man‎Jacop Ariens van Dijck‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 62 van 7 februari 1561: "Jacop Ariaens soen man van Lysken dochter van Jan Willem Keelbreker".
Paar genoemd in akte 286 van 23 januari 1599: "Jacop Ariens van Dijck en diens vrouw Elizabeth".
met:

womanLijsken Jan Pennincx‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT: Jacop Ariaens
https://proxy.archieven.nl/235/E8DE28903DC44BE79615BB744484CC62
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
62 ... 7 februari 1561 ... ], Jacop Ariaens soen man van Lysken dochter van Jan Willem Keelbreker, transport, Zegers oen wilneer Jacop Willems Keelbreker, ...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/939419E668924D96907E394C0D215C8A
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
63 Zeger Jacops Keelbreker man van Hanricxken dochter van Hanrick Weijgergancx en Katerijn synder huysvrouwen, verkoop, Jacop Ariaens van den Djck, huys ende hoff onder Sunt Oedenrode ter plaetse genaempt Vressel, ... 7 februari 1561 ...

Jacop Ariens van Dijck x Elizabeth
- Mariken x Dirick Janss. van Bruecom
- Jannen
https://proxy.archieven.nl/235/208B0433BB6F45448943D557B47B6BE1
5122.59 Index schepenprotocol Schijndel (5122.59)
286 Peeterken, Mariken, Jan Jacop Pennincx, procuratie verleent, Dirick Janss. van Bruecom man van Mariken dochter Jacop Ariens van Dijck en diens vrouw Elizabeth tsamen verweckt, voor scepenen int Saltboemel dd. 23 januari 1599, verkoop, Jannen Jacop Ariens, 1/5 van hoff hofstat ende erffenisse by de Parochiael Kercke, Goris Joris, die gemeyn strate van Schijndel, noch 1/5 van een ackerken saetlants achter tChoor inde Beempde, Jan Lambert Wauters, Iken wedue Jans Eymberts, erve des Convents van Cauwater, slotformule
Datering: 1597-1600

WIE IS DIT? Tweede echtgenoot? Roelof Henricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351041&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
182 .. 19 oktober 1602 .. Elizabeth dochter Jan Pennincx huijsvrou Roelof Henricx geassisteert met Roeloff haren man, vernadering, den acker voornoemt, 29 oktober 1602, ...Lijsken dochter Jan Pennincx met Roeloff haren man, vernadering, 29 oktober 1602, transport ...
Datering: 1600-1605

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351276&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
417 4 december 1604, testes Jan Mijss. ende Jan Gysberts scepenen, Roelof Henricx bekent dat Jan Jacops voldaen heeft de geheele cooppenningen , actum et testes ut supra, Roeloff Henrcixss., Jacob Jacobss. van Dijck, Reijnier Moors notaris, 26 oktober 1604, verkoop, Jannen Jacop Ariens, 1/5 van huijs hoff ende hostat en ut een ackerken, actum et testes ut supra
Datering: 1600-1605

Jacob en Jan zonen van Jacop Adriaenss. van Dijck - relatie naar Roeloff Henricxss.
TODO REFERENTIE NAAR 'vorige akte ’s-Hertogenbosch?'
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.60&minr=13351279&miview=ldt
5122.60 Index schepenprotocol Schijndel (5122.60)
420 30 september 1604, ondertekend door H. de Moij met een segel op gruenen wassche, scepenen jan Mijssen ende Jan Gysberts, comparerende voormij openbaer notaris ende getuijgen Jacop soone Jacop Adriaenss. van Dijck en constitueert Roeloff Henricxss. woonende tot Schijndel [vorige akte ’s-Hertogenbosch?] te compareren voor wethouderen van Schijndel, transport tbv Jannen Jacob Adriaens zyns constituants broeder, 1/5 in huijs hoff hofstadt ende erffenisse by de Kercke, Goris Joris, de gemeyn straete
Datering: 1600-1605

https://proxy.archieven.nl/235/372AD49268EF45AFB389685895D95F96
5122.65 Index schepenprotocol Schijndel (5122.65)
366 Jan zoone Goyart Willemss. man van Mechtelt dochter Jacop Ariens van Dijck, vercocht, Jannen soone Jacop Ariens van Dijck, 1/5 van een stuck tuelants 1 lop. achter het Choor aldair, ... 23 juny 1622 ...
Datering: 1620-1623

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555