man‎Willem Gerarts Stoven‏‎
Overleden ‎20 jul 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 358 van 03-07-1673.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 34 van 7-6-1706.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
271 20-07-1674 Wilhelmus Gerardi Stoven M.s., coniugatus et 5 proles relinquens, aegramque uxorem, ad mortem ex febri acuto, quam ipsum rapuit licet fortissimum Deus misereatur eius, quia vita fuit ante hac mundana praesertim in molitia modo mediocus Gesterkt door de sacramenten, gehuwd, laat vijf kinderen na en een ziekelijke vrouw, gestorven aan hevige koorts, die hem met kracht wegnam, God zij genadig voor het leven op deze aarde, dat
vooral voor een molenaar maar matig is

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 99 22-07-1674 Willem Geraert Stoven in de Straet Laet achter vrouw en kinderen

BHIC:
Overledene Wilhelmus Gerardi
overleden op 20-07-1674 te Veghel.
Diversen: laat vrouw en 5 kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 297-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289769&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
74 Jenneken weduwe van Geryt Anthonis Stoven heeft ten behoeve van haar zoon Willem Geryts Stoven afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van een 'ackerken teulantts met groes, poteryen ende gerechticheden' ...
Datering: 14-03-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289787&miview=ldt
7700.53 Index schepenprotocol Veghel (7700.53)
92 Willem Gerits Stoven, heeft uit krachte van de afstand van het recht op het vruchtgebruik door Jnneken weduwe van wijlen Gerit Anthonis Stoven, 'sijne moeder', op 14-03-1661, en mede uit krachte van testamentaire dispositie gemaakt door zijn ouders voor notaris Mathijs Peters, verkocht, opgedragen en ovegegeven aan Geraert Roeffs een 'stuck tuelants', groot ontrent 1 luepensaet', genoemd den Bloemenhoff...
07-04-1661

ECHTGENOTE WILLEM
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814809&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
33 Willem Geeraert Stoven als man van Allegonda, Handrick Dircx als man van Willemken van Dieperbeeck, Arien Handricx als voogd over Hogert van Dieperbeeck, allen erfgenamen van Hoogers, allen mede optredend voor alle andere kinderen, hebben verkocht ...
Datering: 19-02-1666
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814950&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
174 Jenneken, weduwe van Geraert Stoven, 'inwoondersse tot Vechel', doet afstand van haar recht op het vruchtgebruik van het kindsdeel van haar zoon Willem Geryt Stoven, zodat Willem zijn kindsdeel kan belasten met 250 gulden. ...
Datering: 11-03-1669

WEDUWE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817204&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
165 Alegonda weduwe van Willem Geraert Stoven verpacht voor 2 jaren aan ...
Datering: 04-06-1675
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195464&miview=ldt
7700.68 Index schepenprotocol Veghel (7700.68)
25 Willem Cornelis Arians en Hogaert Melissen van Diepebeeck, voogden over de minderjarige kinderen van Wilm Geraert Stoven, en Alegonda de weduwe voor het vruchtgebruik, willen openbaar verkopen ...
Datering: 22-11-1675
Veghel

Voogd Cornelis Adriaens is de echgenote van Maria Gerarts Stoven.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815211&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
435 Cornelis Adriaens en Gogaerdt Amelis van Diperbeeck zijn aangesteld als voogden over Alegunda weduwe van Willem Geraert Stoven met haar 5 minderjarige kinderen, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 29-11-1675
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/9F5557E0375B46C49945F1538BB264F7
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
144 Aeltien Amelissen van Dieperbeeck, weduwe van Willem Gerrit Stoven heeft gecedeerd, overgegeven en afgestaan ten behoeve van haar kinderen Geraert Willem Stoven en Megtelt Willem Stoven een 'hoijbeemt, groot vier karren hoijwas', gelegen in d' Aa broeck ...
Datering: 01-11-1688
Veghel

Ondertrouwd ‎1 okt 1662 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎24 okt 1662 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Willem Gerit Anthonis Stoven
Bruid Allegunda Amelis Gerits van Dieperbeeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-10-1662
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 01-10-1662
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 30v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Willem Gerit Anthonis Stoven
Bruid Allagunda Melis Gerits van Dieperbeeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-10-1662
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 30v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank

BHIC:
Bruidegom Wilhelmus Gerardi
Bruid Aldegonda Amelii van Dieperbeeck
Getuige Joannes Mombers
Diversen: R.P., ordinis S. Crucis
Getuige Gerardus Danielis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 01-10-1662
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 145-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Wilhelmus Gerardi
Bruid Aldegonda Amelii van Dieperbeeck
Getuige Laurentius Petri & Joannes Godofridi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 27-10-1662
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 145-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Wilhelmus: Wilhelmus Gerardi vader 22-11-1663 Veghel DTB doopakte x Aldegonda N.N. - getuigen: Joanna Gerardi & Maria Gerardi & Amelius Gerardi Dieperbeeck
Gerardus: Wilhelmus Gerardi vader 08-06-1666 Veghel DTB doopakte x Aldegonda N.N. - getuigen: Adriana Ghisberti & Adrianus Henrici
Gertrudis: Wilhelmus Gerardi vader 02-1668 Veghel DTB doopakte x Aldegonda N.N. - getuigen: Joannes Joannis & Huardus Aemilii & Maria Gerardi
Melchior: Wilhelmus Gerardi vader 15-09-1670 Veghel DTB doopakte x Aelken N.N. - getuigen: Antonius Hermanni & Nicolaus Rolandi van Kilsdonck
Jacobus: Wilhelmus Gerardi vader 19-05-1673 Veghel DTB doopakte x Aldegonda N.N. - getuigen: Cornelius Adriani & Jacoba Joannis & Joannes Cluijtmans

Gehuwd (religieus) ‎27 okt 1662 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (11 jaar gehuwd) met:

womanAllegunda Amelis Gerits van Dieperbeeck‏
Overleden ‎17 apr 1710 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd als weduwe in akte 34 van 7-6-1706.

BHIC:
Overledene Aldegundis N.N.
overleden op 17-04-1710 te Veghel.
weduwe van Wilhelmus Stoven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 369-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
OUDERS? Noemt 'Willem Gerarts Stoven'
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829031&miview=ldt
7701.2 Index notarieel protocol Veghel (7701.2)
13 Amelis Gerarts van Dipenbeeck en Truijken Gerart Hoogers zijn wettige vrouw maken hun testament. Na dood van een hunner aan huisarmen van Veghel een malder rogge. Ze vermaken o.a. aan Mariken Gerartsdochter 109 gulden welke ze haar nog schuldig zijn. Aan hun twee kinderen, nog ongehuwd, een uitzet als ze komen tot de huwelijkse staat. Hetzelfde wat ook de anderen gehad hebben zoals Hoogaert van Dipenbeeck en Willemke Geraerts van Dipenbeeck een 50 gulden, een koe een bed etc. Ook willen zij testateurs dat met toestemming van Jan Melissen, Willem Gerarts Stoven en Hogert Melis Gerarts van Dipenbeeck de goederen van Geritken Gerarts van Dipenbeeck zaliger verkocht mogen worden.
Datering: 07-07-1664
Testament

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929921&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
280 Willem Gerijt Stoven; Jan Amelis van Dieperbeeck; Hogert Amelis Aert Hendrix van Lieshoudt als man van Aeltje Amelissen bij Meriken dochter Jan Oortmans; Willemken Amelis, allen erfgenamen wijlen Amelis van Dieperbeeck bij Geertruijt dochter Gerijt Hogers welke eerst cedeert haar actie haar competerend vanwege haar tochtrecht van dato 9 november 1664. ...
Datering: 19-12-1664
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814809&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
33 Willem Geeraert Stoven als man van Allegonda, Handrick Dircx als man van Willemken van Dieperbeeck, Arien Handricx als voogd over Hogert van Dieperbeeck, allen erfgenamen van Hoogers, allen mede optredend voor alle andere kinderen, hebben verkocht ...
Datering: 19-02-1666
Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555