man‎Dierck Peter Dirck Lamberts van Tartwijck‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/6F57DC22352246E6B97C2C006F6DE73C
7700.27 Index schepenprotocol Veghel (7700.27)
712 Dirck soone wylen Peter soone wylen Dirc Lambertss van Tardtwyck, mede optredend voor zijn broer Gerit soone wylen Peter Dircxs van Tardtwyck, heeft een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, verkocht, ...
Datering: 23-11-1563

https://proxy.archieven.nl/235/479B8E357CD8422B999E84AE40815666
5122.49 Index schepenprotocol Schijndel (5122.49)
8 Metken dochter Harman Wauters synder moeder, Jan Aert Guebels man van Metken, Dirck Peters van Taertven [dubieus] man van Mechtelt dochter van Willem Willems van de Ven, Gerit natuerlick soen Gerits van de Ven in den name ende van wege der wittigekynderen Jan Willems van de Ven, scheiding en deling, Dirck Peters, Gerit Geritss., 18 november 1565 ...
Datering: 1564-1566

https://proxy.archieven.nl/235/DF76810205154FC7A0E717A77B0865C1
5122.50 Index schepenprotocol Schijndel (5122.50)
172 17 juni testes ut supra, Dirck Peterss. man van Mechtelt dochter Willem Willemss. van de ven, Huybert van den Bogert, t.b.v. Gerit van de Ven of Aert van Helmont, een stucxken lants omtrent de Beemden, 18 juli 1566, testes ut supra
Datering: 1564-1569

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947344&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
36 Willem Willemss. van de Ven, betalingsgelofte, Willem Geritss. syn brueder, schepenbrief dd. 1532, Dirck Peterss. van Tartwyc man van Mechtelt dochter van Willem van den Venne, Ariaen Aertss. van Sochel,, 17 april 1571, ....
Datering: 1570-1575

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947544&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
236 ende dat Ariaen Jan Goessens daer over wegen sal [recht van overpad], 8 juli 1573, testes Bogert, Gerings, ende Zebert, Dierick Peterss. van Tartwyck man van Mechtelt dochter van Willem van den Venne, verkoop, ...
Datering: 1570-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.52&minr=12947545&miview=ldt
5122.52 Index schepenprotocol Schijndel (5122.52)
237 Mechtelt aengecomen na dode Willems van den Venne, Anthonis Corstaien Smetssoen, Dierick Jan Schomekers, die wedue Art Peterss., aen den gemeynen vaerwech gaende dor die Ackeren van Schindel, 14 juli 1573, ...
Datering: 1570-1575

LEEFTIJD: 40 jaar - dus geboren rond 1553 - dit klopt niet of in ander persoon....
https://proxy.archieven.nl/235/8268ECC447D44599836094512C0045A9
5121.45 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.45)
195 ... dat voor ons is verschenen Dirck zoon wijlen Peter Dircks van Taertwijck oud ca. 40 jaar en Corstiaen zoon wijlen Jan Vercuijlen teulman, oud ca. 34 jaar zijnde buurlui van de Plaets nabij de kerk van Gestel en hebben nadat ze daartoe zijn opgeroepen ...
Datering: 30-01-1593

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.110&minr=11617799&miview=ldt
7636.110 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.110)
141 Corstiaen ende wijlen Dirckssen van Tartwijck verweckt bij wijlen Mechtelt sijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Willems vande Venne, heeft vercooft ...
Datering: 1615

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 172 van 18 juli 1566: "Dirck Peterss. man van Mechtelt dochter Willem Willemss. van de ven"
Paar genoemd in akte 236 met datering 1570-1575: "Dierick Peterss. van Tartwyck man van Mechtelt dochter van Willem van den Venne"
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com