man‎Jan Petrus Blanckers‏‎
Geboren ‎± 1627
[bron]
Genoemd in akte 281 van 8 november 1640: "Cathalijn Schepens, gehuwd met Peter Henrik Blanckaerts, kind Jan (student )"

Zie akte 30 van 11-12-1655: 28 jaren dus geboren rond 1627.

Overleden ‎10 jan 1690 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Volgens GTOB:

RHCE:
88383 Begraafinschrijving Jan Peeter Blanckers, 10-01-1690
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 10-01-1690
Overledene: Jan Peeter Blanckers
Folio: 12v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Page 15 of 37 - 00015_D_Oirschot_0040_0012v-0013.jpg
Links bovenaan
"Den 10e january op kerckhoft begraven Jan peeter blanckers alias ballen" <======= ALIAS BALLEN
‎, ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15216-111 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
30 Attestatie, 11-12-1655
Jan Peeter Henrick Blanckarts
Oud ca 28 jaren

RHCE:
NTI-15215-94 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
19 Huurovereenkomst, 22-1-1658
Niclaes Aeriens Verhoeven Wed. van Lijsken Matijssen van Overdijck Wijlen
Lijsken Matijssen van Overdijck Overleden echtg. van Niclaes Aeriens Verhoeven Weduwe
Jan Peter Blanckaerts
Hedel

GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
IVa
Jan Peter Blankers alias Ballen, begr. Oirschot 10 januari 1690, trouwt voor de predikant van Oirschot op 14 mei 1656 met Barbara Niclaes Verhoeven, d.v. Niclaes Adriaen Verhoeven en
Lijsbeth Mathijs van Overdijk, ged. Oirschot 7 oktober 1634, begr. Oirschot 12 augustus 1669. Zij worden genoemd in het testament van Mathijs Willem Laureijs van Overdijk, Lijsbeth's grootvader, voor de trouwe diensten ( ... ) altijt aen hem bewezen41.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, ged. Oirschot 10 februari 1658.
2. Wilbart Jan Blankers, ged. Oirschot 14 november 1660, begr. Oirschot 7 januari 1736, volgt Va.
3. Niclaes Jan Blankers, ged. Oirschot 19 augustus 1663, begr. Oirschot 3 december 1697, volgt Vb.
4. Lucas Jan Blankers, ged. Oirschot 18 oktober 1665, trouwt voor de predikant van Baardwijk op 8 juli 1696 met Anneke Jans van Woensel. Uit dit huwelijk één zoon: Jan, ged. Baardwijk 5 maart 1699. Lucas hertrouwt voor de predikant te Udenhout op 4 mei 1704 met Peternel Jans van Abeelen, geb. Udenhout.
5. Lijsbeth Jan Blankers, ged. Oirschot 11 mei 1668, begr. Hilvarenbeek 21 november 1713, trouwt voor de schepenen van Hilvarenbeek op 21 mei 1706 met Aert Stoffel van Loon, z.v. Stoffel Mathijs Jan van Loon en Anneke Aert Peter Donkers, ged. Hilvarenbeek 19 september 1655, begr. Hilvarenbeek 26 maart 1717.
41 Anton Neggers, Van Overdijk, in: De Brabantse Leeuw XLVIII (1999) pag. 108

brabants_leeuw_1999_2_104_116.pdf
Van Overdijk - A. Neggers
Page 108
Vll-a. MATTHIJS WILLEM LAUREUSSEN VAN ÜVERDIJCK, geboren circa 1575, trouwt te Oirschot op 20 januari 1602 met Grietken Jans Hanricx van Gestel. Zij wonen te Hedel. Matthijs is linnenwever: op 29 juni 1655 legt hij, 80 jaar oud, voor notaris Johan van Oeckel een verklaring af over verrichte arbeid.34 Hij is kennelijk een welgesteld ingezetene van Oirschot; er zijn nogal wat schuldbekentenissen met Mathijs in de rol van crediteur. Op 19 september 1663 maakt Mathijs, circa 88 jaar oud, dije welcke vermits sijnen hooge ouderdom sieckelijck naer de lichame in eenen stoel sittende een codicil voor notaris Johan van Oeckel, waarin hij legateert aan Jan Peter Blanckaerts sijne nichte35 man en aan Jenneke dochter Claes Adriaen Verhoeven, een andere kleindochter, voor de trouwe diensten (. .. ) altijl aen hem bewesen.36
Kort daarna overlijdt Mathijs; hij wordt begraven te Oirschot op 2 december 1663. Margriet Tijsen van Overdijck was begraven te Oirschot op 9 maart 1648.
35. Kleindochter
36. SREO, Oirschot N 5139, f93
SREO = Streekarchief Regio Eindhoven, rayondepot Oirschot

Ondertrouwd ‎29 apr 1656 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎14 mei 1656 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Doopgetuige "Joannes Kempts" is de echtgenoot van zus Anna.
- Trouwt opdezelfde dag als zijn zus Aleijdis
- Zus Aleydis doopgetuige

RHCE:
41028 Trouwinschrijving Jan Peter Blanckers en Berber Claes A Verhoeven, 14-05-1656
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 29-04-1656
Trouwdatum: 14-05-1656
Bruid: Berber Claes A Verhoeven
Bruidegom: Jan Peter Blanckers
Folio: 14
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.20
Page 16 of 128 - 00016_D_Oirschot_0020_0013v-0014.jpg
rechts onderaan
"... jan peter blanckers J:M: met Berber Claes Ariaens Verhoeven J:D: beijde van Oirschot ... "

BHIC:
Bruidegom Jan Peter Blanckers
Bruid Berber Claes A Verhoeven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 14-05-1656
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 29-04-1656
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1650-1695, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 20, blad 14
Gemeente: Oirschot
Periode: 1650-1695
Religie: Nederduits Gereformeerd

Kids:
Joannes: Joannes Petrus Blanckarts Vader Oirschot 10-02-1658 x Barbara Nicolaas Verhoeven - getuigen: Matthias Guielmus van Overdijck & Aleydis Petrus Blanckarts
Willibrordus: Joannes Petrus Blanckarts Vader Oirschot 14-11-1660 x Barbara Nicolaas Verhoeven - getuigen: Joannes Guielmus van den Venne & Ida van Bilsen
Nicolaas: joannes Petrus Blanckarts Vader Oirschot 19-08-1663 x Barbara Petrus Verhoeven - getuigen: Joannes Snellarts & Adriana Joannes Scilders
Elisabetha: Joannes Blanckarts Vader Oirschot 11-05-1668 x Barbara Verhoeven - getuigen: Joannes Kempts & Anna van Overdijck
(ongeveer 33 jaar gehuwd) met:

womanBerber Claes Ariaens Verhoeven‏
Gedoopt ‎7 okt 1634 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 19 van 22-1-1658: Hoogst waarschijnlijk vader en moeder: Niclaes Aeriens Verhoeven & Lijsken Matijssen van Overdijck

RHCE:
DTB_Oirschot_10225_32.2 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Doopinschrijving Barbara Nicolaus, 07-10-1634
Dopeling: Barbara Nicolaus
Vader: Nicolaus Adrianus
Moeder: ELisabeth Matthijssen
Getuige: Petrus Cornelius & Maria Adrianus
Doopplaats: Oirschot
Doopdatum: 07-10-1634
Folio: 81
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

BHIC:
Dopeling Barbara Adrianus
Vader Nicolaus Adrianus
Moeder ELisabeth Matthijssen
Getuige Petrus Cornelius & Maria Adrianus
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-10-1634
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 81
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎12 aug 1669 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 11-05-1668.

Mogelijk:

RHCE:
85679 Begraafinschrijving , 12-08-1669
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 12-08-1669
Partner: Jan Peter Blanckers
Notabene: Echtgen.
Folio: 71
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Page 73 of 90 - 00073_D_Oirschot_0039_0070v-0071.jpg
".. de huijsvw(?) jan peter blanckers "

BHIC:
Overledene Barbara Joannes Blanckarts
overleden op 12-08-1669 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1651-1656, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 5, blad 166
Gemeente: Oirschot
Periode: 1651-1656
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15215-94 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
19 Huurovereenkomst, 22-1-1658
Niclaes Aeriens Verhoeven Wed. van Lijsken Matijssen van Overdijck Wijlen
Lijsken Matijssen van Overdijck Overleden echtg. van Niclaes Aeriens Verhoeven Weduwe
Jan Peter Blanckaerts
Hedel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555