man‎Jan Alerts‏‎

[Tekst]
???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783584&miview=ldt
7700.24 Index schepenprotocol Veghel (7700.24)
870 Anna weduwe wylen Alart Jan Alartss met haar tegenwoordige man Dircken soene Ariaens soene wylen h(eer) Loenis vander Horst had goed opgedragen en overgegeven aan haar zoon Jannen zoals in een schepenbrief beschreven staat. Willem soene wylen Hanrick Houbraken en Jan soene wylen Alart Janssoen voogden van Jannen soene wylen Jan Alartss hebben voornoemde 'huys, hostat ende hoff' met toebehoren opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 18-04-1544

WIE IS DIT?
https://proxy.archieven.nl/235/7DB35520604B47DEBC6BB8896E7B910C
7700.27 Index schepenprotocol Veghel (7700.27)
361 ... Jan Jan Alarts, 'vorstere tot Vechel', oud ongeveer 28 jaren, verklaart ...
Datering: 18-08-1561

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714314&miview=ldt
7700.31 Index schepenprotocol Veghel (7700.31)
627 Goessen soene Jan Jan Alaerts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Jan soene Jan Jan Alerts zijn rechten in de nagelaten goederen van ...
Datering: 28-08-1593
Veghel

WIE IS DIT?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998174&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
34 Deze akte is dorgestreept.
Jenneken weduwe van Goessen Jan Alerts heeft beloofd 107 gulden te betalen aan ...
Datering: 13-11-1607
Veghel

WIJLEN:
ZOON GIJSBERT EN OUDERE SCHEPENBRIEF - DEZE HEB IK NIET KUNNEN VINDEN (Sep2020).
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998407&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
267 Ghysbert sone wijlen Jan Alertssoen als man van Margareta, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
De verkoper had dit deel toebedeeld gekregen van wijlen zijn vader Jan Alertsen, en Jan Alers had dit goed gekocht van Mathijs Ariens en Bastiaen Peterssen cum suis als erfgenamen van Peter Jans Verheijden, zoals in een Veghelse schepenbrief van 15-07-1605 beschreven staat. ...
Datering: 30-04-1609
Veghel

ECHTGENOTE: GERARDA GIJSBERT LAMBERTS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003727&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
54 Anthonis Wynants, wonende te Schyndel, als man van Margareta dochter van Jan Alertss, verwekt bij Gerarda dochter van Gysbert Lamberts, en Melchior soone wylen Jan Alartss, hebben geruild 'alsulcke gedeelten soo die hen by loote te deel gevallen syn, hen aencomen ende verstorven van Jannen Alartss voorschreven, hennen vadere'. Anthonius voorschreven krijgt Melchiors deel en Melchior krijgt Anthonissen deel.
Datering: 28-09-1609
Veghel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998395&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
255 De broers Ghysbert sone Jan Alerssen en Melchior, en Anthonis Wijnen als man van Margaret dochter van wylen Jan Alerssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter sone Henrick Huybers als man van Aelken weduwe van Jan Jan Alers den Jongen hun rechten in de helft van 'een gebrande hostadt', gelegen ontrent de kercke ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

ECHTGENOTE: MARGRIET - VOOGDEN: Henrick Henrix Houbrakens en Wouter Jacobs - Geen andere aktes kunnen vinden (Sep2020).
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998410&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
270 Jan Alertssen, 'vorster binnen der prochie van de heeryckheyt van Vechel, hadde bij sijnen leven gedisponeert van syne erffgoeden, erffchijnsen, renthen ende pachten, alles blijckende bij den testamente bij em achtergelaten'. De nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Alertssen, verwekt bij zijn vrouw Margriet, kregen toebedeeld hun deel in een 'huijs, hoff, schuer, bomgaert', gelegen 'aen den kercke', dat Ghysbert sone Jan Alertssoen is toecompeterende. Henrick Henrix Houbrakens en Wouter Jacobs als voogden over voorschreven minderjarige kinderen hebben verklaard dat Ghysbert aan hen 320 Carolus gulden heeft betaald.
Getuigen: Marten Meus Jans en Gerit Jans van Dieperbeeck, schepenen in Vechel
Datering: 19-09-1609
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003955&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
282 ... * a.z.: Margriet weduwe van Jan Alertss en haar minderjarige kinderen ....
Datering: 10-03-1611
Veghel

ZOON DIRCK??? HEUSDEN???
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998681&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
258 Gysbert Jan Alers, op 06-07-1620 voor schepenen van Heusden gemachtigd door Dirck Jan Alars, heeft gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Melchior Jan Alarts 'een stuck ackerlants', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen over de Brugge ...
Datering: 15-06-1620
Veghel

Gehuwd
[tekst]
Genoemd in akte 54 van 28-09-1609.
met:

womanGerarda Gijsbert "Margriet" Lamberts‏
Begraven ‎21 mei 1614 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte 282 van 10-03-1611.

BHIC:
Overledene Margriet Jan Alers
overleden te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 21-05-1614
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 70V
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
076 21-05-1614 Margriet Jan Alers

Kinderen:

1.
manGijsbert Jan Alerts‏
Overleden ‎5 jan 1632 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Laatste kind gedoopt op 07-12-1631.

BHIC:
Overledene Gisbertus Joannis Alarid
Geslacht m
Datum overlijden 05-01-1632
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 263-09

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
254 05-01-1632 Gisbertus Joannis Alardi Munitus s. Gesterkt door de sacramenten

[Tekst]
WIE IS DIT???
WAS HIJ HIERVOOR AL GETROUWD?
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
074 06-12-1607 Jenniken Gisbert Jan Alers

BHIC:
Overledene Jenneken Gisbert Jan Alers
overleden te Veghel.
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 68V
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-12-1607
Plaats: Veghel

VOOGD KIDS: Willem Aert Loeyen x Emken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998268&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
128 Cornelis Goorts en Ghijsbrecht Jan Alers als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Willem Aert Loeyen, verwekt bij Emken, hebben openbaar verkocht,

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998408&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
268 'Wij ondergesceven schepenen attesteren midts desen ter presentien van Ghijsberden Jan Alerts vorster alhier, gecompareert te hebben met Diercken Gerit Dierx in (bovenschrift: Eertsche) enen Buenre hoyvelts waervan d'een hellichte aff is toecompeterende Evert Henrixen op Lochtenborch, ende d'ander hellichte Willem Peteren Thielens', die tegen elkaar zijn rijdende. ...
Datering: Circa 25-07-1608
Veghel

OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998395&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
255 De broers Ghysbert sone Jan Alerssen en Melchior, en Anthonis Wijnen als man van Margaret dochter van wylen Jan Alerssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter sone Henrick Huybers als man van Aelken weduwe van Jan Jan Alers den Jongen hun rechten in de helft van 'een gebrande hostadt', gelegen ontrent de kercke ...
Datering: 13-04-1609

ZUS MARGARETA x Anthonis Jan Wijnen <== Haar echtgenoot komt terug als doopgetuige bij doop eerste kind.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998392&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
252 Anthonis Jan Wijnen als man van Margareta dochter van Jan Alers heeft verklaard betaald te zijn door haar broer Ghijsbert Jan Alers, voor haar deel in 'enen huijse, hoff, schuer', gelegen 'aen den kerckhoff, des voorschreven Ghysbert toecompeterende ende in sijn ghebruijck is hebbende'. ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

VADER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998407&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
267 Ghysbert sone wijlen Jan Alertssoen als man van Margareta, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
De verkoper had dit deel toebedeeld gekregen van wijlen zijn vader Jan Alertsen, en Jan Alers had dit goed gekocht van Mathijs Ariens en Bastiaen Peterssen cum suis als erfgenamen van Peter Jans Verheijden, zoals in een Veghelse schepenbrief van 15-07-1605 beschreven staat. ...
Datering: 30-04-1609

MOEDER MOGELIJK MARGRIET
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998410&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
270 Jan Alertssen, 'vorster binnen der prochie van de heeryckheyt van Vechel, hadde bij sijnen leven gedisponeert van syne erffgoeden, erffchijnsen, renthen ende pachten, alles blijckende bij den testamente bij em achtergelaten'. De nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Jan Alertssen, verwekt bij zijn vrouw Margriet, kregen toebedeeld hun deel in een 'huijs, hoff, schuer, bomgaert', gelegen 'aen den kercke', dat Ghysbert sone Jan Alertssoen is toecompeterende. Henrick Henrix Houbrakens en Wouter Jacobs als voogden over voorschreven minderjarige kinderen hebben verklaard dat Ghysbert aan hen 320 Carolus gulden heeft betaald. ...
Datering: 19-09-1609

MOGELIJK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932134&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
216 Marten soone wylen Aert Donckers heeft verkocht, opgedragen en overgegevn aan Gysbert Jan Alerts 'twee hoijbeemden', de ene is gelegen achter d'Akert, gemeynlyck genoempt in den Appelenweert ... Ook 'eenen hoybeempt', gelegen int Abroeck ...
Datering: 10-07-1614
Veghel

ZUS Margriet x Anthonis Wynen - Zie broer Melchior - Ene 'Antonius Wijnandi' is doopgetuige bij doop kind.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998546&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
123 Anthonis Wynen als man van Margriet heeft op haar verzoek vernaarderd goed gelegen op Ham dat haar broer Gysbert Jan Alerts opgedragen heeft aan Jan Delissen, (in marge: en dat Geysbert had gekocht van Willem van Wetten), en dat hij gekocht heeft van Delis Aert Loeyen. ...
Datering: 18-04-1618
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998681&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
258 Gysbert Jan Alers, op 06-07-1620 voor schepenen van Heusden gemachtigd door Dirck Jan Alars, heeft gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Melchior Jan Alarts 'een stuck ackerlants', groot ontrent 3 lopensaets, gelegen over de Brugge ...
Datering: 15-06-1620
Veghel

MOGELIJK: SCHEPEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998759&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
21 Jan Lambert Henricx heeft in aanwezigheid van Gysbert Jan Alers en Jan Aertss van der Eerde, 'schepenen in Vechel', ...
Datering: 16-04-1621
Veghel

BROER JACOB x Peterken Arien Rombouts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998813&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
75 Deze akte is niet afgemaakt
Gysbert Jan Alers als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Jacob Jan Alers, verwekt bij zijn vrouw Peterken, dochter van Arien Rombouts, met name Jacob en Daniel, voor 2/8 deel, Jan Welten als man van Meriken dochter van voorschreven Jacob voor 2/8 deel, waarvan hij 1/8 deel heeft geerfd van voroschreven Arien Rombouts en 1/8 deel door ruil heeft verkregen van Peter Arien Spirincx, halfbroer van zijn vrouw ...
Datering: [1621-1622]

WEDUWE in 1632
https://proxy.archieven.nl/235/FA58A1A9779E477794F766E84B53D6B0
5120.55 Index schepenprotocol Berlicum (5120.55)
88 Gijsbert Jan Alarts.
Claes sone Corstiaen Dircx heeft gelooft op verbant van een huijs, hoff, esthuijs liggende aende kercke tot Berlicum, te betalen aan Gijsbert sone Jan Alarts wonende tot Vechel nu te pinxteren toecomende 1631 de somme van 150 gulden met rente, procederende van geleende ende wel getelde penningen bijden vors Claes Corsten wt handen des vors Gijsberts tot sijnen noot ontfangen.
Testes scabini Thonis Hendricx ende Jacob Martens desen 25-6-1630.
[akte doorgehaald, in marge:] Margareta weduwe Gisbert Jan Alarts bekent midts desen obligatie in heel ende deel met het verloop van interest bij Claes Corsten voldaen te wesen. Actum desen 2-6-1632. Jegers.
Datering: 25-6-1630; 2-6-1632

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999732&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
252 ... e.e.: de erfgenamen van Margrietken weduwe van Gijsbert Jan Alerts ...
Datering: 07-06-1634
Veghel

ECHTGENOTE MARGRIET HERTROUWT!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289706&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
11 Matthijs Petersse, 'notaris bij den edele hoven van Brabandt geadmiteert in Sgravenhage, ende present alhier als man ende momber over Margriet sijne huijsvrouwe, te voorens weduwe wijlen Gijsbert Jan Alaerts', heeft ten behoeve van Jan Melijssen van Dieperbeeck, als man van Geritien dochter van Gijsbert Jan Alaerts afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik, om een bedrag van 500 gulden te mogen opnemen op een 'acker tuelants', groot ontrent 7 lopensaeten, genoemd den Tijssen Camp. ...
Datering: 02-05-1661
Veghel

GEZIN:
Gijsbert Jan Aelers x Margriet van den Berghe
- Jan
- Michiel
- Christiaen
- Jenneken x Jan Willems
- Christina x Andries Laurens van den Bogaert
- Maeyken x Wouter Donckaerts
- Geridtjen x Jan Melissen van Dieperbeeck (overleden)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814796&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
20 Jan Gysberts, Michiel Gysberts, Christiaen Gysberts, Jan Willems als man van Jenneken dochter van Gijsbert Jan Aelbers, Andries Laurens van den Bogaert als man van Christina, Wouter Donckaerts als man van Maeyken, Geridtjen dochter van Gysbert Jan Aelers, weduwe van Jan Melissen van Dieperbeeck, allen kinderen en erfgenamen van Gijsbert Jan Aelers en zijn vrouw Margriet van den Berghe, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 15-10-1665
Zie ook 20a

GEZIN:
Erfgenamen van Grietie Gijsberts (zaliger) x Mattijs Peters
- Jan Gijsberts
- Jenneken Gijsberts x Jan Willems
- Christina Gijsberts x Andries van den Boogaert
- Maicken Gijsberts weduwe x Wouter Donckers
- Gerritie Gijsberts x Jan Melis (zaliger) - nu gehuwd met Marcelis Jaspers
- Corstiaen Gysberts (overleden) x Helena Tote, weduwe
- Michiel Gijsberts (weduwe) x Anneken weduwe
https://proxy.archieven.nl/235/6FE06997171F422B9F5AEC5508FDB38C
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
61 Jacob Jan Welten, 'voor desen in huwelijck gehadt hebbende Geertruijt Jan Fransen', Gerrit Janssen als man van Peterken Janssen, met Jan Gijsberts, Jan Willems als man van Jenneken Gijsberts, Christina Gijsberts als gemachtigde van Andries van den Boogaert haar man, Maicken Gijsberts weduwe van Wouter Donckers, mede met procuratie gepasseerd voor notaris Johan Fier ten Bos op 03-09-1680, Jan Gijsberts en Govert Melissen als voogden over de kinderen van Gerritie Gijsberts, verwekt bij Jan Melis zaliger, en Marcelis Jaspers als vader van het minderjarige kind, verwekt bij Gerritie Gijsberts, allen erfgenamen van Mattijs Peters en Grietie Gijsberts zaliger, mede optredend voor Helena Tote, weduwe van Corstiaen Gysberts of haar kinderen, 'ende waer voor als principaele eeb voor al in solidum sijn geloovende', Jan Gijsberts, Jan Willems, Anneken Michielsen, Christina en Maijken voornoemt', hebben met autorisatie ende decreet van de schepenen van laatstleden augustus, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anneken weduwe van Michiel Gijsberts 'de helft van een stuck lants genaemt den Wendelsacker, deilbaar met de gemelte kooperse', groot int geheel 5 1/2 loopens, gelegen int Beuckelaer ...
Datering: 01-10-1680
Veghel

GEERTBORCH WAS ZIJN TANTE x Adriaen Joannes Gooswijns van Pelt
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Kesie/Kesie%20percelen.pdf
Adriaen, zoon van wijlen Joannes Gooswijns van Pelt Koop, leenverhef op 9-7-1569 Leen 1
Geertborgh, weduwe van Adriaen, zoon van wijlen Joannes Gooswijns van Pelt Vererving, leenverhef op 12-7-1588 Leen 1
Borcht, weduwe van Arien Joost Ketelaer Vermeld als belendend van perceel nr. 7 op 14-1-1589 en 4-6-1590 R30, fol. 958; R31, fol. 201
Ghysbert Jan Alaerts Vererving, leenverhef 10-6-1608, Geertborch was zijn tante Leen 1, Hm-134
Margriet, dochter van wijlen Laurens van Berchem, weduwe van Gijsbert Jan Alarts Vererving, leenverhef op 8-4-1634 Leen 1
Jan Gijsberts (Veghel) Vererving, leenverhef op 9-4-1666 Leen 1
Theunis Jan Gijssen Vermeld in 1702 en in 1707 VP-1702, fol. 306, VP-1707, fol. 234

2.
manMelchior Jan Alerts‏
Overleden ‎19 nov 1635 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Overledene Melchior Joannis Alardi
overleden op 19-11-1635 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 268-19
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
256 19-11-1635 Melchior Joannis ALardi Eodem morbo, m.s. Dezelfde ziekte, gesterkt door de sacramenten

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998409&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
269 Melchior soene wijen Jan Alersoen, 'vorster in Vechel'heeft verklaard dat hij door zijn broer Ghysbert is betaald voor zijn rechten in 'eenen huis, hoff, schuer, bomgaert', gelegen omtrent der kercken, dat van Jan Alers was, toen die nog leegde....
Datering: 31-08-1609
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998748&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
10 Delis zone Aert Loijen als man van Meriken dochter van Aert Verweteringe heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Melter Jan Alers het 1/3 deel in een 'huys, hofstat ende hoff, bomgaert, groesvelt ende landeryen dijen aenliggende', gekomen van Aert Verweteringe, gelegen aen 't Bueckelaer ...
Datering: 02-03-1621
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998749&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
11 Melter Jan Alers heeft verklaard 500 gulden schuldig te zijn aan Delis zone Delis Aert Loijen voor de koop van het 1/3 deel in 'eenen erffenissen ende landerijen'. ...
Datering: 02-03-1621
Veghel

SWAGER: Sijmon Aerts Verweteringe
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999083&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
120 Sijmon Aerts Verweteringe heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Melchior Jan Alerts. 'zijnen swager', het 1/3 deel in een 'huijs, hoff, ackerlant ende groesvelt', het gehele goed is ontrent 14 lopensaet groot ...
Datering: 09-04-1625
Veghel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999901&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
421 Voorschreven 'geswoorens' hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Meriken weduwe van Melchior Jan Alerts een 'plaeck van de gemeijnte', groot ontrent 46 roijen, gelegen aent Bueckelaer ...
Datering: 05-02-1639
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/C241173E231847588A84FC959FA7B974
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
195 Deselve geswoorens hebben verkocht, opgdragen en overgegeven aan Meriken weduwe van Melchior Jan Alers een 'hocxken van de gemeijnte van Vechgel', gelegen aent Bueckelaer ...
Datering: 08-02-1644
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289005&miview=ldt
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
301 Mariken weduwe van Melchior Jan Aelertssen doet ten behoeve van de broers Jan soone Jan Melchiors, Goossen en Symon, kinderen van voorschreven Melchior Jan Alaerts, afstand van haar recht op het vruchtgebruik van drie delen in een 'huijs, hoff, boomgaert, landerijen, groese, poterijen ende gerechticheden', groot ontrent 16 lopensaten, gelegen aent Beuckelaer ...
Datering: 01-07-1652
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289664&miview=ldt
7700.52 Index schepenprotocol Veghel (7700.52)
231 Goossen Melchiors, Sijmon Melchiors, Jan Janssen van Balgoijen en Geyt Dirck Jaspers als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Melchiors, Lambert Dirick Jaspers als man van Mariken, en Syken 'bejaerde dochter' van Melchior Jan Alaertts, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Melchior Jan Alaertts, verwekt bij Mariken dochter van Aert Verweteringe, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders. ...
Datering: 24-02-1660
Veghel

3.
womanMargareta Jan Alerts‏

[Tekst]
ECHTGENOOT EN BROER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998392&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
252 Anthonis Jan Wijnen als man van Margareta dochter van Jan Alers heeft verklaard betaald te zijn door haar broer Ghijsbert Jan Alers, voor haar deel in 'enen huijse, hoff, schuer', gelegen 'aen den kerckhoff, des voorschreven Ghysbert toecompeterende ende in sijn ghebruijck is hebbende'. ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

MOGELIJK - VAN SCHIJNDEL?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998393&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
253 Marten Laureijnssen van Hijnsberch als man van Delia heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jan Wijnen van Schijndel 'een huijs met sijne gerechticheden ende poterijen daer aen gaende ende met den lande daer by ende aen gelegen, groot ontrent vier lopensaet', gelegen ter plaatse genoemd 't Havelt ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.40&minr=13998395&miview=ldt
7700.40 Index schepenprotocol Veghel (7700.40)
255 De broers Ghysbert sone Jan Alerssen en Melchior, en Anthonis Wijnen als man van Margaret dochter van wylen Jan Alerssen, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter sone Henrick Huybers als man van Aelken weduwe van Jan Jan Alers den Jongen hun rechten in de helft van 'een gebrande hostadt', gelegen ontrent de kercke ...
Datering: 13-04-1609
Veghel

SCHIJNDEL!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003727&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
54 Anthonis Wynants, wonende te Schyndel, als man van Margareta dochter van Jan Alertss, verwekt bij Gerarda dochter van Gysbert Lamberts, en Melchior soone wylen Jan Alartss, hebben geruild 'alsulcke gedeelten soo die hen by loote te deel gevallen syn, hen aencomen ende verstorven van Jannen Alartss voorschreven, hennen vadere'. Anthonius voorschreven krijgt Melchiors deel en Melchior krijgt Anthonissen deel.
Datering: 28-09-1609

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998546&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
123 Anthonis Wynen als man van Margriet heeft op haar verzoek vernaarderd goed gelegen op Ham dat haar broer Gysbert Jan Alerts opgedragen heeft aan Jan Delissen, (in marge: en dat Geysbert had gekocht van Willem van Wetten), en dat hij gekocht heeft van Delis Aert Loeyen. ... Bijschrift: op 07-05-1618 heeft Anthonis Wijnen het goed dat hij van Jan Delissen had vernaarderd wederom overgegeven aan Jan Delissen, en dat Geysbert Jan Alaers had opgedragen. ...
Datering: 18-04-1618
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998732&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
309 Melchior zone wylen Jan Alers heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anthonis Jan Wijnen 'een huys, hoffstadt ende hoff metten landerijen dijen aenliggende', groot ontrent 1 sestersaet lants, gelegen op de Cruijsstraet ...
Datering: 24-02-1621
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998757&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
19 Anthonis Jan Wijnen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Delis zone Delis Aert Loyen 'een huijs, hoff ende hoffstadt metten landeryen dyen t' samen aenliggende', groot 1 sestersaets lants, gelegen opte Cruijsstraet ...
Datering: 02-04-1621
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998684&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
261 Later bijgeschreven akte, die is doorgestreept.
Rut Jan Willems heeft 284 gulden betaald aan Antonis Wynen in plaats van Mechior voorschreven.
Ondertekend: Antonis Jan Wijnen
Datering: 22-04-1621

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942770&miview=ldt
7700.39 Index schepenprotocol Veghel (7700.39)
90 Melchior Jan Alerts verklaart 100 gulden schuldig te wezen aan Aert Geerlincx voor geleend geld. Mechior Jan Alerts en Thonis Jan Wijnen beloven deze 100 gulden te betalen.
Ondertekent door Antonis Jan Wynen en Melchior Jan Alers
Datering: 04-05-1627
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/146E9068B0B4427FB97EC11AB76D263C
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
94 Thonis Peter Thielens voor 1/4 deel, en Symon Willems van Wetten voor het andere 1/4 deel (en ook voor de andere 1/2, die Thonis heeft verkocht aan Gijsbert Jan Alerts, Thonis Jan WIjnen en Roeloff Gielissen), hebben de ene helft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Jan Diricx Smidts, in 'eene moervelt oft cluijtvenne mette heijhorste daer bij ende aen gelegen', gelegen opt Sontvelt, ...
Datering: 14-08-1627
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999532&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
52 Jan Lamberts, 'innegeseten deser heerlijckeijt Vechgel, als naerder van bloede van Anthonis sone Jan Wijnen' heeft vernaarderd 'een huijs, hoff ende erffenisse, gelegen aen de Straet van Vechgel. Thonis Jan Wijnen 'des naerdermans oon van sijns moeders sijde' had dit goed onlangs verkocht aan Henrick Henricksen van Erp. ...
Datering: 30-12-1630
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999567&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
87 Anthonis Jan Wijnen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gijsbert Jan Alerts 'een eusselvelge', gelegen ter plaatse genoemd de Watersteghde ...
Datering: 04-04-1631
Veghel

MARGARETA OVERLEDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999913&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
433 Deze akte is doorgestreept.
Anthonis Wijnen heeft afstand gedaan van zijn recht op het vruchtgebruik van een 'huijs, hof, bomgaert staende in den straete alhier' ten behoeve van zijn kinderen.
Joris Andriessen als vader over zijn dochter Elisabet verwekt bij wijlen zijn vrouw Anneken dochter van Anthonis Jan Wijnen, Jan soone Gijsbert Jan Alerts en Jan Melters als voogden over Jan soone Anthonis Jan Wijnen, Mathijs Peters en Gerit Janssenvan Heessel als voogden over Maria dochter voornoemd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Denissen, 'vorster in Vechgel', 'haere huijsinge, hof, bomfaert met alle de gerechticheijt daer toebehoorende', staende in de Straete ....
Datering: 31-03-1639
Veghel

4.
man‎Jacob Jan Alerts‏‎

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/CA0510AE5CBC4834A5B85C7367E0DF8D
7603.7 Index schepenprotocol Dinther (7603.7)
25 ...
Jacob Jan Alarts als man van Peterken eerder weduwe van Arien Peter Spíerincx, voogd over de minderjarige kinderen van Arien Peters verwekt bij Peterken
...
Datering: 1601-1605
Pagina: scan 025
Plaats: Dinther

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/A1306BE6FD6A411584F78A45C90F6218
7700.32 Index schepenprotocol Veghel (7700.32)
547 ... verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peterken, weduwe van Jacob Jan Alaerts voor het vruchtgebruik en haar kinderen voor het erfrecht 'ontrent vyff roeyen van der gemeynte daer tegenwoordich 't huys op staet ende voorder nyet, geleghen neffen des voorschreven Peterkens erffenisse ende haer kynderen ter eenre, ende voorts rontom aen ende in de gemeynte van Vechel'. ...
Datering: 10-05-1603
Veghel

MINDERJARIGE KIDS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003729&miview=ldt
7700.35 Index schepenprotocol Veghel (7700.35)
56 Anthonis Wynen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan voorschreven 'de helft van een stuck ackerlants', waarvan de andere helft toebehoort aan de minderjarige kinderen van wylen Jacop Jan Alerts, groot ontrent 3 lopensaet, gelegen aldaar....
Datering: 28-09-1609
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998460&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
37 ...
* a.z.: het goed van de minderjarige kinderen van wylen Jacob Jan Alers ...
Datering: 28-04-1617
Veghel

BROER GYSBERT VOOGD OVER KIDS MET PETERKEN ARIEN ROMBOUTS.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998813&miview=ldt
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
75 Deze akte is niet afgemaakt
Gysbert Jan Alers als voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Jacob Jan Alers, verwekt bij zijn vrouw Peterken, dochter van Arien Rombouts, met name Jacob en Daniel, voor 2/8 deel, Jan Welten als man van Meriken dochter van voorschreven Jacob voor 2/8 deel, waarvan hij 1/8 deel heeft geerfd van voroschreven Arien Rombouts en 1/8 deel door ruil heeft verkregen van Peter Arien Spirincx, halfbroer van zijn vrouw ...
Datering: [1621-1622]


Voor meer informatie: bertho@derikx.com