man‎Willem Jacob Pennincx | Keelbreker‏‎

[Gebruikersnotities]
NB IN DIT TIJDVAK OOK ENE WILLEM JAN PENNINCX

Willem Jacob Penninck alias Keelbreker
- Jan (akte42,53,54)
-- Lysken (akte62,124) x Jacop Ariaens (akte62,124)
-- Jacob (akte120,26,50,124)
-- Anthonis (akte120, 46,93, 124) x Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel (akte46)
-- Wauter (akte149)
-- Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Keelbreker (akte117,252), Aleyt dochter Willem Pauwelss. van Gerwen hender moeder (akte117)
-- Dirck (akte212,60,124)
- Jacob (akte42,53,54)
-- Seeger (akte159,28,26) x Hanricxken Hanrick Weijgergancx (akte159)
-- Gerart (akte158,28,26)
-- Adriaen (akte28)
- Henrick (akte42,53,54)

GEZIN:
WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/410B620F4CB54D0F98B1BEB9DBB957CE
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
42 Jacob, Henrick en Jan broers wettige kinderen van wijlen Willem Penninck alias Keelbreeckers hebben verkocht Ghysbert Janss. van den Boemgart een stuk land 3 lop. aent Wybossche aen die Lange Hegge ...
26 oktober 1540

GEZIN:
NIET WIJLEN???
https://proxy.archieven.nl/235/D1BDBA14C1C743119A93BCB4205D1E76
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
53 Willem zn.v.wijlen Jsacop Ceelbrekers [vgl. Keelbrekers] heeft getransporteerd aan Jacop, Hanric en Jan zijn wettige kinderen 1 lop. land aent Delcoet [vgl. Delschot] op die Toleckkere ...
7 februari 1541
.
https://proxy.archieven.nl/235/961680C34B174987AB34E9E2956C776B
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
54 Jacop, Hanric en Jan kinderen van Willem Jacop Keelbrekers hebben verkocht aan Jan wijlen Gerlix van den Baers 1 lop. land aent Delcot op die Toleckkere – zie hierboven - afkomstig van Willem Peninck oft Keelbreekers hun vader – 7 februari 1541 ...
7 februari 1541

https://proxy.archieven.nl/235/518C1C401EE94A408944C5639E365A03
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
291 Corstiaen Henrick Smetss. vernadert een stuk land van 3 lop. aen die Lange Hegge e.z. Willem Willems van de Ven a.z. + e.e. de gemene weg a.e. Lijsbeth weduwe van Mercelis Ghysbertss. welk stuk Ghysbert Jansss. van den Boomghart in koop had verkregen via Jacob, Henrick en Jan broers wettige kinderen van Willem Pennincks alias Keelbreecker – 12 oktober 1541 ...
12 oktober 1541

https://proxy.archieven.nl/235/730DA2827D244EF9961D6928E52DCF0A
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
112 ... a.z. Willem Jacob Keelbreekerss. anders Penninck ... 4 juli 1542 ...
Datering: 4 juli 1542

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783713&miview=ldt
7700.24 Index schepenprotocol Veghel (7700.24)
999 ... a.z.: Willem Keelbreker soene wylen Jacops; ...
08-03-1544 (=1545)
Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/80125E87604B47F58FBE62C5F9A8DC54
7700.25 Index schepenprotocol Veghel (7700.25)
91 ... a.z.: Willem Keelbreker soene wylen Jacopss; ...
26-01-1545 (=1546)
Veghel

WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/F4E9D444AC534AEA8A64F8D871B178C3
5122.45 Index schepenprotocol Schijndel (5122.45)
65 Jacob zoon van wijlen Willem Penninck alias Keelbreecker heeft verkocht... een groeskamp of hooiveld groot 1 bunder aent Elschot ter plaetssen ghenoempt die Hautert ...
10 maart 1553

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJan Willem Jacob Pennincx | Keelbreker‏

[Gebruikersnotities]
Willem Jacob Penninck alias Keelbreker
- Jan (akte42,53,54)
-- Lysken (akte62,124) x Jacop Ariaens (akte62,124)
-- Jacob (akte120,26,50,124)
-- Anthonis (akte120, 46,93, 124) x Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel (akte46)
-- Wauter (akte149)
-- Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Keelbreker (akte117,252), Aleyt dochter Willem Pauwelss. van Gerwen hender moeder (akte117)
-- Dirck (akte212,60,124)
- Jacob (akte42,53,54)
-- Seeger (akte159,28,26) x Hanricxken Hanrick Weijgergancx (akte159)
-- Gerart (akte158,28,26)
-- Adriaen (akte28)
- Henrick (akte42,53,54)

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/410B620F4CB54D0F98B1BEB9DBB957CE
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
42 Jacob, Henrick en Jan broers wettige kinderen van wijlen Willem Penninck alias Keelbreeckers hebben verkocht Ghysbert Janss. van den Boemgart een stuk land 3 lop. aent Wybossche aen die Lange Hegge ...
26 oktober 1540

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/D1BDBA14C1C743119A93BCB4205D1E76
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
53 Willem zn.v.wijlen Jsacop Ceelbrekers [vgl. Keelbrekers] heeft getransporteerd aan Jacop, Hanric en Jan zijn wettige kinderen 1 lop. land aent Delcoet [vgl. Delschot] op die Toleckkere ...
7 februari 1541

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/961680C34B174987AB34E9E2956C776B
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
54 Jacop, Hanric en Jan kinderen van Willem Jacop Keelbrekers hebben verkocht aan Jan wijlen Gerlix van den Baers 1 lop. land aent Delcot op die Toleckkere – zie hierboven - afkomstig van Willem Peninck oft Keelbreekers hun vader – 7 februari 1541 ...
7 februari 1541

https://proxy.archieven.nl/235/3CA8F71003F24FB195AE93349655DD98
5122.43 Index schepenprotocol Schijndel (5122.43)
166 Jan Willem Pennincks alias Keelbrekers heeft verkocht aan ... hem aangekomen via zijn ouders ... 14 april na Pasen 1543 ...
14 april na Pasen 1544

MOGELIJK ECHTGENOTE MECHTELT
https://proxy.archieven.nl/235/00B2E2C43A634D84A21A94DF402165AC
5122.46 Index schepenprotocol Schijndel (5122.46)
64 Jan zoon van wijlen Willem Penninckss. heeft verkocht aan Corstiaen Henrickss. van der Aa een stuk askkerland 7 lop. in den Born naast het erf van het Groot Gasthuis van ’s-Hertogenbosch, de erfgenamen van Henrick van den Borne, en de openbare weg verwijzend naar een testament van Mechtelt zijn vrouw om het te mogen verkopen + slotformule – conditie dat Jan Willem Pennincks het stuk in gebruik zal mogen houden en zijn nakomelingen na hem; ...
Datering: 5 maart 1557

https://proxy.archieven.nl/235/E8DE28903DC44BE79615BB744484CC62
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
62 ... 7 februari 1561 ... ], Jacop Ariaens soen man van Lysken dochter van Jan Willem Keelbreker, transport, Zegers oen wilneer Jacop Willems Keelbreker, ...
Datering: 1561-1563

ZONEN:
https://proxy.archieven.nl/235/208347CEF55F4354B8A1F7FF47F9762A
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
120 ... actum 6 maart 1563 ... Jacop Janss. alias Penninx of Keelbreker, vernadering, Anthonis Janss. syn bruer, ... 21 maart 1563 ...
Datering: 1562-1564

WIJLEN:
https://proxy.archieven.nl/235/5257896C592D48369B3FD15B3C9316B9
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
46 Anthonis sone wilneer Jan Keelbrekers man van Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel, verkoop, een stuck lants 3 lop. ter stede geheten dLutteleynde, Gerart Jacopss. alias Keelbrekers, Meester Claes van Berkel
Datering: 1562-1564

https://proxy.archieven.nl/235/7A367A14FFEC4255BAC62917D5682FE1
26 Gerart en Seeger gebruederen kinderen wilen Jacop Willem Keelbrekers, Hendrik Willem Gielissoen, Jacop sone wilen Jan Willem Keelbrekers, schuldbekentenis, Jannen Rave drossart ende rentmeester van Heeswijck Dinther Schindel, pachtinge van der muelen ende gemael tot Schindel, Adriaen Jacop Willem Keelbrekers [pachter], 15 mei 1563, ...
Datering: 1562-1564

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/8597A52569114B9D9A52A11819D04CD4
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
212 Dirck soen wilneer jan Willem Keelbreker, verkoop ...
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/8753CA65AEE64554AC9FF0DBE4729258
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
117 Willem natuerlick soen wilneer Jans van Berckel ende Hubert natuerlick soen wilneer Jan Willem Keelbreker als gebruederen, Aleyt dochter Willem Pauwelss. van Gerwen hender moeder, verkoop ... 30 juli 1562
Datering: 1564-1566

https://proxy.archieven.nl/235/8468E7B977EA44098524C150FB3C1406
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
50 Jacop soen wilneer Jan Willem Keelbreker, een stuck lants 5 lop. aent Lutteleynde ... 19 november 1565 ...
Datering: 1564-1566

Jan Willem Pennincx
- Tonis
- Jacob
- Dirck
- Elysabeth x Jacop Ariaenss.
https://proxy.archieven.nl/235/35762908E81D47FBA31DF934F10415EF
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
124 ... , Tonis ende Jacop gebruederen kynderen van Jan Willem Pennincx ende Dirck hen brueder, Gerit Jacopss., Jacop Ariaenss. man van Elysabet dochter van Jan Willems, Ariaen Peter Seger ende Jacop gebruederen kynderen Jacoppen soen Willem Keelbreker, die kynderen van Hanrick syn brueder ende Cateryna en Mechtelt hen susteren, Jacop Jan Willem Pennincx , Ariaen Lambertss. man van Magdalena dochter van Jacop Willemss., Jan Peter Hanricxss. ende Anna wedue Jan van den Culen, testament
Datering: 1564-1569

https://proxy.archieven.nl/235/00B81AA1FCD049099D7A9C9EE20EFDC6
5122.51 Index schepenprotocol Schijndel (5122.51)
93 by cope deels vercregen tegen Ariaen Aertss. van Sochel en deels tegen Antonis Jan Willem Pennincx alias Keelbrekers ...
Datering: 1568-1573

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947560&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
252 Willem Janss. van Berckel, Hubert Jan Willem Penningss. alias Keelbreker, verkoop ...
Datering: 1570-1575

ZOON DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947368&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
60 ... Dirck Jan Willem Keelbreker, huys of hofstad daer Hanrick Peter Tyss. nu ter tyt woent, 20 juli 1571, ...
Datering: 1570-1575

ZOON WOUTER
https://proxy.archieven.nl/235/8BB03C1AD3B44DF59A037EAFCE3ABAC0
5122.54 Index schepenprotocol Schijndel (5122.54)
149 Heymen Rombouts, verkoop, Wauter soen wilner Jan Willem Keelbreker, ... 26 oktober 1580 ...
Datering: 1577-1581

2.
man‎Jacob Willem Jacob Pennincx | Keelbreker‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/F4E9D444AC534AEA8A64F8D871B178C3
5122.45 Index schepenprotocol Schijndel (5122.45)
65 Jacob zoon van wijlen Willem Penninck alias Keelbreecker heeft verkocht... een groeskamp of hooiveld groot 1 bunder aent Elschot ter plaetssen ghenoempt die Hautert ...
10 maart 1553

https://proxy.archieven.nl/235/B9F7FC82CF7A4A83B86A902A2DCC4F9F
5122.45 Index schepenprotocol Schijndel (5122.45)
158 .. samen verkocht genoemde braak en stuk land aan gerit zoon van Jacop Willem Keelbreker ...
27 april 1554

WIJLEN
https://proxy.archieven.nl/235/1A5F5DBB808A43DB80DC6BA0BFDBFE8C
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
159 Seeger soen wilneer Jacop Keelbreker man van Hanricxken dochter wylen Hanricx Weygergancx, verkoop, ... 19 juli 1562 ...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/939419E668924D96907E394C0D215C8A
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
63 Zeger Jacops Keelbreker man van Hanricxken dochter van Hanrick Weijgergancx en Katerijn synder huysvrouwen, verkoop ... 7 februari 1561...
Datering: 1561-1563

https://proxy.archieven.nl/235/14C5AB260A9B4F18BC1B7746ABB2E001
5122.48 Index schepenprotocol Schijndel (5122.48)
28 Gerart en Seeger gebruederen kinderen van wilen Jacop Willem Keelbrekers, Diric Gilis en Jacop Janss. borgen, datum eodem die ut supra et testes ut supra,, Adriaen soen wilneer Jacop Willem Pennincx alias Keelbrekers, verkoop, Hanrick Goessen Goeyertss., een stuck lants ...
Datering: 1562-1564

3.
man‎Henrick Willem Jacob Pennincx | Keelbreker‏‎

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK:
https://proxy.archieven.nl/235/4B988A6BA14E4D5CA91038DF71958474
5122.47 Index schepenprotocol Schijndel (5122.47)
39 Hanrick soen wilneer Willem Keelbreeker, Willem soen wilneer Jacop van Geldrop, ... 26 december [1561 ?], ...
Datering: 1561-1563


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555