man‎Wouter Jan Pennincx‏‎
Geboren ‎± 1550
[bron]
Persoon Jacob Jan Pennincx (persoon in Stamboom) heeft een broer Wouter.

Genoemd in akte 149 van 26 oktober 1580 als "Wauter soen wilner Jan Willem Keelbreker"

Broer Jacob geschatte geboorte gegokt rond 1535.

Eerste vernoeming in akte 149 van 26 oktober 1580. Dus geboren voor 1580-20=1660.

Genoemd in akte scan 26 van 30.3.1639. Dus geboren na 1639-90=1549

ABT1550

Overleden ‎± 1639
[bron]
Genoemd in akte scan 26 van 30.3.1639.

Niet gevonden in index BHIC. Dit begint bij approx 1640.
‎, ongeveer 89 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/8BB03C1AD3B44DF59A037EAFCE3ABAC0
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
149 Heymen Rombouts, verkoop, Wauter soen wilner Jan Willem Keelbreker, ... 26 oktober 1580 ...
Datering: 1577-1581

https://proxy.archieven.nl/235/C06B84D97EF34201B8982D20A2F98C5C
119 Eymbert, 173 gl. aen Jan Wouterss., verkoop, Wouter Jan Willem Pennincx, eenen acker saetlants 12 lop. onder Delschot gemeyndelyck genoempt die Stal, Jan Lucas Artss., die gemey nstraet, nae doode Willem Wouterss. [broer van Jan], slotformule, 4st. grontchyns aen den Heer van Helmont, 3 pont paijments aen den heyligen gheest van Schijndel, actum anno et die ut supra, testes ut supra
Datering: 1582-1584

BROER JACOB
https://proxy.archieven.nl/235/A5DCBC338CD84EE8B088B6B63CA89DDF
5122.55 Index schepenprotocol Schijndel (5122.55)
51 .. 9 februari 1583 ... 10 februari 1582, Jan Lambert Wouterss., Jacop Jan Pennincx, Wouter Jan Pennincx syn broeder, verkoop, Jan Adriaen Peterssoen van Heeswyck, eenen camp groeslants drije mergen
Datering: 1582-1584

https://proxy.archieven.nl/235/4F28D715395948148836D0F363CADE69
5122.55 Index schepenprotocol Schijndel (5122.55)
17 ... 10 october 1582 ... verkoop, Wouter Jan Willem Pennincx, eenen acker saetlants off hoplants int geheel een mud saetlants onder het Lutteleynde gemeyndelick genoempt Vogelsbraecxken, ...
Datering: 1582-1584

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1922.1.htm
Henrick Daniels van OS, broeder, Wouter Jan PENNINCK, zwager, Jan Jans Van den BICHELAER en Claes Gerits ARTS, resp. op Den Dungen, Schijndel en St Michielsgestel, zijn momboirs over Marijke, Aelbert en Hilleke, onbejaarde kinderen van wijlen DanielHenricx van OS, te Den Dungen.
Na het overlijden van de vader is hun moeder Geertruijd hertrouwd met Jan Henricx van DUEREN. Jan Henricx van DUEREN is overleefd door Geertruijd, die inmiddels ook overleden is. Uit het tweede huwelijk zijn ook kinderen geboren.
Geschil over de nalatenschap met de nakinderen van Geertruijd.
13.01.1586
R 1922
f 523

https://proxy.archieven.nl/235/2E2C043C934142BBB7B6264EFC5A6E07
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
162 Geraert Henrickss. van Gerwen, in mangelinge vercocht, Wouter Jan Pennincx, eenen camp hoijlants of groeslants groot ontrent vyff vierdel buender lants onder het Elschot [Wybossch doorgehaald] genoemt Marsmanshorck, ... 11 januari 1591 ...
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/0A40BC9F33184789AA0497CDA6760978
5122.56 Index schepenprotocol Schijndel (5122.56)
21 Wouter Jan Willems Pennincx heeft doen exhiberen eenen schepenbrieff van Schynle waer mede hij d’erffenisse daer hy woont gecocht heeft tegen derffgenamen Jans Verboort welcken daete begrypt den 19e decembris anno 1580
Alnoch eenen schepenenbrieve daer mede hy syne stalbraeck gecocht heeft tegens Jannen Wouters van den Hogencamp welcken date begrijpt den xxi february anno 1584 ende verclaert dat hy van synen erffenisse egheen voirder bescheet en heeft – actum den iersten maij anno 1589, testes Berckel ende Zebert
Datering: 1589-1592

https://proxy.archieven.nl/235/DC7EC0274CB6453098509F4587315FCB
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
255 Ardt Pauwels van Dinter, betalingsgelofte, Wauter Jan Pennincx, 72 gl. hercomende van seeckere coopmanscap van eenen perde welc Lambert Jan Peeterss. van Wauter vs. gecocht heeft, 19 februari 1599, testes Jan Myss. scepenen, notitie in de marge:30 september 1600, de huysvrou van Wauter Jan Pennincx, bekent voldaen te zijn aen handen van Ardt Pauwels, ...
Datering: 1597-1600

https://proxy.archieven.nl/235/D9A8C95BF23A478F951975BD67EBAAC0
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
502 Goessen Roeloff Peters, betalingsgelofte, Jannen Henricx van den Oetelaer ende Wouter Jan Pennincx 122 gl. van seeckere coopmanscap van hoppe, 1 maart 1600, ...
Datering: 1597-1600

HERBERG
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197404&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
30 Willem zoon van Gerart Goossens Gerartss. en Willem Hendrik Daniels man van Gerartgen dochter van wijlen Gerart Goossens verkopen in de herberg van Wouter Jan Pennincx huis schuur en aanliggende landerijen 6 lop. onder het Lutteleijndt met koopcondities etc.
Datering: 31.1.1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.85&minr=16197397&miview=ldt
5122.85 Index schepenprotocol Schijndel (5122.85)
23 ... verkopen in de herberg van Wouter Jan Pennincx land onder de Borne ..
Datering: 21.3.1600

ECHTGENOTE JENNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351355&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60
496 vervolg van het register 1608-1610: ... , Wouter Jan Pennincx tbv Jenneken syn huijsvrou, ... 30 juni 1610, ...
Datering: 1600-1605

ECHTGENOTE: Jenneken Henric Spirincx
https://proxy.archieven.nl/235/B272486096B2406EB4D42105358E3422
5122.61 Index schepenprotocol Schijndel (5122.61)
283 ... 23 januari 1610 ... Peeter Henrick Peters man van Jenneken dochter van Henrick Peter Peters Verweteringe, vercocht, Wouter Jan Pennincx tbv Jenneken dochter Henric Spirincx vrouw van Wouter Janss., 30 juni 1610, ...
Datering: 1605-1612

MOMBOIR:
https://proxy.archieven.nl/235/993814ACEDF148EEA58FA3F94B6256A4
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
90 Mechtelt dochter des vs. Jacop Jan Pennincx, erffdeijlinge dd. 15 november 1597, transport aen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Penincx momboiren over de 5 onmundige kynderen van wijlen Jacop Jan Pennincx verweckt bij Peeterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch, Schijndelse schepenbrief dd. 5 november 1611
Datering: 1611-1612

https://proxy.archieven.nl/235/B1F49FE5230749A887E3B6A81D277E14
5122.62 Index schepenprotocol Schijndel (5122.62)
54 Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch ende Wouter Jans Pennincx momboiren van de 5 onmundige kijnderen wijlen Jacop Jan Pennincx ende Peterken dochter wijlen Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch sijne huijsvrou tsamen verweckt, vercocht, ...
Datering: 1611-1612

EERSTE ECHTGENOTE: MECHTELT
https://proxy.archieven.nl/235/0F4A110A246C42D7A028726F379A44F7
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
16 Ardt Dirickx van Kessel, betalingsgelofte, Wouter Jan Pennincx ende syne kynderen verweckt by Mechtelt syne ierste huijsvrauwe, eenen acker teullants 3 lop. onder Delschot, ... 19 january 1613 ... 21 january 1613, ...
Datering: 1612-1615

EERSTE ECHTGENOTE: MECHTELT
https://proxy.archieven.nl/235/E4F85521FE034567B11340332B834005
5122.63 Index schepenprotocol Schijndel (5122.63)
149 ... betalingsgelofte, Wouter Jan Pennincx en zyne kynderen verwdckt by Mechtelt syne ierste huijsvrouwe, ...4 december 1613 ...
Datering: 1612-1615

OVERLEDEN?
https://proxy.archieven.nl/235/5E9D01A7C18D4E15B17C1CC9EE4A4B66
5122.64 Index schepenprotocol Schijndel (5122.64)
7 Delis Corstiaens van der Aa, Ardt Janss. van Helmont schouth, erffenisse van Delis inden Borne, de grafte liggende tussen erffenisse Wouter Janss. Pennincx – Arien Jan Goijartss. ende Delis van der Aa, met eerde gevult tot op ontrent twee voeten, getuygen Adam van Gerwen ende Eijmbert Goijartss. ende Ardt Willems schepenen, 14 september 1615, ...
Datering: 1615-1619

ECHTEGNOTE: Mechtelt Daniel van Os
https://proxy.archieven.nl/235/737BEE9DB9A540C6B89DCDEF3A2496E6
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
43 Wouter zoone Jans Pennincx zyn drije zoonen verweckt by Mechtelt dochter Daniel van Os zyn ierste huijsvrou, eenen mergen hoijlants onder het Elschot, de wedue Ardt Lamberts, die Gemeijn Heijde van Schyndel, Ardt Janss. van Helmont schouteth, 3`augustus 1619, ...
Datering: 1620-1623

ECHTEGNOTE: Mechtelt Daniel van Os
https://proxy.archieven.nl/235/9C1DB26DFDAC47D29A2C0FFE4AEA6343
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
392 Heijlken dochter Lambert van Sochel naegelaten weduwe Reijnder Henricx Verhaigen, afstand van tochtrecht, vervolg op vorige akte – Wouter Jans Pennincx ende sijne drije kijnderen verweckt by Mechtelt dochter Daniel van Os syn ierste huijsvrou
Datering: 1620-1623

https://proxy.archieven.nl/235/269A1ABDF4EE4A54B1A54212128C2ABC
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
144 Lambert Symons van der Haigen ende Dirick Jan Bevers schepenen, betalingsgelofte, Wouter Jans Pennincx en Daniel syn soon, 1 juni 1624. ...
Datering: 1623-1626

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051267&miview=ldt
23 Willem Henrick Daniels met betalingsgelofte aan Wouter Jan Pennincx uit 6 lop. land onder de Borne aen den Heuvel ...
Datering: 7.2.1634

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.70&minr=16051318&miview=ldt
5122.70 Index schepenprotocol Schijndel (5122.70)
74 Hendrick zoon van Servaes Schoenmakers heeft verkocht Wouter Jan Pennincx land in de Buender
Datering: 19.12.1634

https://proxy.archieven.nl/235/9E1A0C29D99C452CA93CBCEDB5B8B3AD
5122.71 Index schepenprotocol Schijndel (5122.71)
353 Delis Hendrick Laureijnsen van den Ecker met betalingsgelofte aan Wouter Jan Pennincx uit land onder de Borne opt Oetelaer
Datering: 28.2.1639

http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/historisch_onderzoek/Schijndel_oud_archief/Schijndelse%20schepenprotocollen.doc
scan 26 – Schepenen zijn geweest ten woonhuize van Wouter Jans Pennincx waar ook aanwezig was Daniel zoon van Wouter Pennincx zich mede fort makende voor de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis zoon van Wouter Pennincx verwekt bij Marijken dochter van Pauwels Wijnants en van de minderjarige kinderen van wijlen Jan zoon van Wouter Pennincx verwekt bij Marijken dochter van Aerdt Jans van Helmont, Jenneken dochter Henricx Spierincx tegenwoordig vrouw van Wouter Pennincx zijn samen een akkoordaangegaan in plaats van testament [30.3.1639]
scan 27 – identiek aan scan 26 alleen een ander handschrift – Handrick van Helmont voogd over de kinderjarige kinderen van Jan Wouters – zie ook verder scan 31
scan 29 – blanco
scan 30 – blanco
scan 31 – vervolg van scan 26 en 27

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 43 van 3 augustus 1619: "Wouter zoone Jans Pennincx zyn drije zoonen verweckt by Mechtelt dochter Daniel van Os zyn ierste huijsvrou"
met:2e huwelijk
man‎Wouter Jan Pennincx‏‎


Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte op 'scan 26' van 30.3.1639: "Jenneken dochter Henricx Spierincx tegenwoordig vrouw van Wouter Pennincx"
Paar genoemd in akte 283 van 30 juni 1610: "Jenneken dochter Henric Spirincx vrouw van Wouter Janss."
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555