man‎Willem Lambert Tijmermans‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in erfdeling van 28.11.1584: "gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen Catharina dochter van wijlen Dierck Peters van TARTWIJCK, huisvrouw van Willem LAMBERTS".
Paar genoemd in akte 197 met datering 1558-1562: "Willem soen wijlen Lambrecht Tijmermans ende Catharijnen sijnder huijsfrouwen dochter van wijlen Dirck Lambrecht van Tartwijck"
met:

womanCatharina Dirck Lamberts van Tartwijck‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/13ED71E9ADF34284B9F3EC5DC32E2C4A
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
184 Wijllem zoen wijlen Jan Sanders wittich man ende mombair Petronella sijnder huijsfrouwe, dochter wijlen Dierck Peters van Tartwijck ende heeft erffelijck vercoft Wijllemen soen Lambert ..Tijmermans ende Elijsabeth achtergelaten weduwe Peter soenwijlen Dierck Peters haer tot haeren tochten ende haeren kijnderen verweckt bijden voirschreven wijlen Peteren totter erffelijckheijt eenen chijns. ...
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/EDB358E9CEEF4640BBCF236EC7BEE1E0
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
197 Willem soen wijlen Lambrecht Tijmermans ende Catharijnen sijnder huijsfrouwen dochter van wijlen Dirck Lambrecht van Tartwijck verweckt bij wijlen Gertruijt sijnder huijsfrouwen, ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dirck Lambrechts verweckt bij die voirschreven Gertruijt ende met hair Gerit hair soen verweckt bijden voirschreven Peteren, ende Dierck sijn wittich bruder ende Jenneken sijn suster kijnder Petrus voirschreven verweckt bijden voirschreven Elisabeth. Ende hebben gescheijden ende gedeijlt sekere erffgoederen van wijlen den voirschreven Dierck Lambrecht ende Gertruijt achtergelaten.
Datering: 1558-1562

https://proxy.archieven.nl/235/DF5A1BE8E65E4963A6E39B90CCD5EA1C
7636.108 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.108)
198 Gerit soen wijlen Peter Dircx Lambrechts heeft erffelijck opgedragen ende overgegeven aen Peteren Artss vanden Laeck eene jaerlijcke ende erffelijcke chijns. Die welcke Wijllem soen wijlen Jan Sander jaerlijcks geloeft heeft te gelden die voirschreven Wijllem soen wijlen Lambrecht Thijmermans ende Elisabeth weduwe wijlen Peter Dierck Lambrechts ende hairen kijnderen. Van ende vuijt een bempt etc. In de marge vermelding van: desen los chijns vanden bempt geheijten den Bolck heeft Gerit Peters van Tartwijck opgedragen Huijbert Lambertssoen van Tartwijck.
Datering: 1558-1562

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555