man‎Laurentius Jacobs‏‎
Geboren ‎± 1566
[bron]
Zie akte 16 van 5.5.1620: leeftijd 53 jaar dus geboren rond 1567
Zie akte 100 van 25.4.1623 leeftijd 56 jaar dus geboren rond 1567
Zie akte 133 van 8.5.1624: leeftijd 60 jaar dus geboren rond 1564

ABT1566

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324437&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
17 Swyts Jacobss., verkoop, Laureijns Jacobss., huijs hoff hostat ende schuere metten erffenisse gemeynlyck genoemt den Meygraeff 3 lop., onder den Borne ter plaetse geheyten den Domme, ... Schyndel, 27 februari 1595 ...

SWAGERE van Jan Jacop Jan Pennincx
https://proxy.archieven.nl/235/D9B2BDD571134880B150ABBDE16C4F0D
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
126 ... Jan soone Jacop Jan Pennincx, verkoop, Laurenss. Jacopss. syn swagere, huijs schuer esthuijs etc. onder Delschot, erfgenamen Henrick Genricx ende Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met haer kynderen, Jan Jan Michielss., den gemeijnen wech, slotformule –, ontvangstbevestiging, in de marge: notitie dd. 11 juni 1604 Meriken wedue Gerit Jacops, ontvangstbevestiging, Jan Jacops, testes Berkel ende Jan Mijssen scepenen

https://proxy.archieven.nl/235/3F1CAF8B97754F0E8EEF8DEE01C44E62
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
128 17 januari 1598, testes Oeteler ende Heretum scepenen, Laureyns Jacops, verkoop, Jan Goyartss. mulder, huijs hoff schuer hostat ende erffenisse 3 lop. onder den Borne ter plaetssen aen den Meygraeff oft Domme, ... 17 januari 1598 ...

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE
Jacop Jan Pennincx x Jenneken (overleden - echtgenoot hertrouwd Peeterken N.N.)
- Jan
- Mechtelt x Laureijns Jacopss.
- Elizabeth x Lambert Pauwels Jan Damenz.
https://proxy.archieven.nl/235/2FE95F6E62C14DEEAF16CFA133B94427
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
3 Jan soone wijlen Jacop Jan Pennincx ende Jenneken syne ierste huysvrauwe, Laureijns Jacopss. man van Mechtelt zyne huysvrou, Lambert soone Pauwels Jan Damenz. man van Elizabeth synre huysvrou, dochteren wijlen Jacops ende Jenneken, scheiding en deling, ... Laureijns is te deel gevallen een stuck hoplants oft tuellants 5 lop. onder den Borne gemeynlick genoempt den Setelhorst, ... competeert Peeterken wedue ende 2e huysvrouwe Jacop Jan Pennincx, ...
Datering: 1597-1600

HAGELAERS?
https://proxy.archieven.nl/235/FC460C7D315F41EDB43FDC242A733AA0
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
89 Laurens Jacop Hagelaers, transport, Heijlken weduwe van wijlen Ambrosius Willemss., Gerart soone wijlen Jacop Keelbrekers, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1577, Jacop Jan Pennincx , Marijken nagelaten weduwe van wijlen Gerart Jacops, Bossche schepenbrief dd. 8 apri l1588, Laurens Jacops als man van
TODO ZOEK VERVOLG

RELATIE Jacop Jan Pennincx x Peterken Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch - naar - Laurens Jacob Haigelaers
https://proxy.archieven.nl/235/B1F49FE5230749A887E3B6A81D277E14
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
54 Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Pennincx momboiren van de 5 onmundige kijnderen wijlen Jacop Jan Pennincx ende Peterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch sijne huijsvrou tsamen verweckt, vercocht, Laurens Jacob Haigelaers, Geraert Jacop Keelbreker, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1577, Mariken weduwe des vs. Geraert Jacop Keelbrekers, Bossche schepenbrief

BORGMEESTER
https://proxy.archieven.nl/235/5E9D01A7C18D4E15B17C1CC9EE4A4B66
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
7 ... Jan Claes Daniels, Jacop Switss., Jan Henricx van den oetelair ende Laureijs Jacops borgemeesteren ...
Datering: 1615-1619

LEEFTIJD 53 jaar dus geboren rond 1567
https://proxy.archieven.nl/235/FEF33D57854E420F87C3802328796692
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
16 Aan Gijsbert Wouters, Laureijns Jacops, Peter Janss. Raymaecker en Antonis van den Auwenhuijs word tgevraagd of ze niet ten woonhuize zijn geweest van Jan Jans Michielss. hun nabuur en aldaar gezien hebben dat er enig meubilair of huisraad beesten of andersins zoals een wagen, ploeg of eg toebhorende aan Jan en of die niet zijn weggehaald hetzij overdag of ’s nachts en de schepenen Gijsbert Anthonis Smits en Ardt Jans Geerlings verklaren dat voor hen zijn verschenen Gijsbert Wouters 70 jaaroud, Laureijns Jacops 53 jaar oud, Peter Janss. 43 jaar oud, en Anthonis Willemss. van den Auwenhuijs 52 jaar oud en die verklaren dat ze kort geleden heben gezien in het woonhuis van Jan Jans Michielss. dat meubilair etc. weg was
Datering: 5.5.1620

LEEFTIJD 53 jaar dus geboren rond 1567
https://proxy.archieven.nl/235/AA76B3B545CF41138DA216BE648A4E6A
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
14 Delis Henrick Laureijnss. en Ardt Jans Geerlings schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Roelof Rut Roelofs 58 jaar oud en Laureijns Jacops 53 jaar oud die ter instantie van Jan Jans Michielss. een verklaring afleggen een hopkoopman die samen met Laureijns een schip heeft geladen met hop om daarmee naar Holland te varen en met dat schip komende op het water tussen de stad Rotterdam en Dordrecht een schip tegemoet kwam en elkaar raakten waarbij het schip geladen met hop gezonken was waardoor de hop verloren is gegaan wat voor Jan een schade betekende van meer dan 600 gl. in welke akte tevens sprake is van het leger van de vijand en dat het huis van Jan door soldaten was leeggeroofd [7.5.1620]- hierna volgens twee blanco pagina’s
Datering: 7.5.1620

LEEFTIJD 56 jaar dus geboren rond 1567
https://proxy.archieven.nl/235/1F2515A85DE440969FE6AC90A730E14E
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
100 ...
[14.4.1623]; idemzijn verschenen Dirck Janssen Bevers en Laureijns Jacops oud 56 jaar met een verklaring over een driejarige bruine merrie met een wit kolleke en witte voeten van de paarden van Jan Jacop Pennincx dat is verkocht aan Goijaert Gijsberts wonende te Moergestel
Datering: 25.4.1623

MOMBOIR van kids van broer van echtgenote.
Jan Jacop Pennincx
- Mariken
- Jenneken x Wijnant Jans Wijnen
- Jannen ende Diricken gebroederen (momboiren Laureijns Jacops ende Dirick Jans Bevers)
https://proxy.archieven.nl/235/FCFB0418F0694955AC3DF7F215AF625E
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
79 Jan zoone Jacop Pennincx, Mariken dochter Jan Jacop Pennincx, Wijnant Jans Wijnen man van Jenneken dochter van Jans Jacop Pennincx, Laureijns Jacops ende Dirick Jans Bevers momboiren van Jannen ende Diricken gebroederen onmundige soonen Jans Jacop Pennincx, Peeter Diricxss. van Tartwijck procuratie van de schepenen van Schijndel van 7 october 1623, ...
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/F4793B820246469E85DEAFB41981919E
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
133 ... [6.5.1624]; idem verklaren Lambert Sijmons van der Haigen en Dirck Jans Bevers geven aan dat voor hen zijn verschenen Laureijns Jacops 60 jaar en ...
Datering: 8.5.1624

https://proxy.archieven.nl/235/FF62C6455C0F47EC8AC74553D2AA25FC
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
68 .. [29.3.1632]; idem een verklaring ter instantie van Laureijns Jacops door Bartholomeus Gijsberts oud 60 jaar over een zesjarige bruine ruin met diverse kenmerken [6.4.1632]; ...
Datering: 6.4.1632

TESTAMENT (Kan ik niet lezen TODO)
https://proxy.archieven.nl/235/A5A2A566E72E45D8A253428CAA031640
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
38 Testament van Laureijns Jacops en Mechtelt zijn vrouw onder Delschot
Datering: 21.6.1635

STOVEN:
https://proxy.archieven.nl/235/D65D372A20B9482BA0902B7BA4798EC0
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
307 Gerardt Anthonis Stoven/Stouen man van Jenneken dochter van Laureijns Jacops heeft verkocht Adriaen Janssen van Boerdonck land onder tWijbosch in Erde [vgl. Eerde], nabuurcijns
Datering: 18.2.1643

!!! GEZIN IN COMBINATIE MET G.A. Stoven echtgenoot van dochter Joanna.
Laureijns Jacops x Mechtelt Jacop Pennincx
- Jan
- Jenneken x Gerardt Anthonis Stouen
https://proxy.archieven.nl/235/6899C4DE774E4CDE864B8CAAFBD52869
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
324 Jan zoon van Laureijns Jacops verwekt bij Mechtelt de dochter van Jacop Pennincx en Gerardt Anthonis Stouen man van Jenneken dochter van Laureijns & Mechtelt met scheiding en deling o.a. huis hof schuur esthuis boomgaard etc. onder Delschot, land 5 lop. aldaar, land genoemd den Engelman ter plaatse [21.6.1638] ...
Datering: 13 april 1643

https://proxy.archieven.nl/235/C1510C0C720C4825999295D92B4A5415
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
325 Questie ende Verschil opgestaen ende gereesen tusschen de kinderen en erfgenamen van wijlen Matijs Willem Peeters van Herethum aan de ene kant en Gerit Antonis Stoven, Anthonis Jan Joris Wijnen en Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops aan de andere kant i.v.m. ...
Datering: 14.4.1643

WIE IS DIT HILLEKEN?
https://proxy.archieven.nl/235/520FFAB1EC1B4CA4B995EB25F9AAC2B4
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
55 Hilleken dochter van Laureijns Jacops vernadert huis hof en erf door Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops verkocht aan Anthonis Janssen wever
Datering: 12.5.1644

Gehuwd
[bron]
Schat 1590-1595
met:

womanMechtelt Jacop Jan Pennincx‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT EN BROER
https://proxy.archieven.nl/235/D9B2BDD571134880B150ABBDE16C4F0D
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
126 ... Jan soone Jacop Jan Pennincx, verkoop, Laurenss. Jacopss. syn swagere, huijs schuer esthuijs etc. onder Delschot, erfgenamen Henrick Genricx ende Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met haer kynderen, Jan Jan Michielss., den gemeijnen wech, slotformule –, ontvangstbevestiging, in de marge: notitie dd. 11 juni 1604 Meriken wedue Gerit Jacops, ontvangstbevestiging, Jan Jacops, testes Berkel ende Jan Mijssen scepenen

OUDERLIJK GEZIN
Jacop Jan Pennincx x Jenneken (overleden - echtgenoot hertrouwd Peeterken N.N.)
- Jan
- Mechtelt x Laureijns Jacopss.
- Elizabeth x Lambert Pauwels Jan Damenz.
https://proxy.archieven.nl/235/2FE95F6E62C14DEEAF16CFA133B94427
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
3 Jan soone wijlen Jacop Jan Pennincx ende Jenneken syne ierste huysvrauwe, Laureijns Jacopss. man van Mechtelt zyne huysvrou, Lambert soone Pauwels Jan Damenz. man van Elizabeth synre huysvrou, dochteren wijlen Jacops ende Jenneken, scheiding en deling, ... Laureijns is te deel gevallen een stuck hoplants oft tuellants 5 lop. onder den Borne gemeynlick genoempt den Setelhorst, ... competeert Peeterken wedue ende 2e huysvrouwe Jacop Jan Pennincx, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/B1F49FE5230749A887E3B6A81D277E14
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
54 Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Pennincx momboiren van de 5 onmundige kijnderen wijlen Jacop Jan Pennincx ende Peterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch sijne huijsvrou tsamen verweckt, vercocht, Laurens Jacob Haigelaers, Geraert Jacop Keelbreker, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1577, Mariken weduwe des vs. Geraert Jacop Keelbrekers, Bossche schepenbrief

BROER:
Jan Jacop Pennincx
- Mariken
- Jenneken x Wijnant Jans Wijnen
- Jannen ende Diricken gebroederen (momboiren Laureijns Jacops ende Dirick Jans Bevers)
https://proxy.archieven.nl/235/FCFB0418F0694955AC3DF7F215AF625E
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
79 Jan zoone Jacop Pennincx, Mariken dochter Jan Jacop Pennincx, Wijnant Jans Wijnen man van Jenneken dochter van Jans Jacop Pennincx, Laureijns Jacops ende Dirick Jans Bevers momboiren van Jannen ende Diricken gebroederen onmundige soonen Jans Jacop Pennincx, Peeter Diricxss. van Tartwijck procuratie van de schepenen van Schijndel van 7 october 1623, ...
Datering: 1623-1626

Kinderen:

1.
womanJoanna Laurentius "Jenneken" Jacobs‏
Geboren ‎± 1595
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Joanna Laurentii Jacobi"
Wonende te Schijndel

Geboren voor 1618-20=1598
Overleden 1671 - dus geboren na 1671-90=1581

ABT 1595

Niet in index BHIC Schijndel. Deze begint pas in 1604. (Mar2022).

Doopgetuigen:
Willem: ?
Jacomijn: Elizabeth Martini Leonardi
Jenneken: Lauvrijns Jacobs (ex Schijndel) & Jenneken Jan Ariens
Jacobus: Adrianus Theodori & Aldegundis Wilhelmi Joannis
Maria: Mettildis Laurentii (uit Schijndel) & Gerardus Hermanni
Laurentius: ?

Waarom:
- Zie akte 324 van 13 april 1643: Ouders en echtgenoot in zelfde akte: Laureijns Jacops x Mechtelt Jacop Pennincx
- Vader is doopgetuige bij doop van dochter Jenneken.
- Moeder is doopgetuige 'Mettildis Laurentii (uit Schijndel)'

Overleden ‎2 okt 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 84 van 24-03-1665 als weduwe.
Akte 229 van 17-11-1671 erfgenamen accoord over deling goederen.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 84 01-10-1671 De weduwe Gerit Stoven in de Straet

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 02-10-1671 Joanna Gerardi Stoven Vetula, m.s. Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC:
Overledene Joanna Gerardi Stous
overleden op 02-10-1671 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 292-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 76 jaar
[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT EN OUDERS
Laureijns Jacops x Mechtelt Jacop Pennincx
- Jan
- Jenneken x Gerardt Anthonis Stouen
https://proxy.archieven.nl/235/6899C4DE774E4CDE864B8CAAFBD52869
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
324 Jan zoon van Laureijns Jacops verwekt bij Mechtelt de dochter van Jacop Pennincx en Gerardt Anthonis Stouen man van Jenneken dochter van Laureijns & Mechtelt met scheiding en deling o.a. huis hof schuur esthuis boomgaard etc. onder Delschot, land 5 lop. aldaar, land genoemd den Engelman ter plaatse [21.6.1638] ...
Datering: 13 april 1643

https://proxy.archieven.nl/235/C1510C0C720C4825999295D92B4A5415
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
325 Questie ende Verschil opgestaen ende gereesen tusschen de kinderen en erfgenamen van wijlen Matijs Willem Peeters van Herethum aan de ene kant en Gerit Antonis Stoven, Anthonis Jan Joris Wijnen en Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops aan de andere kant i.v.m. ...
Datering: 14.4.1643

2.
manJan Laurentius Jacobs‏
Geboren ‎± 1600
[bron]
Meedere aktes met leeftijd - geboorte varieert tussen 1593 en 1608.

ABT1600

Begraven ‎6 dec 1641 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
MOGELIJK:

BHIC:
Overledene Joannes Laurentii Jacobi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 06-12-1641
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 02v06
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
JAN 22 JAAR dus geboren rond 1601
https://proxy.archieven.nl/235/6D2020BA4AF648E1B561CDEC6CE34D3B
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
119 Bovengenoemde schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Jan zoon van Jan Janss. oud 37 jaar en Jan zoon van Lauvreijns Jacobs 22 jaar die zijn verzocht om een getuigenis der waarheid af te leggen ...
Datering: 13.11.1623

LEEFTIJD: 28 jaar dus geboren rond 1603
https://proxy.archieven.nl/235/B81F6744D2C146798832C3264A51DF28
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
22 ... dat voor hen zijn verschenen Jan Dirck Ardts oud 40 jaar en Jan Laureijns Jacops oud 28 jaar gedaagd door Jan Joris de vorster om een getuigenis der waarheid af te leggen ... [16.4.1631]; ...
Datering: [1631]

LEEFTIJD: 29 jaar dus geboren rond 1602
https://proxy.archieven.nl/235/927133FB66284DD1A73F1A29CF7B5E5B
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
73 ... verklaren dat voor hen is verschenen Jan Laureijns Jacops oud 29 jaar die ...
Datering: 26.6.1631

TWEE MAAL JAN?
ECHTGNOTE: Jenneken Embert Gijsberts van den Bogart
https://proxy.archieven.nl/235/7F21DB6BCF8C4E42B7DF1F2DE30DAD0B
5122.69 Index schepenprotocol Schijndel (5122.69)
26 Jan zoon van Jan Laureijns Jacops man van Jenneken dochter van Embert Gijsberts van den Bogart verwekt bij Marijken dochter van Willem Wouters heeft verkocht ...
Datering: 30.6.1633

LEEFTIJD: 30 jaar dus geboren rond 1603
https://proxy.archieven.nl/235/6DB3BD7BA89E47F087ECF22C4FDBC02A
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
98 .. [4.7.1633]; ... en Jan Laureijns Jacops oud 30 jaar, ...
Datering: 4.7.1633

LEEFTIJD: 40 jaar dus geboren rond 1593
https://proxy.archieven.nl/235/439E745C365E469EB26357BEF958AC29
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
103 ... [29.11.1633]; ... , Jan Laureijns Jacops oud 40 jaar gedaagd door ...
Datering: 29.11.1633

LEEFTIJD: 30 jaar dus geboren rond 1606
https://proxy.archieven.nl/235/171AEDC31C49464E991CEBF1BF9A2622
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
134 ... verklaren dat Jan Laureijns Jacops oud 30 jaar en ...
Datering: 7.5.1636

LEEFTIJD: 30 jaar dus geboren rond 1608
https://proxy.archieven.nl/235/06F80F0E20D34B82A81C3C741D6B03DE
5122.88 Index schepenprotocol Schijndel (5122.88)
176 ... en Jan Laureijns Jacops oud 30 jaar met een verklaring over een driejarige zwarte hengst met diverse kenmerken
Datering: 4.3.1638

TESTAMENT:
https://proxy.archieven.nl/235/90BD8DDB730B401B89F31932203F34BB
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
68 Testament van Jan Laureijns Jacobs en Jenneken zijn vrouw dochter van Embert Gijsberts van den Boogart onder het Lutteleijnd omtrent de kerk
Datering: 28.11.1641

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/4F03569B64E2489F968171C8220EF76C
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
242 Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops transporteert Gijsbrecht Bosch een bedrag van ca, 135 gl. en andere bedragen
Datering: 15.1.1642

https://proxy.archieven.nl/235/DDDAAF8F021D4478B9397CF59496EF53
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
Jenneken weduwe van wijlen Jan Laureijns Jacops op basis van een testament van haar man zaliger gepasseerd op 28 november 164…[onleesbaar] met betalingsgelofte aan ...
Datering: 29.5.1643

WIE IS DIT?
https://proxy.archieven.nl/235/520FFAB1EC1B4CA4B995EB25F9AAC2B4
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
55 Hilleken dochter van Laureijns Jacops vernadert huis hof en erf door Jenneken weduwe van Jan Laureijns Jacops verkocht aan Anthonis Janssen wever
Datering: 12.5.1644

https://proxy.archieven.nl/235/D14124ABACF34936AA89303A14DE0207
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
82 Jenneken weduwe van wijlen Jan Laureijns Jacops, testament van 28 november 1641 , raet ende advys van den Heer Schouteth, verkocht ...
Datering: 11.7.1644

https://proxy.archieven.nl/235/8AC044F922F6465D88DB756C62B06CC7
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
53 Jenneken weduwe van wijlen Jan Laureijns Jacops met assistentie raad en advies van de schout van Schijndel Niclaes van Griensven , testament van 28 november 1641, heeft verkocht ...
Datering: 13.2.1646

https://proxy.archieven.nl/235/3F9A658BEA964A23BF9B60530E3162E0
5116.12 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.12)
231 ... Claes de eerste attestant verklaart gezien en verstaan te hebben dat Jenneken weduwe van Jan Laerenssen met Meriken Handrickx haar dienstmaagd op de laatste dag van september “hebben crackeel gemaeckt tegens Marijke weduwe van Meester Petersvan Meerhoudt siev uijtsinnicklijck kijvende fulminerende ende injurerende onder andere scheldtwoorden die hij attestant overmits groote menichte niet en heeft gadegeslaegen oft onthouden ende verklaert wel duijdelijck verstaen te hebben dat Jenneken weduwe Jans Laurenssen de meergenoemde weduwe Meester Peters voor alle man noende schelde ende luijd uitriep dese woorden inne substantie “Ghij uijtghebruijde hoere, ghij vercken, ghij smeurhoudt”, Daerenboven oock wel gehoordt ende verstaen te hebben Jenneken Jans Laurenssen heeft verweten aende gemelte weduwe Meester Peters dat sij noch eenen bastaert soone hadde woonen tot Turnhoudt; verclaert oock seer wel gemerckt ende gade geslaegen te hebben dat Marijken weduwe Meester Peters de menichfuldighe injurien daer de gemelte Jenneken haer mede was sceldende alletesamen met geduldt heeft verdraegen sonder wederom te calumnieren oft tegen schelden maer dat sij seijde oft dusdanige woorden: “Maer Jenneken hoe condij dat geseggen ende dergelijcke goedt woorden”. ...
Datering: 01-12-1649

https://proxy.archieven.nl/235/15716AC0CCC44A0CA630BAC39E14837A
5122.75 Index schepenprotocol Schijndel (5122.75)
130 ... met betalingsgelofte aan Jenneken weduwe van wijlen Jan Laureijns Jacops een rente uit huis en hof onder tLutteleijnt ...
Datering: 17.11.1650 en 22.11.1650

https://proxy.archieven.nl/235/24E7043B1AF0453283B6243D67514537
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
13 ... , Jenneken dochter van Eijmbert Gijsberts van den Boogaert weduwe van Jan Laurens Jacobs, ... allen geïnstitueerde erfgenamen van zaliger Heer en Mr. Gijsbert van den Boogaert in zijn leven pastoor te Sint Anthonis hun oom, hebben samen verkocht aan ...
Datering: 18.4.1653

https://proxy.archieven.nl/235/0054A446236645819041482B3EF41DAB
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
51 Jenneken weduwe Jan Laurens Jacobs met betalingsgelofte aan ...
Datering: 12.10.1658


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555