-4edf-2b71-da56-50d92bff7a41
Trouwen 1679-1708 Gemeente Veghel Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 8
Page 107 of 297 - 1457_008_054_R
" ... Anthonus Jan gijsberts jong man out ses en dertig jaer geassisteert met jan hendrix van dooren ende petronella matthijssen geboortig van Uden(?) jonge dogter out vijf en dertig jaer geassistert met jan hendrik matthijssen, "
"Actum veghel agten twintig dage der maant van october deses jaer sestienhondert en negentig '
"Actum veghel negentien dagen der maand november deses jaers sestienhondert et negentig"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
Gezin 1942
01-11-1691 JACOBA ANTONIUS JOANNES GIJSBERTUS PETRONELLA MATHIAS 1942 SIMON FREDERICI HEIJLWIGIS HUBERTI
28-07-1695 MATHIAS ANTONIUS JOANNES GIJSBERTUS PETRONELLA MATHIAS 1942 JOANNES THEODORI JOANNA JOANNES PETRI-UDEN
(15 jaar gehuwd) met:

womanPetronella Mathijs "Perijn" Janssen‏
Gedoopt ‎27 okt 1658 Uden, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
TODO OUDERS INVOEREN IN BOOM

Zie huwelijk: leeftijd 35, geboren te Uden
ABT1655

Doopgetuigen:
Jacoba: Simon Frederici & Heijlwigis Huberti & Maria Theodori & Wilhelmus Henrici
Matthias: Mechtildis Wilhelmi & Gerardus van Orten & Joannes Theodori & Joanna Joannis Petri

Zie akte 44 van 11-05-1680: Meerdere zussen waarvan een genaamd "Dielken" gehuwd met Luijcas Willems.

Geen Petronella met vader Mathias gevonden in pdf indexen veghel.

BHIC:
Dopeling Petronella Joannis
Vader Matthias Joannis
Moeder Elizabetha N.N.
Getuige Dijmpa Lucas Danielis & Arnoldus Cristianus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 27-10-1658
Plaats: Uden
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1652-1676, archiefnummer 1456, inventarisnummer 2, blad 28
Gemeente: Uden
Periode: 1652-1676
Religie: Rooms-Katholiek

Gezin:
Petronella: Matthias Joannis vader 27-10-1658 Uden DTB doopakte
Elizabetha: Matthias Joannis vader 05-04-1659 Uden DTB doopakte
Henrica: Matthias Joannis vader 05-04-1659 Uden DTB doopakte
Petrus: Matthias Joannis vader 05-04-1662 Uden DTB doopakte
Aldegundis: Matthias Joannis vader 14-05-1663 Uden DTB doopakte
Joanna: Matthias Joannis vader 16-03-1666 Uden DTB doopakte

======================
ONDERZOEK "Dielken gehuwd met Luijcas Willems."

BHIC:
Bruidegom Lucas Willems
wonende te Aarle
Diversen: Aerle prope Beeck
Bruid Dielken Mathijssen
Getuige Waltherus vander Dussen
Diversen: R.D. Pastoor te Dinther.
Getuige Mathijs vander Asdonck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-01-1693
Plaats: Erp
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouw- en begraafboek 1691-1718, archiefnummer 1434, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 19, blad 3-06
Gemeente: Erp
Periode: 1691-1718
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Luijcas Willems
wonende te Aarle
Bruid Dielke Matthijse
wonende te Erp
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 06-02-1693
Plaats: Erp
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 10-01-1693
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 5, blad 166-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1659-1698
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 170 0f 210 - 1457_005_166
Geen leeftijd

Mathias: Lucas Wilhelmi vader 24-11-1695 Veghel DTB doopakte x Aegidia N.N. - getuigen: Heijlken Aegidii weduwe van Hubertus Gerardi & Georgius van Wijnbergen uit Aerle & Michael Ginster & Anna Matthiae uit Uden
Adrianus: Lucas Wilhelmi vader 05-12-1697 Veghel DTB doopakte x Aegidia N.N. - getuigen: Joannes Matthiae woont op Ham & Petronella Antonii zus van de moeder & Arnoldus Henrici & Maria Petri tante van het kind van vaderskant
Helena: Lucas Willems vader 31-08-1705 Erp DTB doopakte x Dielken Tijssen - getuigen: Anneken Hendrick Vermeuren & Anna Willem Claessen & Teunis Jan Gijsberts
Anna: Lucas Willems vader 19-02-1708 Erp DTB doopakte x Dielken Tijssen - getuigen: Anna Hendrickx Vermeere & Maria Schinders uit Aerle

Doopgetuigen zijn: "Petronella Antonii zus van de moeder" en "Teunis Jan Gijsberts"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565689&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
113 Luijcas Willems des Menschen als man van Dielken Matthijssen heeft verpacht aan ...
Datering: 24-02-1703

Zoek kind Aegidia met vader Mathijs in alle plaatsen - niet gevonden.
, ‎1e huwelijk met: Antonius Joannis Gisbertus, 2e huwelijk met: Anthonius Hendrik van Beek
[Gebruikersnotities]
TODO?

OUDERLIJK GEZIN:
Thijssen
- Perijn x Teunis Jan Gijsberts
- Dielken x Luijcas Willems
- Andere zussen
https://proxy.archieven.nl/235/A16529BBD85F4389BB35CA55E2928D63
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
44 44 Jan Hendrick Gerards, 'gesont van lighaam', en zijn vrouw Jenneken Dielissen, 'sieck te bedde leggende', maken hun testament op ...
... Bijschrift: Heijlken Dielissen, mede optredend voor haar broer Jan Delisen, en voor de kinderen van Dielis Delissen, Teunis Jan Gijsberts als man van Pereijn Thijssen en Luijcas Willems als man van Dielken Thijssen, ieder voor zichzelf en mede optredend voor hun andere zussen, Peter Gerits als man van Maria dochter van Gerit Hendrix als getrouwd geweest met Aeltien Delisen, voor henzelf en mede optredend voor hun broer Teunis Gerrits, Margrita Delissen voor haarzelf en mede optredend voornhaar dochter Maijken en zoon Delis, ... acrum: 06-01-1695. ...
Datering: 11-05-1680
Veghel

HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120945&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
48 Perijna Matijs Jans, eerst weduwe van Tonis Jan Gijssen en met assistentie van Antonij Hendrik van Beek haar tegenwoordige man verklaart wettelijk en erfelijk te transporteren aan haar dochter Jacomijna in eerste huwelijk haar tochtrecht van een huis, hof, boomgaard, schuur etc. in de straat naast de rivier de Aa.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 68
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

HAAR ENIGE DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Kesie/Kesie%20percelen.pdf
Page 26
Deel 1 + 2:
Perijn, weduwe van Tunis Jan Gijsen van Beek Als voor Als voor, II-E-17 en 18, no: 417 en VP-1722, fol. 124
Willem Frans Doornleijers, getrouwd met Jacomijna, dochter van Tunis Jan Gijsen, 40 jaar oud Leenverhef op 14-12-1728 VP-1738, fol. 137 en Leen 1
Jacomijna, weduwe van Willem Frans Doornleijers het vruchtgebruik en haar 6 kinderen het erfrecht Verwerving 1738-1753 VP-1738, fol. 137

Kinderen:

1.
womanJacoba Antonius Jan Gijsen "Jacomijn" Bredenrode‏
Gedoopt ‎1 nov 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 50 van 30-04-1729: "Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder"
Zie akte 288 van 4-7-1741: ouders: "Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen"

Zie huwelijk - 25 jaar afkomstig uit veghel - dus geboren rond 1690.

Doopgetuigen:
Antonet: Franciscus Joannis Ariens & Petronella Antonii Brederode
Francisca: ornelius Scenkels & Gertrudis Francisci Joannis Adriani & Joanna Egidii van den Ecker & Matheus Willebrordi
Joanna: Henricus Gerardi van den Heuvel & Matheus Wilberts & Maria Rudolphi Ariens
Francisca: Joannes Anthonii Voets & Anthonius Henrici Verbeek & Adriana Jacobi van Kessel
Getrudis: Joannes Aert Portiers & Johanna Deelis van den Acker
Joannes: Gerardus Wilhelmi Gerardi & Petronilla Verbeeck
JM:Jacobus van Kessel & Allegonda van Deursen
Petronilla: Joannes Jansen Ariaens & Aegidia (vulgo Dielke) Luijken
Eli: Peter Henrici Peters & Jacoba Cornelii van Orten
JM: Aegidius van d' Ecker & Ida Petri

BHIC:
Kind Jacoba Joannes
Geslacht Vrouw
Datum doop 01-11-1691
Plaats doop Veghel
Vader Antonius Joannes
Moeder Petronella N.N.
Getuige Simon Frederici
Getuige Heijlwigis Huberti
Getuige Maria Theodori
Getuige Wilhelmus Henrici
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 104v
Religie RK

Begraven ‎2 apr 1763 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 189 van 09-03-1763.
Erfdeling van ??? onder kids van Willem F. D. in ake 34 van 8 juni 1763.

BHIC:
Overledene Jacomijn N.N.
Diversen: laat kinderen na.
weduwe van Willem Frans Dooreleijers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 02-04-1763
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 120-15
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

[Gebruikersnotities]
PATRONIEM EN MOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120947&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
50 Willem Engelenberg heeft een huis en land te Veghel achter de molen erfelijk en wettelijk verkocht aan Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 70-71
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

2.
man‎Matthias Antonius Jan Gijsen Bredenrode‏‎
Gedoopt ‎28 jul 1695 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Matthias Antonii Joannis
Vader Antonius Joannis
Moeder Petronella N.N.
Getuige Mechtildis Wilhelmi
Diversen: namens getuige 4
Getuige Gerardus van Orten
Diversen: namens getuige 2
Getuige Joannes Theodori
Getuige Joanna Joannis Petri
Diversen: uit Uden; tante van het kind van vaderskant
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-07-1695
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 7-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎30 mrt 1716 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Komt niet terug als doopgetuige bij een van de tien kids van zijn zus.

BHIC:
Overledene Mathias Antonii Brederoo
overleden op 30-03-1716 te Veghel.
Diversen: ongehuwd, met een mes vermoord
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 375-16
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 20 jaar


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555