man‎Anthonis Jan Pennincx‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/208347CEF55F4354B8A1F7FF47F9762A
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
120 ... actum 6 maart 1563 ... Jacop Janss. alias Penninx of Keelbreker, vernadering, Anthonis Janss. syn bruer, ... 21 maart 1563 ...
Datering: 1562-1564

ECHTGENOTE: Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel
https://proxy.archieven.nl/235/5257896C592D48369B3FD15B3C9316B9
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
46 Anthonis sone wilneer Jan Keelbrekers man van Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel, verkoop, een stuck lants 3 lop. ter stede geheten dLutteleynde, Gerart Jacopss. alias Keelbrekers, Meester Claes van Berkel
Datering: 1562-1564

ECHTGENOTE: Jenneken Jan Janss. van Beerkel alias Geldrop
https://proxy.archieven.nl/235/DFBD4FBFE20745348003932381DF4991
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
87 29 januari 1563, testes Jan Rutger Janss. en Seebert Janss., is Willem natuerlick sone Jan Janss. van Beerkel alias Geldrop, vernadering, een stuck lants omtrent der kercken, Anthonis soen Jan Willem Pennincx man van Jenneken dochter des voors. Jans van Beerkel suster des voors. Willems, ...
Datering: 1562-1564

https://proxy.archieven.nl/235/00B81AA1FCD049099D7A9C9EE20EFDC6
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
93 by cope deels vercregen tegen Ariaen Aertss. van Sochel en deels tegen Antonis Jan Willem Pennincx alias Keelbrekers ...
Datering: 1568-1573

https://proxy.archieven.nl/235/65195AAB47B84472B6C03C2A3F35F823
119 vervolg van 0135 ... , Anthonis Jan Pennincx, ...
Datering: 1574-1576

https://proxy.archieven.nl/235/373A03C9C8E24A73A3F0469A12914ED4
5122.53 Index schepenprotocol Schijndel (5122.53)
71 ... , Tonis Jan Penninx, ...
Datering: 1574-1576

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.57&minr=13324411&miview=ldt
5122.57 Index schepenprotocol Schijndel (5122.57)
112 ... , de wedue Tonis Jan Pennincx, ... 16 augustus 1590 ...
Datering: 1592-1594

https://proxy.archieven.nl/235/25DF2C9348D34490951F28E2F47397AD
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
243 15 januari 1599 ... 17 januari 1599 ... , de wedue Tonis Pennincx, 12 januari 1588, ...
Datering: 1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351343&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
484 .. , de wedue Tonis Jan Pennincx, ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350982&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
123 ... , wedue en kynderen wijlen Tonis Jan Pennincx, ... 9 februari 1602 ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13350998&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
139 .. 10 april 1602, ... , 9 april 1602 ... Ardt soone wijlen Antonis Jan Pennincx
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/42A522EF0A1641AEA943156DF5B4818F
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
56 ... Jenneken weduwe Anthonis Pennincx, ...
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/4004127069FB47A2B3E54C8457E0BE56
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
28 ... , de wedue Tonis Jan Pennincx, ... 20 maart 1613, ...
Datering: 1612-1615

https://proxy.archieven.nl/235/B676EE0F8759498CA7DEF51EE775BB5F
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
30 ... , Jenneken weduwe Anthonis Pennincx, ...
actum 29 december 1615
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/166A986A702545E881E0E78883AB7728
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
71 Jan ende Willem gebroederen zoonen wijlen Antonis Jan Pennincx byden selven Antonis ende Jenneken Jans van Berkel tsamen verweckt, Dielis Jan Diricx man van Mechteld, Cornelis Faessen man van IJken, byede dochteren van Antonis Pennincx ende Jenneken, drije onmundige kijnderen van wijlen Ardt zoone des vs. Antonis, Arien Antonis Geritss. man van Jenneken des vs. Ardt Antonissen, scheiding en deling, ½ van huijs hoff esthuijs hoff ende boomgart metten lande 4 lop. onder tLutteleijndt genoemt inde Straet ...
Datering: 1615-1619

https://proxy.archieven.nl/235/5FF6703256DC40CAB149ABD03863B1BA
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
310 erfgenamen Tonis Jan Pennincx, Willem Eijmberts, huijs esthuijs boomgaert hoff metten lande in Elde, ...
Datering: 1615-1619

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 46 met datering '1562-1564': "Anthonis sone wilneer Jan Keelbrekers man van Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel"
Paar genoemd in akte 87 van 29 januari 1563: "Anthonis soen Jan Willem Pennincx man van Jenneken dochter des voors. Jans van Beerkel" - vader is "Jan Janss. van Beerkel alias Geldrop"
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555