man‎Jan Willem Jacob Pennincx | Keelbreker‏‎

[Gebruikersnotities]
Willem Jacob Penninck alias Keelbreker
- Jan (akte42,53,54)
-- Lysken (akte62,124) x Jacop Ariaens (akte62,124)
-- Jacob (akte120,26,50,124)
-- Anthonis (akte120, 46,93, 124) x Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel (akte46)
-- Wauter (akte149)
-- Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Keelbreker (akte117,252), Aleyt dochter Willem Pauwelss. van Gerwen hender moeder (akte117)
-- Dirck (akte212,60,124)
- Jacob (akte42,53,54)
-- Seeger (akte159,28,26) x Hanricxken Hanrick Weijgergancx (akte159)
-- Gerart (akte158,28,26)
-- Adriaen (akte28)
- Henrick (akte42,53,54)

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/410B620F4CB54D0F98B1BEB9DBB957CE
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
42 Jacob, Henrick en Jan broers wettige kinderen van wijlen Willem Penninck alias Keelbreeckers hebben verkocht Ghysbert Janss. van den Boemgart een stuk land 3 lop. aent Wybossche aen die Lange Hegge ...
26 oktober 1540

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/D1BDBA14C1C743119A93BCB4205D1E76
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
53 Willem zn.v.wijlen Jsacop Ceelbrekers [vgl. Keelbrekers] heeft getransporteerd aan Jacop, Hanric en Jan zijn wettige kinderen 1 lop. land aent Delcoet [vgl. Delschot] op die Toleckkere ...
7 februari 1541

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/961680C34B174987AB34E9E2956C776B
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
54 Jacop, Hanric en Jan kinderen van Willem Jacop Keelbrekers hebben verkocht aan Jan wijlen Gerlix van den Baers 1 lop. land aent Delcot op die Toleckkere – zie hierboven - afkomstig van Willem Peninck oft Keelbreekers hun vader – 7 februari 1541 ...
7 februari 1541

https://proxy.archieven.nl/235/3CA8F71003F24FB195AE93349655DD98
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
166 Jan Willem Pennincks alias Keelbrekers heeft verkocht aan ... hem aangekomen via zijn ouders ... 14 april na Pasen 1543 ...
14 april na Pasen 1544

MOGELIJK ECHTGENOTE MECHTELT
https://proxy.archieven.nl/235/00B2E2C43A634D84A21A94DF402165AC
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
64 Jan zoon van wijlen Willem Penninckss. heeft verkocht aan Corstiaen Henrickss. van der Aa een stuk askkerland 7 lop. in den Born naast het erf van het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch, de erfgenamen van Henrick van den Borne, en de openbare weg verwijzend naar een testament van Mechtelt zijn vrouw om het te mogen verkopen + slotformule – conditie dat Jan Willem Pennincks het stuk in gebruik zal mogen houden en zijn nakomelingen na hem; ...
Datering: 5 maart 1557

https://proxy.archieven.nl/235/E8DE28903DC44BE79615BB744484CC62
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
62 ... 7 februari 1561 ... ], Jacop Ariaens soen man van Lysken dochter van Jan Willem Keelbreker, transport, Zegers oen wilneer Jacop Willems Keelbreker, ...
Datering: 1561-1563

ZONEN:
https://proxy.archieven.nl/235/208347CEF55F4354B8A1F7FF47F9762A
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
120 ... actum 6 maart 1563 ... Jacop Janss. alias Penninx of Keelbreker, vernadering, Anthonis Janss. syn bruer, ... 21 maart 1563 ...
Datering: 1562-1564

WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/5257896C592D48369B3FD15B3C9316B9
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
46 Anthonis sone wilneer Jan Keelbrekers man van Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel, verkoop, een stuck lants 3 lop. ter stede geheten dLutteleynde, Gerart Jacopss. alias Keelbrekers, Meester Claes van Berkel
Datering: 1562-1564

https://proxy.archieven.nl/235/7A367A14FFEC4255BAC62917D5682FE1
26 Gerart en Seeger gebruederen kinderen wilen Jacop Willem Keelbrekers, Hendrik Willem Gielissoen, Jacop sone wilen Jan Willem Keelbrekers, schuldbekentenis, Jannen Rave drossart ende rentmeester van Heeswijck Dinther Schindel, pachtinge van der muelen ende gemael tot Schindel, Adriaen Jacop Willem Keelbrekers [pachter], 15 mei 1563, ...
Datering: 1562-1564

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/8597A52569114B9D9A52A11819D04CD4
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
212 Dirck soen wilneer jan Willem Keelbreker, verkoop ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/8753CA65AEE64554AC9FF0DBE4729258
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
117 Willem natuerlick soen wilneer Jans van Berckel ende Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Keelbreker als gebruederen, Aleyt dochter Willem Pauwelss. van Gerwen hender moeder, verkoop ... 30 juli 1562
Datering: 1564-1566

https://proxy.archieven.nl/235/8468E7B977EA44098524C150FB3C1406
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
50 Jacop soen wilneer Jan Willem Keelbreker, een stuck lants 5 lop. aent Lutteleynde ... 19 november 1565 ...
Datering: 1564-1566

Jan Willem Pennincx
- Tonis
- Jacob
- Dirck
- Elysabeth x Jacop Ariaenss.
https://proxy.archieven.nl/235/35762908E81D47FBA31DF934F10415EF
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
124 ... , Tonis ende Jacop gebruederen kynderen van Jan Willem Pennincx ende Dirck hen brueder, Gerit Jacopss., Jacop Ariaenss. man van Elysabet dochter van Jan Willems, Ariaen Peter Seger ende Jacop gebruederen kynderen Jacoppen soen Willem Keelbreker, die kynderen van Hanrick syn brueder ende Cateryna en Mechtelt hen susteren, Jacop Jan Willem Pennincx , Ariaen Lambertss. man van Magdalena dochter van Jacop Willemss., Jan Peter Hanricxss. ende Anna wedue Jan van den Culen, testament
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/00B81AA1FCD049099D7A9C9EE20EFDC6
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
93 by cope deels vercregen tegen Ariaen Aertss. van Sochel en deels tegen Antonis Jan Willem Pennincx alias Keelbrekers ...
Datering: 1568-1573

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947560&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
252 Willem Janss. van Berckel, Hubert Jan Willem Penningss. alias Keelbreker, verkoop ...
Datering: 1570-1575

ZOON DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947368&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
60 ... Dirck Jan Willem Keelbreker, huys of hofstad daer Hanrick Peter Tyss. nu ter tyt woent, 20 juli 1571, ...
Datering: 1570-1575

ZOON WOUTER
https://proxy.archieven.nl/235/8BB03C1AD3B44DF59A037EAFCE3ABAC0
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
149 Heymen Rombouts, verkoop, Wauter soen wilner Jan Willem Keelbreker, ... 26 oktober 1580 ...
Datering: 1577-1581

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJacop Jan Pennincx‏
Overleden ‎± 1598
[bron]
Genoemd in akte 75 van 17 juni 1597.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 141 van 6 februari 1598

ABT1598

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://proxy.archieven.nl/235/18B2FABFB5034B28A3C85BD476E8B642
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
147 Jan Liebert Dircks, huurovereenkomst, Jacop Jan Pennincxs, ...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/208347CEF55F4354B8A1F7FF47F9762A
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
120 ... Jacop Janss. alias Penninx of Keelbreker, vernadering, Anthonis Janss. syn bruer, Willem Gortss. van der Donck, 21 maart 1563 ...
Datering: 1562-1564

AKTES 121 tm 124 geven waarschijnlijk een berg info over de familie.

Jan Pennen ende Gherit Jacopss
- Jan
- Dielys
- Mechtelt x Claes Hanricx
- ? x Servaes Jan Geerlicx (kids Aert en Jan en Dimpna, Meriken, )
- Jenneken
- Elisabeth (wijlen) x Gerit Jan Michielss (Kids Cateryn)
- Willem (wijlen - kids Margriet)
- Jacop (?) zoon Gerit (Gerit Jacop Pennincx) ?
- Marie x Willem Hanrick Goeertss
- Gerit (zoon Lenart )
- Joesten (kids Margriet & Hanrick )
https://proxy.archieven.nl/235/8A965F99C94E45308807BB9E3BDE4D24
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
121 Jan soen wilneer Jan Pennen ende Gherit Jacopss., Dielys wilneer Jan Pennincx, kynderen van Claes Hanricx ende wylen Mechtelt dochter Jan Pennincx, Aert Jan Geerlicx, Jan Jan Geerlicx, onmundige kynderen van Servaes Jan Geerlicx, Jan Jan Pennincx, Welten Rommenss. man van Dimpna wittige dochter Jan Geerlicx, Meriken dochter Jan Geerlicx, Jenneken dochter Jan Pennen, Gerit Jan Michielss. man van wylen Elisabeth [er staat: Elibet] en vader van Cateryn, Ariaen Lucass. man van Margriet dochter wylen Willem Jan Pennincx, Gerit Jacop Pennincx, Gerit Willem Pennen ende Lambert syn brueder, kynderen van Willem Hanrick Goeertss. verwect by Marie dochter Jan Pennincx, Lenart soen Gerit Jan Pennen, Jan Lucas Haubrakens man van Margriet dochter van Joesten Jan Pennen [of Pennincx?], Hanrick Joesten Pennen suyn brueder
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/C290321DD10844979FF4C430F30043C9
122 ....

https://proxy.archieven.nl/235/D4604794FE714B448EE5B507F9F092A7
123 ....

TESTAMENT VAN Jan Peter Hanricxss. ende Anna wedue Jan van den Culen = WIE ZIJN DIT?
Jan Willem Pennincx
- Tonis
- Jacob <= gok geboren rond 1535
- Dirck
- Elysabeth x Jacop Ariaenss. <=== Dit paar is ook genoemd in akte 62: "Jacop Ariaens soen man van Lysken dochter van Jan Willem Keelbreker" - ZIE ZOEKAKTIE KEELBREKERS
Jacoppen Willem Keelbreker
- Arien
- Peter
- Seger
- Jacob
- Magdalena x Ariaen Lambertss.
Hanrick Willem Keelbreker (Hanrick syn brueder)
Cateryna Willem Keelbreker (Cateryna en Mechtelt hen susteren)
Mechtelt Willem Keelbreker (Cateryna en Mechtelt hen susteren)
Jan Aertss. van den Cule <= Mogelijk echtgenoot van dochter Jenneken.
https://proxy.archieven.nl/235/35762908E81D47FBA31DF934F10415EF
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
124 dochter Hanricx Verculen, Gerit van den Venne, Aert Baudewynss., Gerit Jacopss. Pennen [vgl. Pennincx], Jan Aertss. van den Cule, Lauwrens Lauwrenss., Symon Artss. man van Anna dochter van Lauwrens Pauwelss. ende Margriet dochter Hanricx Verculen, Gerit Jacops, Hanrick ende Willem gebruederen kynderen Hanrick Gerings, Gering soen Hanrick Gerings, Roeloff Peterss. ende Goessen syn soen verwect by Jenneken dochter Hanrick Gerings, Tonis ende Jacop gebruederen kynderen van Jan Willem Pennincx ende Dirck hen brueder, Gerit Jacopss., Jacop Ariaenss. man van Elysabet dochter van Jan Willems, Ariaen Peter Seger ende Jacop gebruederen kynderen Jacoppen soen Willem Keelbreker, die kynderen van Hanrick syn brueder ende Cateryna en Mechtelt hen susteren, Jacop Jan Willem Pennincx , Ariaen Lambertss. man van Magdalena dochter van Jacop Willemss., Jan Peter Hanricxss. ende Anna wedue Jan van den Culen, testament
Datering: 1564-1569

ECHTGENOTE:
Jacop Jan Pennincks x Johanna Peter Dirck Lamberts van Tardtwyck
https://proxy.archieven.nl/235/767DEDAA7C5C41939A7FD077BECB23FD
7700.27 Index schepenprotocol Veghel (7700.27)
896 Jacop soone wylen Jan Pennincks als man van Johanna dochter wylen Peter soone wylen Dirck Lambertss heeft een erfpacht van 1 mud gerstm Veghelse maat, formeel overgedragen ten behoeve van Claeus soone wylen Claeus Aertssen en zijn broer Willem soone wylen Claeus Aertss. Dirck soone wylen Lambert van Tardtwyck beurde deze erfpacht eertijds van Claeus Aert Claeussoon, die de erfpacht betaalde uit zijn goed. ...
Datering: 22-05-1564

https://proxy.archieven.nl/235/5274B97544064FC1A94F8BD4984DF581
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
356 ... 23 juni 1582 ... scepenen gesworenen kerckmeesters heyligeestmeesteren mede inden name der gemeynen nabueren ende ingesetenen des dorps van Schynle, hebben geloeft te betalen Jacop Jan Pennincxss. nu Sint Jansdach Baptisten inden somer 82 gl., ... 321 maart 1582
Datering: 1577-1581

BROER WOUTER
https://proxy.archieven.nl/235/A5DCBC338CD84EE8B088B6B63CA89DDF
5122.55 Index schepenprotocol Schijndel (5122.55)
51 ... 9 februari 1583 ... 10 februari 1582, Jan Lambert Wouterss., Jacop Jan Pennincx, Wouter Jan Pennincx syn broeder, verkoop ...
Datering: 1582-1584

VOOGD
http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/ton%20kappelhof/deel%2018%201580-1599%20(2018).pdf
4083.
1586, 17 juni
Testament Jacob Adriaansz. van Dijk en zijn vrouw Liesbeth
Schepenen van 's-Hertogenbosch geven een vidimus af van het testament van Jacob Adriaansz. van Dijk en zijn vrouw Liesbeth verleden voor notaris Andries Lambertsz. van Uden op 4 oktober 1573 omtrent de middag.
Jacob en Liesbeth wonen in Schijndel en zijn gezond van lichaam en geest ofschoon Jacob wel ziek was.
Zij vermaken aan de St. Janskerk in 's-Hertogenbosch 1 stuiver eens en aan de fabriek van de St. Servaaskerk in Schijndel ook 1 stuiver eens. Overwegende dat zij veel schulden en achterstallige renten hebben en veel minderjarige kinderen die moeten worden opgevoed, bepalen zij dat de langstlevende alle goederen mag verkopen of bezwaren. Dit moet wel in overleg met de voogden over de kinderen geschieden. Wat er overblijft moet weer belegd worden. Zij benoemen tot voogden Daniel Jasper ‘sGrevenzoon en Jacob Jan Willem Keelbreker alias Jacob Jan Pennings.
Plaats van de handeling is de woning van de testatoten bij de kerk van Schijndel.
Getuigen zijn: heer Dirk Hendrik Gorisz., Aart Jansz. van den Kuile en Andries Ariaansz. van der Hagen
Taal van het testament: Nederlands, van het vidimus is Latijn.

NOEMT PATRONIEM WILLEM
https://proxy.archieven.nl/235/D9B5A48A016943158B226F086EBC87B2
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
237 hier is alles beschreven op een dubbelblad: Willem Wauterss. wilneer Jan Buckincx, verkoop, Jacop soen wilneer Jan Willem Pennincx, 12 roeyen lants drie roeyen breet ende vier roeyen lanck beneven syn erve af te meten, onder dLutteleynde ontrentder Kercken ... 9 september 1591 ...
Datering: 1589-1592

TWEEDE ECHTGENOTE WAS GEHUWD MET 'Dirck Henrick Goyaertss.'
https://proxy.archieven.nl/235/57BF29B4F82D40A2A4E61AFF3F665FF1
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
172 .. , Jacob Pennincx .. 5 februari 1591, testes Symon Janss. ende Jan Verhagen, Jacob Jan Pennincx man van Peterken naegelaeten wedue van wylen Dirck Henrick Goyaertss.
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/CD7875032D33450CA5087A06FA0186F1
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
161 Eymbert Eymbertss., Eva Jan Aertss., pacht van 8 gl., actum et testes ut supra, Jacob Jan Pennincx ende Peterken syne huysvrouwe wedue was van Dirick Henrick Goyaertss., renthe aen eenen ten Bosch zullen betaelen ... 9 januari 1591

TWEEDE ECHTGENOTE WAS GEHUWD MET 'Dirck Henrick Goyaertss.' er zijn drie onmondige kids.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324394&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
95 31 augustus 1592 ... Peterken naegelaeten wedue Dirck Henrick Goyaertss. nu tenwordige huysvrau Jacob Jan Pennincx, Amelis Amelis Lambertss. ende Jan Janss. van Erp momboiren over de drie onmundige kynderen die Dirick Henrick Goyaertss. heeft verweckt by Peterken voirs., verkoop ...
Datering: 1592-1594

ZOON JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324324&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
25 Jan Jacob Pennincx, , zeecker stucxken lants groot xii roijen onder dLlutteleynd ontrent de Kerck, Jan Gerart Lamberts, Willem Wauters, Jasper Lamberts, de gemeijne straet, Jacob Jan Pennincx vader van Jan Jacobs, Schijndelse schepenbrief dd. 29 oktober 1592, slotformule, 17 februari 1593, ...
Datering: 1592-1594

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.58&minr=13324501&miview=ldt
5122.58 Index schepenprotocol Schijndel (5122.58)
81 ... 30 december 1595 ... , Peterken dochter Eijmbert Lamberts van den Vorstebosch tegenwoirdige huijsvrau Jacop Jan Pennincx met kijnderen, ...
Datering: 1595-1597

https://proxy.archieven.nl/235/AF012B4BF3844201BD4EDC9F6791AEE4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
75 Jacop Jan Pennincx, betalingsgelofte ... 17 juni 1597 ... 21 augustus 1597 ...
Datering: 1597-1600

BROER WOUTER & ZOON JAN, DOCHTER ELISABETH x Lambert Pauwels Jan Damen
https://proxy.archieven.nl/235/2873ED6FFABA4066ABFE171C228F65F5
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
127 ... 17 januari 1598 ... 127 7 gl en Jan Jacop Snijders binnen den Bossche, 1 ½ oort gebuerchijns, 17 januari 1598, testes Oeteler ende Heretum, Lambert soone Pauwels Jan Damen man van Elizabeth dochter Jacop Jan Pennincx, verkoop, Wouter Jan Pennincx ende Jannen soone Jacop Pennincx een helfte van een braecke lants teullant en heylant 7 lop. onder Delschot, ...

WEDUE Jacop Jan Pennincx
PETERKEN gehuwd met: wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man
https://proxy.archieven.nl/235/090D73DC530F42CE9FA297E8312F91E4
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
141 Henrick Jan Gerartss. van Esch, verkoop, Jannen Jan michielss. eenen acker tuellants 3 lop. onder Delschot gemeynlich genoemt den Auwenhoff, Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kynderen, Tonis Corst Smeits [vgl. Smits] slotformule, 4 pontpaijments aen Heer Jan van Aerle, 6 februari 1598, testes Gysbert Janss. ende Jan Gysberts scepenen, jan Jan Michielss. ter eenre ende Peeterken wedue Jacop Jan Pennincx ter andere met Melis Lamberts als momber der onmundige ende onbeiaerde kijnderen van Peeterken ende wijlen Dirick Henrick Goyarts haren tweeden man tsamen verweckt, die aengegaen sijn seeckere mangelinge
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D9B2BDD571134880B150ABBDE16C4F0D
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
126 vervolg van 0119 - Jan Jacops, de hueringe ende accordt tusscen partijen, de hoppe opstaecken, een braeck lants onder Delschot, Peterken wedue wijlen Jacop Pennincx, rontsomme aen die gemeyn straet, 8 april 1598, testes Bogert Janss. ende Oeteler scepenen, Jan soone Jacop Jan Pennincx, verkoop, Laurenss. Jacopss. syn swagere, huijs schuer esthuijs etc. onder Delschot, erfgenamen Henrick Genricx ende Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met haer kynderen, ...
Datering: 1597-1600

WEDUWE
https://proxy.archieven.nl/235/7E8424493B454B1FAFC89D8CE8B6632A
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
178 Seger Jacop Pennincx, verkoop, Jannen soone wijlen Jacop Pennincx, 1 lop. lants onder Delschot, Peeterken wedue wijlen Jacop Pennincx, aen die gemeyn straet aldaer, slotformule, 8 april 1598, ...
Datering: 1597-1600

WEDUWE:
https://proxy.archieven.nl/235/D9B2BDD571134880B150ABBDE16C4F0D
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
126 ... Jan soone Jacop Jan Pennincx, verkoop, Laurenss. Jacopss. syn swagere, huijs schuer esthuijs etc. onder Delschot, erfgenamen Henrick Genricx ende Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met haer kynderen, Jan Jan Michielss., den gemeijnen wech, slotformule –, ontvangstbevestiging, in de marge: notitie dd. 11 juni 1604 Meriken wedue Gerit Jacops, ontvangstbevestiging, Jan Jacops, testes Berkel ende Jan Mijssen scepenen

GEZIN
Jacop Jan Pennincx x Jenneken (overleden - echtgenoot hertrouwd Peeterken N.N.)
- Jan
- Mechtelt x Laureijns Jacopss.
- Elizabeth x Lambert Pauwels Jan Damenz.
https://proxy.archieven.nl/235/2FE95F6E62C14DEEAF16CFA133B94427
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
3 Jan soone wijlen Jacop Jan Pennincx ende Jenneken syne ierste huysvrauwe, Laureijns Jacopss. man van Mechtelt zyne huysvrou, Lambert soone Pauwels Jan Damenz. man van Elizabeth synre huysvrou, dochteren wijlen Jacops ende Jenneken, scheiding en deling, Jan Jacops is te deel gevallen huijs schuer esthuijsmetten aenleggende lande 10 lop. onder Delschot, erfgenamen Henrick Gerincx ende Peeterken nagelaten wedue wijlen Jacop Jan Pennincx met hare kijnderen, Jan Jan Michielss., den gemeynen wech tot aen die gemeijn strate, 25 st. en 35 st. binnen den Bossche aenden geinteresseerden, ij oort gebuerchijns, de timmeragie vander schuere, Laureijns is te deel gevallen een stuck hoplants oft tuellants 5 lop. onder den Borne gemeynlick genoempt den Setelhorst, Roeloff Tielmans, Gijsbert Henrick Joordens, Lambert van Ecker, Lambert Luijcas Artss., 2 gl. 10 st. ut seeckere onderpanden tot St.Oedenrode, Claes Willem Tonis, rente van 13 gl. 2 st. iii oort aen die nabueren van Schijndel, 6 gl. 2 st.iii oort competeert Peeterken wedue ende 2e huysvrouwe Jacop Jan Pennincx, Lambert Pauwels, in de marge een notitie uit 1604 ondertekend door D.Gerwen secretaris
Datering: 1597-1600

PETERKEN 3x GEHUWD
OA MET Hanrick Daniels
https://proxy.archieven.nl/235/4354B94FB3B648B5A8AD8BA1230E67A1
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
190 ... 6 oktober 1608 ... Peterken wedue Jacop Penincx dochter van Eijmert Eijmber van den Vorstenbosch, afstand van tochtrecht, goederen vsan 1e 2e en 3e huwelijk, 8 oktober 1608, ...
testes Peter Henricx ende Jan Henricx aenden Schoot, Willem soone Hanrick Daniels byden selven Hanrick ende Peterken dochter Eymert Eijmers van den Vorstenbosch tsamen verweckt mede voor half broederen ende susteren, betalingsgelofte
Datering: 1605-1612

WEDUWE VAN DIRICK HENRICK GOIJARTS - Zie akte 95 boven.
https://proxy.archieven.nl/235/A7432C3895E648178BCDE81752171842
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
96 10 maart 1607 ... Peterken wedue Jacop Jan Pennincx met hare kijnderen, 28 maart 1607 voor Bossche schepenen, Heer N. van Esch den rectoir van eenen autaer inder kercken van den Bagijnhoff binnen sHertogenbossche, Jacop Jan Pennincx ende Peterkensijne huijsvrouwe wedue van wijlen Dirick Henrick Goijarts, , onmundich kynt van Ardt Janss., een dachmaet hoijvelts inde Hardebeemde, 30 maart 1607, ...
Datering: 1605-1612

ECHTGENOTE:
BROER WOUTER IS MOMBOIR OVER KIDS! <=== DUS HIJ HEEFT EEN BROER WOUTER
VIJF ONMONDIGE KIDS
https://proxy.archieven.nl/235/B1F49FE5230749A887E3B6A81D277E14
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
54 Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Pennincx momboiren van de 5 onmundige kijnderen wijlen Jacop Jan Pennincx ende Peterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch sijne huijsvrou tsamen verweckt, vercocht, Laurens Jacob Haigelaers, Geraert Jacop Keelbreker, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1577, Mariken weduwe des vs. Geraert Jacop Keelbrekers, Bossche schepenbrief
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/FC460C7D315F41EDB43FDC242A733AA0
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
89 Laurens Jacop Hagelaers, transport, Heijlken weduwe van wijlen Ambrosius Willemss., Gerart soone wijlen Jacop Keelbrekers, Schijndelse schepenbrief dd. 30 april 1577, Jacop Jan Pennincx , Marijken nagelaten weduwe van wijlen Gerart Jacops, Bossche schepenbrief dd. 8 apri l1588, Laurens Jacops als man van
Datering: 1611-1612
.
BROER WOUTER IS MOMBOIR OVER KIDS! <=== DUS HIJ HEEFT EEN BROER WOUTER
https://proxy.archieven.nl/235/993814ACEDF148EEA58FA3F94B6256A4
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
90 Mechtelt dochter des vs. Jacop Jan Pennincx, erffdeijlinge dd. 15 november 1597, transport aen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Penincx momboiren over de 5 onmundige kynderen van wijlen Jacop Jan Pennincx verweckt bij Peeterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch, Schijndelse schepenbrief dd. 5 november 1611
Datering: 1611-1612

Jacop Jan Pennincx x Peeterken
- Mariken x Adriaen Adriaens Anssems
- Geertrtuijt x Goyart Willemss.
- Lijntgen x Jan Sijmons
https://proxy.archieven.nl/235/A075ABE381224062B9CD4C35323B8C91
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
142 Peeterken naegelaten wedue wijlen Jacop Jan Pennincx, afstand van tochtrecht tbv Adriaen Adriaens Anssems mam van Mariken docjter Jacop Pennincx ende Peeterken voorn., ¼ in 5 lop. lant onder d’Elsschot, den heijligeest binnen Schijndel, Laureijns Jacops, Henrick Henricxss., de gemeijn straet, 25 mei 1624, testes Corstiaen Elias ende Delis Henricxss. schepenen, Peeterken naegelaten wedue Jacop Jan Pennincx met Goyart Willemss. man van Geertrtuijt, Jan Sijmons man van Lyntgen beijde dochteren van Jacop ende Peeterken, in de marge: Mardalena [lees: Magdalena] van den Acker [of: Anker ?]
Datering: 1623-1626

https://proxy.archieven.nl/235/80A372EE7F264F0FBC02CFBC81EBC490
5122.87 Index schepenprotocol Schijndel (5122.87)
82 Jan Luijcas Janss. en Coirstiaen Elias schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen Jan Schoenmakers oud 55 jaar en Adriaen Adriaen Anssems oud 29 jaar met een verklaring ter instantie van Peterken weduwe van Jacop Pennincx over een tweejarige hengst [27.8.1622]; ...
Datering: 27.8.1622

===================
CIJNSBOEKEN
===================
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379083&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 479, blz. 10, folio 196 Plaatsnaam: Schijndel
Jenneken dochter Perkens Eijmbers van Vorstenbos huijsvrou Jan Vercuijllen
Willem Hanrick Daniels vanden iersten bedde ende die twee kijnderen Perken
Eijmbers van Vorstenbos vanden tweeden bedde
Perken Eijmberts vanden Vorstenbosende
Jacob Jan Pennincx emptor
De 2 kijnderen Jan ende Jenneken
Laurentius Jacops emptor
I1/2 stuiver II denarii
Datering: 1585/1642

DOCHTER JENNEKEN:
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=305&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-12063-333&minr=2379526&miview=ldt
NTI-12063-333 Transcripties van de Cijnsboeken betreffende de dorpen van Peelland van de Heerlijkheid Helmond
333-Fiche 490, blz. 6, folio 196 Plaatsnaam: Schijndel
Jacop Classen van Empel bij coop
de 56 testamentaire erffgenamen
Henrick Janssen Vercuijlen een vande 2 kijnderen pro toto censu
Henrick ende Merike kijnderen Jenneken voorschreven
Jenneken dochter Peerken Eijmberts van Vorstenbosch ende
Jacob Jan PennincxVIII denarii veteri
ex petia terre in Elschot apud Mullenheijde
I stuiver X denarii
Datering: 1643/1714

2.
manAnthonis Jan Pennincx‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/208347CEF55F4354B8A1F7FF47F9762A
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
120 ... actum 6 maart 1563 ... Jacop Janss. alias Penninx of Keelbreker, vernadering, Anthonis Janss. syn bruer, ... 21 maart 1563 ...
Datering: 1562-1564

ECHTGENOTE: Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel
https://proxy.archieven.nl/235/5257896C592D48369B3FD15B3C9316B9
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
46 Anthonis sone wilneer Jan Keelbrekers man van Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel, verkoop, een stuck lants 3 lop. ter stede geheten dLutteleynde, Gerart Jacopss. alias Keelbrekers, Meester Claes van Berkel
Datering: 1562-1564

ECHTGENOTE: Jenneken Jan Janss. van Beerkel alias Geldrop
https://proxy.archieven.nl/235/DFBD4FBFE20745348003932381DF4991
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
87 29 januari 1563, testes Jan Rutger Janss. en Seebert Janss., is Willem natuerlick sone Jan Janss. van Beerkel alias Geldrop, vernadering, een stuck lants omtrent der kercken, Anthonis soen Jan Willem Pennincx man van Jenneken dochter des voors. Jans van Beerkel suster des voors. Willems, ...
Datering: 1562-1564

https://proxy.archieven.nl/235/00B81AA1FCD049099D7A9C9EE20EFDC6
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
93 by cope deels vercregen tegen Ariaen Aertss. van Sochel en deels tegen Antonis Jan Willem Pennincx alias Keelbrekers ...
Datering: 1568-1573

https://proxy.archieven.nl/235/65195AAB47B84472B6C03C2A3F35F823
119 vervolg van 0135 ... , Anthonis Jan Pennincx, ...
Datering: 1574-1576

https://proxy.archieven.nl/235/373A03C9C8E24A73A3F0469A12914ED4
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
71 ... , Tonis Jan Penninx, ...
Datering: 1574-1576

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324411&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
112 ... , de wedue Tonis Jan Pennincx, ... 16 augustus 1590 ...
Datering: 1592-1594

https://proxy.archieven.nl/235/25DF2C9348D34490951F28E2F47397AD
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
243 15 januari 1599 ... 17 januari 1599 ... , de wedue Tonis Pennincx, 12 januari 1588, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351343&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
484 .. , de wedue Tonis Jan Pennincx, ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350982&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
123 ... , wedue en kynderen wijlen Tonis Jan Pennincx, ... 9 februari 1602 ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350998&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
139 .. 10 april 1602, ... , 9 april 1602 ... Ardt soone wijlen Antonis Jan Pennincx
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/42A522EF0A1641AEA943156DF5B4818F
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
56 ... Jenneken weduwe Anthonis Pennincx, ...
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/4004127069FB47A2B3E54C8457E0BE56
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
28 ... , de wedue Tonis Jan Pennincx, ... 20 maart 1613, ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/B676EE0F8759498CA7DEF51EE775BB5F
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
30 ... , Jenneken weduwe Anthonis Pennincx, ...
actum 29 december 1615
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/166A986A702545E881E0E78883AB7728
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
71 Jan ende Willem gebroederen zoonen wijlen Antonis Jan Pennincx byden selven Antonis ende Jenneken Jans van Berkel tsamen verweckt, Dielis Jan Diricx man van Mechteld, Cornelis Faessen man van IJken, byede dochteren van Antonis Pennincx ende Jenneken, drije onmundige kijnderen van wijlen Ardt zoone des vs. Antonis, Arien Antonis Geritss. man van Jenneken des vs. Ardt Antonissen, scheiding en deling, ½ van huijs hoff esthuijs hoff ende boomgart metten lande 4 lop. onder tLutteleijndt genoemt inde Straet ...
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/5FF6703256DC40CAB149ABD03863B1BA
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
310 erfgenamen Tonis Jan Pennincx, Willem Eijmberts, huijs esthuijs boomgaert hoff metten lande in Elde, ...
Datering: 1615-1619

3.
womanLijsken Jan Pennincx‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT: Jacop Ariaens
https://proxy.archieven.nl/235/E8DE28903DC44BE79615BB744484CC62
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
62 ... 7 februari 1561 ... ], Jacop Ariaens soen man van Lysken dochter van Jan Willem Keelbreker, transport, Zegers oen wilneer Jacop Willems Keelbreker, ...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/939419E668924D96907E394C0D215C8A
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
63 Zeger Jacops Keelbreker man van Hanricxken dochter van Hanrick Weijgergancx en Katerijn synder huysvrouwen, verkoop, Jacop Ariaens van den Djck, huys ende hoff onder Sunt Oedenrode ter plaetse genaempt Vressel, ... 7 februari 1561 ...

Jacop Ariens van Dijck x Elizabeth
- Mariken x Dirick Janss. van Bruecom
- Jannen
https://proxy.archieven.nl/235/208B0433BB6F45448943D557B47B6BE1
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
286 Peeterken, Mariken, Jan Jacop Pennincx, procuratie verleent, Dirick Janss. van Bruecom man van Mariken dochter Jacop Ariens van Dijck en diens vrouw Elizabeth tsamen verweckt, voor scepenen int Saltboemel dd. 23 januari 1599, verkoop, Jannen Jacop Ariens, 1/5 van hoff hofstat ende erffenisse by de Parochiael Kercke, Goris Joris, die gemeyn strate van Schijndel, noch 1/5 van een ackerken saetlants achter tChoor inde Beempde, Jan Lambert Wauters, Iken wedue Jans Eymberts, erve des Convents van Cauwater, slotformule
Datering: 1597-1600

WIE IS DIT? Tweede echtgenoot? Roelof Henricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351041&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
182 .. 19 oktober 1602 .. Elizabeth dochter Jan Pennincx huijsvrou Roelof Henricx geassisteert met Roeloff haren man, vernadering, den acker voornoemt, 29 oktober 1602, ...Lijsken dochter Jan Pennincx met Roeloff haren man, vernadering, 29 oktober 1602, transport ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351276&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
417 4 december 1604, testes Jan Mijss. ende Jan Gysberts scepenen, Roelof Henricx bekent dat Jan Jacops voldaen heeft de geheele cooppenningen , actum et testes ut supra, Roeloff Henrcixss., Jacob Jacobss. van Dijck, Reijnier Moors notaris, 26 oktober 1604, verkoop, Jannen Jacop Ariens, 1/5 van huijs hoff ende hostat en ut een ackerken, actum et testes ut supra
Datering: 1600-1605

Jacob en Jan zonen van Jacop Adriaenss. van Dijck - relatie naar Roeloff Henricxss.
TODO REFERENTIE NAAR 'vorige akte ’s-Hertogenbosch?'
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351279&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
420 30 september 1604, ondertekend door H. de Moij met een segel op gruenen wassche, scepenen jan Mijssen ende Jan Gysberts, comparerende voormij openbaer notaris ende getuijgen Jacop soone Jacop Adriaenss. van Dijck en constitueert Roeloff Henricxss. woonende tot Schijndel [vorige akte ’s-Hertogenbosch?] te compareren voor wethouderen van Schijndel, transport tbv Jannen Jacob Adriaens zyns constituants broeder, 1/5 in huijs hoff hofstadt ende erffenisse by de Kercke, Goris Joris, de gemeyn straete
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/372AD49268EF45AFB389685895D95F96
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
366 Jan zoone Goyart Willemss. man van Mechtelt dochter Jacop Ariens van Dijck, vercocht, Jannen soone Jacop Ariens van Dijck, 1/5 van een stuck tuelants 1 lop. achter het Choor aldair, ... 23 juny 1622 ...
Datering: 1620-1623

4.
man‎Hubert Jan Pennincx‏‎

[Gebruikersnotities]
AKTE 117:
BROERS: Willem natuerlick soen wilneer Jans van Berckel EN Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Keelbreker.
AKTE 87:
BROER/ZUS: Willem natuerlick sone Jan Janss. van Beerkel alias Geldrop EN Jenneken Jans van Beerkel (Jenneken huwt Anthonis Jan Willem Pennincx)

https://proxy.archieven.nl/235/DFBD4FBFE20745348003932381DF4991
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
87 29 januari 1563, testes Jan Rutger Janss. en Seebert Janss., is Willem natuerlick sone Jan Janss. van Beerkel alias Geldrop, vernadering, een stuck lants omtrent der kercken, Anthonis soen Jan Willem Pennincx man van Jenneken dochter des voors. Jans van Beerkel suster des voors. Willems, ...
Datering: 1562-1564

MOEDER:
https://proxy.archieven.nl/235/8753CA65AEE64554AC9FF0DBE4729258
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
117 Willem natuerlick soen wilneer Jans van Berckel ende Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Keelbreker als gebruederen, Aleyt dochter Willem Pauwelss. van Gerwen hender moeder, verkoop ... 30 juli 1562
Datering: 1564-1566

https://proxy.archieven.nl/235/18FF9C323BF64D4DB1B1FE9CF7E193DC
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49
108 Huybert natuerick soen wilneer Jan Willem Pennen, verkoop Servaess. Gerit Aertss., een stuck lants 6 lop. onder dLutteleynde op die Berge, erve des Gasthuys van den Bosch, erve Barbar dochter Aert Eymberts, 9 februari 1565, ...
Datering: 1564-1566

MOEDER:
https://proxy.archieven.nl/235/2A8C4B7FC41F4986BC47F3360A77A503
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
165 7 juni 1566, testes Lauwreyns Michielss. ende Zebert Janss., Willem soen wilneer Jan Janssen van Berckel ende Huybert natuerlick soen wilneer Jan Willem Pennincx gebruederen kynderen wilneer Alit dochter Willem Pauwels, verkoop, ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/B31B9F20EB864DC58BF1452344D68478
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
166 10 juni 1566, testes Jan Rutten ende Zebert Janss., Willem natuerlick soen wilneer Jan Janss. van Berckel, betalingsgelofte, Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Pennincx, ut huys schuer ende timmeringe daer op staende hof ende erffenisse 14 lop. onder dLutteleynde genoempt in die Cule, ....
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/D441AA3D952B4CCB930C02D5789DF975
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
83 6 maart 1568, Willem Janss. van Beerkel, ontvangstbevestiging, Gisbert van den Bogart, van enen cope van enen huyse hoff ende erffenisse, Hubert bro[e]der van Willem, Jan Penninx, Janss. Boll
Datering: 1568-1573

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947560&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
252 Willem Janss. van Berckel, Hubert Jan Willem Penningss. alias Keelbreker, verkoop ...
Datering: 1570-1575

5.
man‎Dirck Jan Pennincx‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/8597A52569114B9D9A52A11819D04CD4
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
212 Dirck soen wilneer jan Willem Keelbreker, verkoop ...
Datering: 1564-1569

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947368&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
60 ... Dirck Jan Willem Keelbreker, huys of hofstad daer Hanrick Peter Tyss. nu ter tyt woent, 20 juli 1571, ...
Datering: 1570-1575

ZOU KUNNEN - ZOU OOK NIET KUNNEN...
https://proxy.archieven.nl/235/2146DDCCFA8748A990847E7EA2C7A5C5
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
168 ... , Lysken wedue Dirck Pennincx, 29 december 1580, ...
Datering: 1577-1581

6.
manWouter Jan Pennincx‏
Geboren ‎± 1550
[bron]
Persoon Jacob Jan Pennincx (persoon in Stamboom) heeft een broer Wouter.

Genoemd in akte 149 van 26 oktober 1580 als "Wauter soen wilner Jan Willem Keelbreker"

Broer Jacob geschatte geboorte gegokt rond 1535.

Eerste vernoeming in akte 149 van 26 oktober 1580. Dus geboren voor 1580-20=1660.

Genoemd in akte scan 26 van 30.3.1639. Dus geboren na 1639-90=1549

ABT1550

Overleden ‎± 1639
[bron]
Genoemd in akte scan 26 van 30.3.1639.

Niet gevonden in index BHIC. Dit begint bij approx 1640.
‎, ongeveer 89 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/8BB03C1AD3B44DF59A037EAFCE3ABAC0
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
149 Heymen Rombouts, verkoop, Wauter soen wilner Jan Willem Keelbreker, ... 26 oktober 1580 ...
Datering: 1577-1581

https://proxy.archieven.nl/235/C06B84D97EF34201B8982D20A2F98C5C
119 Eymbert, 173 gl. aen Jan Wouterss., verkoop, Wouter Jan Willem Pennincx, eenen acker saetlants 12 lop. onder Delschot gemeyndelyck genoempt die Stal, Jan Lucas Artss., die gemey nstraet, nae doode Willem Wouterss. [broer van Jan], slotformule, 4st. grontchyns aen den Heer van Helmont, 3 pont paijments aen den heyligen gheest van Schijndel, actum anno et die ut supra, testes ut supra
Datering: 1582-1584

BROER JACOB
https://proxy.archieven.nl/235/A5DCBC338CD84EE8B088B6B63CA89DDF
5122.55 Index schepenprotocol Schijndel (5122.55)
51 .. 9 februari 1583 ... 10 februari 1582, Jan Lambert Wouterss., Jacop Jan Pennincx, Wouter Jan Pennincx syn broeder, verkoop, Jan Adriaen Peterssoen van Heeswyck, eenen camp groeslants drije mergen
Datering: 1582-1584

https://proxy.archieven.nl/235/4F28D715395948148836D0F363CADE69
5122.55 Index schepenprotocol Schijndel (5122.55)
17 ... 10 october 1582 ... verkoop, Wouter Jan Willem Pennincx, eenen acker saetlants off hoplants int geheel een mud saetlants onder het Lutteleynde gemeyndelick genoempt Vogelsbraecxken, ...
Datering: 1582-1584

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1922.1.htm
Henrick Daniels van OS, broeder, Wouter Jan PENNINCK, zwager, Jan Jans Van den BICHELAER en Claes Gerits ARTS, resp. op Den Dungen, Schijndel en St Michielsgestel, zijn momboirs over Marijke, Aelbert en Hilleke, onbejaarde kinderen van wijlen DanielHenricx van OS, te Den Dungen.
Na het overlijden van de vader is hun moeder Geertruijd hertrouwd met Jan Henricx van DUEREN. Jan Henricx van DUEREN is overleefd door Geertruijd, die inmiddels ook overleden is. Uit het tweede huwelijk zijn ook kinderen geboren.
Geschil over de nalatenschap met de nakinderen van Geertruijd.
13.01.1586
R 1922
f 523

https://proxy.archieven.nl/235/2E2C043C934142BBB7B6264EFC5A6E07
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
162 Geraert Henrickss. van Gerwen, in mangelinge vercocht, Wouter Jan Pennincx, eenen camp hoijlants of groeslants groot ontrent vyff vierdel buender lants onder het Elschot [Wybossch doorgehaald] genoemt Marsmanshorck, ... 11 januari 1591 ...
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/0A40BC9F33184789AA0497CDA6760978
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
21 Wouter Jan Willems Pennincx heeft doen exhiberen eenen schepenbrieff van Schynle waer mede hij d’erffenisse daer hy woont gecocht heeft tegen derffgenamen Jans Verboort welcken daete begrypt den 19e decembris anno 1580
Alnoch eenen schepenenbrieve daer mede hy syne stalbraeck gecocht heeft tegens Jannen Wouters van den Hogencamp welcken date begrijpt den xxi february anno 1584 ende verclaert dat hy van synen erffenisse egheen voirder bescheet en heeft – actum den iersten maij anno 1589, testes Berckel ende Zebert
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/DC7EC0274CB6453098509F4587315FCB
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
255 Ardt Pauwels van Dinter, betalingsgelofte, Wauter Jan Pennincx, 72 gl. hercomende van seeckere coopmanscap van eenen perde welc Lambert Jan Peeterss. van Wauter vs. gecocht heeft, 19 februari 1599, testes Jan Myss. scepenen, notitie in de marge:30 september 1600, de huysvrou van Wauter Jan Pennincx, bekent voldaen te zijn aen handen van Ardt Pauwels, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D9A8C95BF23A478F951975BD67EBAAC0
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
502 Goessen Roeloff Peters, betalingsgelofte, Jannen Henricx van den Oetelaer ende Wouter Jan Pennincx 122 gl. van seeckere coopmanscap van hoppe, 1 maart 1600, ...
Datering: 1597-1600

HERBERG
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197404&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
30 Willem zoon van Gerart Goossens Gerartss. en Willem Hendrik Daniels man van Gerartgen dochter van wijlen Gerart Goossens verkopen in de herberg van Wouter Jan Pennincx huis schuur en aanliggende landerijen 6 lop. onder het Lutteleijndt met koopcondities etc.
Datering: 31.1.1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197397&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
23 ... verkopen in de herberg van Wouter Jan Pennincx land onder de Borne ..
Datering: 21.3.1600

ECHTGENOTE JENNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351355&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60
496 vervolg van het register 1608-1610: ... , Wouter Jan Pennincx tbv Jenneken syn huijsvrou, ... 30 juni 1610, ...
Datering: 1600-1605

ECHTGENOTE: Jenneken Henric Spirincx
https://proxy.archieven.nl/235/B272486096B2406EB4D42105358E3422
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
283 ... 23 januari 1610 ... Peeter Henrick Peters man van Jenneken dochter van Henrick Peter Peters Verweteringe, vercocht, Wouter Jan Pennincx tbv Jenneken dochter Henric Spirincx vrouw van Wouter Janss., 30 juni 1610, ...
Datering: 1605-1612

MOMBOIR:
https://proxy.archieven.nl/235/993814ACEDF148EEA58FA3F94B6256A4
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
90 Mechtelt dochter des vs. Jacop Jan Pennincx, erffdeijlinge dd. 15 november 1597, transport aen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Penincx momboiren over de 5 onmundige kynderen van wijlen Jacop Jan Pennincx verweckt bij Peeterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch, Schijndelse schepenbrief dd. 5 november 1611
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/B1F49FE5230749A887E3B6A81D277E14
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
54 Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Pennincx momboiren van de 5 onmundige kijnderen wijlen Jacop Jan Pennincx ende Peterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch sijne huijsvrou tsamen verweckt, vercocht, ...
Datering: 1611-1612

EERSTE ECHTGENOTE: MECHTELT
https://proxy.archieven.nl/235/0F4A110A246C42D7A028726F379A44F7
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
16 Ardt Dirickx van Kessel, betalingsgelofte, Wouter Jan Pennincx ende syne kynderen verweckt by Mechtelt syne ierste huijsvrauwe, eenen acker teullants 3 lop. onder Delschot, ... 19 january 1613 ... 21 january 1613, ...
Datering: 1612-1615

EERSTE ECHTGENOTE: MECHTELT
https://proxy.archieven.nl/235/E4F85521FE034567B11340332B834005
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
149 ... betalingsgelofte, Wouter Jan Pennincx en zyne kynderen verwdckt by Mechtelt syne ierste huijsvrouwe, ...4 december 1613 ...
Datering: 1612-1615

OVERLEDEN?
https://proxy.archieven.nl/235/5E9D01A7C18D4E15B17C1CC9EE4A4B66
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
7 Delis Corstiaens van der Aa, Ardt Janss. van Helmont schouth, erffenisse van Delis inden Borne, de grafte liggende tussen erffenisse Wouter Janss. Pennincx – Arien Jan Goijartss. ende Delis van der Aa, met eerde gevult tot op ontrent twee voeten, getuygen Adam van Gerwen ende Eijmbert Goijartss. ende Ardt Willems schepenen, 14 september 1615, ...
Datering: 1615-1619

ECHTEGNOTE: Mechtelt Daniel van Os
https://proxy.archieven.nl/235/737BEE9DB9A540C6B89DCDEF3A2496E6
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
43 Wouter zoone Jans Pennincx zyn drije zoonen verweckt by Mechtelt dochter Daniel van Os zyn ierste huijsvrou, eenen mergen hoijlants onder het Elschot, de wedue Ardt Lamberts, die Gemeijn Heijde van Schyndel, Ardt Janss. van Helmont schouteth, 3`augustus 1619, ...
Datering: 1620-1623

ECHTEGNOTE: Mechtelt Daniel van Os
https://proxy.archieven.nl/235/9C1DB26DFDAC47D29A2C0FFE4AEA6343
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
392 Heijlken dochter Lambert van Sochel naegelaten weduwe Reijnder Henricx Verhaigen, afstand van tochtrecht, vervolg op vorige akte – Wouter Jans Pennincx ende sijne drije kijnderen verweckt by Mechtelt dochter Daniel van Os syn ierste huijsvrou
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/269A1ABDF4EE4A54B1A54212128C2ABC
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
144 Lambert Symons van der Haigen ende Dirick Jan Bevers schepenen, betalingsgelofte, Wouter Jans Pennincx en Daniel syn soon, 1 juni 1624. ...
Datering: 1623-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051267&miview=ldt
23 Willem Henrick Daniels met betalingsgelofte aan Wouter Jan Pennincx uit 6 lop. land onder de Borne aen den Heuvel ...
Datering: 7.2.1634

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051318&miview=ldt
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
74 Hendrick zoon van Servaes Schoenmakers heeft verkocht Wouter Jan Pennincx land in de Buender
Datering: 19.12.1634

https://proxy.archieven.nl/235/9E1A0C29D99C452CA93CBCEDB5B8B3AD
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
353 Delis Hendrick Laureijnsen van den Ecker met betalingsgelofte aan Wouter Jan Pennincx uit land onder de Borne opt Oetelaer
Datering: 28.2.1639

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/Schijndelse%20schepenprotocollen.doc
scan 26 – Schepenen zijn geweest ten woonhuize van Wouter Jans Pennincx waar ook aanwezig was Daniel zoon van Wouter Pennincx zich mede fort makende voor de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis zoon van Wouter Pennincx verwekt bij Marijken dochter van Pauwels Wijnants en van de minderjarige kinderen van wijlen Jan zoon van Wouter Pennincx verwekt bij Marijken dochter van Aerdt Jans van Helmont, Jenneken dochter Henricx Spierincx tegenwoordig vrouw van Wouter Pennincx zijn samen een akkoordaangegaan in plaats van testament [30.3.1639]
scan 27 – identiek aan scan 26 alleen een ander handschrift – Handrick van Helmont voogd over de kinderjarige kinderen van Jan Wouters – zie ook verder scan 31
scan 29 – blanco
scan 30 – blanco
scan 31 – vervolg van scan 26 en 27


Voor meer informatie: bertho@derikx.com