man‎Melchior Jan Alerts‏‎
Overleden ‎19 nov 1635 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Melchior Joannis Alardi
overleden op 19-11-1635 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 268-19
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
256 19-11-1635 Melchior Joannis ALardi Eodem morbo, m.s. Dezelfde ziekte, gesterkt door de sacramenten

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998409&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
269 Melchior soene wijen Jan Alersoen, 'vorster in Vechel'heeft verklaard dat hij door zijn broer Ghysbert is betaald voor zijn rechten in 'eenen huis, hoff, schuer, bomgaert', gelegen omtrent der kercken, dat van Jan Alers was, toen die nog leegde....
Datering: 31-08-1609
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998748&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
10 Delis zone Aert Loijen als man van Meriken dochter van Aert Verweteringe heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Melter Jan Alers het 1/3 deel in een 'huys, hofstat ende hoff, bomgaert, groesvelt ende landeryen dijen aenliggende', gekomen van Aert Verweteringe, gelegen aen 't Bueckelaer ...
Datering: 02-03-1621
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998749&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
11 Melter Jan Alers heeft verklaard 500 gulden schuldig te zijn aan Delis zone Delis Aert Loijen voor de koop van het 1/3 deel in 'eenen erffenissen ende landerijen'. ...
Datering: 02-03-1621
Veghel

SWAGER: Sijmon Aerts Verweteringe
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999083&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
120 Sijmon Aerts Verweteringe heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Melchior Jan Alerts. 'zijnen swager', het 1/3 deel in een 'huijs, hoff, ackerlant ende groesvelt', het gehele goed is ontrent 14 lopensaet groot ...
Datering: 09-04-1625
Veghel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999901&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
421 Voorschreven 'geswoorens' hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Meriken weduwe van Melchior Jan Alerts een 'plaeck van de gemeijnte', groot ontrent 46 roijen, gelegen aent Bueckelaer ...
Datering: 05-02-1639
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/C241173E231847588A84FC959FA7B974
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
195 Deselve geswoorens hebben verkocht, opgdragen en overgegeven aan Meriken weduwe van Melchior Jan Alers een 'hocxken van de gemeijnte van Vechgel', gelegen aent Bueckelaer ...
Datering: 08-02-1644
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289005&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
301 Mariken weduwe van Melchior Jan Aelertssen doet ten behoeve van de broers Jan soone Jan Melchiors, Goossen en Symon, kinderen van voorschreven Melchior Jan Alaerts, afstand van haar recht op het vruchtgebruik van drie delen in een 'huijs, hoff, boomgaert, landerijen, groese, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 16 lopensaten, gelegen aent Beuckelaer ...
Datering: 01-07-1652
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289664&miview=ldt
7700.52 Index schepenprotocol Veghel (7700.52)
231 Goossen Melchiors, Sijmon Melchiors, Jan Janssen van Balgoijen en Geyt Dirck Jaspers als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Melchiors, Lambert Dirick Jaspers als man van Mariken, en Syken 'bejaerde dochter' van Melchior Jan Alaertts, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Melchior Jan Alaertts, verwekt bij Mariken dochter van Aert Verweteringe, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 24-02-1660
Veghel

Ondertrouwd ‎24 nov 1609 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎28 nov 1609 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Melchior Jan Alers
Bruid Meriken Aert Janssen
Getuige Joannes Henrici
Getuige Gerardus N.N.
Diversen: Dominus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-11-1609
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 24-11-1609
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 163-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Melchior Jan Alers
Bruid Meriken Aert Janssen
Getuige Petrus Rudolphi & Joannes Danielis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 28-11-1609
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 163-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Joannes: Melchior Joannis Alerts vader 29-09-1610 Veghel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Antonius Wijnandi & Margareta Ghijsberti
Petrus: Melchiorus Joannis Alardi vader 27-01-1612 Veghel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Henricus Joannis Theodori & Anna Jacobi
Gossuines: Melchior Joannis Alardi vader 14-06-1614 Veghel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Delis Arnoldi Loijen & Maria Danielis Arnoldi
Gosswinus: Melchior Joannis Alardi vader 24-05-1615 Veghel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Petrus Joannis Verwetering & Henrica Gerardi
Maria: Melsen Jan Alaertsen vader 10-12-1617 Veghel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Rutgerus Jan Willemssen & Jenneken Wouters
Simon: Melchior Jan Alaerts vader 26-06-1619 Veghel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Daniel Janssen & Aelken Peters
Lucia: Melten Jan Alaerts vader 24-02-1622 Veghel DTB doopakte x Meriken N.N. - getuigen: Delis Delis Loijen & Achten Jan Dierick

Getuige:
Melten Jan Alaerts getuige 03-04-1622 Veghel DTB doopakte bij Daniel Janssen x Margareta N.N.
Melter Jan Alers getuige 18-10-1624 Veghel DTB doopakte bij Delis Aerts x Meeriken N.N.
Melchior Jan Alers getuige 24-11-1625 Veghel DTB doopakte bij Gijsbert Jan Alers x Grietken N.N.
(ongeveer 25 jaar gehuwd) met:

womanMeriken Aert Janssen Verwetering‏
Overleden ‎8 feb 1658 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 195 van 08-02-1644.
Erfeling R52 ake 231 van 24-02-1660.

BHIC:
Overledene Maria Melchioris
overleden op 08-02-1658 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 279-17
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
262 08-02-1658 Maria Melchioris Optima famina, m.s. Beste vrouw, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 5 11-02-1658 Mariken Melchiors Laet achter kynderen

Voor meer informatie: bertho@derikx.com