man‎Jan Amelissen Gerits van Dieperbeeck‏‎
Gedoopt ‎5 jan 1628 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 180 van 21-08-1660: 27 jaren - dus geboren rond 1633

Zie akte 307 van 21-3-1665 - vader was tweemaal getrouwd - moeder is Merijken Oortmans.

BHIC:
Kind Jan Gerarts
Geslacht Man
Datum doop 05-01-1628
Plaats doop Veghel
Vader Melis Gerarts
Moeder Marij NN
Getuige Willemken Gerarts
Getuige Antonius Jacobs
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK

Overleden ‎28 dec 1664 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 08-12-1663.
Zie akte 305 van 17-3-1665. Momboiren aangesteld.
Echtgenote hertrouwd 20-01-1668.

BHIC:
Overledene Joannes Aemilii
overleden op 28-12-1664 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 285-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Overledene Joannes Aussems
overleden op 31-01-1665 te Veghel.
Diversen: smid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 285-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
265 28-12-1664 Joannes Amelii Vis robustus, m.s. Sterke man, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 67 29-12-1664 Jan Melissen aent Heselaer Laet achter vrouwe ende kynderen
‎, ongeveer 36 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.4&minr=11834718&miview=ldt
7701.4 Index notarieel protocol Veghel (7701.4)
15 Jan Amelissen van Diperbeeck heeft 100 Carolisch guldens geleend van Gerart Dirck Jaspars van der Cameren.
Datering: 04-08-1660
Veghel

LEEFTIJD 27 JAAR
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16098029&miview=ldt
7700.65 Index schepenprotocol Veghel (7700.65)
180 Jan Melissen van Dieperbeeck, inwoner van Veghel, oud ongeveer 27 jaren, heeft op verzoek van Daniel Roeloffs van Kilsdonck een verklaring afgelegd. Hij verklaart 'dat Dillis Roeloffs van Lijssel op den elffsten julij lestleden, sijnde eenen sonnendach, in de avondt is gecomen met Pauwels Sijmonts ende Handrick Janssen in den voorschreven Pauwels huijs. alwaer hij deponent oock present was. Verclaert hij diponent alfaer gehoort te hebben dat den voorschreven Dillijs oft sijn huijsvrouw onbegrepen was seggende dat hij woorden had gehadt tegens Daniel Roeloffs van Kilsdonck over de thient van een ackerken genoemt het Rontveldeken. Dat den voorschreven Danie was seggende: "Ick moet soo wel hoff hebben als een ander." Seggende den voorschreven Van Lijssel: "Sij moeten mij met geen commen werpen, want sij en moeten mij der niet voor aen sien dat ick souw gaen lopen," ende seggende tegens hem diponent: "Sij sullen 't moeten lieghen, ick sal mij met recht deffenderen." ...
Datering: 21-08-1660
Zie ook
178
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16098027&miview=ldt
179
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.65&minr=16098028&miview=ldt

OUDERLIJK GEZIN en OPA:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289739&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
44 Amelis Geryts van Diperbeeck, Geritken dochter van Geryt Jans van Diperbeeck, geassisteerd door Jan Melis van Diperbeeck, Lambert Peters, Arien Henrick Jan Dirircx als man van Anneken, en Henrick henrick Martens als man van Lysken, allen erfgenamen, kinderen en kleinkinderen van wijlen Geryt Janssen van Diperbeeck, verwekt bij zijn vrouw Aelken dochter van Geryt Diricxen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 04-01-1661
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929687&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
46 Jacob Ariens van Wetten heeft verkocht aan Jan Melissen van Dieperbeek een huis, hof, boomgaard met aanliggend land naast Adriaen Daniels, openbare weg, de kinderen Jaspar Marcelissen. Aangekomen bij overlijden van zijn schoonouders.
Datering: 27-1-1663
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195151&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
186 Voor schepenen van veghel verschenen Goijaert Peyer Rutten en Henrick Henrick Martens, 'beyden onse mede schepenen', en Jan Melis van Dieperbeeck om op verzoek van Heyman Hendrickx een verklaring af te leggen. Zij verklaren 'dat alhier tot Vechell meer huijsen sijn staende en huijsgesinnen zijn wonende als den dorpe van Erp, den voorschreven dorpe van Vechell insgelijckx hooger ende meerder in dorpslasten, verpondinge als andersints sijnde als den voornoemden dorpe van Erp.' ...
Datering: 07-07-1663
Veghel

TESTAMENT VADER EN STIEFMOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829037&miview=ldt
7701.2 Index notarieel protocol Veghel (7701.2)
19 Amelis Gerart van Dipenbeeck en Truijcken dochter van Gerart Hogers maken hun testament. Hierin vermaken ze dat na dood een van hun aan huisarmen van Veghel malder rogge wordt gegeven om hiervan brood te bakken en uit te reiken. Ze vermaken hun goederen aan langstlevende hunner met ook de goederen welke zijn aangekomen van Geritken Janssen van Dipenbeeck, zus van de testateur.
Datering: 27-05-1664
Veghel

TESTAMENT VADER EN STIEFMOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829031&miview=ldt
7701.2 Index notarieel protocol Veghel (7701.2)
13 Amelis Gerarts van Dipenbeeck en Truijken Gerart Hoogers zijn wettige vrouw maken hun testament. Na dood van een hunner aan huisarmen van Veghel een malder rogge. Ze vermaken o.a. aan Mariken Gerartsdochter 109 gulden welke ze haar nog schuldig zijn. Aan hun twee kinderen, nog ongehuwd, een uitzet als ze komen tot de huwelijkse staat. Hetzelfde wat ook de anderen gehad hebben zoals Hoogaert van Dipenbeeck en Willemke Geraerts van Dipenbeeck een 50 gulden, een koe een bed etc. Ook willen zij testateurs dat met toestemming van Jan Melissen, Willem Gerarts Stoven en Hogert Melis Gerarts van Dipenbeeck de goederen van Geritken Gerarts van Dipenbeeck zaliger verkocht mogen worden. De opbrengst daarvan te gebruiken om de proceskosten te betalen welke gevoerd wordt tegen Adriaen Handerickx Jan Derckx en Handerick Martens. Ook verklaren ze dat de penningen die Jan Melissen ten Boosch heeft opgenomen van Hesken Jacop en welke zij testateurs hebben ontvangen van Jan Melissen, hun zoon, voorschreven aan hem weer terug willen betalen. Verder willen ze dat Jan Melissen en Aernt Handerick van Lishoudt aan de nakinderen 100 gulden te weten Willemken en Aelken van Dipenbeeck zijn dochters. Ook aan Hogert van Dipenbeeck. In geval dat Jan Melissen en Aernt Handerick van Lieshoudt hierover enig bezwaar maken dit te geven dan zullen de drie nakinderen vooruit het cleijn Bempje achter de Bodonck, krijgen. Dit beemdje komt van Gerart Janssen van Dipenbeeck en wordt mede gehooid door Adriaen Denen.
Datering: 07-07-1664
Veghel

Meerdere aktes in dit tijdvak zoek d*bee*k ve??el

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929946&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
305 Jan Gijsberts en Jan Loijcas Tonissen aanvaarden het ambt van momboirschap over de onmondige kinderen Jan Amelissen van Dieperbeeck bij Gerijtken Jan Gijsberts. Zij leggen de eed af.
Datering: 17-3-1665
Veghel

VADER WAS TWEEMAAL GETROUWD:
Amelis Gerijts van Dieperbeeck x Merijken Oortmans
- Alegonda Amelissen x Willem Gerijt Steven
- Merijken Amelissen x Aert Hendrick van Lieshout
- Jan Amelissen (overleden) x Gerijtken Gijsberts
Amelis Gerijts van Dieperbeeck x Gertruijt Gerijt Hogerts
- Hogaert
- Willemken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
307 Willem Gerijt Steven als man van Alegonda Amelissen; Aert Hendrick van Lieshout als man van Merijken Amelissen; Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts; Adriaen Hendrix en Hendrick Hendrick Martens als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Amelis Gerijts van Dieperbeeck bij Gertruijt dochter Gerijt Hogerts, namelijk Hogaert en Willemken Amelissen, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Amelis Gerijts van Dieperbeeck bij Merijken Oortmans zijn eerste vrouw en uit Geertruijt Gerijt Hogers zijn laatste vrouw geloven elkander te helpen in het eusselveld op Middegael.
Datering: 21-3-1665

Ondertrouwd ‎25 jan 1660 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎10 feb 1660 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in combinatie met momboirschap van broer Antonius Joannis Gibertus. Zie notitie bij zijn overlijden.
Zie akte 50 13-11-1676: "de minderjarige kinderen van Jan Melis Gerits van Dieperbeeck, verwekt bij Gerit Jan Gijberts".

BHIC:
Bruidegom Joannes Amelii Dieperbeeck
Bruid Gerarda Ghijsbers Joannis
Getuige Joannes Rolandi van Kilsdonck & Arnoldus Godofridi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 25-01-1660
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 25-01-1660
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 138-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Joannes Amelii Dieperbeeck
Bruid Gerarda Ghijsbers Joannis
Getuige Simon Melchioris & Joannes Arnoldi vande Mee
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-02-1660
Plaats: Veghel
Bronvermelding
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 138-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Gisbertus: Joannes Amelii Dieperbeec vader 23-10-1660 Veghel DTB doopakte x Gerardijn N.N. - getuigen: Gerardus Dieperbeec & Margarita Matthiae Petri
Gerardus: Joannes Amelii vader 20-10-1662 Veghel DTB doopakte x Gerardina N.N. - getuigen: Margareta Matthiae & Amelius Gerardi & Joanna weduwe van Joannes Petri Matthiae.
Maria: Joannes Amelii vader 08-12-1663 Veghel DTB doopakte x Gerarda N.N. - getuigen: Maria Arnoldi (Uden) & Melis Geerarts & Gertrudis Amelii & Joannes Wilhelmi (Uden)

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Joannes Emilius van Diepenbeek
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 354 of 693
9 februari 1660

TODO Is het 9 of 10 feb. Zoek akte.
(ongeveer 4 jaar gehuwd) met:

womanGerarda Gijsbert Jan "Geridtjen" Alards‏
Gedoopt ‎8 okt 1628 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Gerarda Alardi
Vader Gijsbertus Joannis Alardi
Moeder Margareta N.N.
Getuige Joannes Joannis van Asten & Maria Joannis Welten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-10-1628
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 54-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎6 jul 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 256 van 30-06-1671: Testament: Hij gezond, zij ziek te bed.
Zie akte 212 van 18-07-1671: Aanstelling voogden.

https://proxy.archieven.nl/235/3C31160D8FAE41A0858B0D960A6A4703
7700.156 Index schepenprotocol Veghel (7700.156)
621 De huysvrouw van Marcelis Haspers; laet man en kinderen na.
Datering: 6-7-1671
Soort akte: Overlijdensaantekening

BHIC:
Overledene Gerarda Marcelli Jasparis
overleden op 06-07-1671 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 292-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 06-07-1671 Gerarda Marcelli Jasparis M.s. Gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 83 06-07-1671 De huysvrouw van Marcelis Jaspers Laet achter man ende kinder
‎, ongeveer 42 jaar, ‎1e huwelijk met: Jan Amelissen Gerits van Dieperbeeck, 2e huwelijk met: Marcelis Jasper Marcelissen
[Gebruikersnotities]
TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.4&minr=11834723&miview=ldt
7701.4 Index notarieel protocol Veghel (7701.4)
20 Jan Amelissen van Diperbeeck en Gerartien dochter van Gijsbert Jan Alertsen zijn huisvrouw maken hun testament. Hierin een rente van 500 gulden gereserveerd t.b.v. hun kinderen. Op 2 mei 1661 herroepen zij dit testament.
Datering: 22-10-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929946&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
305 Jan Gijsberts en Jan Loijcas Tonissen aanvaarden het ambt van momboirschap over de onmondige kinderen Jan Amelissen van Dieperbeeck bij Gerijtken Jan Gijsberts. Zij leggen de eed af.
Datering: 17-3-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929947&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
306 Willem Gerijt Steven als man van Alegonda Amelissen; Aert Hendrick van Lieshout als man van Merijken Amelissen; Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts; ...
Datering: 21-3-1665
Zie ook 307
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829052&miview=ldt
7701.2 Index notarieel protocol Veghel (7701.2)
34 Marcelis Jasper Marcelissen als bruidegom, geassisteerd door zijn oom Henderick Thomas en Geritken de dochter van Ghijsbert Jan Allarts de weduwe van Jan Melis van Dipenbeeck als bruid, geassisteerd door Jan en Michiel Ghijsberts.

Datering: 07-01-1668
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/4E77B897FF954C1DA42CD3A237B62DF9
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
174 Inventaris van Gerytken weduwe van Jan Amelissen, tegenwoordige vrouw van Marcelis Jaspars, 'inwoonder tot Vechel, van haere meubelen'. Hierna volgt een lijst met spullen.
Datering: 11-06-1668

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/F7425B313A17468FBA24292A82CA3C41
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
256 Het testament is niet afgemaakt en niet ondertekend.
Marcelis Jaspers, 'gaende ende staende gesont van licham', en zijn vrouw Geraertien dochter van Gysbert Jan Alarts, 'sieck te bedde liggende', maken hun testament op.
* ze bevelen hun ziel aan bij God en willen dat hun lichamen na hun dood een Christelijke begrafenis zullen krijgen
* de langstlevende erft alle goederen
* hun kind krijgt 100 gulden voor 'een uijtsetsel', welk bedrag door de langstlevende zal worden betaald als 'het kient sal gecomen sijn tot staet'.
* de twee voorkinderen, verwekt door Jan Melissen bij voorschreven Geraertien, krijgen ieder 50 gulden 'voor haer uytsetsel', welk bedrag 'den lanxkstlevenden sal moete uijtreijcken aen de voorschreven kienderen dan noch levende'
* ...
Datering: 30-06-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195408&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
212 Hogaert Amelissen van Diperbeeck, en Jan Gijsberts 'als zynde de naesten van dijen bloede', worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Amelissen, verwekt bij Gerijtien Gijsberts, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 18-07-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817226&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
187 Hogert Melissen en Jan Gijsbers als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen verpachten openbaar voor een jaar 'eenen hoybemdt gelegen int Abroeck', groot ontrent 4 karren hoijwasch, genaamd Smits Camp, hooiende met de kinderen vanFrederick Rutten van Uden. Dit goed wordt gepacht door mijnheer Gerwen.
Ook voor 4 jaren 'eenen acker teulants gelegen aen de Oude Brugstraet int Russelt', groot ontrent 3 1/2 lopense, zoals Jan Gijsberts in zijn gebruik heeft. Dit goed wordt gepacht door Jan Gijsberts. ...
Datering: 29-06-1676
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195489&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
50 Rekening van Hogert Amelissen van Dieperbeeck en Jan Gijsberts over de minderjarige kinderen van Jan Melis Gerits van Dieperbeeck, verwekt bij Gerit Jan Gijberts. ...
Datering: 13-11-1676
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440498&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
36 Jan Gijsberts en Hoogaert Meelessen van Dieperbeeck als momboiren over de kinderen van Jan Meelesen van Dieperbeeck hebben in belening overgegeven ...
Datering: 29-04-1677
Veghel

ERFGENAMEN van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger
https://proxy.archieven.nl/235/6FE06997171F422B9F5AEC5508FDB38C
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
61 Jacob Jan Welten, 'voor desen in huwelijck gehadt hebbende Geertruijt Jan Fransen', Gerrit Janssen als man van Peterken Janssen, met Jan Gijsberts, Jan Willems als man van Jenneken Gijsberts, Christina Gijsberts als gemachtigde van Andries van den Boogaert haar man, Maicken Gijsberts weduwe van Wouter Donckers, mede met procuratie gepasseerd voor notaris Johan Fier ten Bos op 03-09-1680, Jan Gijsberts en Govert Melissen als voogden over de kinderen van Gerritie Gijsberts, verwekt bij Jan Melis zaliger, en Marcelis Jaspers als vader van het minderjarige kind, verwekt bij Gerritie Gijsberts, allen erfgenamen van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger, mede optredend voor Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen, 'ende waer voor als principaele eeb voor al in solidum sijn geloovende', Jan Gijsberts, Jan Willems, Anneken Michielsen, Christina en Maijken voornoemt', hebben met autorisatie ende decreet van de schepenen van laatstleden augustus, verkocht, ...
Datering: 01-10-1680

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097775&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
84 Deze akte is doorgestreept.
Jan Gijsberts en Hoogaart Amelissen als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Melissen, verwekt bij Geertruijt Gijsberts verpachten ...
Bijschrift: Jacomina weduwe van Jan Gijsberts, tijdens zijn leven voogd over de kinderen van Jan Melissen, verklaart op 11-07-1686 dat de pacht aan haar betaald is, ...
Datering: 13-04-1682
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097800&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
109 Maria Jan Melissen van Dieperbeeck, geassisteerd door haar voogden Jan Gijsberts en Hoogert Melissen, verpachten voor 6 jaren aan ...
Datering: 10-04-1684
Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555