man‎Hanrick Daniels‏‎

Gehuwd
[bron]
Zie akte 190 van 1605-1612: "Willem soone Hanrick Daniels byden selven Hanrick ende Peterken dochter Eymert Eijmers van den Vorstenbosch tsamen verweckt "

Wie was eerste man?
Dirck was voor Jacob (akte 172) en Dirck was tweede echtgenoot (141)
Dus volgorde:
- Hanrick Daniels
- Dirick Henrick Goijarts <= 2e
- Jacob Jan Pennincx
met:

womanPeterken Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch‏
1e huwelijk met: Hanrick Daniels, 2e huwelijk met: Dirck Henrick Goyaerts, 3e huwelijk met: Jacop Jan Pennincx
[Gebruikersnotities]
PETERKEN EERST MET DIRICK GEHUWD EN TOEN MET JACOB.
https://proxy.archieven.nl/235/57BF29B4F82D40A2A4E61AFF3F665FF1
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
172 .. , Jacob Pennincx .. 5 februari 1591, testes Symon Janss. ende Jan Verhagen, Jacob Jan Pennincx man van Peterken naegelaeten wedue van wylen Dirck Henrick Goyaertss.
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/7C2979C15FB5488B87D4360BE1C185A5
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
265 ... 6 maart 1599 ... 9 maart 1599 ... Cataryn dochter Pauwels Diricx, Peeterken nagelaten wedue eertyts Dirick Henrick Goyarts, Schijndelse schepenbrief dd. 23 februari 1589, transport, Henrick Gerits van den Venne ...
Datering: 1597-1600

- Peterken wedue Jacop Jan Pennincx
- kijnderen van Peeterken ende wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man
https://proxy.archieven.nl/235/090D73DC530F42CE9FA297E8312F91E4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
141 Henrick Jan Gerartss. van Esch, verkoop, Jannen Jan michielss. eenen acker tuellants 3 lop. onder Delschot gemeynlich genoemt den Auwenhoff, Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kynderen, Tonis Corst Smeits [vgl. Smits] slotformule, 4 pontpaijments aen Heer Jan van Aerle, 6 februari 1598, testes Gysbert Janss. ende Jan Gysberts scepenen, jan Jan Michielss. ter eenre ende Peeterken wedue Jacop Jan Pennincx ter andere met Melis Lamberts als momber der onmundige ende onbeiaerde kijnderen van Peeterken ende wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man tsamen verweckt, die aengegaen sijn seeckere mangelinge
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/070813E206B04AACA308297398E914B0
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
142 Jan Jan Michielss., Peeterken ende Meliss. voorseyt, onmundige kynderen Dirick Henrick Goyarts, eenen acker tuellants 3 lop. onder Delschot genoemt den Auwenhoff, Art Wouterss., de gemey nstrate, Peeterken vs. ende hare kynderen, Tonis Corst Smeits, vercregen tegen Henrick Jan Geritss. van Esch, 4 lb. paijments aen Heer Jan van Aerle, Peeterken ende Melis transport, eenen camp groesvelts twee buender onder Delschot in Bacxhoeve, Hugo Janss. van Berkel, Peeter Joris Peeters, Ariken wedue
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/A7432C3895E648178BCDE81752171842
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
96 10 maart 1607 ... Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kijnderen, 28 maart 1607 voor Bossche schepenen, Heer N. van Esch den rectoir van eenen autaer inder kercken van den Bagijnhoff binnen sHertogenbossche, Jacop Jan Pennincx ende Peterkensijne huijsvrouwe wedue van wijlen Dirick Henrick Goijarts, , onmundich kynt van Ardt Janss., een dachmaet hoijvelts inde Hardebeemde, 30 maart 1607, ...
Datering: 1605-1612

PETERKEN 3x GEHUWD
https://proxy.archieven.nl/235/4354B94FB3B648B5A8AD8BA1230E67A1
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
190 ... 6 oktober 1608 ... Peterken wedue Jacop Penincx dochter van Eijmert Eijmber van den Vorstenbosch, afstand van tochtrecht, goederen vsan 1e 2e en 3e huwelijk, 8 oktober 1608, ...
testes Peter Henricx ende Jan Henricx aenden Schoot, Willem soone Hanrick Daniels byden selven Hanrick ende Peterken dochter Eymert Eijmers van den Vorstenbosch tsamen verweckt mede voor half broederen ende susteren, betalingsgelofte
Datering: 1605-1612

Wie was eerste man?
Dirck was voor Jacob (akte 172) en Dirck was tweede echtgenoot (141)
Dus volgorde:
- Hanrick Daniels
- Dirick Henrick Goijarts <= 2e
- Jacob Jan Pennincx

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555