man‎Adrianus Adriaen "Dries" Ansems‏‎
Geboren ‎± 1593
[bron]
Zie akte 82 van 27.8.1622: leeftijd 29 jaar dus geboren rond 1593.

Genoemd als Dries
Zie akte 183 van 2.11.1647 "Marijken dochter van Jacop Pennincx huidige vrouw van Dries Adriaen Ansems "

NB "Huidige vrouw"? Meer dan 1 maal getrouwd?

[Gebruikersnotities]
LEEFTIJD
GENOEM MET SCHOONMOEDER
https://proxy.archieven.nl/235/80A372EE7F264F0FBC02CFBC81EBC490
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
82 Jan Luijcas Janss. en Coirstiaen Elias schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan Schoenmakers oud 55 jaar en Adriaen Adriaen Anssems oud 29 jaar met een verklaring ter instantie van Peterken weduwe van Jacop Pennincx over een tweejarige hengst [27.8.1622]; ...
Datering: 27.8.1622

https://proxy.archieven.nl/235/B6A254E4F6844582A7D8C4A2BB8C7704
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
50 Adriaen zoon van Adriaen Ansems met betalingsgelofte aan Jan Sijmon Henricx uit huis hof en land onder Elschot en land onder Wijbosch met in de marge een notitie dd. 9 januari 1688 met last aan het kapittel van St. Jan binnen ’s-Hertogenbosch
Datering: 21.11.1639

https://proxy.archieven.nl/235/940D24B9514C4C7A9C7B9618C0E20AC3
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
69 Adriaen Adriaen Ansems heeft verkocht Claes Claes Delis land onder de Borne int Liessent en opt Oetelaer met last aan Michiel Jan Michielss.
Datering: 20.6.1644

TWEEDE PERSON IN DIT TIJD VAK!?!?
https://proxy.archieven.nl/235/303E20C036744A00BCDCCB598B8855FC
5122.73 Index schepenprotocol Schijndel (5122.73)
96 Catarina dochter van Adriaen Ansems verwekt bij Jenneken ochter van Adriaen Jan Goossens, Claes Claessen man van Anneken, Matheus Jan Willems man van Marijken dochters van Adriaen & Jenneken met een scheiding en deling met o.a. land onder den Borne in de Schel met last aan Hendrick van Liebergen, de H.Geesttafel te ’s-Hertogenbosch, land int Liessent
Datering: 5.12.1644

Gehuwd (religieus) ‎5 mei 1619 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 142 van 25 mei 1624 met ouderlijk gezin bruid: "Adriaen Adriaens Anssems mam van Mariken docjter Jacop Pennincx ende Peeterken voorn."

BHIC:
Bruidegom Adrianus Adriani Ancelmi
Bruid Maria Jacobi Pennincx
Getuige Petrus Matthiae
Diversen: koster
Getuige Petrus Joannis Reijneri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-05-1619
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1604-1627, archiefnummer 1455, inventarisnummer 1, blad 170r03
Gemeente: Schijndel
Periode: 1604-1627
Religie: Rooms-Katholiek

Kids:
Catharina: Adrianus Adriani Ancelmi vader 17-10-1623 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Guilhelmus Anthony & Joanna Adriani Ancelmi

Misschien ook:
Adrianus: Adrianus Ancelmi vader 28-08-1620 Schijndel DTB doopakte x N.N. - getuigen: Hester Joannis Joannis Jacobi & Anthonius Godefridi (alias Verstegen)
Elisabeta: Adrianus Ancelmi vader 01-01-1628 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Maria Ancelmi & Mattheus Joannis (Den Dungen)
met:

womanMariken Jacob Jan Pennincx‏
Geboren ‎± 1591
[bron]
Genoemd in akte 142 van 25 mei 1624.

Geboren voor 1619-20=1599.
Echtgenoot geboren rond 1593.

Zie akte 55 van 20.1.1651: 60 jaar dus geboren rond 1591
Zie akte 76 van 29.1.1652: 61 jaar dus geboren rond 1591

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/1FF8FB7988224CDF990452996AB4100F
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
183 Neelken weduwe van wijlen Jan zoon van Jacop Pennincx , testament opgemaakt door notaris en getuigen binnen ’s-Hertogenbosch dd. 10 januari 1637, Willem Goijaerts in naam van Corstiaen zoon van Jan Pennincx & Neelken, procuratie van 21 oktober 1647, met verkoop van land onder Delschot aan Gijbeert Daniels van Gerwen, Marijken dochter van Jacop Pennincx huidige vrouw van Dries Adriaen Ansems heeft dit stuk land vernaderd met in de marge een notitie dd. 7 oktober 1648
Datering: 2.11.1647

https://proxy.archieven.nl/235/CD4ADD903E904192A2776C37FBD022D5
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
239 Adriaen Adriaen Ansems man van Marijken dochter van Jacop Pennincx heeft verkocht Dirck Jan Jacop Pennincx land onder Delschot met in de marge een notitie dd. 6 oktober 1648
Datering: 4.9.1648

LEEFTIJD 60 jaar - dus geboren rond 1591
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856970&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
55 Adriaen van Dinther en Gijsbert van Gerwen schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Marijken vrouw van Adriaen Adriaen Ansems oud 60 jaar, Hilleken dochter van Wouter Aerdts oud 40 jaar en Aerdt Corst Aerts oud 34 jaar als ook Adriaen zoon van Adriaen Adriaen Ansems oud 29 jaar en Aert zoon van Dirck Aert Wouters oud 38 jaar en ten slotte Adriaen Jan Wolfarts oud 52 jaar met een verklaring ter instantie van Hester dochter van Anthonius Jan Creesten over de vleselijke conversatie met Dirck zoon van Dirck Aertsen
Datering: 20.1.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856972&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
57 Goijaert Spierincx en Dirck Lambert Schoenmaeckers schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Jan Delis Spierincx oud 33 jaar die een getuigenis der waarheid aflegt dat hij ’s avonds voor en aleer die voorschreven Hester is gekomen int kminderbed zonder de juiste dag nog te weten is gekomen ten huize van Jan Adriaen Adriaen Ansems en aldaar prsaten en koutende met Dirck de zoon van Jan Dircx. Adriaen Adriaen Ansems , Marijke zijn vrouw en Adriaen haar zoon en hebben Dirck gevraagd: “Gij moet al effenwel iet met Hester gehadt hebben” waarop Dirck anrwoordde: “Ick hebbe met haer niet te doen gehadt” en even later: “Ick hebbe niet anders met haer te doen gehadt dan wel dat ick se hebbe helpe backen ende spaijen”
Datering: 1.2.1651

LEEFTIJD 61 jaar dus geboren rond 1591
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856991&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
76 ...
[29.1.1652]; gevolgd door een verklaring van Marijken de vrouw van Adriaen Adriaen Ansems oud 61 jaar met een getuigenis ter instantie van genoemde Hester Anthonissen die door haar is afgelegd op 20 januari 1651 en ze persisteert bij de inhoud van de gegeven verklaring afgelegd onderhaar eigen signature, waarop de handetekeningen volgen
Datering: 29.1.1652

https://proxy.archieven.nl/235/F95DD658179B4806A700BCD589160B02
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
156 Adriaen Adriaen Ansems man van Maryken dochter van Jacob Pennincx heeft verkocht Mathijs Peeter Wouters land onder Wijbosch opte Witacker
Datering: 4.1.1661

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555