man‎Mathijs Hendrick Blanckers‏‎
Gedoopt ‎12 jan 1620 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie "66 Procuratie, 19-5-1663" bij broer P.H. Blanckers.

BHIC:
Dopeling Matthias Nicolaus
Vader Hendricus Nicolaus
Moeder Magdalena Petrus
Getuige Hendricus Venninck & Martellina Egidius
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-01-1620
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 5v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
Dopeling: Matthias Hendricus
Vader: Hendricus Nicolaus
Moeder: Magdalena Petrus
Getuige: Hendricus Venninck & Martellina Egidius
Doopplaats: Oirschot
Doopdatum: 12-01-1620
Folio: 5v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

Begraven ‎29 nov 1683 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 337 Procuratie, 6-6-1673.
Genoemd in akte 289 Testament, 4-2-1685. (Is hij dan nog in leven?)

Mogelijk - Zie echter testament akte 289 van 4-2-1685 ?????

RHCE:
89130 Begraafinschrijving Mathijes Blanckers, 29-11-1683
Plaats inschrijving: Oirschot
Begraafdatum: 29-11-1683
Overledene: Mathijes Blanckers
Folio: 30
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.40
Page 32 of 37 - 00032_D_Oirschot_0040_0029v-0030.jp2
rechts
"Den 29 dito op kerkhoff begraven mathijes blanckers"

Niet gevonden in index BHIC (Dec2020).

[Gebruikersnotities]
RHCE:
NTI-15216-113 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van Oeckell
62 Attestatie, 29-12-1657
Henrick Willem Heijliger - Oud ca 65 jaren
Mathijs Henrick Blanckaert - Oud ca 38 jaren
Michiel Peeter Thomas - Oud ca 24 jaren
Mathijs Willems van der Lusdonck - Echtg. van Jenneken Goossens
Jenneken Goossens - Echtg. van Mathijs Willems van der Lusdonck
Adriaen Peeter Goossens - Vader van 5; wijlen
Joost de Leeuw - Getuige
Jan Hogaerts van der Lusdonck - Getuige

RHCE:
NTI-15213-36 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
33 Schuldbekentenis, 12-6-1659
Mathijs Henrick Blanckers
Jan Willems van de Ven <== echtgenoot van zus Agnes.
Peeter Jan Diricx - getuige
Jan Hogarts van de Lusdonck - getuige

RHCE:
NTI-15215-97 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
58 Schuldbekentenis, 31-12-1661
Matijs Henrick Blanckaerts
Jan Dielis Potters
Henrick Willems Heijliger - getuige
Adriaen Joorden Melis - getuige
Peter Dielis Potters

RHCE:
NTI-15213-43 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan Goossens (jr.)
13v Schuldbekentenis, 3-3-1666
Mathijs Henrick Blanckers
Adriaen Niclaes van Overbeeck
Henrick Willem Hellighen - Borg
Everart Anthonis van de Velde - Getuige
Pieter Jansse Schepens - Getuige

Ook:
RHCE:

RHCE:
NTI-15214-55 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
118 Schuldbekentenis, 29-3-1669
Matijs Henrick Niclaesse Blanckarts - Kan niet schrijven
Lenart Aerts de Roij
Henrick Willem Heijliger - Borg
Jaspar van Esch - Getuige
Jan Leermakers - Getuige

RHCE:
NTI-15214-59 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
13 Huurovereenkomst, 28-8-1670
Niclaes Jansse Schepens
Matijs Henrick Blanckarts - Kan niet schrijven
Henrick Jansse Blancken
Roeloff Antonis Smetsers
Cornelis Aerts van de Maerselaer
Goiart Aerts van Overdijck
Peeter Aerts de Roij - Getuige
Jan Elias de Roij - Getuige

RHCE:
NTI-15218-136 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (jr.)
225 Attestatie, 25-5-1673
Henrick Willem Heijligen
Mathijs Henrick Blanckaerts - Schoonzoon van 1
Michiel Peeters van Kuijck - Schoonzoon van 1
Jacob Jans van de Snepscheut - Getuige
Henrick Anthonis Verrijt - Getuige
Maria Meus - Dochter van 7 en 8
Dirck Dirck Meus - Echtg. van IJken Heijligen
IJken Heijligen - Echtg. van Dirck Dirck Meus - Dochter van 1

RHCE:
NTI-15218-139 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (jr.)
137 Attestatie, 10-6-1676
Matthijs Henrick Blanckaerts - Oud ca 55 jaren
Anna van Esch - Erfgenamen van
Henrick van Esch - Erfgenamen van
Goort Adriaen Goorts van de Looij
Adriaen Dielis van de Looij
Jaspar van Esch
Jacobus van Nahuijs - Getuige
Jan Merck - Getuige

RHCE:
NTI-15215-105 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Johan van den Kerckhoff
153 Testament, 14-10-1681
Henrick Heijliger - Echtg. van Meriken Aelbrechts Weduwenaar
Willem Heijliger - Vader van 1; wijlen
Meriken Aelbrechts - Echtg. van Henrick Heijliger Wijlen
Jan Aelbrechts - Vader van 3; wijlen
Henrick Leermaeckers - Notaris - De jonge
Maria Meussen - Dochter van 7 en 8
Dierick Dierick Meussen - Echtg. van Iken Heijliger
Iken Heijliger - Echtg. van Dierick Dierick Meussen - Dochter van 1 en 3
Peter Heijliger - Natuurlijke zoon van 1
Ruth Vlemmincx - Belendend
Matijs Henrick Blanckerts - Zwager van 1
Michiel Peters - Zwager van 1
Catalijn Heijliger - Dochter van 1 en 3
Lambert van Boxtel - Getuige
Peter Adriaens van Westelbeers - Getuige

TESTAMENT:
RHCE:
NTI-15219-154 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Heribert van Audenhoven
289 Testament, 4-2-1685
Matthijs Henrick Blanckaerts - Woonplaats Notel - Echtg. van Jenneken Heijlighen
Jenneken Heijlighen - Woonplaats Notel - Echtg. van Matthijs Henrick Blanckaerts
Henrick Heijlighen - Vader van 2
Peeter Vrancken de Croon - Getuige
Zebert Lamberts Hoppenbrouwers - Getuige
Geen scan (Dec2020).

=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 108
lllc. Mathijs Henriek Blankers, ged. Oirschot 12 januari 1620, begr. Oirschot 29 november 1683, trouwt voor de pastoor op 15 december 1648 met Jenneke Henriek Heijligen, d.v. Henriek Willem Peter Heijligen (H. Geestmeester) en Maria Jan Albert, ged.Oirschot 4 december 1624. Het huwelijk wordt op 20 februari 1650 nogmaals voltrokken, ditmaal voor de predikant van Oirschot Zij wonen op de Notel.
Uit dit huwelijk:
1. Henrick, ged. Oirschot 5 september 1649.
2. Jan Mathijs Blankers, ged. Oirschot 1 februari 1651, volgt IVe.
3. Willem, ged. Oirschot 27 augustus 11652.
4. Adriaen, ged. Oirschot 15 februari 1654.
5. Herbert Mathijs Blankers, ged. Oirschot 23 juli 1655, trouwt met Anneke Govert van Rossem. Hij vestigt zich in 1681 in Vianen. De schepenen van Oirschot verklaren op 2 januari 1681 voor de oprechte waerheijt dat Herbert afstamt van goede eerlijkeen wettige ouders, dat hij geboren is binnen de vrijheid Oirschot en zich altijd vroom ende eerlijck heeft gedragen38, bovendien heeft hij, voor zover de schepenen bekend, nooit met enig meisje conversatie of geloofte van troue of hauwelijck, gehad.Hij is dus kennelijk nog maagd.
6. Wilbort, ged. Oirschot 2 april 1657.
7. Maria Mathijs Blankers, ged. Oirschot 20 juni 1661, trouwt voor de schepenen te Oirschot op 30 december 1693 met Willem Adriaen Vermeer, geb. Oerle ci rca 1668. Zij wonen te Maarssen onder Utrecht.
8. Adriaen Mathijs Blankers, ged. Oirschot 14 oktober 1664, volgt IVf.
9. Henrick, ged. Oirschot 11 juni 1668.
38 Oirschot R2418 folio 331
=====================

Gehuwd (religieus) ‎15 dec 1648 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
47223
Trouwinschrijving Matthias Henricus Blanckarts en Joanna Henrics Willems, 15-12-1648
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 28-11-1648
Trouwdatum: 15-12-1648
Bruid: Joanna Henrics Willems
Bruidegom: Matthias Henricus Blanckarts
Folio: 82
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3

RHCE:
40882 rouwinschrijving Mathijs Hendrick Blancquerts en Jenneken Hendrick Willems, 20-02-1650
Plaats inschrijving: Oirschot
Trouwdatum: 20-02-1650
Bruid: Jenneken Hendrick Willems
Bruidegom: Mathijs Hendrick Blancquerts
Folio: 3
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.20

BHIC:
Bruidegom Matthias Henricus Blanckarts
Bruid Joanna Henrics Willems
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-12-1648
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 28-11-1648
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1618-1651, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 3, blad 82
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1651
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Mathijs Hendrick Blancquerts
Bruid Jenneken Hendrick Willems
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-02-1650
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1650-1695, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 20, blad 3
Gemeente: Oirschot
Periode: 1650-1695
Religie: Nederduits Gereformeerd

Kids:
Henricus: Matthias Henricus Blanckarts Vader Oirschot 05-09-1649 x Joanna Henricus Heiligers - getuigen: Godefridus Gerardus van der Vleuten & Catharina Paulus van den Dijck
Joannes: Matthias Henricus Blanckarts Vader Oirschot 01-02-1651 x Joanna Henricus Heylighen - getuigen: Joannes Joannes Snellarts & Catharina Rutger van den Schoot
Guilielmus: Matthias Henricus Blankarts Vader Oirschot 27-08-1652 x Joanna Theodorus Heylighen - getuigen: Joannes Meulepas & Catharina Henricus Heylighen
Adrianus: Matthias Henricus Blanckarts Vader Oirschot 15-02-1654 x Joanna Henricus van Heylighen - getuigen: Lambertus Lambertus van Boxtel & Elisabeth Marcellus van den Velde
Heribertus: Matthias Blanckarts Vader Oirschot 23-07-1655 x Joanna Henricus Heylighen - getuigen: Tolcardus van Boxtel & Maria van Velde
Willibrordus: Matthias Blanckarts Vader Oirschot 02-04-1657 x joanna Henricus Heylighen - getuigen: Paulus Joannes van Cuijck & Henricus Heylighen
Maria: Matthias Blanckarts Vader Oirschot 20-06-1661 x Maria Henricus Heylighen - getuigen: Hoyardus van den Lusdonck & Maria Hobbelen
Adrianus: Matthias Henricus Blanckarts Vader Oirschot 14-10-1664 x Joanna Henricus Heijlighen - getuigen: Gerardus Godefridus van der Laeck & Maria Simon Verhoeven
Henricus: Matthias Blanckarts Vader Oirschot 11-06-1668 x Henrica Heijlighen - getuigen: Nicolaus Lombarts & Eva Heijlighen
met:

womanJoanna Henric Willems Heylighen‏
Gedoopt ‎4 dec 1624 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij echtgenoot voor ouders.
Zie 153 Testament, 14-10-1681: Ouders: Henrick Willem Heijliger & Meriken Jan Aelbrechts

RHCE:
Doopinschrijving Joanna Henricus, 04-12-1624
Dopeling: Joanna Henricus
Vader: Henricus Guilhelmus
Moeder: Maria Joannes
Getuige: Albertus Joannes & Maria Egidius
Doopplaats: Oirschot
Doopdatum: 04-12-1624
Folio: 26
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.2

BHIC:
Dopeling Joanna Guilhelmus
Vader Henricus Guilhelmus
Moeder Maria Joannes
Getuige Albertus Joannes & Maria Egidius
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-12-1624
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1618-1646, archiefnummer 8086, inventarisnummer 2, blad 26
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1646
Religie: Rooms-Katholiek

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555