man‎Jan Gijsbert Jan Alards‏‎
Gedoopt ‎15 nov 1609 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie overlijden - 74 jaar - dus geboren rond 1684-74=1610,

DEZE JAN GIJSBERTS WAS MOMBOIR OVER DE KIDS VAN ZUS Gerijtken - Zie bij overlijden Jan Gijsberts - akte 84 noemt zijn echtgenote samen met momboirschap.

Doopgetuigen:
Jacoba: Matthias Petri & Christina Gisberti
Gisbertus: Cristianus Gisberti & Joanna Joannis Petri
Mechtildis: Michael Gisberti & Joanna Gerardi
Laurentius: Margareta Matthiae Petri & Joannes Antonii Wijnnen
Antonius: Guilielmus Gerardi Stouen & Gerarda Gisberti Alardi
Laurentius: Christianus Gisberti & Maria Gerardi Stooven
Joannes: Gerardus Stooven & Margareta Matthiae
Theodorus: Laurentius Stouen & Margareta Matthiae
Maria: Christianus Gisberti & Maria Gerardi & Maria Valerii Zegeri Doncq ('s-Hertogenbosch) & Joannes Petri Matthiae (Uden)
Joanna: Laurentius Stoven & Gerarda Gisberti

Waarom:
- Bij doop zoon Antonius genoemd als "Vader Joannes Gisberti Alardi" - bij doop andere kids geen toevoeging 'Alard'
- Zie akte 20 van 15-10-1665 noemt ouderlijk gezin. (Jan, Michiel, Christiaen, Jenneken, Christina, Maeyken, Geridtjen) dit matched met doopgetuigen.
- Doopgetuige Matthias Petri is stiefvader.
- Doopgetuige 'Maria Valerii Zegeri Doncq' is zus Maria gehuwd met Wouter Donckers
- Doopgetuige 'Margareta Matthiae Petri' en 'Margareta Matthiae' is moeder gehuwd met stiefvader Mattijs Peters.
- Match met leeftijd bij overlijden.
- Patroniem Alard komt terug bij doop zoon Antonius.

BHIC:
Dopeling Joannes Alardi
Vader Gisbertus Joannis Alardi
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Antonius Joannis & Anna Cornelij Voegels
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-11-1609
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Peter ex Schindelen is Schijndel.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 7r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎4 aug 1684 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
ZIE ONDERSTAANDE: DUS OVERLEDEN TUSSEN 1682 en 1686

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097775&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
84 Deze akte is doorgestreept.
Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen, verwekt bij Geertruijt Gijsberts verpachten ...
Bijschrift: Jacomina weduwe van Jan Gijsberts, tijdens zijn leven voogd over de kinderen van Jan Melissen, verklaart op 11-07-1686 dat de pacht aan haar betaald is, ...
Datering: 13-04-1682
Veghel

ONDERSTAANDE ROEP VRAAGTEKENS OP !!!!
ZIJN VADER IS NAMELIJK IN 1632 GESTORVEN IS GIJSBERT JAN ALARDS EN NIET GIJSBERT JAN GIJSBERTS.
ALS HIJ ZELF AL 74 IS DAN IS ZIJN VADER MINSTENS 95 JAAR!
IS VERTALING GOED? IS Ghisbertus Joannis gestorven 24-5-1684 niet de ZOON van Joannes Ghisberti gestorven 5-8-1684???

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
282 24-05-1684 Ghisbertus Joannis Obyt febri, m.s. Gestorven aan koorts, gesterkt door de sacramenten
282 05-08-1684 Joannes Ghisberti Sextuaginta quator annorum, m.s., ex urinam obstructione et febri, pater fuit Ghisberti superioris 74 jaar, gesterkt door de sacramenten, aan obstructie van de urine en koorts, de Ghisbertus hierboven was zijn vader

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 355 24-05-1684 Gijsbert Jan Gijsberts Laet na vrou en kinderen
R157, fol. 355 04-08-1684 Jan Gijsberts Laet na vrou en kinderen

BHIC:
Overledene Joannes Ghisberti
leeftijd 74, overleden op 04-08-1684 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 320-19
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 74 jaar
[Gebruikersnotities]
Anthonis Wijnen is de echtgenoot van tante Margaretha (de zus van zijn vader).
NOEMT:
Anthonis Wijnen
Anthonis Jan Wijnen
- Anneken x Joris Andriessen (dochter Elisabet)
- Jan (voogden Jan soone Gijsbert Jan Alerts en Jan Melters)
- Maria (voogden Mathijs Peters en Gerit Janssen van Heessel )
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999913&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
433 Deze akte is doorgestreept.
Anthonis Wijnen heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'huijs, hof, bomgaert staende in den straete alhier' ten behoeve van zijn kinderen.
Joris Andriessen als vader over zijn dochter Elisabet verwekt bij wijlen zijn vrouw Anneken dochter van Anthonis Jan Wijnen, Jan soone Gijsbert Jan Alerts en Jan Melters als voogden over Jan soone Anthonis Jan Wijnen, Mathijs Peters en Gerit Janssenvan Heessel als voogden over Maria dochter voornoemd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Denissen, 'vorster in Vechgel', 'haere huijsinge, hof, bomfaert met alle de gerechticheijt daer toebehoorende', staende in de Straete ...
Datering: 31-03-1639


DEZE JAN GIJSBERTS WAS MOMBOIR OVER DE KIDS VAN ZUS Gerijtken - Zie bij overlijden Jan Gijsberts - noemt zijn echtgenote samen met momboirschap.
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929946&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
305 Jan Gijsberts en Jan Loijcas Tonissen aanvaarden het ambt van momboirschap over de onmondige kinderen Jan Amelissen van Dieperbeeck bij Gerijtken Jan Gijsberts. Zij leggen de eed af.
Datering: 17-3-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929947&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
306 Willem Gerijt Steven als man van Alegonda Amelissen; Aert Hendrick van Lieshout als man van Merijken Amelissen; Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts; ...
Datering: 21-3-1665
Zie ook 307
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt

OUDERLIJK GEZIN
Gijsbert Jan Aelers x Margriet van den Berghe
- Jan
- Michiel
- Christiaen
- Jenneken x Jan Willems
- Christina x Andries Laurens van den Bogaert
- Maeyken x Wouter Donckaerts
- Geridtjen x Jan Melissen van Dieperbeeck (overleden)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814796&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
20 Jan Gysberts, Michiel Gysberts, Christiaen Gysberts, Jan Willems als man van Jenneken dochter van Gijsbert Jan Aelbers, Andries Laurens van den Bogaert als man van Christina, Wouter Donckaerts als man van Maeyken, Geridtjen dochter van Gysbert Jan Aelers, weduwe van Jan Melissen van Dieperbeeck, allen kinderen en erfgenamen van Gijsbert Jan Aelers en zijn vrouw Margriet van den Berghe, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 15-10-1665
Zie ook 20a
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815279&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195408&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
212 Hogaert Amelissen van Diperbeeck, en Jan Gijsberts 'als zynde de naesten van dijen bloede', worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Amelissen, verwekt bij Gerijtien Gijsberts, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 18-07-1671

OUDERLIJK GEZIN ECHTGNOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195425&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
229 Jan Gijsberts als man van Jacomijn Geraert Stoven, Willem Geraerts, Jacop Geraerts en Maijken Geraerts, allen kinderen en erfgenamen van Geraert Stoven en zijn vrouw Jenneken hebben een accoord gesloten 'om alle questien ende verschillen aengaende het sterfhuijs te voorcomen'. Het volgende is overeen gekomen. ...
Datering: 17-11-1671
Veghel

OUDERLIJK GEZIN:
- Jan Gijsberts
- Jenneken Gijsberts x Jan Willems
- Christina Gijsberts x Andries van den Boogaert
- Maicken Gijsberts weduwe x Wouter Donckers
- Gerritie Gijsberts x Jan Melis (zaliger) - nu gehuwd met Marcelis Jaspers ???
- Grietie Gijsberts x Mattijs Peters
- Corstiaen Gysberts (overleden) x Helena Tote, weduwe
- Michiel Gijsberts (weduwe) x Anneken weduwe
https://proxy.archieven.nl/235/6FE06997171F422B9F5AEC5508FDB38C
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
61 Jacob Jan Welten, 'voor desen in huwelijck gehadt hebbende Geertruijt Jan Fransen', Gerrit Janssen als man van Peterken Janssen, met Jan Gijsberts, Jan Willems als man van Jenneken Gijsberts, Christina Gijsberts als gemachtigde van Andries van den Boogaert haar man, Maicken Gijsberts weduwe van Wouter Donckers, mede met procuratie gepasseerd voor notaris Johan Fier ten Bos op 03-09-1680, Jan Gijsberts en Govert Melissen als voogden over de kinderen van Gerritie Gijsberts, verwekt bij Jan Melis zaliger, en Marcelis Jaspers als vader van het minderjarige kind, verwekt bij Gerritie Gijsberts, allen erfgenamen van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger, mede optredend voor Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen, 'ende waer voor als principaele eeb voor al in solidum sijn geloovende', Jan Gijsberts, Jan Willems, Anneken Michielsen, Christina en Maijken voornoemt', hebben met autorisatie ende decreet van de schepenen van laatstleden augustus, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anneken weduwe van Michiel Gijsberts 'de helft van een stuck lants genaemt den Wendelsacker, deilbaar met de gemelte kooperse', groot int geheel 5 1/2 loopens, gelegen int Beuckelaer ...
Datering: 01-10-1680
Veghel

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/A437E853887643B7BBBE70B260D463D4
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
68 Jan Gijsberts, 'gesont van lighaen gaende ende staande', en zijn vrouw Jacomijn Gerrit Stoovens, 'sieck te bedde leggende', maken hun testament op.
* ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood behoorlijk begraven zullen worden
* de langstlevende erft alle goederen
'Aldus gedaen ten woonhuijse van de testateuren'.
Getuigen: C. van der Hagen en Adrij Hendrix Smits, schepenen. Mij present J. Boor, secretaris
Datering: 17-10-1680
Veghel

DUS OVERLEDEN TUSSEN 1682 en 1686
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097775&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
84 Deze akte is doorgestreept.
Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen, verwekt bij Geertruijt Gijsberts verpachten ...
Bijschrift: Jacomina weduwe van Jan Gijsberts, tijdens zijn leven voogd over de kinderen van Jan Melissen, verklaart op 11-07-1686 dat de pacht aan haar betaald is, ...
Datering: 13-04-1682
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/ED6039CCF55E46FFAE859D4851D0550C
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
72 ... e.z.: de wewduwe van Jan Gijsberts...
Datering: 12-02-1686
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/400DB3B6D21B487590DE2C363C9BCCCD
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
80 'Alsoo seecker proces was ontstaen ende geresen tusschen Jan soone Jan Thijssen als man ende momboir van Maria Jan Amelissen van Dieperbeeck als aanlegger ter eenre zeijden, ende Hogaart Aelissen van Dieperbeeck ende Jacomina weduwe wijlen Jan Gijsberts in qualiteijt als momboiren over de minderjarige kinderen te weten Maria Jan Amelissen voorschreven als gedaegdens ter andere seijden, volgens appointement van heere schepenen in judicio van dato ondergenoemt, geresen sijnde', is er een accoord gesloten.
* Jan Jan Thijsen als aanlegger krijgt 12 gulden van Jacomina Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen ...
Datering: 03-10-1686

PALMSLAG
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787581&miview=ldt
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
32 ... Zij verklaren "dat den achtienden deser maents des naemiddags in haer huijs is gekomen den requirant in desen (Claes Jansen van Heretum), en kort daer nae gevolgt Jan Hendricks, dienstknegt van Jacomijn, weduwe Jan Gijsberts, die hem requirant quam geven de palmslag van een rooje bleecke koe, uijt de name van gem(elte) Jacomijn JanGijsberts, die welcke aen hem requirant verkogt hadde voor de somme van sevenentwintig gulden ende tien stuijvers, welcke somme aldaer ten huijse van hun deponenten meermaelen gerepeteert ende gespecificeert werde, soo als hij eerste deponent verklaert bij het gelooffde bodt ten huijse van Jacomijn Jan Gijsbert oock heeft present geweest, en dat daerop in haren huijse de palmslag is gegeven als voor(noemt), naer welcke gegeven palmslag sij deponenten, soo sij verklaeren, ...
Datering: 27-11-1687

Gehuwd (religieus) ‎24 apr 1641 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Jan Gijsberts
Bruid Jacomijn Gerarts
Getuige Tijs Peter Tijss & Michiel Gijsberts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-04-1641
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
de drie roepen gedaan zonder bezwaren, wegens dodelijke ziekte van de bruidegom met toestemming van de pastoor gehuwd door heer Joachim.
Datum ondertrouw: 24-04-1641
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 249-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
(ongeveer 43 jaar gehuwd) met:

womanJacomijn Gerarts Stoven‏
Gedoopt ‎2 jun 1619 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouderlijk gezin genoemd in ate 229 van 17-11-1671

Geboren voor 1641-20=1621

BHIC:
Dopeling Jacoba Stooff
Vader Gerardus Stooff
Getuige Elizabeth Martini Leonardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-06-1619
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Gt1 alias de vrijbueter.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 97r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎14 jul 1690 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
423 14-07-1690 Jacoba Joannis Ghisberti Vidua septusgenaria, febri hecticam, m.s. Weduwe, zeventig jarige, een heftige koorts, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 370 17-07-1690 Jacomijn weduwe van Jan Gijsberts in de Straat Laert na kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Sep2021)(Apr2022).
‎, ongeveer 71 jaar
[Gebruikersnotities]
TESTAMENT OUDERS
Gerart Anthonis Stoven x Jenneken Laurijnssen
- Jeckomijn x Jan Ghijssen
- Maijken (ongehuwd)
- Willem
- Jacop (ongehuwd)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828964&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
267 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament. ... Aan hun schoonzoon Jan Ghijssen gehuwd met hun dochter Jeckomijn het huis, hof en aangelegen schuur met nog een klein huisje staande aan de kant van de rivier de Aa waarin een brandewijngetouw staat. Het huis waarin zij testateuren nu wonen in de straat van Veghel grenst aan ene zijde ... Ook erft Jan Ghijssen een half eeusel en aanliggend land te Veghel op de Watterstege. ... Aan hun dochter Maijken, nog ongehuwd, een camp bouwland genaamd Adriaen Keijsserserff te Veghel aan het Brock bij de Schutboem. ... Mede is voor Maijken nog een rente van 700 gulden. Aan hun zoon Willem Gerarts een akker genaamd den Heghacker en de Blomenhoffken, ... Ook nog het halve eeusel op de Watterstege en hooiland genaamd Huijgenboosch. Aan zoon Jacop Gerarts een camp bouwland te Schijndel genaamd den Settelhorst in den Born. Nog een akker te Veghel in het Brock geheten d’Putten, gekomen van Gerart van Hessel. Aan Jacop een hoeffken in de Veghelse straat ... Ook nog voor Jacop een akker in de Donckerstraet te Veghel. Dit alles zal Jacop pas erven als hij tot de huwelijkse staat is gekomen en anders niet. De rest van hun nagelaten goederen zullen in vier gelijke delen gesteld worden voor hun vier kinderen, ook alles wat in het sterfhuis aanwezig is. Komt het genoemde huis eerder af te branden nog voor dood van de langstlevende moet schoonzoon Jan Ghijsberts het weer opbouwen.
Datering: 21-12-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828965&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
268 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken opnieuw hun testament. Veel is gelijk aan het vorig testament. Over het leengoed Heghacker leenroerig aan de Hersberchleen aan het huis ten Bogaert tot Dinther, daartoe te gebruiken brieven van octrooi bij de edele raad van Brabant van 20 augustus 1660. Jacomijn erft boven het eerder genoemd huisje met het brandewijngetouw ook de koets welke in de kamer staat en op de zolder. Ook nog beschreven als het eventuele afgebrande huis weer door door Jan Ghijssen opgebouw moet worden Maijken moet bijspringen met 100 gulden uit haar erfdeel. Jacop hun zoon krijgt ook nog de eikenbalk die in de schuur ligt en hij mag aan de Putten de vier allerbeste bomen omhakken. Ook nog een balk met een stille (stijl) die te Schijndel op de Settelhorst ligt. Dit als komt te timmeren. Willem Gerarts hun andere zoon erft nog een akker bouwland genaamd den Heghacker, leenroerig Hersberchsleen aan het huis ten Bogaert te Dinther en alhier te Veghel aan het Blomengaet. Willem erft nog een stuk land te Veghel aan het Donckerstraetien met een akker Blomehoofft. Verder nog een hof of huisplaats te Veghel aan de straat naast erve Gerart van Breugel, andere zijde Matthijs Peters, ene eind de gemijne straet en ander eind Gillis van Lissel. Willem mag het Blomen Hooffken en het Donckerstraetien bezwaren met 300 gulden, dat als hij tot de huwelijkse staat zal komen en de andere percelen na dood van hun testateurs. Tenslotte mag Willem als hij een huis komt te timmeren de beste 5 eikenbomen omhakken.
Datering: 28-12-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195280&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
84 Jenneken weduwe van Geritt Stoven voor het vruchtgebruik, en Wielm Gerits Stoven en Jan Gysberts als man van Jacomijn dochter van Geritt Stoven, Jacob Gerit Soven en Maijken Gerit Stoven, allen kinderen van Gerit Stoven, verwekt bij zijn vrouw voorschreven Jenneken, voor het erfrecht, hebben Jan Gysberts gemachtigd om een erfrente van 3 gulden te verkopen, aflosbaar met 60 gulden, te betalen uit goed gelegen 'onder Roije', volgens het protocol van 1650. ...
Datering: 24-03-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195425&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
229 Jan Gijsberts als man van Jacomijn Geraert Stoven, Willem Geraerts, Jacop Geraerts en Maijken Geraerts, allen kinderen en erfgenamen van Geraert Stoven en zijn vrouw Jenneken hebben een accoord gesloten 'om alle questien ende verschillen aengaende het sterfhuijs te voorcomen'. Het volgende is overeen gekomen.
* Jacob Geraerts en Maijken krijgen vooraf uit het sterfhuis 'twee de beste bedden, twee de beste casten, twee de beste kisten'.
* Maijken en Jacop krijgen 'een half vercken'
* en Jacop alleen krijgt 'den naslagen'
* Willem Geraerts en Jan Gijsberts krijgen uit het sterfhuis 'twee de leeghste bedden ende de caste in het voorhuijs met een kist'
* van 'de clederen van Jenneken Gerardts' krijgt Jacomijn vrouw van Jan Gijsberts van 'haer moeders klederen' 'de swarte heijck, den besten swarten rock, ende het groen vriesen rocxken'
* Maijken krijgt 'van haers moeders hemden toen van de beste hemden'
* verder wordt afgesproken 'dat allen de mubelen, soo rouwen als lynen ende huysraet' in vier gelijke delen zullen worden verdeeld
* Wiillem Geraerts, Jacob Geraerts en Maijken Geraerts moeten tevrede zijn met die 'meubelen', vanwege hun 'houwelyckxe vuijt setsel'
* Willem Geraerts krijgt uit het sterfhuis 18 gulden, die Jacob, Maijken en Jan Gijsberts moeten betalen
Datering: 17-11-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815091&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
315 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts man van Jacomijn Geraert Stoven, en Cornelis Ariaens man van Maijken Geraerdt Stoven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun broer Jacob Geraert Stoven zaliger. ...
Jan Gijsberts krijgt toebedeeld 'het derde pardt in Keijsersvelt', groot ontrent 3 lopen en 40 roijen, 'gelegen int midden der condividenten' ...
Datering: 19-10-1672
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815099&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
323 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts als man van Jacomijn Stoven, en Cornelis Adriaens als man van Maijken Stoven, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 03-01-1673
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815134&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
358 Jan Gijsberts man van Jacomyntien, Willem Geraerts Stoven en Cornelis Adriaens man van Mayken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geraert Stevens, 'inwoonder tot Vechel, een seecker hoyveldeken', groot ontrent 1 1/2 karre hoywas, gelegen in de Donckerbeemden...
Datering: 03-07-1673
Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 360-364 Akte 118 Deling 07-06-1706
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen:
? Cornelis Ariens, getrouwd geweest met Maeijken Gerit Stovem, geassisteerd door Rover Janssen van Groenendaal als man van Jenneken Cornelis Ariens, en Jan Peter Huijberts als man van Ariaentien Cornelis Ariens, 'sijne respective swagers',
? Aeltien Amelissen van Dieperbeeck weduwe van Willem Gerrit Stoven, geassisteerd door Gerit Stoven, 'haren soon', en Claes Peters van Valderen als man van Megtelt Stoven, 'hare dogter', en
? Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven, 'uijt kragte van testamente haer van haren man zalliger meester gemaeckt in dato den 30en december 1705.
...
Petronella Hendricks, weduwe van Antonij Jan Gijsberts krijgt toebedeeld het 1/6 deel 'in den gemelte beunder, groot drie loopense', gelegen op de Watersteegt, 'waer bij dit selve lot van oudts is competerende ende hare man zalliger van sijne oudersis aangecomen drie gedeeltens, maeckende te samen voor hare contingent vier parten, gelegen dese vier gedeeltens aen malkanderen'
...

Kinderen:

1.
woman‎Jacoba Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎2 mei 1641 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Jacoba Joannis Gisberti
Diversen: tweeling, zie volgende akte 116-10
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Matthias Petri & Christina Gisberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-05-1641
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 116-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

2.
man‎Gisbertus Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎2 mei 1641 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Gisbertus Joannis Gisberti
Diversen: tweeling, zie vorige akte 116-09
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Cristianus Gisberti & Joanna Joannis Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-05-1641
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 116-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
TODO ONDERZOEK:

Waarom:
- Doopgetuige 'Jacoba Joannis Meter is de grootmoeder van het kind' is de moeder van Gisbertus.
- Bij kind van zus Joanna is ene 'Lutgarda Ghisberti' doopgetuige.
- Doopgetuige 'Anna Michaelis' is Anna gehuwd met Michael een broer van vader.
- Mogelijk is doopgetuige 'Joannes Ghisberti' in 1684 de vader van Gisbertus. Deze overlijdt kort daarna in 1684.

23-03-1680 MARIA GIJSBERTUS JOANNES GIJSBERTUS LUTGARDIS 6229 JOANNES JOANNES - UDEN JACOBA JOANNES (AVIA)
12-02-1682 JOANNES GIJSBERTUS JOANNES GIJSBERTUS LUTGARDIS 6229 JOANNES ADRIANI-SIJTART ANNA MICHAELIS
18-01-1684 JOANNA GIJSBERTUS JOANNES GIJSBERTUS LUTGARDIS 6229 JOANNES GISBERTUS (AVIS) ELISABETH JOES TIBOS (WDE

Kids:
Maria: Ghisbertus Joannis vader 23-03-1680 Veghel DTB doopakte x Lutgardis N.N. - getuigen: Arnoldus Adriani & Joannes Joannis & Jacoba Joannis & Maria Cornelij (Meter is de grootmoeder van het kind. Getuige 4 is Matertera (een zuster van de moeder van het kind).)
Joannes: Ghisbertus Joannis vader 12-02-1682 Veghel DTB doopakte x Lutgardis uxoris - getuigen: Joannes Adriani & Wilhelma Cornelij & Anna Michaelis (Peter is Pachter in Sijtardt (villici). Meter is vroedvrouw (obstetrice).)
Joanna: Ghisbertus Joannis vader 18-01-1684 Veghel DTB doopakte x Lutgardis N.N. - getuigen: Michael Ginster & Joannes Ghisberti & Elisabetha Joannis Tiboss (Meter is weduwe.)

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 354 21-01-1684 Het kint van Gijsbert Jan Gijsberts
R157, fol. 355 24-05-1684 Gijsbert Jan Gijsberts Laet na vrou en kinderen <=== Niet deze - dat is zijn opa. Zie notitie bij overlijden van vader Jan Gijsberts.
WAAROM NIET?
TODO CHECK AGAIN

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097729&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
38 ... verpacht voor 6 jaren aan Gijsbert Janssen 'een huijs, hoff ende aangelegen lant, soo hoij als saijlant', ...
... Bijschrift: Luijtien weduwe van Gijsbert Jansen heeft op 02-06-1684 in aanwezigheid ...
Datering: 30-12-1679
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787636&miview=ldt
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
87 ... , en Lucretia, weduwe van Gijsbert Jan Gijssen, die op verzoek van ...
Datering: 23-2-1695
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196491&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
79 ... Zoals Luitcetia weduwe van Gijsbert Jan Gijsberts in gebruik heeft. ...
Datering: 30-10-1697

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863846&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
210 Luijtje weduwe van Gijsbert Jan Gijsen, geassisteerd met haar zoon Jan Gijsbert en Jan Burgers als in huwelijk hebbend Maria Gijsberts haar dochter, Grietje weduwe van Laufreijns Jan Gijsen geassisteerd met haar zoon Jan Laufreijnssen en zich sterk makend voor zijn zuster Maria hebben verkocht aan de ...
Datering: 02-01-1711
Veghel

3.
woman‎Mechtildis Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎4 apr 1643 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Mechtildis Joannis Gisberti
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Michael Gisberti & Joanna Gerardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-04-1643
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 129-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

4.
man‎Laurentius Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎16 feb 1645 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Laurentius Joannis Gisberti
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Margareta Matthiae Petri & Joannes Antonii Wijnnen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-02-1645
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 140-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

5.
manAntonius Joannis Gisbertus‏
Gedoopt ‎13 dec 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie doop zoon Matthias:
Getuige Joanna Joannis Petri uit Uden; tante van het kind van vaderskant.

Zie huwelijk - 36 jaar dus geboren rond 1654

Doopgetuigen:
Jacoba: Simon Frederici & Heijlwigis Huberti & Maria Theodori & Wilhelmus Henrici
Matthias: Mechtildis Wilhelmi & Gerardus van Orten & Joannes Theodori & Joanna Joannis Petri

Niet gevonden in index BHIC Veghel
Niet gevonden in oudzijtaart bij Bredenrode noch Gijsberts

Waarom:
- Zie akte in R94 van 07-06-1706 "Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven," (NB Partoniem "Hendricks" incorrect - in gerefereerd Testament staat het correct!)s
- Moeder Jacomijn overlijdt in 1690 - dochter geboren in 1691 vernoemd naar haar.
- Echter leeftijd genoemd bij huwelij klopt niet.
- Doopgetuige 'Wilhelmus Henrici' is mogelijk de echtgenoot van zus Joanna.

BHIC:
Dopeling Antonius Joannis Gisberti Alardi
Vader Joannes Gisberti Alardi
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Guilielmus Gerardi Stouen & Gerarda Gisberti Alardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-12-1646 <== WIJKT AF VAN HUWELIJKS LEEFTIJD
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 148-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-12-1646
ANTONIUS
Vader: JOANNES GIJSBERTUS ALARDUS
Moeder: JACOMINA GERARDUS
Gezin: 786
Getuigen: GUILIELMUS GERARDI STOVEN GERARDA GISBERTI ALARDI

Ouderlijk gezin:
Jacoba: Joannes Gisberti vader 02-05-1641 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Gisbertus: Joannes Gisberti vader 02-05-1641 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Mechtildis: Joannes Gisberti vader 04-04-1643 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Laurentius: Joannes Gisberti vader 16-02-1645 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Antonius: Joannes Gisberti Alardi vader 13-12-1646 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Laurentius: Joannes Gisberti vader 20-04-1649 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Joannes: Joannes Gisberti vader 10-08-1651 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Theodorus: Joannes Gisberti vader 10-02-1654 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Maria: Joannes Gisberti vader 18-11-1655 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.
Joanna: Joannes Gisberti vader 15-01-1658 Veghel DTB doopakte x Jacoba N.N.

==========
Doopgetuige Simon Frederici zie BHIC - gehuwd met Maria Henrici Bosch
Doopgetuige Heijlwigis Huberti zie BHIC - gehuwd met Dirck Jansen of Arnoldus Nicolai
Doopgetuig Mechtildis Wilhelmi zie BHIC - gehwud met Nicolaus Petri of Cornelius Rolandi

Overleden ‎7 jan 1706 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament opgemaakt op 30-12-1705

Echtgenote hertrouwd 14-02-1708

BHIC:
Overledene Antonius Joannis Gisberti
overleden op 07-01-1706 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 365-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

"Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc"
R94, fol. 375
7-1-1706 Teunis Jan Gijsberts in de Straat
laat nae vrou en kinderen
‎, ongeveer 59 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/A16529BBD85F4389BB35CA55E2928D63
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
44 ... Bijschrift: Heijlken Dielissen, mede optredend voor haar broer Jan Delisen, en voor de kinderen van Dielis Delissen, Teunis Jan Gijsberts als man van Pereijn Thijssen en Luijcas Willems als man van Dielken Thijssen, ieder voor zichzelf en mede optredend voor hun andere zussen, Peter Gerits als man van Maria dochter van Gerit Hendrix als getrouwd geweest met Aeltien Delisen, voor henzelf en mede optredend voor hun broer Teunis Gerrits, Margrita Delissen voor haarzelf en mede optredend voornhaar dochter Maijken en zoon Delis, ... acrum: 06-01-1695. ...
Datering: 11-05-1680
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097841&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
150 Willem Hendricx van Vechel als man van Jenneken Jan Gijsberts verpacht voor 6 jaren aan Anthonij Jan Gijsberts 'een huijs, hoff, schuer ende esthuijs, mitsgaders een weij ende hoijlant, gelegen op de Watersteegde ende alhier in de Straet', zoalsvoornoemde Anthonij gebruikt. ...
Datering: 26-08-1690
Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 315-318 Akte 101 Testament 30-12-1705
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen Anthonis Jan Gijsberts, 'sieck te bedde leggende', en zijn vrouw Petronella Matthijsen, 'gesont van lighaem', om hun testament op te maken.
...

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 360-364 Akte 118 Deling 07-06-1706
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen:
? Cornelis Ariens, getrouwd geweest met Maeijken Gerit Stovem, geassisteerd door Rover Janssen van Groenendaal als man van Jenneken Cornelis Ariens, en Jan Peter Huijberts als man van Ariaentien Cornelis Ariens, 'sijne respective swagers',
? Aeltien Amelissen van Dieperbeeck weduwe van Willem Gerrit Stoven, geassisteerd door Gerit Stoven, 'haren soon', en Claes Peters van Valderen als man van Megtelt Stoven, 'hare dogter', en
? Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven, 'uijt kragte van testamente haer van haren man zalliger meester gemaeckt in dato den 30en december 1705.
...
Petronella Hendricks, weduwe van Antonij Jan Gijsberts krijgt toebedeeld het 1/6 deel 'in den gemelte beunder, groot drie loopense', gelegen op de Watersteegt, 'waer bij dit selve lot van oudts is competerende ende hare man zalliger van sijne oudersis aangecomen drie gedeeltens, maeckende te samen voor hare contingent vier parten, gelegen dese vier gedeeltens aen malkanderen'
...

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863910&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
274 ... gelegen ... , de erfgenamen van Theunis Jan Gijsen. ... te betalen met de erfgenamen van Anthonis Jan Gijsen ...
Datering: 30-09-1711
Veghel

ECHTGENOTE HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120945&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
48 Perijna Matijs Jans, eerst weduwe van Tonis Jan Gijssen en met assistentie van Antonij Hendrik van Beek haar tegenwoordige man verklaart wettelijk en erfelijk te transporteren aan haar dochter Jacomijna in eerste huwelijk haar tochtrecht van een huis, hof, boomgaard, schuur etc. in de straat naast de rivier de Aa.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 68
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.76&minr=13120947&miview=ldt
7700.76 Index schepenprotocol Veghel (7700.76)
50 Willem Engelenberg heeft een huis en land te Veghel achter de molen erfelijk en wettelijk verkocht aan Jacomijna Tonis Jan Gijssen vrouw van Willem Fransen Doorleijers ten erfrecht en aan Perijna weduwe Tonis Jan Gijsen haar moeder.
Datering: 30-04-1729
Pagina: 70-71
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

HAAR ENIGE DOCHTER
https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

6.
man‎Laurentius Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎20 apr 1649 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Laurentius Joannis Gisberti
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Christianus Gisberti & Maria Gerardi Stooven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-04-1649
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 166-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
Akte niet gevonden.

Waarom:
- Doopgetuige 'Jacoba Joannis (Meter is de grootmoeder van het kind)' is de moeder van Laurentius.
- Doopgetuige 'Anna Michaelis Ghisberti' is Anna gehuwd met Michael een broer van vader Jan Gijsberts.
- Niiet veel voorkomende naam Laurentius

Huwelijk niet gevonden in index BHIC (Sep2020).

Kids:
Theodorus: Laurentius Joannis vader 18-04-1679 Veghel DTB doopakte x Margaretha N.N. - getuigen: Martinus Joannis van Kilsdonck & Martinus Theodori & Jacoba Joannis & Joanna Joannis (Meter is de grootmoeder van het kind, getuige 4 ex Uden.)
Mechtildis: Laurentius Joannis vader 05-09-1680 Veghel DTB doopakte x Margaretha N.N. - getuigen: Lucas Rolandi & Adrianus Joannis & Maria N.N. (Meter is weduwe van Matthias Anselmi.) & Maria Cornelij
Mechtildis: Laurentius Joannis vader 28-10-1682 Veghel DTB doopakte x Margaretha N.N. - getuigen: Arnoldus van Helvort & Anna Michaelis Ghisberti
Joannes: Laurentius Joannis vader 30-08-1684 Veghel DTB doopakte x Margaretha N.N. - getuigen: Aegidius Henrici van den Bogart & Theodorus Joannis Henrici & Jacoba Joannis & Anna Henrici (Akte bevat meer informatie.)
Maria: Laurentius Joannis vader 03-03-1686 Veghel DTB doopakte x Margaretha N.N. - getuigen: Cornelius Adriani & Emerentiana Leonardi & Margaretha Theodori Joannis

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 346 24-10-1680 Een kint van Lauwerens Jan Gijssen op de Kruijsstraet

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
422 27-09-1688 Laurentius Joannis Ghisberti M.s., ex ulcere et febri adiuncta, viduam relinques cum quator prolibus et paucis medijs Gesterkt door de sacramenten, aan zweren en daarop volgende koorts, laat een weduwe met 4 kinderen na en wat middelen

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 366 30-09-1688 Laureijns Gijsberts op Cruysstraet Laat na vrouw ende kinderen

Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R69, fol. 381 23-10-1701 Megtelt Laurens Jan Gijsberts op Citart laat na haer moeder

Gezocht trouwakte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers/c750b1f9-2730-3a6e-b8a7-40d4b2da755d
Trouwen 1650-1679 Gemeente Veghel Archiefnummer 1457 Inventarisnummer 7
Niet gevonden van page 230 tm 260

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R60%20(1665-1680).docx
Veghel R60 fol. 40-41 Akte 048 Schuldbekentenis 05-10-1667
Deze akte is doorgestreept.
Willem Jan Hendrick Jan Claes en zijn zonen Jan WIllems en Hendrick Willems, verklaren 250 gulden ontvangen te hebben van Jan Willem Jans, 'woonende tot Uden' en beloven het bedrag terug te betalen.
Getuigen: Arian Handrickx en Jan Jan Dieckx, schepenen
Bijschrift: Hendrick Evers als man van Beertie Jan Willem Jansen verklaart op 02-02-1681 dat van dit tegoed 100 gulden aan hem is toebedeeld, welk bedrag hij heeft ontvangen van Willem Willems. De resterende 150 gulden is 'blijven staen ten behoeve van Willem Jansen ende Marijken sijne suster'. Getuigen: Jan van Helvert en Lambert van der Straten, schepenen
Bijschrift: Willem Janssen en Jan Willems als man van Mariken Janssen als erfgenamen van Jan Willems verklaren op 08-09-1691 de 150 gulden te hebben ontvangen van Grietken Willems, weduwe van Laureijns Jan Gijsberts en Agnees weduwe van Willem Willems. Getuigen: Jan Goijarts en Adrij Smits. H. Bijmans, substituut secretaris

DIT IS WAARCHIJNLIJK ANNA ECHTGNOTE VAN MICHIEL GIJSBERTS DE BROER VAN VADER.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097738&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
47 Anneken weduwe van Michiel Gijben verpacht voor 2 jaren aan Laurens Jan Gijsberts 'een huijs, hoff met twee stuckskens lant', gelegen in de Kruijsstraat ... Ook 'een eeusel gelegen alhier op Watersteeg'...
Datering: 11-06-1680
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196742&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
330 ... a.z.: Margriet weduwe van Laureijns Jan Gijsberts
Datering: 15-03-1700
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195787&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
231 'Leijste der dooden van de maanden october, november en december 1701'.
23-10-1701
Megtelt Laurens Jan Gijsberts op Citart
laat na haer moeder
R69, fol. 381

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195781&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
225 Op 23-10-1701 is volgens verklaring van de koster van Vechel Megtelt Laurens Jan Gijsberts overleden 'sonder wettige descendenten naer te laeten'. Haar goederen worden getaxeerd voor de collaterale successie.
Het 1/4 deel in 'eenen acker teulants genaemt de Streep, groot anderhalf loopense, gelegen alhier aent Bueckelaar' ..
Datering: 24-11-1701
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195833&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
277 'Leijste der dooden van de maenden april, meij en junij 1703'.
9-6-1703
Dirck Laurens Jan Gijsberts aant Heselaer
laat na de moeder
R69, fol. 464

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195834&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
278 Op 09-06-1703 is volgens de koster van Vechel overleden Dirck Laurens Jan Gijsberts, 'jongman, sonder wettige descendenten naer te laten'. De nagelaten goederen worden getaxeerd voor de collaterale successie.
Het 1/3 deel in 'eenen acker teulants', groot 1 1/2 loopensen, gelegen aent Bueckelaar ...
Datering: 11-07-1703

PATRONIEM ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565723&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
147 Margrita dochter Willem Hendrick Jan Claes weduwe Laurijns Jan Gijsberts als erfgename van Heijlken Willems heeft verkocht aan Adriaan en Jan Willem Willems een helft in een Heijvelt Eeussels ...
Datering: 11-02-1704

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863879&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
243 Beschreven condities en voorwaarden. Zo wil Grietje de weduwe van Laurens Jan Gijsen geassisteerd met haar twee kinderen voor alle man verkopen een akker teulland genaamd int Offeren ...
Datering: 22-05-1711

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863881&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
245 Grietje Willem Henrick Jan Claessen weduwe van Laurens Jan Gijsen, geassisteerd met haar twee kinderen heeft verkocht aan ...
Datering: 01-06-1711

7.
man‎Joannes Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎10 aug 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joannes Joannis Gisberti
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Gerardus Stooven & Margareta Matthiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-08-1651
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 3-18
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

8.
man‎Theodorus Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎10 feb 1654 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Theodorus Joannis Gisberti
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Laurentius Stouen & Margareta Matthiae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-02-1654
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 12-18
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

9.
woman‎Maria Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎18 nov 1655 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Maria Joannis Gisberti
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Christianus Gisberti
Getuige Maria Gerardi
Getuige Maria Valerii Zegeri Doncq
Diversen: uit 's-Hertogenbosch
Getuige Joannes Petri Matthiae
Diversen: uit Uden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-11-1655
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 17-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

10.
woman‎Joanna Joannis Gijsberts‏‎
Gedoopt ‎15 jan 1658 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joanna Joannis Gisberti
Vader Joannes Gisberti
Moeder Jacoba N.N.
Getuige Laurentius Stoven & Gerarda Gisberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 15-01-1658
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 26-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
TODO

Onderzoek: KLOPT ZIE AKTE ONDER
INVOEREN

Waarom:
- Doopgetuige 'Anna Michaeli Ghisberti' is Anna gehuwd met Michael een broer van vader.
- Doopgetuige 'Lutgarda Ghisberti' is Lutgardis echtgenote van broer Gisbertus
- Doopgetuige 'Jacoba N.N. de weduwe van Joannes Ghisberti' is haar moeder.
- Bij doop van kind van broer Antonius is ene 'Wilhelmus Henrici' getuige.


Catharina: Wilhelmus Henrici Antonij vader 02-06-1685 Veghel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Theodorus Theodori & Aldegonda N.N. & Anna Michaeli Ghisberti (Meter is weduwe van Wilhelmus Stoven. Akte bevat meer informatie.)
Mechtildis: Wilhelmus Henrici vader 07-01-1687 Veghel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Henricus Theodori van Straaten & Lutgarda Ghisberti & Jacoba N.N. (Meter is de weduwe van Henricus Nicolai van Kilsdonck en getuige4 is de weduwe van Joannes Ghisberti.)
Joanna: Wilhelmus Henrici vader 20-01-1689 Veghel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Henricus Theodori van Straaten & Theodorus Theodori & Lutgardis Tiboss & Jacoba Joannis
Henricus: Wilhelmus Henrici vader 27-12-1690 Veghel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Petrus Joannis Verputten & Arnoldus Joannis van Mee & Petronella Antonij
Theodorus: Wilhelmus Henrici vader 21-10-1695 Veghel DTB doopakte x Joanna N.N. - getuigen: Theodora Henrici van Kilsdonck & Christianus Antonii & Arnoldus Joannis van de Mee & Maria Adriani (Onder voorwaarden in verband met nooddoop door vroedvrouw Wilhelma Cornelii)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565996&miview=ldt
7700.94 Index schepenprotocol Veghel (7700.94)
23 Teunis Jan Gijssen; Hendrick Claes Roelofs van Kilsdonck momb. v.d. onmond. kind. van Willem Hendriks en Jenneken Jan Gijsberts; kind en erfgen. van Jan Gijsbers en Jacomijna Gerrit Stoven (huis hof etc. in de straat) Datering: 30-1-1704
Pagina: 89
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555