man‎Jan Hendrick Willem Emmers Kemps‏‎

Ondertrouwd ‎28 jan 1668 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎12 feb 1668 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
41391 Trouwinschrijving Jan Hendrick W Emmers en Anneke Peter Blanckens, 12-02-1668
DTB_Oirschot_10225_32.20 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Bruid: Anneke Peter Blanckens
Bruidegom: Jan Hendrick W Emmers
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 28-01-1668
Trouwdatum: 12-02-1668
Folio: 44
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.20
Scan online: 00046_D_Oirschot_0020_0043v-0044.jpg 46 / 128
"ondertrout den 28 januarij jan hendrick willems emmers jm met Anneke Peter Blanckens jd beijde van verrenbest(?) getrout den 12 Feb"

BHIC:
Bruidegom Jan Hendrick W Emmers
wonende te Verrenbest
Bruid Anneke Peter Blanckens
wonende te Verrenbest
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 12-02-1668
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 28-01-1668
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1650-1695, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 20, blad 44
Gemeente: Oirschot
Periode: 1650-1695
Religie: Nederduits Gereformeerd

Kids:
Joanna: Joannes Henricus Kemps Vader Best 19-04-1679 x Anna Petrus H Blanckers - getuigen: Danel Petrus van Mirlo & Anna Joannes R van Hees
met:

womanAnna Petrus Blanckers‏
Gedoopt ‎16 mei 1634 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
Doopinschrijving Anna Petrus, 16-05-1634
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Dopeling: Anna Petrus
Vader: Petrus Henricus
Moeder: Catharina Joannes
Getuige: Everardus Elien & Joanna Blanckarts
Folio: 80
Doopdatum: 16-05-1634
Doopplaats: Oirschot
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

BHIC:
Kind Anna Henricus
Geslacht Vrouw
Datum doop 16-05-1634
Plaats doop Oirschot
Vader Petrus Henricus
Moeder Catharina Joannes
Getuige Everardus Elien & Joanna Blanckarts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646
Plaats Oirschot
Toegangsnr. 8086
Inv.nr. 2
Folio/pagina 80
Religie RK

Begraven ‎17 okt 1700 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
117784 Begraafinschrijving Anna, 17-10-1700
Plaats inschrijving: Best
Begraafdatum: 17-10-1700
Overledene: Anna
Partner: Joannes Henricus Kemps
Notabene: Wed.
Folio: 227v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
Page 227 of 364 - 00227_D_Best_0001_0227v-0228.jpg
"... sepulta est Anna Relista(?) Joannis Henrici Kemps"

[Gebruikersnotities]
https://www.oirschotsheem.nl/campinia/jrg17.pdf
17e jaargang, nr. 64 - januari 1987
BESTSE FUNDATIES
4. FUNDATIE HENDRIK EN CATHARINA KEMPS
door H. Mijland
Page 39
Jan Hendrik Kemps is een zoon van Hendrik Willem Kemps, wonende in Verrenbest 7 . Jan trouwde met Anneken, dochter van Petrus Hendricus Blanckers 8. Jan is vóór 1695 overleden, aangezien zijn weduwe in januari van dat jaar optrad als partij bij een verkoop 9. Anneken overleed op 17 oktober 1700 te Best 10. Van hun kinderen is alleen de doopdatum van Jenneken gevonden. Jenneken is op 19 april 1679 te Best gedoopt en aldaar op 14 november 1729 overleden 11.
Zoon Hendrik, een van de fundateurs, trouwde op 26 februari 1729 te Best met Anna-Maria Janse van den Heuvel. Hij overleed op 24 mei 1752 12. Anna-Maria, dochter van Joannes Godefridus van den Heuvel en Ida Lambertus van de Sande, is te Best gedooptop 5 november 1702 en aldaar overleden op 9 november 1763 13. Uit dit huwelijk wordt één zoon geboren, Joannes 14.
Catharina Janse Kemps, mede-fundatrice, is ongehuwd gebleven, wat in haar testament van 1761 volgens het gebruik in die tijd als volgt omschreven wordt: ".... bejaerde jonge dogter ....". Aan het einde van haar leven woonde ze in bij haar neef Hendrik Peeters van Cuijck, zoals uit haar testament blijkt. Zij overleed op hoge leeftijd op 13 december 1763 15.
7. Wie zijn vader was is alleen af te leiden uit de registratie van het familiebezit in de verpondingskohieren van Verrenbest (OAA Oirschot, 7020, 7021 en aanwinsten 1986).
8. De huwelijkspartners zijn vernoemd in het doopboek van Best (DTB 001, fol. 140) en in een protocol van de schepenbank (RA Oirschot, 225 blz. 14-15).
9. RA Oirschot, 225, biz. 14-15: verkoop d.d. 10 januari 1695.
10. DTB 002.
11. Doop in DTB 001, fol. 140 en overlijden in hetzelfde register, fol. 315vo.
12.. Huwelijk in DTB 002 en overlijden in OAA Oirschot, 8404, fol. 315vo.
13. Doop in DTB 001, fol. 188vo en overlijden in ()AA Oirschot, 8405, tol. 165vo.
14, Joannes is gedoopt op 2 augustus 1731 te Best. Peter en meter zijn zijn grootvader, Joannes Godefridus van den Heuvel, en zijn tante, Catharina kuise Kemps (DTB 002). Hij overlijdt op 31 maart 1750 (DTB 002).
15. OAA Oirschot, 8405, tol. 179vo,

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555