man‎Lambert Pauwels Jan Damen‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK:

ZIJN VADER?
https://proxy.archieven.nl/235/FA47533972CA442F90C744D22AEEADF5
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
250 Lambert an den Hautert, Jan van der Hagen, Bossche schepenbrief, Stoffel soen wilneer Jan Spyckers, datum et testes ut supra, Amijs Zege rende Pauwels gebruederen, Lauwreyns Peterss. man van Meriken, Hanrick Hanricx van der Culen man van Anna, Bernart Goessens man van Aleyt gesusteren, wittege kynderen Jan Damenssoen van der Spanck ende Geetruyt synder huysvrauwe dochter van Jans van der Hagen, Aert van Hemont inden name ende van wegen der onmundige kynderen Jansoen wilneer Jan Damen ende Geetruyt voers., scheiding en deling, een stuck lants 4 lop. onder dLutteleynde aen die gemeyn straet gemeynlick genoempt die Putstege, Michiel Delis, erve des Groten Gasthuys de Busco
Datering: 1564-1569

ZIJN MOEDER?
https://proxy.archieven.nl/235/FA4FFB1DE06C423EAF40EFA87AFCD802
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
173 huys hoff ende erffenisse, actum ut supra eadem die, Dirck Jan ende Wauter gebruederen, Pauwels Jan Damen man van Mechtelt hen suster wittige kynderen van Lambert Wauterss. Vermuelen ende Cateryn synder huysvrau, Aert Wauterss. van der Heyden ende met hem Dirck als mombaren van Peter onmundich kynt van Lambert ende Anna, scheiding en deling, Dirck is te deel gevallen een stuck beempts in die Hardebeemde, Jan Maess. Olisleger, Claes Claess., Jan Huyberts Verhagen, Dries Ariaens Verhagen, Janis tedeel gevallen een stuck beempts ter plaetse vs., Dirck Claes Smolnerss., erfgenamen van Anna Jan Vygen dochter, 28 juli 1576, Zebert Janss. scepen
Datering: 1574-1576
Zie ook 169, 170
https://proxy.archieven.nl/235/B4EF695595D342C7833A23EB35160D9E
https://proxy.archieven.nl/235/F0B3731C42F04038BCB5967FBBD6B765

OUDERS EN LAMBERT GENOEMD: Pauwels Jan Damen x Mechtelt Lambert Wauters
https://proxy.archieven.nl/235/B2ECA274E37348D287C6D6E9015C8452
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
398 19 november 1599, Dirick Luas ende Jan Mijss. voogden over Seger zoone Pauwels Jan Damen, scheiding en deling van guederen Seger ende Lambert zyn broeder aenverstorven nae doode ende aflyvicheyt van hunnen ouders, legael rekeninge bewijs et reliqua, Jan Henricx Verhagen scepen, Lambert soone wijlen Pauwels Jan Damen ende Mechtelt dochter Lambert Wauters syne huysvrou tsamen verweckt, Dirick Lambert Wauters ende Jan Amijs Janss. momboiren over Seger onmundich kynt wijlen Pauwels ende Mechtelt, erffelijck gescheyden ende gedeylt
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197411&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
37 Lambert zoon van Pauwels Jan Damen die aan Hermen Henrick Peters een last voldoet uit een huis en hof etc. en de presentatie wordt geaccepteerd – zie ook 138 en 139 –
Datering: 28.2.1601

https://proxy.archieven.nl/235/93C375CD7CB14281ABECF1FBAF6377C0
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
128 ... Dirick Wouter ende Peter gebroederen kynderen Lambert Wouters, Lambert ende Zeger gebroederen kynderen Pauwels Jan Damen, Pauwels ende Metgen dochter Lamert Wouters, ...
Datering: 1605-1612

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.86&minr=17375827&miview=ldt
5122.86 Index schepenprotocol Schijndel (5122.86)
42 ... [24.11.1607] – scan 158 herhaling van de beginpagina, scan 159 – andere kinderen en erfgenamen van Jan Lamerts, Lamert zoon van Pauwels Jan Damen, Seger zoon van Lamert, ...
Datering: [1607]

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 3 met datering 1597-1600: "Lambert soone Pauwels Jan Damenz. man van Elizabeth synre huysvrou"
Paar genoemd in akte 127 van 17 januari 1598: "Lambert soone Pauwels Jan Damen man van Elizabeth dochter Jacop Jan Pennincx"

Dus voor 1598!

Zijn dit dan wel kids van dit paar:???? Twijfelachtig...

Kids:
Joanna: Lambertus Pauli vader 06-05-1607 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Anthonis Amisci Joannis
Adrianus: Lambertus Pauli vader 06-03-1611 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Elizabetha Cristiani Smits & Lambertus Valery Lamberti
Catharina: Lambertus Pauli vader 28-10-1613 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Petronella Emberti Lamberti & Michael Strick
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com