man‎Gerart Anthonis Stoven‏‎
Overleden ‎10 jan 1661 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament in akte 268 van 28-12-1660.
Echtgenote is genoemd als weduwe in akte 84 van 24-03-1665.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
262 10-01-1661 Gerardus Stoven M.s. Gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 27 08-01-1661 Geryt Stoven, woont in de Straet Laet achter kynderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Gerardus Stouen
overleden op 10-01-1661 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 280-21
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Willem Lambert Janssen x Ercken
- Anna x Cornelis Willemss van Ponsendael
- Lambert (overleden) x Hanricxsken (nu gehuwd met Jan Arien Peters)
- Jenneken (overleden) x Jacop Millens van Maseyck
- Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems (NB: Gerit is een zoon van bovengenoemde Jenneken W.L.)
- Margriet (overleden) x Wouter (dochters Elizabeth & Catharina)
- Jan (wijlen, 4 kids - voogden zijn Cornelis & Jan Arien Peters)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003973&miview=ldt
300
* Cornelis Willemss van Ponsendael als man van Anna dochter van wylen Willem Lambert Janssen, eertijds verwekt bij zijn vrouw Ercken,
* Hanricxsken weduwe van Lambert sone wylen Willem Lamberts voorschreven, met haar man Jan Arien Peters,
* Jacop Millens van Maseyck wylen man van Jenneken dochter van wylen Willem Lamberts en Ercken voorschreven als vader van het minderjarige kind verwekt bij zijn vrouw Jenneken voorschreven, en met hem
* Gerit sone wylen Thonis Stoven met zijn voogd Corneliss Willems,
* Hanrick Janssen van Lill als man van Elizabeth, en
* haar zus Catharina, allebei dochters van Wouter, verwekt bij wijlen zijn vrouw Margriet dochter van wylen Willem Lambertss en Ercken voorschreven, en
* Cornelis Willens voorschreven en Jan Arien Peters als voogden gekozen in het testament van Jan sone wylen Wille Lamberts over zijn vier nagelaten minderjarige kinderen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken voorschreven.
Datering: 21-04-1611
Veghel

VADER SOLDAAT GEWEEST IN ZIJN LEVEN
Anthonis Stoven (wijlen) x Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts & Ercken
- Geraert
Syne neve: Rombout Lambert Willemss
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.36&minr=13932019&miview=ldt
7700.36 Index schepenprotocol Veghel (7700.36)
101 Geraert soone wylen Anthonis Stoven, 'soldaet in synen leven geweest opt casteel van Heeswyck' (zoon van Thonis en zijn vrouw Jenneken dochter van wijlen Willem Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Ercken), heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout Lambert Willemss, 'secretaris, synen neve', het 1/6 deel in 'een strep ackerlant met een stucxken lants daer teynden aen sydelyck neven liggende', groot int geheel ontrent 3 lopensaet, met toebehoren, gelegen int Donckerstraetken in de Nederbiestse thiende ... Geraert had dit goed toebedeeld gekregen. ...
Datering: 15-05-1613
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998692&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
269 Deze akte is doorgestreept.
Jan sone wijlen Dirck Henrick Roeffen heeft een erfcijns van 12 gulden verkocht aan Gerard sone wylen Anthonis Stoven. De erfcijns wordt betaald uit goed gelegen binnen de parochie van Vechel 'ontrent der kercken aldaer', zijnde een 'huys, hoff, bomgaert metten achtersten brauwhuijs daer aen gelegen' ...
Datering: 15-05-1620
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998696&miview=ldt
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
273 Jan Ghijssen van Hoeck heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gerit Tonis Stoven en Anthonis Jan Wynen 'een stuck ackerlants', groot 6 lopensaets lants, gemeynlyck genoemd den Heghecker aen 't Blomegaet aldaer ...
Datering: 11-11-1620
Veghel

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999063&miview=ldt
7700.43 Index schepenprotocol Veghel (7700.43)
100 Rut Jan Willems van der Hagen, Gerit Thonis Stoven en Henrick Goort Thijssen, 'borgemeesteren des dorps Vechel, hebben vuyt crachte van procuratie hen bij schepenen ende naebueren van Vechel gegeven', verkocht, ...
05-02-1625

HALFBROER Willem soone Jacop Janssen en Jenneke Willem Lamberts - DUS GERIT ZIJN MOEDER JENNEKE WILLEM LAMBERTS WAS OOK GETROUWD MET JACOP JANSSEN
https://proxy.archieven.nl/235/1CBF86EB18074160903732ED21F2E78E
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
106 Willem soone Jacop Janssen, verwekt bij Jenneken dochter van Willem Lamberts en zijn vrouw Ercken, heeft gecedeerd en getransporteerd aan 'zijnen halleven broeder' Gerit Thonis Stooven het 1/6 deel in 'eenen ecker tuellants oft streepe', groot ontrent 3 lopensaet, gelegen in de Nederbiessche thiende, de hele akker is gelegen ...
04-11-1627

VOOGD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999622&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
142 De voogden over de weduwe van Willem Janssen, met name Gerit Stoven en Aert Geerlincx, hebben verkocht, ...
04-03-1632

VOOGD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999717&miview=ldt
7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)
237 Gijsbert Peter Rutten als man van Ariken dochter van Anthonis Arien Rombouijts heeft met toestemming van de voogd Gerit Stoven, mede optredend voor de mede-voogd Aert Geerlincx, verkocht,...
20-02-1634

VOOGD - relaties onduidelijk voor mij
Jan Arien Peters van Crijek
- Ariken x Niclaes Pauwels
- Anneken x Arien Aertssen van Balgoijen
- Margriet x Peter Kijsers
- Jenneken x Niclaes Roelifs
- Ariken x Rombout Lambertssen
-- Gerit Anthonis Stoven als voogd over het minderjarige 'sontken' van wijlen Ansem Diricxen
-- Jan Janssen van Crijel
-- de erfgenamen en kinderen
https://proxy.archieven.nl/235/EA0349500C0F43B1967A6CD9D941246E
7700.46 Index schepenprotocol Veghel (7700.46)
21 Niclaes Pauwels als man van Ariken dochter van Jan Arien Peters, Anneken weduwe van wijlen Arien Aertssen van Balgoijen, Jan Henrick Laureijnssen als procuratie hebbende van Peter Kijsers, als man van Margriet dochter voorschreven, Niclaes Roelifs als man van Jenneken dochter van Jan Ariens van Crijek, Gerit Anthonis Stoven als voogd over het minderjarige 'sontken' van wijlen Ansem Diricxen, Jan Janssen van Crijel en de erfgenamen en kinderen van wijlen Rombout Lambertssen, verwekt bij 'syne gewesen huysvrouwe' Ariken dochter van Jan Arien Peters, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Ariens voorschreven hebben het goed gedeeld waarvan Jan Ariens tijdens zijn leven het vruchtgebruik had. ..
04-02-1640

https://proxy.archieven.nl/235/D65D372A20B9482BA0902B7BA4798EC0
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
307 Gerardt Anthonis Stoven/Stouen man van Jenneken dochter van Laureijns Jacops heeft verkocht ...
Datering: 18.2.1643
Schijndel
Zie ook 324 en 325:
https://proxy.archieven.nl/235/8000F9358F2C4462BE8D38C621897092
https://proxy.archieven.nl/235/C1510C0C720C4825999295D92B4A5415

https://proxy.archieven.nl/235/6C67FA96A6AD4156AA3E3DF252CDDE29
7700.47 Index schepenprotocol Veghel (7700.47)
55 .. Getuigen: Michgiel Donckers en Geraert Antonis Stoven, schepenen
Datering: 19-11-1646

TESTAMENT:
Gerart Anthonis Stoven x Jenneken Laurijnssen
- Jeckomijn x Jan Ghijssen
- Maijken (ongehuwd)
- Willem
- Jacop (ongehuwd)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828964&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
267 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament. ... Aan hun schoonzoon Jan Ghijssen gehuwd met hun dochter Jeckomijn het huis, hof en aangelegen schuur met nog een klein huisje staande aan de kant van de rivier de Aa waarin een brandewijngetouw staat. Het huis waarin zij testateuren nu wonen in de straat van Veghel grenst aan ene zijde ... Ook erft Jan Ghijssen een half eeusel en aanliggend land te Veghel op de Watterstege. ... Aan hun dochter Maijken, nog ongehuwd, een camp bouwland genaamd Adriaen Keijsserserff te Veghel aan het Brock bij de Schutboem. ... Mede is voor Maijken nog een rente van 700 gulden. Aan hun zoon Willem Gerarts een akker genaamd den Heghacker en de Blomenhoffken, ... Ook nog het halve eeusel op de Watterstege en hooiland genaamd Huijgenboosch. Aan zoon Jacop Gerarts een camp bouwland te Schijndel genaamd den Settelhorst in den Born. Nog een akker te Veghel in het Brock geheten d’Putten, gekomen van Gerart van Hessel. Aan Jacop een hoeffken in de Veghelse straat ... Ook nog voor Jacop een akker in de Donckerstraet te Veghel. Dit alles zal Jacop pas erven als hij tot de huwelijkse staat is gekomen en anders niet. De rest van hun nagelaten goederen zullen in vier gelijke delen gesteld worden voor hun vier kinderen, ook alles wat in het sterfhuis aanwezig is. Komt het genoemde huis eerder af te branden nog voor dood van de langstlevende moet schoonzoon Jan Ghijsberts het weer opbouwen.
Datering: 21-12-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828965&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
268 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken opnieuw hun testament. Veel is gelijk aan het vorig testament. Over het leengoed Heghacker leenroerig aan de Hersberchleen aan het huis ten Bogaert tot Dinther, daartoe te gebruiken brieven van octrooi bij de edele raad van Brabant van 20 augustus 1660. Jacomijn erft boven het eerder genoemd huisje met het brandewijngetouw ook de koets welke in de kamer staat en op de zolder. Ook nog beschreven als het eventuele afgebrande huis weer door door Jan Ghijssen opgebouw moet worden Maijken moet bijspringen met 100 gulden uit haar erfdeel. Jacop hun zoon krijgt ook nog de eikenbalk die in de schuur ligt en hij mag aan de Putten de vier allerbeste bomen omhakken. Ook nog een balk met een stille (stijl) die te Schijndel op de Settelhorst ligt. Dit als komt te timmeren. Willem Gerarts hun andere zoon erft nog een akker bouwland genaamd den Heghacker, leenroerig Hersberchsleen aan het huis ten Bogaert te Dinther en alhier te Veghel aan het Blomengaet. Willem erft nog een stuk land te Veghel aan het Donckerstraetien met een akker Blomehoofft. Verder nog een hof of huisplaats te Veghel aan de straat naast erve Gerart van Breugel, andere zijde Matthijs Peters, ene eind de gemijne straet en ander eind Gillis van Lissel. Willem mag het Blomen Hooffken en het Donckerstraetien bezwaren met 300 gulden, dat als hij tot de huwelijkse staat zal komen en de andere percelen na dood van hun testateurs. Tenslotte mag Willem als hij een huis komt te timmeren de beste 5 eikenbomen omhakken.
Datering: 28-12-1660
Veghel

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289768&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
73 ... * e.z.: de weduwe van Geryt Stoven ...
07-03-1661

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289769&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
74 Jenneken weduwe van Geryt Anthonis Stoven heeft ten behoeve van haar zoon Willem Geryts Stoven afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van een 'ackerken teulantts met groes, poteryen ende gerechticheden', groot ontrent 1 lopensaets, genoemd den Blommenhoff ...
Datering: 14-03-1661
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195280&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
84 Jenneken weduwe van Geritt Stoven voor het vruchtgebruik, en Wielm Gerits Stoven en Jan Gysberts als man van Jacomijn dochter van Geritt Stoven, Jacob Gerit Soven en Maijken Gerit Stoven, allen kinderen van Gerit Stoven, verwekt bij zijn vrouw voorschreven Jenneken, voor het erfrecht, hebben Jan Gysberts gemachtigd om een erfrente van 3 gulden te verkopen, aflosbaar met 60 gulden, te betalen uit goed gelegen 'onder Roije', volgens het protocol van 1650. ...
Datering: 24-03-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814950&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
174 Jenneken, weduwe van Geraert Stoven, 'inwoondersse tot Vechel', doet afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het kindsdeel van haar zoon Willem Geryt Stoven, zodat Willem zijn kindsdeel kan belasten met 250 gulden. ...
Datering: 11-03-1669
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195425&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
229 Jan Gijsberts als man van Jacomijn Geraert Stoven, Willem Geraerts, Jacop Geraerts en Maijken Geraerts, allen kinderen en erfgenamen van Geraert Stoven en zijn vrouw Jenneken hebben een accoord gesloten 'om alle questien ende verschillen aengaende het sterfhuijs te voorcomen'. Het volgende is overeen gekomen.
* Jacob Geraerts en Maijken krijgen vooraf uit het sterfhuis 'twee de beste bedden, twee de beste casten, twee de beste kisten'.
* Maijken en Jacop krijgen 'een half vercken'
* en Jacop alleen krijgt 'den naslagen'
* Willem Geraerts en Jan Gijsberts krijgen uit het sterfhuis 'twee de leeghste bedden ende de caste in het voorhuijs met een kist'
* van 'de clederen van Jenneken Gerardts' krijgt Jacomijn vrouw van Jan Gijsberts van 'haer moeders klederen' 'de swarte heijck, den besten swarten rock, ende het groen vriesen rocxken'
* Maijken krijgt 'van haers moeders hemden toen van de beste hemden'
* verder wordt afgesproken 'dat allen de mubelen, soo rouwen als lynen ende huysraet' in vier gelijke delen zullen worden verdeeld
* Wiillem Geraerts, Jacob Geraerts en Maijken Geraerts moeten tevrede zijn met die 'meubelen', vanwege hun 'houwelyckxe vuijt setsel'
* Willem Geraerts krijgt uit het sterfhuis 18 gulden, die Jacob, Maijken en Jan Gijsberts moeten betalen
Datering: 17-11-1671

ZOON JACOB OVERLEDEN
DOCHTER MARIE GEHUWD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815091&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
315 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts man van Jacomijn Geraert Stoven, en Cornelis Ariaens man van Maijken Geraerdt Stoven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun broer Jacob Geraert Stoven zaliger. ...
Jan Gijsberts krijgt toebedeeld 'het derde pardt in Keijsersvelt', groot ontrent 3 lopen en 40 roijen, 'gelegen int midden der condividenten' ...
Datering: 19-10-1672
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815099&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
323 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts als man van Jacomijn Stoven, en Cornelis Adriaens als man van Maijken Stoven, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 03-01-1673
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815134&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
358 Jan Gijsberts man van Jacomyntien, Willem Geraerts Stoven en Cornelis Adriaens man van Mayken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geraert Stevens, 'inwoonder tot Vechel, een seecker hoyveldeken', groot ontrent 1 1/2 karre hoywas, gelegen in de Donckerbeemden...
Datering: 03-07-1673
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566007&miview=ldt
7700.94 Index schepenprotocol Veghel (7700.94)
34 Cornelis Ariens wed'r van Maeijken Gerit Stoven; Rover Janssen van Groenendaal g.m. Jenneken Cornelis Ariens; Jan Peter Huijberts g.m. Ariaentien Cornelis Ariens; Aeltien Amelissen van Diepenbeeck wed. van Willem Gerrit Stoven (geassist. met zoonGerrit Stoven); Claes Peters van Valderen g.m. Megtelt Stoven; Petronella Hendricks wed. van Antonij z.v. Jan Gijsberts en Jacomina Gerit Stoven
Datering: 7-6-1706
Pagina: 181v
Soort akte: Erfdeling

Ondertrouwd ‎17 jun 1618 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎26 jun 1618 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerardus Anthonii
Bruid Joanna Laurentii Jacobi
wonende te Schijndel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 17-06-1618
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 17-06-1618
Datum proclamatie: 27-06-1618
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 190-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Gerardus Anthonii
Bruid Joanna Laurentii Jacobi
Getuige Embertus Emberti van Vorstenbosch
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-06-1618
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 167v05
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Zie: 'D 1606-1700 A-C Dopen Veghel RK_OCR.pdf'
Gezin 273.
02-02-1625 JENNEKEN
04-07-1631 JACOBUS
04-12-1633 MARIA
22-11-1637 LAURENTIUS
(ongeveer 42 jaar gehuwd) met:

womanJoanna Laurentius "Jenneken" Jacobs‏
Geboren ‎± 1595
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Joanna Laurentii Jacobi"
Wonende te Schijndel

Geboren voor 1618-20=1598
Overleden 1671 - dus geboren na 1671-90=1581

ABT 1595

Niet in index BHIC Schijndel. Deze begint pas in 1604. (Mar2022).

Doopgetuigen:
Willem: ?
Jacomijn: Elizabeth Martini Leonardi
Jenneken: Lauvrijns Jacobs (ex Schijndel) & Jenneken Jan Ariens
Jacobus: Adrianus Theodori & Aldegundis Wilhelmi Joannis
Maria: Mettildis Laurentii (uit Schijndel) & Gerardus Hermanni
Laurentius: ?

Waarom:
- Zie akte 324 van 13 april 1643: Ouders en echtgenoot in zelfde akte: Laureijns Jacops x Mechtelt Jacop Pennincx
- Vader is doopgetuige bij doop van dochter Jenneken.
- Moeder is doopgetuige 'Mettildis Laurentii (uit Schijndel)'

Overleden ‎2 okt 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 84 van 24-03-1665 als weduwe.
Akte 229 van 17-11-1671 erfgenamen accoord over deling goederen.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 84 01-10-1671 De weduwe Gerit Stoven in de Straet

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 02-10-1671 Joanna Gerardi Stoven Vetula, m.s. Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Joanna Gerardi Stous
overleden op 02-10-1671 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 292-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 76 jaar
[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT EN OUDERS
Laureijns Jacops x Mechtelt Jacop Pennincx
- Jan
- Jenneken x Gerardt Anthonis Stouen
https://proxy.archieven.nl/235/6899C4DE774E4CDE864B8CAAFBD52869
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
324 Jan zoon van Laureijns Jacops verwekt bij Mechtelt de dochter van Jacop Pennincx en Gerardt Anthonis Stouen man van Jenneken dochter van Laureijns & Mechtelt met scheiding en deling o.a. huis hof schuur esthuis boomgaard etc. onder Delschot, land 5 lop. aldaar, land genoemd den Engelman ter plaatse [21.6.1638] ...
Datering: 13 april 1643

https://proxy.archieven.nl/235/C1510C0C720C4825999295D92B4A5415
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
325 Questie ende Verschil opgestaen ende gereesen tusschen de kinderen en erfgenamen van wijlen Matijs Willem Peeters van Herethum aan de ene kant en Gerit Antonis Stoven, Anthonis Jan Joris Wijnen en Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops aan de andere kant i.v.m. ...
Datering: 14.4.1643

Kinderen:

1.
manWillem Gerarts Stoven‏
Overleden ‎20 jul 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 358 van 03-07-1673.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 34 van 7-6-1706.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
271 20-07-1674 Wilhelmus Gerardi Stoven M.s., coniugatus et 5 proles relinquens, aegramque uxorem, ad mortem ex febri acuto, quam ipsum rapuit licet fortissimum Deus misereatur eius, quia vita fuit ante hac mundana praesertim in molitia modo mediocus Gesterkt door de sacramenten, gehuwd, laat vijf kinderen na en een ziekelijke vrouw, gestorven aan hevige koorts, die hem met kracht wegnam, God zij genadig voor het leven op deze aarde, dat
vooral voor een molenaar maar matig is

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 99 22-07-1674 Willem Geraert Stoven in de Straet Laet achter vrouw en kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelmus Gerardi
overleden op 20-07-1674 te Veghel.
Diversen: laat vrouw en 5 kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 297-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289769&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
74 Jenneken weduwe van Geryt Anthonis Stoven heeft ten behoeve van haar zoon Willem Geryts Stoven afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van een 'ackerken teulantts met groes, poteryen ende gerechticheden' ...
Datering: 14-03-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289787&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
92 Willem Gerits Stoven, heeft uit krachte van de afstand van het recht op het vruchtgebruik door Jnneken weduwe van wijlen Gerit Anthonis Stoven, 'sijne moeder', op 14-03-1661, en mede uit krachte van testamentaire dispositie gemaakt door zijn ouders voor notaris Mathijs Peters, verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Geraert Roeffs een 'stuck tuelants', groot ontrent 1 luepensaet', genoemd den Bloemenhoff...
07-04-1661

ECHTGENOTE WILLEM
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814809&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
33 Willem Geeraert Stoven als man van Allegonda, Handrick Dircx als man van Willemken van Dieperbeeck, Arien Handricx als voogd over Hogert van Dieperbeeck, allen erfgenamen van Hoogers, allen mede optredend voor alle andere kinderen, hebben verkocht ...
Datering: 19-02-1666
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814950&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
174 Jenneken, weduwe van Geraert Stoven, 'inwoondersse tot Vechel', doet afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het kindsdeel van haar zoon Willem Geryt Stoven, zodat Willem zijn kindsdeel kan belasten met 250 gulden. ...
Datering: 11-03-1669

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817204&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
165 Alegonda weduwe van Willem Geraert Stoven verpacht voor 2 jaren aan ...
Datering: 04-06-1675
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195464&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
25 Willem Cornelis Arians en Hogaert Melissen van Diepebeeck, voogden over de minderjarige kinderen van Wilm Geraert Stoven, en Alegonda de weduwe voor het vruchtgebruik, willen openbaar verkopen ...
Datering: 22-11-1675
Veghel

Voogd Cornelis Adriaens is de echgenote van Maria Gerarts Stoven.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815211&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
435 Cornelis Adriaens en Gogaerdt Amelis van Diperbeeck zijn aangesteld als voogden over Alegunda weduwe van Willem Geraert Stoven met haar 5 minderjarige kinderen, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 29-11-1675
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/9F5557E0375B46C49945F1538BB264F7
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
144 Aeltien Amelissen van Dieperbeeck, weduwe van Willem Gerrit Stoven heeft gecedeerd, overgegeven en afgestaan ten behoeve van haar kinderen Geraert Willem Stoven en Megtelt Willem Stoven een 'hoijbeemt, groot vier karren hoijwas', gelegen in d' Aa broeck ...
Datering: 01-11-1688
Veghel

2.
womanJacomijn Gerarts Stoven‏
Gedoopt ‎2 jun 1619 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouderlijk gezin genoemd in ate 229 van 17-11-1671

Geboren voor 1641-20=1621

BHIC: OpenArchives
Dopeling Jacoba Stooff
Vader Gerardus Stooff
Getuige Elizabeth Martini Leonardi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-06-1619
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
Gt1 alias de vrijbueter.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 97r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎14 jul 1690 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
423 14-07-1690 Jacoba Joannis Ghisberti Vidua septusgenaria, febri hecticam, m.s. Weduwe, zeventig jarige, een heftige koorts, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 370 17-07-1690 Jacomijn weduwe van Jan Gijsberts in de Straat Laert na kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Sep2021)(Apr2022).
‎, ongeveer 71 jaar
[Gebruikersnotities]
TESTAMENT OUDERS
Gerart Anthonis Stoven x Jenneken Laurijnssen
- Jeckomijn x Jan Ghijssen
- Maijken (ongehuwd)
- Willem
- Jacop (ongehuwd)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828964&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
267 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken hun testament. ... Aan hun schoonzoon Jan Ghijssen gehuwd met hun dochter Jeckomijn het huis, hof en aangelegen schuur met nog een klein huisje staande aan de kant van de rivier de Aa waarin een brandewijngetouw staat. Het huis waarin zij testateuren nu wonen in de straat van Veghel grenst aan ene zijde ... Ook erft Jan Ghijssen een half eeusel en aanliggend land te Veghel op de Watterstege. ... Aan hun dochter Maijken, nog ongehuwd, een camp bouwland genaamd Adriaen Keijsserserff te Veghel aan het Brock bij de Schutboem. ... Mede is voor Maijken nog een rente van 700 gulden. Aan hun zoon Willem Gerarts een akker genaamd den Heghacker en de Blomenhoffken, ... Ook nog het halve eeusel op de Watterstege en hooiland genaamd Huijgenboosch. Aan zoon Jacop Gerarts een camp bouwland te Schijndel genaamd den Settelhorst in den Born. Nog een akker te Veghel in het Brock geheten d’Putten, gekomen van Gerart van Hessel. Aan Jacop een hoeffken in de Veghelse straat ... Ook nog voor Jacop een akker in de Donckerstraet te Veghel. Dit alles zal Jacop pas erven als hij tot de huwelijkse staat is gekomen en anders niet. De rest van hun nagelaten goederen zullen in vier gelijke delen gesteld worden voor hun vier kinderen, ook alles wat in het sterfhuis aanwezig is. Komt het genoemde huis eerder af te branden nog voor dood van de langstlevende moet schoonzoon Jan Ghijsberts het weer opbouwen.
Datering: 21-12-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828965&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
268 Gerart Anthonis Stoven en Jenneken Laurijnssen zijn wettige huisvrouw maken opnieuw hun testament. Veel is gelijk aan het vorig testament. Over het leengoed Heghacker leenroerig aan de Hersberchleen aan het huis ten Bogaert tot Dinther, daartoe te gebruiken brieven van octrooi bij de edele raad van Brabant van 20 augustus 1660. Jacomijn erft boven het eerder genoemd huisje met het brandewijngetouw ook de koets welke in de kamer staat en op de zolder. Ook nog beschreven als het eventuele afgebrande huis weer door door Jan Ghijssen opgebouw moet worden Maijken moet bijspringen met 100 gulden uit haar erfdeel. Jacop hun zoon krijgt ook nog de eikenbalk die in de schuur ligt en hij mag aan de Putten de vier allerbeste bomen omhakken. Ook nog een balk met een stille (stijl) die te Schijndel op de Settelhorst ligt. Dit als komt te timmeren. Willem Gerarts hun andere zoon erft nog een akker bouwland genaamd den Heghacker, leenroerig Hersberchsleen aan het huis ten Bogaert te Dinther en alhier te Veghel aan het Blomengaet. Willem erft nog een stuk land te Veghel aan het Donckerstraetien met een akker Blomehoofft. Verder nog een hof of huisplaats te Veghel aan de straat naast erve Gerart van Breugel, andere zijde Matthijs Peters, ene eind de gemijne straet en ander eind Gillis van Lissel. Willem mag het Blomen Hooffken en het Donckerstraetien bezwaren met 300 gulden, dat als hij tot de huwelijkse staat zal komen en de andere percelen na dood van hun testateurs. Tenslotte mag Willem als hij een huis komt te timmeren de beste 5 eikenbomen omhakken.
Datering: 28-12-1660
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195280&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
84 Jenneken weduwe van Geritt Stoven voor het vruchtgebruik, en Wielm Gerits Stoven en Jan Gysberts als man van Jacomijn dochter van Geritt Stoven, Jacob Gerit Soven en Maijken Gerit Stoven, allen kinderen van Gerit Stoven, verwekt bij zijn vrouw voorschreven Jenneken, voor het erfrecht, hebben Jan Gysberts gemachtigd om een erfrente van 3 gulden te verkopen, aflosbaar met 60 gulden, te betalen uit goed gelegen 'onder Roije', volgens het protocol van 1650. ...
Datering: 24-03-1665
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195425&miview=ldt
7700.67 Index schepenprotocol Veghel (7700.67)
229 Jan Gijsberts als man van Jacomijn Geraert Stoven, Willem Geraerts, Jacop Geraerts en Maijken Geraerts, allen kinderen en erfgenamen van Geraert Stoven en zijn vrouw Jenneken hebben een accoord gesloten 'om alle questien ende verschillen aengaende het sterfhuijs te voorcomen'. Het volgende is overeen gekomen.
* Jacob Geraerts en Maijken krijgen vooraf uit het sterfhuis 'twee de beste bedden, twee de beste casten, twee de beste kisten'.
* Maijken en Jacop krijgen 'een half vercken'
* en Jacop alleen krijgt 'den naslagen'
* Willem Geraerts en Jan Gijsberts krijgen uit het sterfhuis 'twee de leeghste bedden ende de caste in het voorhuijs met een kist'
* van 'de clederen van Jenneken Gerardts' krijgt Jacomijn vrouw van Jan Gijsberts van 'haer moeders klederen' 'de swarte heijck, den besten swarten rock, ende het groen vriesen rocxken'
* Maijken krijgt 'van haers moeders hemden toen van de beste hemden'
* verder wordt afgesproken 'dat allen de mubelen, soo rouwen als lynen ende huysraet' in vier gelijke delen zullen worden verdeeld
* Wiillem Geraerts, Jacob Geraerts en Maijken Geraerts moeten tevrede zijn met die 'meubelen', vanwege hun 'houwelyckxe vuijt setsel'
* Willem Geraerts krijgt uit het sterfhuis 18 gulden, die Jacob, Maijken en Jan Gijsberts moeten betalen
Datering: 17-11-1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815091&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
315 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts man van Jacomijn Geraert Stoven, en Cornelis Ariaens man van Maijken Geraerdt Stoven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun broer Jacob Geraert Stoven zaliger. ...
Jan Gijsberts krijgt toebedeeld 'het derde pardt in Keijsersvelt', groot ontrent 3 lopen en 40 roijen, 'gelegen int midden der condividenten' ...
Datering: 19-10-1672
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815099&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
323 Willem Geraerdt Stoven, Jan Gijsberts als man van Jacomijn Stoven, en Cornelis Adriaens als man van Maijken Stoven, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 03-01-1673
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815134&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
358 Jan Gijsberts man van Jacomyntien, Willem Geraerts Stoven en Cornelis Adriaens man van Mayken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geraert Stevens, 'inwoonder tot Vechel, een seecker hoyveldeken', groot ontrent 1 1/2 karre hoywas, gelegen in de Donckerbeemden...
Datering: 03-07-1673
Veghel

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/R94%20(1699-1709).docx
Veghel – inv. nr. R94 (1699-1709)
Regesten door Martien van Asseldonk
.
Veghel R94 fol. 360-364 Akte 118 Deling 07-06-1706
Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verschenen:
? Cornelis Ariens, getrouwd geweest met Maeijken Gerit Stovem, geassisteerd door Rover Janssen van Groenendaal als man van Jenneken Cornelis Ariens, en Jan Peter Huijberts als man van Ariaentien Cornelis Ariens, 'sijne respective swagers',
? Aeltien Amelissen van Dieperbeeck weduwe van Willem Gerrit Stoven, geassisteerd door Gerit Stoven, 'haren soon', en Claes Peters van Valderen als man van Megtelt Stoven, 'hare dogter', en
? Petronella Hendricks, weduwe van Antonij soone Jan Gijsberts, verwekt bij Jacomina Gerrit Stoven, 'uijt kragte van testamente haer van haren man zalliger meester gemaeckt in dato den 30en december 1705.
...
Petronella Hendricks, weduwe van Antonij Jan Gijsberts krijgt toebedeeld het 1/6 deel 'in den gemelte beunder, groot drie loopense', gelegen op de Watersteegt, 'waer bij dit selve lot van oudts is competerende ende hare man zalliger van sijne oudersis aangecomen drie gedeeltens, maeckende te samen voor hare contingent vier parten, gelegen dese vier gedeeltens aen malkanderen'
...

3.
woman‎Jenneken Gerarts Stoven‏‎
Gedoopt ‎2 feb 1625 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Jenneken Stoven
Vader Gerit Anthonis Stoven
Moeder Jenneken N.N.
Getuige Lauvrijns Jacobs & Jenneken Jan Ariens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-02-1625
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Peter ex Schijndel.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 57r
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
NIET genoemd in testament ouders akte 267 van 21-12-1660.

4.
man‎Jacobus Gerarts Stoven‏‎
Gedoopt ‎4 jul 1631 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament ouders akte 267 van 21-12-1660.

BHIC:
Dopeling Jacobus Gerardi Antoni Stouen
Vader Gerardus Antonii Stouen
Moeder Joanna N.N.
Getuige Adrianus Theodori & Aldegundis Wilhelmi Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-07-1631
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 51-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎29 jan 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 315 van 19-10-1672. Deling van goederen Jacob.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 85 29-01-1672 Jacob Gerit Stoven in de Straet De vrienden sullen het goet erven

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 29-01-1672 Jacobus Gerardi Stoven In medio aetatis, physi contracta e vino adusto, m.s. Van middelbare leeftijd, kreeg tuberculose, en brandewijn, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Jacobus Gerardi Stouen
overleden op 29-01-1672 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 292-26
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 40 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.4&minr=11834706&miview=ldt
7701.4 Index notarieel protocol Veghel (7701.4)
3 Jacob Gerart Stoven en Floris Henricx gaan beiden in vrindschap afgesproken om een jaar lang geen brandewijn te drinken of ander gedestilleerd water en dit op pene van 10 Carolische guldens.
Datering: 26-07-1657
Veghel
Weddenschap

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195167&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
202 Jacob Gerit Stoven en Jan Rombouts 'als vrienden ende bloetverwanten van den voorschreven onmundighens' verklaren dat het goed van de minderjarigen beter verkocht kan worden. ...
Datering: 08-01-1664
Veghel

5.
womanMaria Gerarts "Maijken" Stoven‏
Gedoopt ‎24 dec 1633 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament ouders akte 267 van 21-12-1660.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Gerardi Antonii Stooven
Vader Gerardus Antonii Stooven
Moeder Joanna N.N.
Getuige Mettildis Laurentii
Diversen: uit Schijndel
Getuige Gerardus Hermanni
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-12-1633
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 73-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎10 sep 1684 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 34 van 7-6-1706.

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 355 10-09-1684 Maijcken Gerrit Stooven, huijsvrouw van Nelis Ariens

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
283 10-09-1684 Maria Cornelii M.s., febri calidissima intram 5 dies sana er mortua, pia faemina Gesterkt door de sacramenten, hete koorts, binnen 5 dagen gezond en overleden, vrome vrouw

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Cornelii
overleden op 10-09-1684 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 321-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 50 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566007&miview=ldt
7700.94 Index schepenprotocol Veghel (7700.94)
34 Cornelis Ariens wed'r van Maeijken Gerit Stoven; Rover Janssen van Groenendaal g.m. Jenneken Cornelis Ariens; Jan Peter Huijberts g.m. Ariaentien Cornelis Ariens; Aeltien Amelissen van Diepenbeeck wed. van Willem Gerrit Stoven (geassist. met zoonGerrit Stoven); Claes Peters van Valderen g.m. Megtelt Stoven; Petronella Hendricks wed. van Antonij z.v. Jan Gijsberts en Jacomina Gerit Stoven
Datering: 7-6-1706
Erfdeling
Veghel

OLYSLAEGERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569226&miview=ldt
7700.95 Index schepenprotocol Veghel (7700.95)
18 Rover Janssen van den Groenendael g.m. Jenneken Cornelis Ariens Olyslaegers; Jan Jan Peters de Lorge g.m. Ariaentie Cornelis Arien Olyslaegers, wed'r van wijlen Maijken Gerrit Anthonis Stoven (huis etc aen hoogheijnde)
Datering: 9-9-1711
Pagina: 104v
Soort akte: Erfdeling

6.
man‎Laurentius Gerarts Stoven‏‎
Gedoopt ‎22 nov 1637 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Laurentius Gerardi Stooven
Diversen: gedood in Uden in 1658
Vader Gerardus Stooven
Moeder Joanna N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-11-1637
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 98-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎7 mei 1658 Uden, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
262 07-05-1658 Laurentius Gerardi Stovens Occisus in Uden, m.s. Gedood in Uden, gesterkt door de sacramenten

Niet in 'Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx'

BHIC:
Overledene Laurentius Gerardi Scouens
overleden op 07-05-1658 te Uden.
Diversen: vermoord in Uden.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 279-26
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, ongeveer 20 jaar


Voor meer informatie: bertho@derikx.com