man‎Christianus Gijsbert Jan Alards‏‎
Gedoopt ‎24 nov 1625 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 61 van 01-10-1680: " Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen"

TODO 'Kind is overleden in 1673. Akte bevat meer informatie.'
ZOEK AKTE.

BHIC:
Dopeling Christianus Alers
Vader Gijsbert Jan Alers
Moeder Grietken N.N.
Getuige Melchior Jan Alers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-11-1625
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Kind is overleden in 1673. Akte bevat meer informatie.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 61r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎± 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 61 van 01-10-1680: " Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen"

Genoemd in akte 318 van 05-11-1672 .
Echtgenote in akte 427 van 30-09-1675 genoemd als weduwe

Zie doop: 'Kind is overleden in 1673. Akte bevat meer informatie.'

Niet gevonden in 'Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx'
Niet gevonden in Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx.
‎, ongeveer 48 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195401&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
205 Helena Toten, lasthebber van haar man Christiaen Gijsberts, heeft 'possessie genomen ende haer laten insetten met den heere officier, schepenen ende vorster in een secker stuck lants genoemdt de Kesi, wesende leengoet, voor soo veel als haer is competerende'. ...
Datering: 30-06-1670
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815094&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
318 Jan Gijsberts, Michiel Gijsberts en Helena Toten, als vrouw en lasthebber van Cristiaen Gijsberts, hebben gedeeld een 'stuck weylants geheten de Kesie', dat zij geërfd hebben.
Jan Gijsberts krijgt toebedeeld 'twe deelen in de voornoemde Kesie, wegens lantrecht wesende den selve parceel leenruerich aen de domeyne van Brabant', groot ontrent 1 lopens, gelegen aen de Cruijstraet ...
Datering: 05-11-1672
Veghel

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815203&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
427 Helena Toten, weduwe van Christiaen Gysberts van Vechel heeft afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van ... 'Ende dat ten behoeve van hare crediteuren oft naesten der vrienden doe couden comen te vercopen'. ...
Datering: 30-09-1675

LEEFTIJD 60 jaar
ENIGE ZOON JAN IS DOOD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787617&miview=ldt
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
68 Schepenen en substituut secretaris van Veghel, en Hendricus Schaardenburg, pfredikant in Veghel, verklaren "dat Helena Toten, naargelatene weduwe van Corstiaan Gijsberts, oudt sestig jaeren, inwoonderen deser plaatse, is een perseen naulijcks magtig ende onbequaam om haren kost te konnen winnen, ofte van sig selfs te konnen subsisteren, dat hare huijsinge gestaan ende gelegen binnen der stede ‘s Hartogenbosche in de jaere van 1674 geheelijck ende ten gronde iis afgebranddt ende alle hare goederen, soo sij verklaarde, daarinne geconsumeert, dat oock om die reden gedrongen is geworden cessue ende afstandt te doen van hare togt goederen ten behoeve van haere crediteuren, soo als ons gebleecken is bij de acte van den 29 september des jaers sestienhondert vijff ende zeventig voor schepenen van Vechel in der tijt gepasseert, soo als ons mede kennelijck is dat haren eenige soon met naeme Jan Toten, die haar nog hadde konne assisteren ende handtreijckinge doen, ontrent vijff jaeren geledenbinnen dese plaatse is doot gestoocken."
Datering: 16-2-1693

ECHTGENOTE GISTEREN OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196607&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
195 Jan van de Asdonck als man van Petronella Christiaense van Vechel verklaart 'dat alsoo op gisteren avont Helena Tooten, naargelaetene weduwe van Christiaen Gijsberts van Vechel binnen de dorpe van Erp deser werelt is kmen te overleijden, ende dat hij bedugt is dat desselfs schulden meerder als haere nalatenschap sal kommen te bedragen, soo verclaerdet hij comparant desselfs boedel ende nalatenschap te repudieren ende te eene maelen te abondonneren, ende van intentie te zijn het lichaem vangemelde zijne schoonmoeder te doen iude pietatis causa te laeten begraven, sonder nogtans sigh haere boedel te willen aenmatigen ofte daer door eenige acte herediteijr te willen plegen, daer van wel expresselijk protesterende mits desen'. ...
Datering: 30-11-1698

Ondertrouwd ‎12 jun 1660 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎31 jul 1660 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 61 van 01-10-1680. Zij is weduwe.

BHIC:
Bruidegom Christianus Ghisberti
Bruid Helena Toten
Getuige Adrianus vander Haghen & Valerius Zegheri Donckers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 12-06-1660
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 12-06-1660
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 139-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Christianus Ghisberti
Bruid Helena Toten
Getuige Joannes Wernerus Toten
Diversen: sacerdos et capellanus in Vechel residens in Uden, frater sponsae
Getuige Cornelius Joannis van Outvorst
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-06-1660
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 139-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Corstiaen Gijsbertse
Bruid Helena Mathijs Tote
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 31-07-1660
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 25v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

Gehuwd (religieus) ‎30 jun 1660 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (ongeveer 13 jaar gehuwd) met:

womanHelena Mathijs Toten‏
Geboren ‎± 1633
[bron]
Zie akte 68 van 16-2-1693. Leeftijd 60 jaar. Dus geboren rond 1633.

Opties:
H*l* met vader Mat* in Veghel

Helena Petri kind 29-11-1610 Veghel DTB doopakte
Heijlwigis Mathiae Valerii kind 04-02-1635 Veghel DTB doopakte
Helena Mathiae Joannis Mathiae kind 28-10-1640 Veghel DTB doopakte

Zie overlijen broer was pastoor in Erp.

Geen uitsluitsel.

Overleden ‎29 nov 1698 Erp, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 195 van 30-11-1698 - dus overleden op 29-11.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
538 29-11-1698 Helena Toten N.B. circa hoc tempus, 29 set novembris, obyt in Erp, m.s. (maximem tamen obstinate), soror mea, Helena Toten, quis, ob opera bona, saluata est ut spero, per ad hortationem domini pastoris in Erp, confessa domino priori in Uden, erat autem funiem meum, quiam habitatat in Vechel, accessi autem felt am suam in Erp ibique obijt N.N. Rond deze tijd,op 29 november, overleed in Erp, gesterkt door de sacramenten (zeer hardnekkig) mijn zus Helena Toten, die, vanwege de goede werken, naar ik hoop gered is, op aansporing van de pastoor van Erp, gebiecht bij de prior in Uden, die nu mijn houwvast is, ze woonde in Vechel, ze ging naar haar grond in Erp, en is daar gestorven

BHIC:
Overledene Helena Toten
overleden op 29-11-1698 te Erp.
Diversen: zus van de pastoor
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Erp
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 76-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Overledene Helena Tonen
overleden op 01-12-1698 te Erp.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Erp
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouw- en begraafboek 1691-1718, archiefnummer 1434, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 19, blad 82-01
Gemeente: Erp
Periode: 1691-1718
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 65 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555