woman‎Peterken Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch‏‎

[Gebruikersnotities]
PETERKEN EERST MET DIRICK GEHUWD EN TOEN MET JACOB.
https://proxy.archieven.nl/235/57BF29B4F82D40A2A4E61AFF3F665FF1
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
172 .. , Jacob Pennincx .. 5 februari 1591, testes Symon Janss. ende Jan Verhagen, Jacob Jan Pennincx man van Peterken naegelaeten wedue van wylen Dirck Henrick Goyaertss.
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/7C2979C15FB5488B87D4360BE1C185A5
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
265 ... 6 maart 1599 ... 9 maart 1599 ... Cataryn dochter Pauwels Diricx, Peeterken nagelaten wedue eertyts Dirick Henrick Goyarts, Schijndelse schepenbrief dd. 23 februari 1589, transport, Henrick Gerits van den Venne ...
Datering: 1597-1600

- Peterken wedue Jacop Jan Pennincx
- kijnderen van Peeterken ende wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man
https://proxy.archieven.nl/235/090D73DC530F42CE9FA297E8312F91E4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
141 Henrick Jan Gerartss. van Esch, verkoop, Jannen Jan michielss. eenen acker tuellants 3 lop. onder Delschot gemeynlich genoemt den Auwenhoff, Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kynderen, Tonis Corst Smeits [vgl. Smits] slotformule, 4 pontpaijments aen Heer Jan van Aerle, 6 februari 1598, testes Gysbert Janss. ende Jan Gysberts scepenen, jan Jan Michielss. ter eenre ende Peeterken wedue Jacop Jan Pennincx ter andere met Melis Lamberts als momber der onmundige ende onbeiaerde kijnderen van Peeterken ende wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man tsamen verweckt, die aengegaen sijn seeckere mangelinge
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/070813E206B04AACA308297398E914B0
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
142 Jan Jan Michielss., Peeterken ende Meliss. voorseyt, onmundige kynderen Dirick Henrick Goyarts, eenen acker tuellants 3 lop. onder Delschot genoemt den Auwenhoff, Art Wouterss., de gemey nstrate, Peeterken vs. ende hare kynderen, Tonis Corst Smeits, vercregen tegen Henrick Jan Geritss. van Esch, 4 lb. paijments aen Heer Jan van Aerle, Peeterken ende Melis transport, eenen camp groesvelts twee buender onder Delschot in Bacxhoeve, Hugo Janss. van Berkel, Peeter Joris Peeters, Ariken wedue
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/A7432C3895E648178BCDE81752171842
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
96 10 maart 1607 ... Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kijnderen, 28 maart 1607 voor Bossche schepenen, Heer N. van Esch den rectoir van eenen autaer inder kercken van den Bagijnhoff binnen sHertogenbossche, Jacop Jan Pennincx ende Peterkensijne huijsvrouwe wedue van wijlen Dirick Henrick Goijarts, , onmundich kynt van Ardt Janss., een dachmaet hoijvelts inde Hardebeemde, 30 maart 1607, ...
Datering: 1605-1612

PETERKEN 3x GEHUWD
https://proxy.archieven.nl/235/4354B94FB3B648B5A8AD8BA1230E67A1
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
190 ... 6 oktober 1608 ... Peterken wedue Jacop Penincx dochter van Eijmert Eijmber van den Vorstenbosch, afstand van tochtrecht, goederen vsan 1e 2e en 3e huwelijk, 8 oktober 1608, ...
testes Peter Henricx ende Jan Henricx aenden Schoot, Willem soone Hanrick Daniels byden selven Hanrick ende Peterken dochter Eymert Eijmers van den Vorstenbosch tsamen verweckt mede voor half broederen ende susteren, betalingsgelofte
Datering: 1605-1612

Wie was eerste man?
Dirck was voor Jacob (akte 172) en Dirck was tweede echtgenoot (141)
Dus volgorde:
- Hanrick Daniels
- Dirick Henrick Goijarts <= 2e
- Jacob Jan Pennincx

Gehuwd
[bron]
Zie akte 190 van 1605-1612: "Willem soone Hanrick Daniels byden selven Hanrick ende Peterken dochter Eymert Eijmers van den Vorstenbosch tsamen verweckt "

Wie was eerste man?
Dirck was voor Jacob (akte 172) en Dirck was tweede echtgenoot (141)
Dus volgorde:
- Hanrick Daniels
- Dirick Henrick Goijarts <= 2e
- Jacob Jan Pennincx
met:2e huwelijk
woman‎Peterken Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch‏‎


Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 172 van 5 februari 1591: "Jacob Jan Pennincx man van Peterken naegelaeten wedue van wylen Dirck Henrick Goyaertss"
Zie akte 95 van 31 augustus 1592: "momboiren over de drie onmundige kynderen die Dirick Henrick Goyaertss. heeft verweckt by Peterken"
met:3e huwelijk
woman‎Peterken Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch‏‎


Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 172 van 5 februari 1591: "Jacob Jan Pennincx man van Peterken naegelaeten wedue van wylen Dirck Henrick Goyaertss"
Zie akte 95 van 31 augustus 1592: "momboiren over de drie onmundige kynderen die Dirick Henrick Goyaertss. heeft verweckt by Peterken"

Zie akte 54 met datering 1611-1612: "momboiren van de 5 onmundige kijnderen wijlen Jacop Jan Pennincx ende Peterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch"

Dus VIJF kids!

BEF 5-2-1591
met:

manJacop Jan Pennincx‏
Overleden ‎± 1598
[bron]
Genoemd in akte 75 van 17 juni 1597.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 141 van 6 februari 1598

ABT1598
, 1e huwelijk met: Johanna Peter Dirck Lamberts van Tartwijck, ‎2e huwelijk met: Peterken Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch
[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://proxy.archieven.nl/235/18B2FABFB5034B28A3C85BD476E8B642
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
147 Jan Liebert Dircks, huurovereenkomst, Jacop Jan Pennincxs, ...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/208347CEF55F4354B8A1F7FF47F9762A
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
120 ... Jacop Janss. alias Penninx of Keelbreker, vernadering, Anthonis Janss. syn bruer, Willem Gortss. van der Donck, 21 maart 1563 ...
Datering: 1562-1564

AKTES 121 tm 124 geven waarschijnlijk een berg info over de familie.

Jan Pennen ende Gherit Jacopss
- Jan
- Dielys
- Mechtelt x Claes Hanricx
- ? x Servaes Jan Geerlicx (kids Aert en Jan en Dimpna, Meriken, )
- Jenneken
- Elisabeth (wijlen) x Gerit Jan Michielss (Kids Cateryn)
- Willem (wijlen - kids Margriet)
- Jacop (?) zoon Gerit (Gerit Jacop Pennincx) ?
- Marie x Willem Hanrick Goeertss
- Gerit (zoon Lenart )
- Joesten (kids Margriet & Hanrick )
https://proxy.archieven.nl/235/8A965F99C94E45308807BB9E3BDE4D24
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
121 Jan soen wilneer Jan Pennen ende Gherit Jacopss., Dielys wilneer Jan Pennincx, kynderen van Claes Hanricx ende wylen Mechtelt dochter Jan Pennincx, Aert Jan Geerlicx, Jan Jan Geerlicx, onmundige kynderen van Servaes Jan Geerlicx, Jan Jan Pennincx, Welten Rommenss. man van Dimpna wittige dochter Jan Geerlicx, Meriken dochter Jan Geerlicx, Jenneken dochter Jan Pennen, Gerit Jan Michielss. man van wylen Elisabeth [er staat: Elibet] en vader van Cateryn, Ariaen Lucass. man van Margriet dochter wylen Willem Jan Pennincx, Gerit Jacop Pennincx, Gerit Willem Pennen ende Lambert syn brueder, kynderen van Willem Hanrick Goeertss. verwect by Marie dochter Jan Pennincx, Lenart soen Gerit Jan Pennen, Jan Lucas Haubrakens man van Margriet dochter van Joesten Jan Pennen [of Pennincx?], Hanrick Joesten Pennen suyn brueder
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/C290321DD10844979FF4C430F30043C9
122 ....

https://proxy.archieven.nl/235/D4604794FE714B448EE5B507F9F092A7
123 ....

TESTAMENT VAN Jan Peter Hanricxss. ende Anna wedue Jan van den Culen = WIE ZIJN DIT?
Jan Willem Pennincx
- Tonis
- Jacob <= gok geboren rond 1535
- Dirck
- Elysabeth x Jacop Ariaenss. <=== Dit paar is ook genoemd in akte 62: "Jacop Ariaens soen man van Lysken dochter van Jan Willem Keelbreker" - ZIE ZOEKAKTIE KEELBREKERS
Jacoppen Willem Keelbreker
- Arien
- Peter
- Seger
- Jacob
- Magdalena x Ariaen Lambertss.
Hanrick Willem Keelbreker (Hanrick syn brueder)
Cateryna Willem Keelbreker (Cateryna en Mechtelt hen susteren)
Mechtelt Willem Keelbreker (Cateryna en Mechtelt hen susteren)
Jan Aertss. van den Cule <= Mogelijk echtgenoot van dochter Jenneken.
https://proxy.archieven.nl/235/35762908E81D47FBA31DF934F10415EF
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
124 dochter Hanricx Verculen, Gerit van den Venne, Aert Baudewynss., Gerit Jacopss. Pennen [vgl. Pennincx], Jan Aertss. van den Cule, Lauwrens Lauwrenss., Symon Artss. man van Anna dochter van Lauwrens Pauwelss. ende Margriet dochter Hanricx Verculen, Gerit Jacops, Hanrick ende Willem gebruederen kynderen Hanrick Gerings, Gering soen Hanrick Gerings, Roeloff Peterss. ende Goessen syn soen verwect by Jenneken dochter Hanrick Gerings, Tonis ende Jacop gebruederen kynderen van Jan Willem Pennincx ende Dirck hen brueder, Gerit Jacopss., Jacop Ariaenss. man van Elysabet dochter van Jan Willems, Ariaen Peter Seger ende Jacop gebruederen kynderen Jacoppen soen Willem Keelbreker, die kynderen van Hanrick syn brueder ende Cateryna en Mechtelt hen susteren, Jacop Jan Willem Pennincx , Ariaen Lambertss. man van Magdalena dochter van Jacop Willemss., Jan Peter Hanricxss. ende Anna wedue Jan van den Culen, testament
Datering: 1564-1569

ECHTGENOTE:
Jacop Jan Pennincks x Johanna Peter Dirck Lamberts van Tardtwyck
https://proxy.archieven.nl/235/767DEDAA7C5C41939A7FD077BECB23FD
7700.27 Index schepenprotocol Veghel (7700.27)
896 Jacop soone wylen Jan Pennincks als man van Johanna dochter wylen Peter soone wylen Dirck Lambertss heeft een erfpacht van 1 mud gerstm Veghelse maat, formeel overgedragen ten behoeve van Claeus soone wylen Claeus Aertssen en zijn broer Willem soone wylen Claeus Aertss. Dirck soone wylen Lambert van Tardtwyck beurde deze erfpacht eertijds van Claeus Aert Claeussoon, die de erfpacht betaalde uit zijn goed. ...
Datering: 22-05-1564

https://proxy.archieven.nl/235/5274B97544064FC1A94F8BD4984DF581
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
356 ... 23 juni 1582 ... scepenen gesworenen kerckmeesters heyligeestmeesteren mede inden name der gemeynen nabueren ende ingesetenen des dorps van Schynle, hebben geloeft te betalen Jacop Jan Pennincxss. nu Sint Jansdach Baptisten inden somer 82 gl., ... 321 maart 1582
Datering: 1577-1581

BROER WOUTER
https://proxy.archieven.nl/235/A5DCBC338CD84EE8B088B6B63CA89DDF
5122.55 Index schepenprotocol Schijndel (5122.55)
51 ... 9 februari 1583 ... 10 februari 1582, Jan Lambert Wouterss., Jacop Jan Pennincx, Wouter Jan Pennincx syn broeder, verkoop ...
Datering: 1582-1584

VOOGD
http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/ton%20kappelhof/deel%2018%201580-1599%20(2018).pdf
4083.
1586, 17 juni
Testament Jacob Adriaansz. van Dijk en zijn vrouw Liesbeth
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus af van het testament van Jacob Adriaansz. van Dijk en zijn vrouw Liesbeth verleden voor notaris Andries Lambertsz. van Uden op 4 oktober 1573 omtrent de middag.
Jacob en Liesbeth wonen in Schijndel en zijn gezond van lichaam en geest ofschoon Jacob wel ziek was.
Zij vermaken aan de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch 1 stuiver eens en aan de fabriek van de St. Servaaskerk in Schijndel ook 1 stuiver eens. Overwegende dat zij veel schulden en achterstallige renten hebben en veel minderjarige kinderen die moeten worden opgevoed, bepalen zij dat de langstlevende alle goederen mag verkopen of bezwaren. Dit moet wel in overleg met de voogden over de kinderen geschieden. Wat er overblijft moet weer belegd worden. Zij benoemen tot voogden Daniel Jasper ‘sGrevenzoon en Jacob Jan Willem Keelbreker alias Jacob Jan Pennings.
Plaats van de handeling is de woning van de testatoten bij de kerk van Schijndel.
Getuigen zijn: heer Dirk Hendrik Gorisz., Aart Jansz. van den Kuile en Andries Ariaansz. van der Hagen
Taal van het testament: Nederlands, van het vidimus is Latijn.

NOEMT PATRONIEM WILLEM
https://proxy.archieven.nl/235/D9B5A48A016943158B226F086EBC87B2
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
237 hier is alles beschreven op een dubbelblad: Willem Wauterss. wilneer Jan Buckincx, verkoop, Jacop soen wilneer Jan Willem Pennincx, 12 roeyen lants drie roeyen breet ende vier roeyen lanck beneven syn erve af te meten, onder dLutteleynde ontrentder Kercken ... 9 september 1591 ...
Datering: 1589-1592

TWEEDE ECHTGENOTE WAS GEHUWD MET 'Dirck Henrick Goyaertss.'
https://proxy.archieven.nl/235/57BF29B4F82D40A2A4E61AFF3F665FF1
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
172 .. , Jacob Pennincx .. 5 februari 1591, testes Symon Janss. ende Jan Verhagen, Jacob Jan Pennincx man van Peterken naegelaeten wedue van wylen Dirck Henrick Goyaertss.
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/CD7875032D33450CA5087A06FA0186F1
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
161 Eymbert Eymbertss., Eva Jan Aertss., pacht van 8 gl., actum et testes ut supra, Jacob Jan Pennincx ende Peterken syne huysvrouwe wedue was van Dirick Henrick Goyaertss., renthe aen eenen ten Bosch zullen betaelen ... 9 januari 1591

TWEEDE ECHTGENOTE WAS GEHUWD MET 'Dirck Henrick Goyaertss.' er zijn drie onmondige kids.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324394&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
95 31 augustus 1592 ... Peterken naegelaeten wedue Dirck Henrick Goyaertss. nu tenwordige huysvrau Jacob Jan Pennincx, Amelis Amelis Lambertss. ende Jan Janss. van Erp momboiren over de drie onmundige kynderen die Dirick Henrick Goyaertss. heeft verweckt by Peterken voirs., verkoop ...
Datering: 1592-1594

ZOON JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324324&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
25 Jan Jacob Pennincx, , zeecker stucxken lants groot xii roijen onder dLlutteleynd ontrent de Kerck, Jan Gerart Lamberts, Willem Wauters, Jasper Lamberts, de gemeijne straet, Jacob Jan Pennincx vader van Jan Jacobs, Schijndelse schepenbrief dd. 29 oktober 1592, slotformule, 17 februari 1593, ...
Datering: 1592-1594

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324501&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
81 ... 30 december 1595 ... , Peterken dochter Eijmbert Lamberts van den Vorstebosch tegenwoirdige huijsvrau Jacop Jan Pennincx met kijnderen, ...
Datering: 1595-1597

https://proxy.archieven.nl/235/AF012B4BF3844201BD4EDC9F6791AEE4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
75 Jacop Jan Pennincx, betalingsgelofte ... 17 juni 1597 ... 21 augustus 1597 ...
Datering: 1597-1600

BROER WOUTER & ZOON JAN, DOCHTER ELISABETH x Lambert Pauwels Jan Damen
https://proxy.archieven.nl/235/2873ED6FFABA4066ABFE171C228F65F5
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
127 ... 17 januari 1598 ... 127 7 gl en Jan Jacop Snijders binnen den Bossche, 1 ½ oort gebuerchijns, 17 januari 1598, testes Oeteler ende Heretum, Lambert soone Pauwels Jan Damen man van Elizabeth dochter Jacop Jan Pennincx, verkoop, Wouter Jan Pennincx ende Jannen soone Jacop Pennincx een helfte van een braecke lants teullant en heylant 7 lop. onder Delschot, ...

WEDUE Jacop Jan Pennincx
PETERKEN gehuwd met: wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man
https://proxy.archieven.nl/235/090D73DC530F42CE9FA297E8312F91E4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
141 Henrick Jan Gerartss. van Esch, verkoop, Jannen Jan michielss. eenen acker tuellants 3 lop. onder Delschot gemeynlich genoemt den Auwenhoff, Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kynderen, Tonis Corst Smeits [vgl. Smits] slotformule, 4 pontpaijments aen Heer Jan van Aerle, 6 februari 1598, testes Gysbert Janss. ende Jan Gysberts scepenen, jan Jan Michielss. ter eenre ende Peeterken wedue Jacop Jan Pennincx ter andere met Melis Lamberts als momber der onmundige ende onbeiaerde kijnderen van Peeterken ende wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man tsamen verweckt, die aengegaen sijn seeckere mangelinge
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D9B2BDD571134880B150ABBDE16C4F0D
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
126 vervolg van 0119 - Jan Jacops, de hueringe ende accordt tusscen partijen, de hoppe opstaecken, een braeck lants onder Delschot, Peterken wedue wijlen Jacop Pennincx, rontsomme aen die gemeyn straet, 8 april 1598, testes Bogert Janss. ende Oeteler scepenen, Jan soone Jacop Jan Pennincx, verkoop, Laurenss. Jacopss. syn swagere, huijs schuer esthuijs etc. onder Delschot, erfgenamen Henrick Genricx ende Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met haer kynderen, ...
Datering: 1597-1600

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/7E8424493B454B1FAFC89D8CE8B6632A
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
178 Seger Jacop Pennincx, verkoop, Jannen soone wijlen Jacop Pennincx, 1 lop. lants onder Delschot, Peeterken wedue wijlen Jacop Pennincx, aen die gemeyn straet aldaer, slotformule, 8 april 1598, ...
Datering: 1597-1600

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/D9B2BDD571134880B150ABBDE16C4F0D
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
126 ... Jan soone Jacop Jan Pennincx, verkoop, Laurenss. Jacopss. syn swagere, huijs schuer esthuijs etc. onder Delschot, erfgenamen Henrick Genricx ende Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met haer kynderen, Jan Jan Michielss., den gemeijnen wech, slotformule –, ontvangstbevestiging, in de marge: notitie dd. 11 juni 1604 Meriken wedue Gerit Jacops, ontvangstbevestiging, Jan Jacops, testes Berkel ende Jan Mijssen scepenen

GEZIN
Jacop Jan Pennincx x Jenneken (overleden - echtgenoot hertrouwd Peeterken N.N.)
- Jan
- Mechtelt x Laureijns Jacopss.
- Elizabeth x Lambert Pauwels Jan Damenz.
https://proxy.archieven.nl/235/2FE95F6E62C14DEEAF16CFA133B94427
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
3 Jan soone wijlen Jacop Jan Pennincx ende Jenneken syne ierste huysvrauwe, Laureijns Jacopss. man van Mechtelt zyne huysvrou, Lambert soone Pauwels Jan Damenz. man van Elizabeth synre huysvrou, dochteren wijlen Jacops ende Jenneken, scheiding en deling, Jan Jacops is te deel gevallen huijs schuer esthuijsmetten aenleggende lande 10 lop. onder Delschot, erfgenamen Henrick Gerincx ende Peeterken nagelaten wedue wijlen Jacop Jan Pennincx met hare kijnderen, Jan Jan Michielss., den gemeynen wech tot aen die gemeijn strate, 25 st. en 35 st. binnen den Bossche aenden geinteresseerden, ij oort gebuerchijns, de timmeragie vander schuere, Laureijns is te deel gevallen een stuck hoplants oft tuellants 5 lop. onder den Borne gemeynlick genoempt den Setelhorst, Roeloff Tielmans, Gijsbert Henrick Joordens, Lambert van Ecker, Lambert Luijcas Artss., 2 gl. 10 st. ut seeckere onderpanden tot St.Oedenrode, Claes Willem Tonis, rente van 13 gl. 2 st. iii oort aen die nabueren van Schijndel, 6 gl. 2 st.iii oort competeert Peeterken wedue ende 2e huysvrouwe Jacop Jan Pennincx, Lambert Pauwels, in de marge een notitie uit 1604 ondertekend door D.Gerwen secretaris
Datering: 1597-1600

PETERKEN 3x GEHUWD
OA MET Hanrick Daniels
https://proxy.archieven.nl/235/4354B94FB3B648B5A8AD8BA1230E67A1
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
190 ... 6 oktober 1608 ... Peterken wedue Jacop Penincx dochter van Eijmert Eijmber van den Vorstenbosch, afstand van tochtrecht, goederen vsan 1e 2e en 3e huwelijk, 8 oktober 1608, ...
testes Peter Henricx ende Jan Henricx aenden Schoot, Willem soone Hanrick Daniels byden selven Hanrick ende Peterken dochter Eymert Eijmers van den Vorstenbosch tsamen verweckt mede voor half broederen ende susteren, betalingsgelofte
Datering: 1605-1612

WEDUWE VAN DIRICK HENRICK GOIJARTS - Zie akte 95 boven.
https://proxy.archieven.nl/235/A7432C3895E648178BCDE81752171842
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
96 10 maart 1607 ... Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kijnderen, 28 maart 1607 voor Bossche schepenen, Heer N. van Esch den rectoir van eenen autaer inder kercken van den Bagijnhoff binnen sHertogenbossche, Jacop Jan Pennincx ende Peterkensijne huijsvrouwe wedue van wijlen Dirick Henrick Goijarts, , onmundich kynt van Ardt Janss., een dachmaet hoijvelts inde Hardebeemde, 30 maart 1607, ...
Datering: 1605-1612

ECHTGENOTE:
BROER WOUTER IS MOMBOIR OVER KIDS! <=== DUS HIJ HEEFT EEN BROER WOUTER
VIJF ONMONDIGE KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/B1F49FE5230749A887E3B6A81D277E14
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
54 Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Pennincx momboiren van de 5 onmundige kijnderen wijlen Jacop Jan Pennincx ende Peterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch sijne huijsvrou tsamen verweckt, vercocht, Laurens Jacob Haigelaers, Geraert Jacop Keelbreker, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1577, Mariken weduwe des vs. Geraert Jacop Keelbrekers, Bossche schepenbrief
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/FC460C7D315F41EDB43FDC242A733AA0
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
89 Laurens Jacop Hagelaers, transport, Heijlken weduwe van wijlen Ambrosius Willemss., Gerart soone wijlen Jacop Keelbrekers, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1577, Jacop Jan Pennincx , Marijken nagelaten weduwe van wijlen Gerart Jacops, Bossche schepenbrief dd. 8 apri l1588, Laurens Jacops als man van
Datering: 1611-1612
.
BROER WOUTER IS MOMBOIR OVER KIDS! <=== DUS HIJ HEEFT EEN BROER WOUTER
https://proxy.archieven.nl/235/993814ACEDF148EEA58FA3F94B6256A4
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
90 Mechtelt dochter des vs. Jacop Jan Pennincx, erffdeijlinge dd. 15 november 1597, transport aen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Penincx momboiren over de 5 onmundige kynderen van wijlen Jacop Jan Pennincx verweckt bij Peeterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch, Schijndelse schepenbrief dd. 5 november 1611
Datering: 1611-1612

Jacop Jan Pennincx x Peeterken
- Mariken x Adriaen Adriaens Anssems
- Geertrtuijt x Goyart Willemss.
- Lijntgen x Jan Sijmons
https://proxy.archieven.nl/235/A075ABE381224062B9CD4C35323B8C91
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
142 Peeterken naegelaten wedue wijlen Jacop Jan Pennincx, afstand van tochtrecht tbv Adriaen Adriaens Anssems mam van Mariken docjter Jacop Pennincx ende Peeterken voorn., ¼ in 5 lop. lant onder d’Elsschot, den heijligeest binnen Schijndel, Laureijns Jacops, Henrick Henricxss., de gemeijn straet, 25 mei 1624, testes Corstiaen Elias ende Delis Henricxss. schepenen, Peeterken naegelaten wedue Jacop Jan Pennincx met Goyart Willemss. man van Geertrtuijt, Jan Sijmons man van Lyntgen beijde dochteren van Jacop ende Peeterken, in de marge: Mardalena [lees: Magdalena] van den Acker [of: Anker ?]
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/80A372EE7F264F0FBC02CFBC81EBC490
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
82 Jan Luijcas Janss. en Coirstiaen Elias schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan Schoenmakers oud 55 jaar en Adriaen Adriaen Anssems oud 29 jaar met een verklaring ter instantie van Peterken weduwe van Jacop Pennincx over een tweejarige hengst [27.8.1622]; ...
Datering: 27.8.1622

===================
CIJNSBOEKEN
===================
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379083&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 10, folio 196 Plaatsnaam: Schijndel
Jenneken dochter Perkens Eijmbers van Vorstenbos huijsvrou Jan Vercuijllen
Willem Hanrick Daniels vanden iersten bedde ende die twee kijnderen Perken
Eijmbers van Vorstenbos vanden tweeden bedde
Perken Eijmberts vanden Vorstenbosende
Jacob Jan Pennincx emptor
De 2 kijnderen Jan ende Jenneken
Laurentius Jacops emptor
I1/2 stuiver II denarii
Datering: 1585/1642

DOCHTER JENNEKEN:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379526&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 490, blz. 6, folio 196 Plaatsnaam: Schijndel
Jacop Classen van Empel bij coop
de 56 testamentaire erffgenamen
Henrick Janssen Vercuijlen een vande 2 kijnderen pro toto censu
Henrick ende Merike kijnderen Jenneken voorschreven
Jenneken dochter Peerken Eijmberts van Vorstenbosch ende
Jacob Jan PennincxVIII denarii veteri
ex petia terre in Elschot apud Mullenheijde
I stuiver X denarii
Datering: 1643/1714

Kinderen:

1.
womanGeertruijt Jacob Jan "Truijtgen" Pennincx‏

[Gebruikersnotities]
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379131&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 480, blz. 12, folio 203 Plaatsnaam: Schijndel
Adriaen Anssems emptor
Willem Goijart Willem vanden Bogart een vande 4 kijnderen
De vier kijnderen van Truijcken voorschreven
Truijcken dochter Jacop Pennincx vanden dorde bedde huijsvrouw van Gort Willems ende de vier kijnderen Jan Jacop Pennincx
Die vier kijnderen van Perken weduwe Jan Jacop Pennincx
Die weduwe mit drie kijnderen Jacop Pennincx
I1/2 ort
Datering: 1585/1642

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/B0054095F5EF46E5B44EA4D08BA95536
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
42 Testament ten weoonhuize van Goyart Willem Goyarts en Truijtgen zijn vrouw dochter van Jacop Pennincx onder Delschot
Datering: 18.2.1636

ECHTGENOOT OVERLEDEN:
https://proxy.archieven.nl/235/440A99FBCDC94C449FC0659E93E0FF6B
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
98 Aert Corstiaens Jan Willems en Willem Anthonis van den Auwenhuijs met een momboirseed over Jacopsken minderjarige dochter van wijlem Goijart Willem Goijarts
Datering: 13.11.1646

WIE IS DIE VOOGD? Dit is de zoon van Anna Willem Goijarts - de zus van Godefridus Willem Goijarts
https://proxy.archieven.nl/235/4E509787381C47F9BA003CFF712B51B8
5122.72 Index schepenprotocol Schijndel (5122.72)
16 Willem zoon van Anthonis Willems van den Auwenhuijs verwekt bij Anna dochter van Willem Goijarts ...
Datering: 16.3.1639

ERFDELING: HIJ WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/9DFAA97C74A94C4BA95BDD419B910684
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
114 Willem Adriaen en Jan broers kinderen van Willem Goijarts verwekt bij Truijtgen dochter van Jacop Pennincx, Gerit Corstiaen Jan Willems en Willem Anthonis van den Auwenhuijs momboiren over Jacopsken minderjarige dochter van wijlen Goijart & Truijtken met scheiding en deling ...
Datering: 3.12.1646

2.
womanCatharina Jacob Jan "Lijntgen" Pennincx‏

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
https://proxy.archieven.nl/235/061EB653582A44B78AEAE9348340F2A2
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
281 Lambert Symons van der Haigen ende Delis Corstiaens van der Aa schepenen, Jan soone Sijmon Henrick Jacops, Jan Janss. Verbruggen man van Henricxken, Henrick Gerits van Dijck man van Anneken, Jan Matijss. van Heretum man van Katarijna alle dochteren van Symon vs.2 onbejaerde kynderen wijlen Henrick Aelberts verweckt by Henricxken dochter Symon Henrick Jacops kynderen ende erffgenamen van Symon Henrick Jacops ende Willem syn huijsvrou mede erffgenamen van wijlen Adriaen Henrick Jacops, scheiding en deling, ...
Datering: 1623-1626

TESTAMENT
https://proxy.archieven.nl/235/FBB0A77432BB421E80E133828A9906C9
5122.91 Index schepenprotocol Schijndel (5122.91)
37 Testament van Jan Symons Henricx en Catarina dochter van Jacop Pennincx onder de Borne int Liessent
Datering: 16.2.1635

HIJ WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/FEB8797CFB5F44628FECB57557A35C4E
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
125 Symon en Jan broers kinderen van wijlen Jan Symon Henricx verwekt bij Catarina dochter van Jacop Pennincx , Adriaen Peeter Maessen man en momboir van Anneken dochter van Jan & Catarina, Jan Gijsbert Jan Dircx en Willem Goijart Willems momboiren over Peeter Wilbortgen Thonissen en Marijken onmondige kinderen van Jan & Catarina, hebben verkocht Hendrick Aerts Vercuijlen land onder Delschot opte Cruijswech
Datering: 28.3.1654

KIDS: Simon, Jan, Anneken, Peeter, Wilbortgen, Thonisken, Marijken
https://proxy.archieven.nl/235/FFE226D0EE95430CA108BF10A0C26172
5122.77 Index schepenprotocol Schijndel (5122.77)
126 Sijmon en Jan broers kinderen van Jan Sijmon Henricx en zijn huisvrouw Catarina dochter van Jacop Pennincx, Adriaen Peeter Maessen man van Anneken dochter van Jan & Catarina, hebben verkocht Jan Gijsbert Jan Dicx en Willem Goijart Willems momboiren over Peeter Wilbortgen Thonisken en Marijken minderjarige kinderen van Jan Sijmon Henricx, land opte Witacker en land onder Delschot in de Larijstraet
Datering: 28.3.1654

https://proxy.archieven.nl/235/EBA36BA5CFFA4A0B8A6CB05D2E830ECE
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
247 Symon Jan en Peeter broers zonen van wijlen Jan Symons Handricx verwekt bij Catarina dochter van Peeter Pennincx en Adriiaen Peeter Maessen man van Anneken zijn vrouw dochter van Jan Symons & Catarina mede namens Marijken Wilbortgen en Anthonisken dochters van jan Symons & Catarina hebben verkocht aan Catarina weduwe van wijlen Jan Mathijs Janssen van Herethum hooiland in Marsmanshorck
Datering: 13.6.1662

3.
woman‎Jenneken Jacob Jan Pennincx‏‎

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT
Zie cijnsregister '333-Fiche 479, blz. 10, folio 196': "Jenneken dochter Perkens Eijmbers van Vorstenbos huijsvrou Jan Vercuijllen"

Niet gevonden in index BHIC (Oct2020).
Niets gevonden in schepenaktes (Oct2020).

4.
womanMariken Jacob Jan Pennincx‏
Geboren ‎± 1591
[bron]
Genoemd in akte 142 van 25 mei 1624.

Geboren voor 1619-20=1599.
Echtgenoot geboren rond 1593.

Zie akte 55 van 20.1.1651: 60 jaar dus geboren rond 1591
Zie akte 76 van 29.1.1652: 61 jaar dus geboren rond 1591

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/1FF8FB7988224CDF990452996AB4100F
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
183 Neelken weduwe van wijlen Jan zoon van Jacop Pennincx , testament opgemaakt door notaris en getuigen binnen ’s-Hertogenbosch dd. 10 januari 1637, Willem Goijaerts in naam van Corstiaen zoon van Jan Pennincx & Neelken, procuratie van 21 oktober 1647, met verkoop van land onder Delschot aan Gijbeert Daniels van Gerwen, Marijken dochter van Jacop Pennincx huidige vrouw van Dries Adriaen Ansems heeft dit stuk land vernaderd met in de marge een notitie dd. 7 oktober 1648
Datering: 2.11.1647

https://proxy.archieven.nl/235/CD4ADD903E904192A2776C37FBD022D5
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
239 Adriaen Adriaen Ansems man van Marijken dochter van Jacop Pennincx heeft verkocht Dirck Jan Jacop Pennincx land onder Delschot met in de marge een notitie dd. 6 oktober 1648
Datering: 4.9.1648

LEEFTIJD 60 jaar - dus geboren rond 1591
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856970&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
55 Adriaen van Dinther en Gijsbert van Gerwen schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Marijken vrouw van Adriaen Adriaen Ansems oud 60 jaar, Hilleken dochter van Wouter Aerdts oud 40 jaar en Aerdt Corst Aerts oud 34 jaar als ook Adriaen zoon van Adriaen Adriaen Ansems oud 29 jaar en Aert zoon van Dirck Aert Wouters oud 38 jaar en ten slotte Adriaen Jan Wolfarts oud 52 jaar met een verklaring ter instantie van Hester dochter van Anthonius Jan Creesten over de vleselijke conversatie met Dirck zoon van Dirck Aertsen
Datering: 20.1.1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856972&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
57 Goijaert Spierincx en Dirck Lambert Schoenmaeckers schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Jan Delis Spierincx oud 33 jaar die een getuigenis der waarheid aflegt dat hij ’s avonds voor en aleer die voorschreven Hester is gekomen int kminderbed zonder de juiste dag nog te weten is gekomen ten huize van Jan Adriaen Adriaen Ansems en aldaar prsaten en koutende met Dirck de zoon van Jan Dircx. Adriaen Adriaen Ansems , Marijke zijn vrouw en Adriaen haar zoon en hebben Dirck gevraagd: “Gij moet al effenwel iet met Hester gehadt hebben” waarop Dirck anrwoordde: “Ick hebbe met haer niet te doen gehadt” en even later: “Ick hebbe niet anders met haer te doen gehadt dan wel dat ick se hebbe helpe backen ende spaijen”
Datering: 1.2.1651

LEEFTIJD 61 jaar dus geboren rond 1591
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.89&minr=17856991&miview=ldt
5122.89 Index schepenprotocol Schijndel (5122.89)
76 ...
[29.1.1652]; gevolgd door een verklaring van Marijken de vrouw van Adriaen Adriaen Ansems oud 61 jaar met een getuigenis ter instantie van genoemde Hester Anthonissen die door haar is afgelegd op 20 januari 1651 en ze persisteert bij de inhoud van de gegeven verklaring afgelegd onderhaar eigen signature, waarop de handetekeningen volgen
Datering: 29.1.1652

https://proxy.archieven.nl/235/F95DD658179B4806A700BCD589160B02
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
156 Adriaen Adriaen Ansems man van Maryken dochter van Jacob Pennincx heeft verkocht Mathijs Peeter Wouters land onder Wijbosch opte Witacker
Datering: 4.1.1661


Voor meer informatie: bertho@derikx.com