man‎Willem Jacob Roelof Tielemans‏‎

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/7074A5ED98B74D2FAFD809AFD0B5B49D
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
63 ... 2 october 1623, vercoft, Jacop zoone Roelof Tielemans ende Willem soone Jacop Roeloffs, 2 lop. lant binnen de juricdictie van Sint Michielsgestel onder Gemonde, ... 5 october 1623 ...
Datering: 1623-1626

OUDERLIJK GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/B19232C57FAE4663B8112070C9129BED
5122.66 Index schepenprotocol Schijndel (5122.66)
262 Gerit zoone Ardt Gerits, transport, Willen Lenart ende Jan gebroederen, Mariken hunne suster kynderen van Jacop Roeloff Tielemans ende Aeltgen syn huijsvrou dochter Maes Peters tsamen verweckt ... 19 juny 1625 ...
Datering: 1623-1626

OUDERLIJK GEZIN:
Jacop Roelof Tielemans x Aeltgen dochter van Maes Peeters
- Willem
- Lenart
- Marijken
- Jenneken x Servaes Jan Schoenmakers
- Thomas (wijlen) (Zie akte 56 x Jenneken Tijssen Vermerendonck)
-- Peeter
-- Aektgen x Matijs Claes Weijgergancx
- Geertruijt x Jan Bartholomeussen Pijnappel
-- Bartholomeus
https://proxy.archieven.nl/235/B3999B8E424A43C8A01B2AEAACE955E8
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
185 Willem en Lenart en Marijken hun zuster kinderen van wijlen Jacop Roelof Tielemans verwekt bij Aeltgen dochter van Maes Peeters, Servaes Jan Schoenmakers man van Jenneken dochter van Jacop Roelofs & Aeltgen, Peeter zoon van Thomas zoon van JacopRoelofs & Aeltgen, Matijs Claes Weijgergancx man van Aeltgen dochter van wijlen Thomas zoon van Jacop & Aeltgen, Bartholomeus zoon van Jan Bartholomeussen Pijnappel verwekt bij Geertruijt dochter van Jacop & Aeltgen, met scheiding en deling met o.a. ...
Datering: 16.11.1647

https://proxy.archieven.nl/235/028DB636802A4245B499F7CE31BC98E2
5122.74 Index schepenprotocol Schijndel (5122.74)
191 Willem zoon van Jacop Roelof Tielemans heeft verkocht Jacob zoon van Adriaen Jacops land onder de Borne opt Hollenaer met in de marge een notitie dd. 7 januari 1648
Datering: 4.1.1649

Bartel Pijnappels - De zoon van zus Gertruit Jacob Roelof Tielemans - zie akte 185
Matijs Claessen - Echtgenoot van Aektgen Thomas Jacob Roelof Tielemans - zie akte 185
Peeter Thomas - zoon van Thomas Jacob Roelof Tielemans - zie akte 185
Marijken Jacop Roelofs x Hendrick Hendrick Maes - NIEUWE INFO
WIJLEN?
https://proxy.archieven.nl/235/1965F500702842C6BF74C51F1A72E36C
5122.75 Index schepenprotocol Schijndel (5122.75)
105 Roelof Tielemans in naam van Bartel Pijnappels en Matijs Claessen en van Peeter Thomas zij nzwager , Hendrick Hendrick Maes man van Marijken dochter van Jacop Roelofs en in naam van Willem Hendrick Everts en Dirck Peeter Jan Gerits momboiren vand eminderjarige kinderen van wijlen Willem Jacop Roelofs ...
Datering: 23.4.1650

MARIJKEN?????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.81&minr=17375424&miview=ldt
5122.81 Index schepenprotocol Schijndel (5122.81)
62 vervolg van scan 126.2 : Dirck Cornelis Dircx mede voor zij nander ebroers en zussen, Jan zoon van Peeter Jan Gerits, mede voor Willem zoon van Laurens Mercelis Laurenssen, Marijken weduwe van wijlen Willem Jacob Roelofs Guelmans [dubieus], testamentaire erfgenamen van wijlen Jan Handrick Schoenmaeckers hebben verkocht Lambert Eymbert Schoenmaeckers hooiland onder Delschot opte Stege genaamd Veniscamp [dubieus]
Datering: 4.10.1666

WIJLEN - DRIE MINDERJARIG KIDS - TOT NU TOE ALLEEN AGNEESKEN GETROUWD?
https://proxy.archieven.nl/235/79C6EA43E5C142BE844F478438E63BA0
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
51 Gijsbert zoom van Jan Adriaen Smits met zijn momboirseed over de drie minderjarige kinderen van wijlen Willem Jacob Roelof Thielemans
Datering: 6.4.1668

GEZIN:
Willem Jacob Roelof Thielemans x Catarina Jan Dirck Schoenmaeckers
- Agnees x Jan Bartis van Neerassel
- Aeltien
- Anneken
- Geertruijt
https://proxy.archieven.nl/235/BBA6AD69B18B47B09DDC28DA370A3F71
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
55 Jan Bartis van Neerassel man van Agnees dochter zoon van Jacob Roelof Thielemans verwekt bij Catarina dochter van Jan Dirck Schoenmaeckers, Aeltien Anneken en Geertruijt dochters van wijlen Willem & Catarina, Lenart Jacob Thielemans en Gijsbert Janssen Smits momboiren met een shceiding en deling van goederen na het overlijden van hun ouders met o.a. twee stukken land opt Oetelaer, met last aan de rentmeester der domeinen, zes stukken land onder de Borne opt Hollenaer, cijns aan de domeinen van Brabant, land in de Broeckstraet, cijns aan de Heer van Boxtel, land te Sint Michielsgestel gemeynlycken genoemt de Wielsenacker, idem land onder de Borne, groesveld onder Sint Michielsgestel gemeynlycken genaemt het Doobroeck bij het erf van de Susteren van Orthen
Datering: 4.5.1668

ZOON????

BHIC:
Dopeling Jan Roelen
Diversen: uit Schijndel <===
Vader Willim Jacob Roelen
Moeder Catelijn N.N.
Getuige Willim Tomis Penninxs & Grietken Eijmert Lambers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-07-1637
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 8r02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek

Gehuwd (religieus) ‎24 feb 1632 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Wilhelmus Jacobi
Bruid Catharina Joannis Theodori
Getuige Norbertus Vercuijlen
Diversen: dominus; vice pastoor
Getuige Henricus Voets
Diversen: magister
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-02-1632
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 2009v04
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek
met:

womanCatarina Jan Dirck Schoenmaeckers‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644637&miview=ldt
7637.4 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.4)
201 Andries Janssen Schoenmaeckers hum fort en sterck maeckende voor Catarina sijne suster Willemken weduwe Jan Janssen Schoenmaeckers inwoonderen tot Schijndel welcke bekent schuldich te wesen aen Jenneke weduwe Hendrick de Leuw ter somma van vijf en twintich guldens. Van dese geloofte bekennen de erfgenamen Jenneke de Leuw van alles voldaen te sijn.
Datering: 18 maijus 1679

Kinderen:

1.
womanGeertruijt Willem Jacob Roelof "Geertje" Tielemans‏
Begraven ‎24 feb 1722 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 23-06-1718.
Erfdeling akte 1 van 7 april 1722.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-5NWY?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 233 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Adriaens
Geertje w.v. Frans Jan
Kn
Begraafdatum: 24 febr 1722
Schijndel (17) Register van begraven 1722-1729

Niet gevonden in index BHIC (Mei2021)(Jun2022).

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/69BAC862A55A4F9998EC81F268D24469
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
171 Frans Jan Ariens man van Geertruijt dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heweft getransporteerd Aeltien dochter van Willem Jacobs Tielemans goederen te Overassel in Maas en Waal en Aeltien heeft getransporteerd aan Frans Jan Ariens land inde Broeckstraet, cijns aan de Heer van Boxtel, en Anna dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heeft verkocht Frans Jan Ariens zijn deel in de Koijcamp opt Oetelaer
Datering: 7.10.1671

2.
woman‎Anneken Willem Jacob Roelof Tielemans‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.9&minr=11547508&miview=ldt
54 Verklaring door Frans zoon Jan Ariens en zijn vrouw Geritken Willem Jacobs met haar zuster Anneken Willem Jacobs, alle wonend te Schijndel herdgang Oetelaer. Anneken verklaart dat ze circa 2 jaar terug voor notaris Jan van de Heuvel haar testament heeft gemaakt waarbij ze de kinderen van Frans en Geritken enigszins had bevoordeeld en dat ze bij Frans en haar zuster is komen inwonen en kost en inwoning geniet en keurt haar testament alsnog goeds. Frans en Geritken beloven haar daarvoor haar leven lang te onderhouden. Als Anneken haar testament zou herroepen of trouwt zal Anneken daarna als ze blijft inwonen voor elk jaar 15 gulden betalen. Dit kontrakjt wordt door hen beiden goedgekeurd. Actum in hun woonhuis te Schijndel
Datering: 13-8-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.8&minr=11526107&miview=ldt
5116.8 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.8)
203 Testament van Anneken dochter Willem Jacob Roelofs Tielemans, jongedame wonend te Schijndel. Als ze ongetrouwd blijft vermaakt ze haar zuster Geertruijd (moet zijn Geritken?) al haar roerend bezit te Schijndel en te Gemonde. Als deze Geritken v¢¢r haar overlijdt gaat haar bezit naar de kinderen van Geritken. Verder vermaakt ze haar zuster Agneesken al haar onroerend bezit onder Overasselt aan de andere kant van de Maas of eventueel haar kinderen bij overlijden. Haar zuster Geritken krijgt alle vaste bezit hier te Schijndel en Gemonde zijnde aan deze kant van de Maas en die krijgt ook al haar roerend bezit vanwege de hulp in de ziekte van de testatrice, welke Geritken ook voor haar begrafenis moet zorgen. Actum te St. Michielsgestel
Datering: 17-12-1676

3.
woman‎Aleijdis Willem Jacob Roelof "Aleken" Tielemans‏‎
Gedoopt ‎30 aug 1632 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders akte 55 van 4.5.1668.

BHIC:
Dopeling Aleijdis Wilhelmi Jacobi Ruelens
Vader Wilhelmus Jacobi Ruelens
Moeder N.N. N.N.
Getuige Georgius Adami & Aleijdis Joannis Ruelens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-08-1632
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 33v02
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎2 dec 1676
[bron]
Zie akte 142 van 21-12-1676: "Aleken dochter van Willem Jacob Roelof Tielemans, jongedame die op 2 december 1676 te Mook over de Maas is overleden"

Niet gevonden in index BHIC alle plaatsen (Oct2020).
‎, ongeveer 44 jaar
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/69BAC862A55A4F9998EC81F268D24469
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
171 Frans Jan Ariens man van Geertruijt dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heweft getransporteerd Aeltien dochter van Willem Jacobs Tielemans goederen te Overassel in Maas en Waal en Aeltien heeft getransporteerd aan Frans Jan Ariens land inde Broeckstraet, cijns aan de Heer van Boxtel, en Anna dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans heeft verkocht Frans Jan Ariens zijn deel in de Koijcamp opt Oetelaer
Datering: 7.10.1671

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672462&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
142 Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van de collaterale erfgenamen van Aleken dochter van Willem Jacob Roelof Tielemans, jongedame die op 2 december 1676 te Mook over de Maas is overleden het bezit hebben getaxeerd dat zij alhier heeft nagelaten. ...
Datering: 21-12-1676

4.
womanAgnes Willem Jacob Roelof "Agneesken" Tielemans‏
Gedoopt ‎16 dec 1635 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders akte 55 van 4.5.1668.

BHIC:
Dopeling Agnes Guilielmi Jacobi Roelofs
Vader Guilielmus Jacobi Roelofs
Moeder Catharina N.N.
Getuige Maria Petri Maessen & Joannes Arnoldi Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-12-1635
Plaats: Schijndel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664, archiefnummer 1455, inventarisnummer 2, blad 51v08
Gemeente: Schijndel
Periode: 1628-1664
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11672015&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
64 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Norbertus van Neerassel, ruiter onder de *overste post* ten dienste van de koning van Spanje als man van Agneesken dochter van Willem Jacob Roelof Tielmans, en verkoopt aan Lenaert Jacob Roelof Tielemans zijn erfdeel in een hooiveld genoemd de Doijbroecken, groot ca. 2 hond, zoals hem dat in de deling met zijn andere erfgenamen van Willem Jacob Tielemans voor schepenen van Schijndel op 4 mei 1668was toebedeeld, gelegen te St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd in de Doijbroecken nabij de Pettelaerse Schans, ...
Datering: 08-05-1668

https://proxy.archieven.nl/235/AFF5277E258B4D46B2ECC431BC886D28
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
95 Jan Bartis van Neesassel man van Agnees dochter van Willem Jacob Roelof Gielemans of Thielemans heeft verkocht aan Geertruijt dochter van Willem Jacob Thielemans groealand onder de Borne opt Oetelaer
Datering: 2.12.1669

ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.54&minr=11671804&miview=ldt
5121.54 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.54)
12 Wij Jan van de Heuvel en Jan Janssen Broeren, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Norbertus van Neerasselt als man van Agneesken dochter van Willem Jacob Roelof Tielmans en doet afstand van zijn recht van aflossing dat hij had behouden inzake een deel hooiland genoemd de Drijbroecken, groot ca. 2 hond, zoals Jan was toebedeeld in de deling met de andere erfgenamen en kinderen van Willem Jacob Tielmans. Dat perceel was weer verkocht aan Lenaert Jacob Tielemans en wel tegen de som van 37 gulden, zoals blijkt uit de schepenbrief gepasseerd voor schepenen alhier op 8 mei 1668. Hij draagt dit recht nu over aan genoemde Lenaert Jacobs Tielemans die dat perceel in volle eigendom zal hebben. Hij verklaart er geen aanspraken meer op te zullen maken en de overdracht gestand te doen. Voorzien van schependomszegel. Datum 25 februari 1670.
Datering: 25-02-1670

https://proxy.archieven.nl/235/74D9101D1A404790BC6455603124D285
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
106 Jan Bartis van Neerassel ma van Agnees dochter van Willem Jacob Roelof Thielemans [zie ook scan 231] heeft verkocht Ambrosius Andriessen van Kessel land onder de Borne
Datering: 8.4.1670


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555