man‎Willem Jan Sanders‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.107&minr=11616755&miview=ldt
7636.107 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.107)
231 Jan Hendrikx die Bever heeft erffelijck vercoft Willem zoen wijlen Jan Sanders eenen jaerlijcke ende erffelijcke pacht. Item deselve noch vercoft eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Van ende vuijt een stuck lants geheijten die Luecht, gelegen in die procie van Sint Oeden Roede tot Ollant...
Datering: 1548-1552

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.107&minr=11616748&miview=ldt
7636.107 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.107)
224 Wijllem soen wijlen Jan Sander heft erffelijck opgedraegen Mariken weduwe wijlen Tielman Peters eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. ...
Datering: 1548-1552

KOMT OOK VOOR IN BOXTEL - ZELFDE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.72&minr=12949047&miview=ldt
392.72 Index schepenprotocol Boxtel (392.72)
Jan de oude zoon van Willem Jan Sanders
Huibert zoon van Willem Jan Sanders
Gerart zoon van Willem Jan Sanders
Dierck zoon van Willem Jan Sanders
Jans de jonge zoon van Willem Jan Sanders
Cornelis Coenrards
Lijntken dochter van Willem Zanders
Jascob Jan Pauwels
Lenaert Janssen Willems
Datering: 1577-1580
Pagina: scan 64 rechts

Gehuwd
[bron]
Paar genoem ind erfdeling van 28.11.1584: "Willem soen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Peterken sijnder huijsfrouwen dochter wijlen Dirck Lambrechtssen van Tartwijck"
Paar genoemd in akte 330 met datering 1558-1562: "Willem soen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Peterken sijnder huijsfrouwen dochter wijlen Dirck Lambrechtssen van Tartwijck"
Genoemd in akte 184 met datering 1558-1562: "Wijllem zoen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Petronella sijnder huijsfrouwe, dochter wijlen Dierck Peters van Tartwijck"
met:

womanPetronella Dirck Lamberts "Peterken" van Tartwijck‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/CBADD5ABFAC144CF95377457F57B2C2B
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
41 Wijllem soen wijlen Jan Sanders man ende mombair Peterken sijnder huijsvrouwe dochter wijlner Dierckx van Tartwijck ende heeft opgedragen ...
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/CBADD5ABFAC144CF95377457F57B2C2B
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
41 Wijllem soen wijlen Jan Sanders man ende mombair Peterken sijnder huijsvrouwe dochter wijlner Dierckx van Tartwijck ende heeft opgedragen Marcelis soen wijlner Sijmonts vanden Audenhuijs het achtste gedeelt van een buender beempt gelegen in die prochie van Sint Oeden Roij.
Datering: 1558-1562

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555