man‎Franciscus Jan Adriaens Doorleijers‏‎
Zoon van Jan Adriaens Doorleijers en N.N.‏.
Gedoopt ‎2 mrt 1637 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
REFERENTIE NAAR ACHTERNAAM DOORLEIJERS GEVONDEN:
Zie akte 1 van 8 maart 1684: "Frans Jansen Doreleijer"

Geboren voor 1669-20=1649
Zie akte 209: Heeft mogelijk een broer Jan

Getuigen:
Catharina: Henricus Joannis van Oirschot & Anna Willems & Wilhelma Goijarts
Maria: Willemken Goijaert Jansen & Jan Faessen
Joanna: Bartel Pijnappel & Maria Jan Janssen <== Mogelijk zijn moeder!
Guilielmus: Hendrick Jan Diercx & Sijken Jan Ariens
Lucia: Jan Claes Ariens & Lijsken Jan Wouters
Willem: Cornelis Faessen & Maria Jan Claessen
Adriana: Adrianus Dionisii & Maria Joannis Antonii===
Wie is doopgetuige "Sijken Jan Ariens"

LET OP VEGHEL
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000491&miview=ldt
7700.48 Index schepenprotocol Veghel (7700.48)
22 ... Willem Jan Ariens als man van Sijken Jacob Driessen...
Sijken = Lucia?
Geen Willem in onderstaande lijst met kids ouderlijk gezin...

===
Zie akte 139
Maria Jan Jansse van Delft x Jan Jan Ariens
BROER?

Is doopgetuige "Maria Jan Janssen" - Maria de echtgenote van broer Jan? - MOGELIJK IS DIT ZIJN MOEDER!

https://proxy.archieven.nl/235/00749BE4880841069BFA2520C4902A90
5113.2 Index notarieel protocol Schijndel (5113.2)
94 Testament op de langstlevende van Jan Ariens Doreleijers [Dorenleijers] ziek op bed liggende en Maria Janssen van Delft wettige bedgenoten gepasseerd in presentie Hendrik Voets en Goyart Pennings
Datering: 13 april 1691

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.99&minr=16199573&miview=ldt
5122.99 Index schepenprotocol Schijndel (5122.99)
144 Gelofte van Maria Jans van Delft c.s. aan Frans Jan Ariens
Datering: 1714-1720

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200011&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
207 Opdracht van Maria Janse van Delft weduwe van Jan Doreleijers c.s. aan Willem Franse folio 202v en testament
Datering: 1720-1728

===

BHIC:
Dopeling Franciscus Joannis Adriani
Vader Joannes Adriani
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Adriani & Nicolaus Theodorici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-03-1637
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 58v04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Joannes Adriani Petri bruidegom 19-01-1625 Schijndel DTB trouwakte x Maria Joannis Joannis
Wilhelma: Joannes Adriani vader 17-06-1629 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Gerarda: Joannes Adriani vader 12-01-1630 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. <== NB Ook ene Joannes Adriani x Barbara in dit tijdvak
Maria: Joannes Adriani vader 30-03-1631 Schijndel DTB doopakte x N.N. N.N. <== NB Ook ene Joannes Adriani x Barbara in dit tijdvak
Aleijdis: Joannes Adriani vader 29-12-1632 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Catharina: Joannes Adriani Petri vader 07-1635 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Franciscus: Joannes Adriani vader 02-03-1637 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Maria: Joannes Adriani vader 09-07-1639 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Sebastianus: Joannes Adriani vader 14-02-1642 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.
Johannes: Joannes Adriani vader 05-03-1648 Schijndel DTB doopakte x Maria N.N.

Overleden ‎23 jun 1718 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 133 van 7 augustus 1714.
Erfdeling akte 1 van 7 april 1722.

BHIC:
Overledene Frans Jan Adriaens
Diversen: laat kinderen na.
echtgenoot van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-06-1718
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 09-09
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

BHIC:
Overledene Frans Jan Adriaens
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 23-06-1718
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden: laat na vrouw en kinderen
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1704-1721, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 16
Gemeente: Schijndel
Periode: 1704-1721
Religie: Nederduits Gereformeerd

Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-5FBZ?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 232 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info
‎, ongeveer 81 jaar
[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
https://proxy.archieven.nl/235/23823317532E4A3480B15AFA8CE896EC
5122.79 Index schepenprotocol Schijndel (5122.79)
231 Philips Janssen van Emmichoven met betalingsgelofte aan Frans Jan Ariens van een rente uit land int Liessent met in de marge een notitie dd. 31 maart 1672 ...
Datering: 4.3.1662 en 31.3.1662
GEEN INFO IN AANLIGGENDE AKTES

https://proxy.archieven.nl/235/BB06A90FCF654EB8A05ED3D0857CDBF0
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
37 Jan Thomas Aerts te Veghel heeft verkocht Frans Jan Adriaens een hei- of hooiveldje ondert Wijbosch overt Broeck gemeynlycken genoemt Cippencamp
Datering: 20.1.1668

ECHTGNOTE EN HAAR ZUS: Geertruijt Willem Jacob Roelof Thielemans
https://proxy.archieven.nl/235/69BAC862A55A4F9998EC81F268D24469
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
171 Frans Jan Ariens man van Geertruijt dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heweft getransporteerd Aeltien dochter van Willem Jacobs Tielemans goederen te Overassel in Maas en Waal en Aeltien heeft getransporteerd aan Frans Jan Ariens land inde Broeckstraet, cijns aan de Heer van Boxtel, en Anna dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heeft verkocht Frans Jan Ariens zijn deel in de Koijcamp opt Oetelaer
Datering: 7.10.1671

https://proxy.archieven.nl/235/ECC679AE8DC04CE7BC1DD831A0BA94D6
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
187 Frans Jan Adriaens heeft verkocht Jan Claessen van der Cuijlen hooiland met twee stukken nieuw land ondert Wijbosch overt Broeck in koop verkregen van Jan Thonis Olislagers te Veghel met een naschrift dd. 24 augsutus 1672
Datering: 8.3.1672

https://proxy.archieven.nl/235/BA9ED07855C749D6B99A87D5A4279CDB
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
309 Jan Laurens Janssen heeft verkocht Frans Jan Adriaens twee stukken land 7 lop. opt Oetelaer, met last aan de Heer van Deurne als rentmeester, cijns aan de domeinen
Datering: 8.1.1676

ZUS ECHTGENOTE Anneken - WOONT IN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547508&miview=ldt
54 Verklaring door Frans zoon Jan Ariens en zijn vrouw Geritken Willem Jacobs met haar zuster Anneken Willem Jacobs, alle wonend te Schijndel herdgang Oetelaer. Anneken verklaart dat ze circa 2 jaar terug voor notaris Jan van de Heuvel haar testament heeft gemaakt waarbij ze de kinderen van Frans en Geritken enigszins had bevoordeeld en dat ze bij Frans en haar zuster is komen inwonen en kost en inwoning geniet en keurt haar testament alsnog goeds. Frans en Geritken beloven haar daarvoor haar leven lang te onderhouden. Als Anneken haar testament zou herroepen of trouwt zal Anneken daarna als ze blijft inwonen voor elk jaar 15 gulden betalen. Dit kontrakjt wordt door hen beiden goedgekeurd. Actum in hun woonhuis te Schijndel
Datering: 13-8-1676

Jacob Janssen van Hees x Lijsken Jans Verstegen
- Jan
- Meriken x Jan Aerts
- Maria x Gerit Marten Jacobs
- Jenneken x Dries Ariens
-- 4 minderjarige kids (voogden Frans Jan Ariens en Lambert Lamberts)
- Willemke x Jan Ariens
-- 5 minderjarige kids (voogden Bastiaen Goijaerts Verstegen en Willem Arien Ariens)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677428&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
14 Wij, Jan van de Heuvel en Jan Jansen Broeren, schepenen van de heerlijkheid St. Michielsgestel, verklaren dat komen is Jan zoon Jacob Janssen van Hees verwekt bij diens wettige vrouw Lijsken Jans Verstegen, verder Jan Aerts als man van Meriken, Gerit Marten Jacobs als man van Maria, beiden dochters van Jacob van Hees en van Lijsken, verder nog Dries Ariens als vader geassisteerd met Frans Jan Ariens en Lambert Lamberts als voogden over de 4 minderjarige kinderen van deze Dries Ariens verwektbij wijlen Jenneken dochter van Jacob van Hees en genoemde Lijsken, verder Jan Ariens als vader geassisteerd door Bastiaen Goijaerts Verstegen en Willem Arien Ariens als voogden over de 5 minderjarige kinderen van deze Jan Ariens verwekt bij wijlen Willemke ook dochter van Jacob van Hees en vermelde Lijsken, allen wonende te Schijndel, waarbij de voogden over de 5 minderjarige kinderen van Dries Ariens en van Jan Ariens met instemming handelen van schepenen van Schijndel d.d. 13 februari 1678, ...
Datering: 10-03-1678

BROER JAN? NOEMT DORENLEIJER
https://proxy.archieven.nl/235/65C08901802842EE981B0888C28B6761
5122.84 Index schepenprotocol Schijndel (5122.84)
209 Opdracht van Jan Jan Ariens Dorenleijer aan Frans Jan Ariens
Datering: 1681-1684

MOEDER???? Maaiken Handrick Roelofs - EERSTE MAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677604&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
190 ... is verschenen Maaiken Handrick Roelofs en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake ...
Ze draagt dat vruchtgebruik nu over aan haar dochter Jenneken Jan Arijens verwekt bij haar eerste man Jan Arijens. Maaiken belooft het afstanddoen altijd na te komen. Is voorzien van schependomszegel. Datum 8 januari 1682.
Datering: 08-01-1682

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.41&minr=12040149&miview=ldt
7342.41 Index schepenprotocol Nuland (7342.41)
1 ... nu verkocht aan Frans Jansen Doreleijer wonend te Schijndel, uit te weghen via een weijcampke aan de westzijde van de genoemde camp tot op het gemeijne Vinckel. ...
Datering: 8 maart 1684

Frans Jan Ariens - waarom is hij genoemd?
Jan Jansse van Delft x Maijken Gerit van den Bergh
- Maria x Jan Jan Ariens
- Jan (minderjarig - momboiren Willem Janssen van der Haigen, Goyart Penninx en Aert Geerits van den Bergh)
Jan Jansse van Delft x Mechtelt Willem van der Haigen
- drie minderjarig kids
https://proxy.archieven.nl/235/836D302027FC48099CBD161D4DA83635
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
139 Deling van goederen onder Frans Jan Ariens, Jan Jan Ariens gehuwd met Maria dr.v.Jan Jansse van Delft, Willem Janssen van der Haigen, Goyart Penninx en Aert Geerits van den Bergh als momboiren over het minderjarig kind Jan zoon van Jan Jansse van Delft verwekt bij Maijken dr.v.Gerit van den Bergh en de drie minderjarige kinderen verwekt bij de 2e vrouw van van Delft nl. Mechtelt dr.v.Willem van der Haigen
Datering: 1685-1690
GEEN INFO IN OMLIGGENDE AKTES

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.93&minr=16197789&miview=ldt
5122.93 Index schepenprotocol Schijndel (5122.93)
13 Renuntiatie [=afstand van] door Frans Jan Ariens aan de twee kinderen van Jan van Delft
Datering: 1688-1691

https://proxy.archieven.nl/235/6BC6B7A7A7994E50AF8EE62D3A85A293
5113.2 Index notarieel protocol Schijndel (5113.2)
106 Pachtovereenkomst tussen Frans Jan Ariens en Jan Jacob Roeloffs van een huis hof boomgaard en landerijen groot 1 lopense, idem een akker in de Strepen achter Jan Tonissen van den Broeck, idem een akker in het Hermalen omtrent een sesterzaad vooreen termijn van 6 jaren, gepasseerd in presentie van Eijmbert Ariens Vorstenbos en Jan van der Aa
Datering: 3 januari 1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.93&minr=12410288&miview=ldt
7636.93 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.93)
1 ... Twee stuckens teullant gelegen opt Oetelaer onder Schijndel ingecoght bij Frens Jan Ariaens. Vecoft de helft van een klein huijske met het aengelagh ingebracht bij Frans Jan Ariaens. ...
Datering: 16?? [1696?]

https://proxy.archieven.nl/235/AAAA705275D1450A8C52121AA0BD9A14
5122.143 Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
151 Borgemeestersnominatie ... voor de Borne Jan Willems van Herentum en Frans Jan Ariens en ...
Datering: 1 april 1696

https://proxy.archieven.nl/235/D6AA8F858BDC48979AEB48B1F9D7E114
5113.4 Index notarieel protocol Schijndel (5113.4)
133 Verklaring van Frans Jan Ariens met een verklaring ter requisitie van Gerardus van der Vleut en de collecte van de houtschat voor Lambert van Roosmalen als pachter van die houtschat en dat hij comparant nooit is beboet vanwege fraude t.o.v. die houtschat, gepasseerd ten overstaan van ...
Datering: 7 augustus 1714

GEZIN:
Frans Jan Adriaans x Geeritje Willem Jacobs
- Willem
- Catalijna x Goyaart Claassen van Deurssen
- Maria x Jan Aart Poorters
- Jenneke x Delis Jan Peters van den Acker
- Arike x Jacob Eijmberts van Kessel
https://proxy.archieven.nl/235/29E05B9E14C4412DBB4513D5471E8F52
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
1 Deling van goederen onder Willem meerderjarige zoon van Frans Jan Adriaans verwekt bij Geeritje Willem Jacobs, Goyaart Claassen van Deurssen man van Catalijna, Jan Aart Poorters man van Maria, Delis Jan Peters van den Acker man van Jenneke en Jacob Eijmberts van Kessel man van Arike alle vier dochters van genoemde Frans en Geeritje – huis onder de Borne opt Oetelaar
Datering: 7 april 1722

Gehuwd ‎± 1669
[bron]
Eerste kind gedoopt op 0-12-1670.
Zie akte 171 van 7.10.1671: gehuwd.
Paar NIET genoemd bij erfdeling ouders Geertruijt zie akte 55 van 4.5.1668.

ABT1669

Correct?

BHIC:
Bruidegom Franciscus Adriaens
Bruid Girarda Jacobs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 21-01-1670
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1669-1772, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 41, blad 5r
Gemeente: Schijndel
Periode: 1669-1772
Religie: Rooms-Katholiek

Geen index met schepenakte (Oct2020)(Mei2022).
(ongeveer 49 jaar gehuwd) met:

womanGeertruijt Willem Jacob Roelof "Geertje" Tielemans‏
Begraven ‎24 feb 1722 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 23-06-1718.
Erfdeling akte 1 van 7 april 1722.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-5NWY?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 233 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Adriaens
Geertje w.v. Frans Jan
Kn
Begraafdatum: 24 febr 1722
Schijndel (17) Register van begraven 1722-1729

Niet gevonden in index BHIC (Mei2021)(Jun2022).

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/69BAC862A55A4F9998EC81F268D24469
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
171 Frans Jan Ariens man van Geertruijt dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heweft getransporteerd Aeltien dochter van Willem Jacobs Tielemans goederen te Overassel in Maas en Waal en Aeltien heeft getransporteerd aan Frans Jan Ariens land inde Broeckstraet, cijns aan de Heer van Boxtel, en Anna dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heeft verkocht Frans Jan Ariens zijn deel in de Koijcamp opt Oetelaer
Datering: 7.10.1671

Kinderen:

1.
womanCatharina Francisci Doorleijers‏
Gedoopt ‎20 dec 1670 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Catharina Francisci Joannis Adriaens
Geslacht Vrouw
Datum doop 20-12-1670
Plaats doop Schijndel
Vader Franciscus Joannis Adriaens
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Henricus Joannis van Oirschot
Getuige Anna Willems
Getuige Wilhelma Goijarts
Deel Schijndel RK doopboek 1664-1685
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 3
Folio/pagina 35r04

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7613.20&minr=11591827&miview=ldt
7613.20 Index schepenprotocol Heeswijk (7613.20)
3 Catalijn Franssen weduwe van Goijaart Claasse van Deurssen, met haar momboir Migiel van Doorn verhuurt ...
Datering: 01-12-1744

2.
womanMaria Francisci Doorleijers‏
Gedoopt ‎2 jul 1673 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders in akte 1 van 7 april 1722.

BHIC:
Dopeling Maria Frans Jansen
Vader Frans Jansen
Moeder Getruij N.N.
Getuige Willemken Goijaert Jansen & Jan Faessen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-07-1673
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Schijndel RK doopboek 1664-1685, archiefnummer 1455, inventarisnummer 3, blad 43v06
Gemeente: Schijndel
Periode: 1664-1685
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎9 jan 1753 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Erfdeling akte 93 van 1 maart 1753.

BHIC:
Overledene Maria N.N.
Diversen: laat geen kinderen na
weduwe van Jan Poorters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 09-01-1753
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Begraaflijsten, ingeleverd door de koster, 1717-1718 en 1744-1780, archiefnummer 1455, Streekarchief Langs Aa en Dommel, inventarisnummer 36, blad 54-02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1717-1780
Religie: Schepenbank

[Gebruikersnotities]
HERTROUWD:
https://proxy.archieven.nl/235/71CA18BBE8CE45978316EFAD56CF4FFB
5122.150 Index schepenprotocol Schijndel (5122.150)
183 Staat en inventaris van Maria Frans Jan Adriaens weduwe van Roeloff Adriaens
Datering: 27 februari 1722

https://proxy.archieven.nl/235/DD1E06BDCAF74599AB8E2FEB25616806
5113.9 Index notarieel protocol Schijndel (5113.9)
37 Maria Frans Jan Ariens legateert haar na te laten goederen en schulden voor ene helft aan haar 2 zusters, genaamd Cathalijn en Adriaantje, beiden weduwe en andere helft aan overleden broer en zusters kinderen, genaamd de ene Wilm Francis Doorleijers, de andere Jenneke Delis van den Acker.
Datering: 03-04-1748
Pagina: scan 0093-scan 0095
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.159&minr=12052237&miview=ldt
5122.159 Index schepenprotocol Schijndel (5122.159)
91 Deling van goederen onder Adriaan Hendrix van de Ven, Jan Janse de Visser man van Annemaria Dirx van de ven, erfgenamen van wijlen Maria Frans Doreleijers in huwelijk gehad hebbende Jan Poirters hun overleden oom en tante [‘muijtje’].
Datering: 28 februari 1753

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.159&minr=12052239&miview=ldt
5122.159 Index schepenprotocol Schijndel (5122.159)
93 Deling van goederen onder Adriaantje weduwe van Jacob Eijmberts van Kessel, Pieter Delisse van den Acker, Jan Delisse van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen man van Eijke Delisse van den Acler, Willem Doreleijers, Frens Jacobs van Esch man van Antonetta Willem Doreleijers, Luijcas Jan Luijcas Habraken man van Jennemaria Willem Doreleijers, Jan Hermens van der Velden, allen erfgenamen van Maria weduwe van Poirters welk testament is opgemaakt door wijlen Josephus Jellico op 3 april 1748.
Datering: 1 maart 1753

3.
womanJoanna Francisci Doorleijers‏
Gedoopt ‎11 jun 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Joanna Francisci Jan Ariens
Geslacht Vrouw
Datum doop 11-06-1676
Plaats doop Schijndel
Vader Franciscus Jan Ariens
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Bartel Pijnappel
Getuige Maria Jan Janssen
Deel Schijndel RK doopboek 1664-1685
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 3
Folio/pagina 57r06

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.156&minr=12050768&miview=ldt
5122.156 Index schepenprotocol Schijndel (5122.156)
63 Staat en inventaris van de goederen nagelaten door Peeter Hendrik Peeters nagelaten aan Eijke Delis van den Acker thans bruid van Jan Rutten van Roosmalen o.a. huis esthuis hof etc. int Lieshout onder de Borne.
Datering: 21 november 1745

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.157&minr=12050874&miview=ldt
5122.157 Index schepenprotocol Schijndel (5122.157)
27 Deling van goederen in 4 loten onder Jan Rutten van Roosmalen man van Eijke Delis van den Acker, Jan Delis van den Acker, Peeter Gerits Verhagen gehuwd met Annemaria Delis van den Acker [overleden] en zijn minderjarig kind Johanna, Martinus dekkers aangestelde voogd over Johanna, Peeter Delis van den Acker allen kinderen en erfgenamen van wijlen Delis van den Acker en verwekt bij wijlen Janneke Franse Doorleijers in leven echtelieden, o.a. huis onder de Borne belast met 3 gl. en 15 st. aan de H.Geest van ’s-Hertogenbosch.
Datering: 2 september 1747

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.157&minr=12050874&miview=ldt
5122.157 Index schepenprotocol Schijndel (5122.157)
27 Deling van goederen in 4 loten onder Jan Rutten van Roosmalen man van Eijke Delis van den Acker, Jan Delis van den Acker, Peeter Gerits Verhagen gehuwd met Annemaria Delis van den Acker [overleden] en zijn minderjarig kind Johanna, Martinus dekkers aangestelde voogd over Johanna, Peeter Delis van den Acker allen kinderen en erfgenamen van wijlen Delis van den Acker en verwekt bij wijlen Janneke Franse Doorleijers in leven echtelieden, o.a. huis onder de Borne belast met 3 gl. en 15 st. aan de H.Geest van ’s-Hertogenbosch.
Datering: 2 september 1747

https://proxy.archieven.nl/235/DD1E06BDCAF74599AB8E2FEB25616806
5113.9 Index notarieel protocol Schijndel (5113.9)
37 Maria Frans Jan Ariens legateert haar na te laten goederen en schulden voor ene helft aan haar 2 zusters, genaamd Cathalijn en Adriaantje, beiden weduwe en andere helft aan overleden broer en zusters kinderen, genaamd de ene Wilm Francis Doorleijers, de andere Jenneke Delis van den Acker.
Datering: 03-04-1748
Pagina: scan 0093-scan 0095
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

Willem (Frans) Doorleijers (echtgenote is weduwe)
- Jan
- Franciscus
- Antonetta x Frens Jacob van Esch
- Jennemie x Lucas Jan Luijcasse Habracken
Adriaantje (Fransen Dorenleijers) x Jacob Eijmers van Kessel (huwelijk 10-10-1706 Schijndel hij 24 zij 23)
(Jenneke Frans Doorleijers) x Dielis van den Acker
Dielisse van den Acker
- Peter
- Jan
- Eijke x Jan Rutten van Rosmalen (huwelijk op 21-11-1745 te schijndel)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.23&minr=12726302&miview=ldt
7342.23 Index schepenprotocol Nuland (7342.23)
138 kooppenningen 34-0-0, 40e penn: 0-17-0
Adriaantje weduwe Jacob Eijmers van Kessel, Peter Dielisse van den Acker, Jan Dielisse van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen als man van Eijke Dielisse van den Acker, Jan Willem Doorleijers, Franciscus Willem Doorleijers, Frens Jacob van Esch man van Antonetta Doorleijers, Lucas Jan Luijcasse Habracken man van Jennemie Doorleijers, allen inwoners van Schijndel, samen een halve camp hooiland waarvan de andere helft aan de weduwe en kinderen Willem Doorleijers, gelegen te Nuland, te Vinckel of Caathoven, met sijne houtwassen, groot voor de helft twee karren hooigewas, ene zijde Simon van de Wetering, andere zije Simon van de Reijd, ene einde Jan Paulusse, andere einde de weduwe en kinderen Willem Doorleijers, aangekomen van Maria Jan Potters, nu overgedragen aan Jan Willem Dooreleijers. Tekenen: Jan van den Acker, Luijcas Jan Habraken, merken van Adriaantje weduwe Jacob Eijmers, Peter Dielissen van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen, Jan Willems van Doorleijers, Francijna Willem Doorleijers, Jenneke Willem Doorleijers, Francis Jacob van Osch.
Jan Wolfs, schepen, JD Cremers, secr.
Datering: 25 april 1753
Pagina: 347
Plaats: Nuland

4.
man‎Guilelmus Francisci Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎13 dec 1679 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Guilelmus Francisci Jan Ariens
Geslacht Man
Datum doop 13-12-1679
Plaats doop Schijndel
Opmerkingen tweeling met 87r04 <=====
Vader Franciscus Jan Ariens
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Hendrick Jan Diercx
Getuige Sijken Jan Ariens
Deel Schijndel RK doopboek 1664-1685
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 3
Folio/pagina 87r03

5.
woman‎Lucia Francisci Doorleijers‏‎
Gedoopt ‎13 dec 1679 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Lucia Francisci Jan Ariens
Geslacht Vrouw
Datum doop 13-12-1679
Plaats doop Schijndel
Opmerkingen tweeling met 87r03
Vader Franciscus Jan Ariens
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Jan Claes Ariens
Getuige Lijsken Jan Wouters
Deel Schijndel RK doopboek 1664-1685
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 3
Folio/pagina 87r04

6.
manWillem Franciscus Doorleijers‏
Gedoopt ‎10 mei 1681 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BIJ HUWELIJK EN DOOP KIDS GENOEMD MET ACHTERNAAM DOORLEIJERS

Zie doop dochter Francisca:
genoemd als "Wilhelmus Francisci Joannes Adriani"

Zie huwelijk: "leeftijd c. 32, geboren te Schijndel" - dus geboren rond 1683.

Waaorm:
- Zie akte 138 van 25 april 1753. Hierin worden Willen en zijn kinderen genoemd samen met zus Adriaantje en de echtgenoot van zus Jenneke.
Dit geeft relatie naar ouderlijk gezin.
- Doopgetugie "Franciscus Joannis Ariens""is vader
- Doopgetugie "Gertrudis Francisci Joannis Adriani" is moeder
- Doopgetuige "Johanna Deelis van den Acker" en "Joanna Egidii van den Ecker" is zus Joanna.
- Doopgetuige "Adriana Jacobi van Kessel " is zus Adriana

Doopgetuigen:
Antonet: Franciscus Joannis Ariens & Petronella Antonii Brederode
Francisca: ornelius Scenkels & Gertrudis Francisci Joannis Adriani & Joanna Egidii van den Ecker & Matheus Willebrordi
Joanna: Henricus Gerardi van den Heuvel & Matheus Wilberts & Maria Rudolphi Ariens
Francisca: Joannes Anthonii Voets & Anthonius Henrici Verbeek & Adriana Jacobi van Kessel
Getrudis: Joannes Aert Portiers & Johanna Deelis van den Acker
Joannes: Gerardus Wilhelmi Gerardi & Petronilla Verbeeck
JM:Jacobus van Kessel & Allegonda van Deursen
Petronilla: Joannes Jansen Ariaens & Aegidia (vulgo Dielke) Luijken
Eli: Peter Henrici Peters & Jacoba Cornelii van Orten
JM: Aegidius van d' Ecker & Ida Petri

BHIC:
Kind Guilielmus Francisci Jan Ariens
Geslacht Man
Datum doop 10-05-1681
Plaats doop Schijndel
Vader Franciscus Jan Ariens
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Cornelis Faessen
Getuige Maria Jan Claessen
Deel Schijndel RK doopboek 1664-1685
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 3
Folio/pagina 97r05

Begraven ‎30 mrt 1744 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 289 van 4-7-1741.
Zie akte 138 van 25 april 1753: echtgenote is weduwe.
Erfdeling van ??? onder kids van Willem F. D. in ake 34 van 8 juni 1763.

BHIC:
Overledene Willem Frans Dorenleijers
Datum begraven 30-03-1744
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1730-1745
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 18
Diversen laat vrouw en kinderen na

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200214&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
410 Vernadering van Willem Frans Jan Adriaens aan Gijsbert van Boekel
Datering: 1720-1728

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200213&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
409 Opdracht van Willem Frans Jan Adriaens aan de Heer Gisbertus de Jong
Datering: 1720-1728

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.100&minr=16200008&miview=ldt
5122.100 Index schepenprotocol Schijndel (5122.100)
204 Gelofte van Willem Frans Jan Adriaans aan Juffrouw weduwe Heer Gerard Notelaers
Datering: 1720-1728

https://proxy.archieven.nl/235/F63C520F850C4024906A73A375F5A0A2
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
2 Nominatie borgemeesters ... Willem Frans Jan Adriaans ...
Datering: 12 april 1722

https://proxy.archieven.nl/235/578ABECAFFF04549B814AFDC42CEB42B
5122.151 Index schepenprotocol Schijndel (5122.151)
44 Nominatie van de borgemeesters waarbij afgaand ... Willem Frans Jan Adriaens ...
Datering: [april 1723]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.102&minr=16200584&miview=ldt
5122.102 Index schepenprotocol Schijndel (5122.102)
37 Gelofte van Willem Frans Jan Ariens een de Heer Hendrik Jacob Pijpers predikant
Datering: 1734-1740

OUDERS ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/6BFD7114C6A7469E82453504456F0299
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
288 Perijn Tijs Janssen weduwe Tonis Jan Gijsen verklaart haar actie, recht en toezeggingen haar als langstlevende is competerende in een huis, schop, hof, boomgaard en aanliggende gestaan achter den molen bij deze over te geven aan haar enige dochter Jacomijna getrouwd met Willem Frans Doorleijer, wonende tot Schijndel.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 416-417
Soort akte: Overdracht
Plaats: Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/800DD7AB83854CCE8CFCCB5D66BF6CF9
7700.77 Index schepenprotocol Veghel (7700.77)
289 Willem Frans Doorleijers, wonende tot Schijndel gehuwd met Jacomijna Tonis Jan Gijssen verkoopt een huis, schop, hof, boomgaart en aanliggend tot Veghel achter de molen ... Aangekomen bij afgaan van tocht van de moeder van zijn vrouw, heden gepasseerd. ...
IN DE KANTLIJN: Willem Frans Doreleijers heeft bekend de nevenstaande som van 24 gulden en tien stuivers uit handen van den gelover ontvangen te hebben 21-12-1741.
Datering: 4-7-1741
Pagina: 417-418
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel

Zus Maria legateert.
OVERLEDEN
https://proxy.archieven.nl/235/DD1E06BDCAF74599AB8E2FEB25616806
5113.9 Index notarieel protocol Schijndel (5113.9)
37 Maria Frans Jan Ariens legateert haar na te laten goederen en schulden voor ene helft aan haar 2 zusters, genaamd Cathalijn en Adriaantje, beiden weduwe en andere helft aan overleden broer en zusters kinderen, genaamd de ene Wilm Francis Doorleijers, de andere Jenneke Delis van den Acker.
Datering: 03-04-1748
Pagina: scan 0093-scan 0095
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

ER IS DUS NOG EEN ONMONDIGE DOCHTER JENNEKE!
Willem Francis Doornleijer x Jacomijna Tunis Jan Gijssen
- Jan
- Francina
- Geertruij
- Antonet x Laurens Jacobs van Esch
- Jennemij x Luijcas Janssen Houbraken
- Jenneke (onmondig)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.78&minr=13102523&miview=ldt
7700.78 Index schepenprotocol Veghel (7700.78)
363 Jan, Francina, Geertruij, kinderen van Willem Francis Doornleijer en Jacomijna Tunis Jan Gijssen; Laurens Jacobs van Esch gehuwd met Antonet Willem Francis Doornleijer en Luijcas Janssen Houbraken gehuwd met Jennemij Willem Francis Doornleijer en Jenneke de onmondige dochter van Willem Francis Doornleijer en Jacomijna Tunis Jan Gijssen hebben twee schone strepen land op de Watersteegt verkocht aan Jan Willems Verbruggen.
Datering: 06-02-1749
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.105&minr=19079888&miview=ldt
5122.105 Index schepenprotocol Schijndel (5122.105)
4 Gelofte van de weduwe Willem Doreleijers aan Jan Delis vd Acker
Datering: 1749-1752

Frans Doorleijers
- Adriaantje x weduwe van Jacob Eijmberts van Kessel
- (Jenneke) x Dielis van den Acker
- Willem
-- Willem
-- Antonetta x Frens Jacobs van Esch
-- Jennemaria x Luijcas Jan Luijcas Habraken
Jan Hermens van der Velden
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.159&minr=12052239&miview=ldt
5122.159 Index schepenprotocol Schijndel (5122.159)
93 Deling van goederen onder Adriaantje weduwe van Jacob Eijmberts van Kessel, Pieter Delisse van den Acker, Jan Delisse van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen man van Eijke Delisse van den Acler, Willem Doreleijers, Frens Jacobs van Esch man van Antonetta Willem Doreleijers, Luijcas Jan Luijcas Habraken man van Jennemaria Willem Doreleijers, Jan Hermens van der Velden, allen erfgenamen van Maria weduwe van Poirters welk testament is opgemaakt door wijlen Josephus Jellico op 3 april 1748.
Datering: 1 maart 1753
Zie TESTAMENT zus Maria 3 april 1748 hierboven

NOEMT ZUS ADRIAANTJE EN ECHTGENOOT VAN ZUS JENNEKE SAMEN MET EIGEN KINDEREN.
Willem Doorleijers (echtgenote is weduwe)
- Jan
- Franciscus
- Antonetta x Frens Jacob van Esch
- Jennemie x Lucas Jan Luijcasse Habracken
Adriaantje (Fransen Dorenleijers) x Jacob Eijmers van Kessel (huwelijk 10-10-1706 Schijndel hij 24 zij 23)
(Jenneke Frans Doorleijers) x Dielis van den Acker
Dielisse van den Acker
- Peter
- Jan
- Eijke x Jan Rutten van Rosmalen (huwelijk op 21-11-1745 te schijndel)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7342.23&minr=12726302&miview=ldt
7342.23 Index schepenprotocol Nuland (7342.23)
138 kooppenningen 34-0-0, 40e penn: 0-17-0
Adriaantje weduwe Jacob Eijmers van Kessel, Peter Dielisse van den Acker, Jan Dielisse van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen als man van Eijke Dielisse van den Acker, Jan Willem Doorleijers, Franciscus Willem Doorleijers, Frens Jacob van Esch man van Antonetta Doorleijers, Lucas Jan Luijcasse Habracken man van Jennemie Doorleijers, allen inwoners van Schijndel, samen een halve camp hooiland waarvan de andere helft aan de weduwe en kinderen Willem Doorleijers, gelegen te Nuland, te Vinckel of Caathoven, met sijne houtwassen, groot voor de helft twee karren hooigewas, ene zijde Simon van de Wetering, andere zije Simon van de Reijd, ene einde Jan Paulusse, andere einde de weduwe en kinderen Willem Doorleijers, aangekomen van Maria Jan Potters, nu overgedragen aan Jan Willem Dooreleijers. Tekenen: Jan van den Acker, Luijcas Jan Habraken, merken van Adriaantje weduwe Jacob Eijmers, Peter Dielissen van den Acker, Jan Rutten van Rosmalen, Jan Willems van Doorleijers, Francijna Willem Doorleijers, Jenneke Willem Doorleijers, Francis Jacob van Osch.
Jan Wolfs, schepen, JD Cremers, secr.
Datering: 25 april 1753
Pagina: 347
Plaats: Nuland

https://proxy.archieven.nl/235/A5FB613EFEE24F14B73E7C9868ED0A2A
5113.10 Index notarieel protocol Schijndel (5113.10)
189 Jacomijna Teunis Jan Gijsen weduwe van Willem Doreleijers te Schijndel benoemt tot voogden over een kindskind, met name: Maria, kind van Ruth Geerits van de Ven en wijlen des comparantes dochter Geertruij Willem Doreleijers, Willem Corsten van de Ven, alhier en Jan Delesse van den Acker te Middelrode.
Datering: 09-03-1763

Willem Doreleijers
- Jan
- Antonetta x Lourens Jacobs van Esch
- Francijn
- Jenneke
- Jennemie x Luijcas Habraken
- Geertruij (overleden) x Ruth Geert Corste (dochter Mieke, voogden Jan Dielisse van den Akker en Willem Corst Smits van de Ven)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.164&minr=12053250&miview=ldt
5122.164 Index schepenprotocol Schijndel (5122.164)
Schepenakte 34
Deling van goederen in 5 loten of staken onder Jan Willem Doreleijers, Lourens Jacobs van Esch man van Antonetta Willem Doreleijers, Francijn Willem Doreleijers meerderjarige jonge dochter, Jenneke Willem Doreleijers meerderjarige dochter, Luijcas Habraken man van Jennemie Willem Doreleijers als ook Jan Dielisse van den Akker en Willem Corst Smits van de Ven voogden over het minderjarig kind van Ruth Geert Corste van de Ven in huwelijk hebbende Geertruij Wilem Doreleijers genaamd Mieke o.a. huis esthuis schop hof boomgaard en aangelegen landerijen onder de Borne op het Oetelaar groot 3 lop. en voorts verspreid liggende landerijen.
Datering: 8 juni 1763
Pagina: 58v
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 164
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

7.
womanAdriana Francisci Doorleijers‏
Gedoopt ‎8 jan 1686
[bron]
BHIC:
Kind Adriana Adriani
Geslacht Vrouw
Datum doop 08-01-1686
Plaats doop Schijndel
Vader Franciscus Joannis Adriani
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Adrianus Dionisii
Getuige Maria Joannis Antonii
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1685-1695
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 4
Folio/pagina 7V
Religie RK

Begraven ‎1 feb 1759 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd als weduwe in akte 65 van 29-03-1749.
Genoemd in akte 93 van 1 maart 1753. Zie notitie bij zus Maria - deling goederen.
Erfdeling akte 96 van 28 juni 1759.

BHIC:
Overledene Adriaantje Jacob Eijmers van Kessel
overleden te Schijndel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 01-02-1759
Plaats: Schijndel
Bijzonderheden:
weduwe, laat kinderen na
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd begraafboek 1746-1767, archiefnummer 1455, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 19
Gemeente: Schijndel
Periode: 1746-1767
Religie: Nederduits Gereformeerd

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/DA98EC52E9AA4ADCA6A3259E61C73544
5113.9 Index notarieel protocol Schijndel (5113.9)
65 Adriaantje Frans Jan Ariens weduwe van Jacob Eijmberts van Kessel stelt tot voogden aan Dirk Eijmberts van Kessel en Jan Hendrik Voets als toeziend voogd, beiden wonend te Schijndel over haar 2 minderjarige kinderen, met name: Catriena en Ammerens.
Datering: 29-03-1749

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.162&minr=12053050&miview=ldt
5122.162 Index schepenprotocol Schijndel (5122.162)
96 Deling van goederen in 8 loten of staken onder Arnoldus van Kessel, Anthony van Kessel, Jan van Helmont man van Annemie van Kessel, Jan van Remunt man van Geertruij van Kessel, Catarina van Kessel, Emmerens van Kessel bejaarde jonge dochters met assistentie van Bartel Koppens en Johannis van Kessel voogden over de vier minderjarige kinderen van Claas Koppens nl. Adriaantie, Adriaan, Mijntie en Eijmbert in huwelijk verwekt bij Jenneke van Kessel allen kinderen kindskinderen en erfgenamen van wijlen Jacob van Kessel en Ariaantie Doreleijers in leven echtelieden
Datering: 28 juni 1759


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555