man‎Willem Willems Henricx‏‎

Gehuwd (religieus) ‎10 jan 1598 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
53585 Trouwinschrijving Willem Willems Henricx en Jenneken Claes Jaspers, 10-01-1598
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 10-01-1598
Bruid: Jenneken Claes Jaspers
Bruidegom: Willem Willems Henricx
Folio: 23v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.1

BHIC:
Bruidegom Willem Willems Henricx
Bruid Jenneken Claes Jaspers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 10-01-1598
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1583-1610, archiefnummer 8086, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventarisnummer 1, blad 23v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1583-1610
Religie: Rooms-Katholiek

Geen kids gevonden in index RHCE.
Kids wel genoemd met naam in aktes. Zie notities.
met:

womanJenneken Niclaes Jasper Blanckers‏

[Gebruikersnotities]
SCHOONVADER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150B - J. Toirkens
187
Willem Willem Henriks heeft aan Aerden Daniel Sroijen een jaarlijkse rente van f. 3.-- beloofd , elk jaar opeisbaar op St. Bavodag en de eerste keer op a.s. St. Bavodag. De rente wordt betaald uit een huis met tuin en daarbij gelegen grond in Oirschot, herdgang de Kerkhof, achter de 0.L. Vrouwe kapel, welke goederen hij gekocht heeft van zijn schoonvader Niclaes Jaspers (Blanckaerts, JT), ...
Datum 10 juli 1625

OVERLEDEN - 6 KIDS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 152 - J. Toirkens
003
Eerder zijn Willem Willem Henricks en Jenneken Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als ongetrouwde man en vrouw bij elkaar geweest voor hun a.s. huwelijk, waarbij deze Jenneken is komen te overlijden zonder een testament te hebben opgemaakt en er zijn 2 zoons geboren in dat huwelijk die nu meerderjarig zijn geworden en nog 4 andere kinderen die momenteel nog minderjarig zijn en hun ouders hebben diverse roerende en onroerende bezittingen achtergelaten maar ook veel schulden. Volgens Oirschots recht zou na de dood van deze Jenneken er nu een boedelafsplitsing moeten plaatsvinden tussen deze Willem en diens kinderen, maar omdat de schulden veel meer bedragen dan de waarde van het bezit en omdat deze kinderen die schulden niet uit hun erfdeelzouden kunnen betalen, noch daarmee in hun levensonderhoud kunnen voorzien, waarbij ze anders gedwongen zouden zijn hun vaste bezittingen gedwongen te verkopen om die schulden te kunnen voldoen, zou daarom een afsplitisng van dat bezit ten hunnen nadele zijn. Omdat Willem uit liefde voor zijn kinderen genegen is om deze roerende en onroerende bezittingen wat betreft erfrecht tot zich te nemen en te behouden en het resterende bezit een tijdlang in bezit te hebben wat betreft vruchtgebruik, en daarbij alle schulden van de kinderen ook zou overnemen en hen daarvoor wil vrijwaren totdat ze hun kost zelf kunnen verdienen, zodat het erfelijk bezit niet in waarde afneemt maar ten voorde len van de kinderen zou zijn, is daarom nu verschenen deze Willem Willem Henriks als partij ter ener zijde en verder Willem en Henrick zijn meerderjarige kinderen daarbij geassisteerd door Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts ) en door Willem Rutgers van de Venne als aangestelde voogden over de andere minderjarige kinderen als partij ter andere zijde en hebben nu de volgende overeenkomst gemaakt. ...
Datum 2 januari 1627
.
015
Henrick zoon Willem Willem Henricks machtigt hierbij Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT) en Willem Rutgers van de Venne, zijnde zijn ooms om namens hem en namens zijn vader en Henricks andere broers en zusters, het huis te verkopen dat zijn vader en wijlen Jenneken dochter van wijlen Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) deels van hun ouders hebben geerfd en deels van hun andere erfgenamen hebben gekocht gehad. De gemachtigden dienen de verkoop in het openbaar te laten doen na 3 voorafgaande aankondigingen daarvan, de kopers daarvan voldoende waarbor gen te geven voor schepenen van Oirschot en de overdracht wettelijk te doen plaatsvinden, volgens de gewoontes daarover te Oirschot. ...
Datum 4 januari 1627
.
037
Willem en Henrick, gebroeders en zoons van Willem Willem Henricks verwekt bij wijlen diens vrouw Jenneken ( Blanckaerts, JT) verder Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT) en Willem Rutgers van de Venne als voogden aangesteld door schout en schepenen van Oirschot over de minderjarige kinderen van genoemde Willem en Jenneken, daarbij gemechtigd zijnde middels een schepenbankdecreet van Oirschot d.d. 2 januari 1627 j.l., verkopen hierbij een huis, tuin en boomgaard, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ...
Datum als boven (15 februari 1627)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156 - J. Toirkens
171
Willem Willem Henricks als weduwnaar van Jenneken dochter van Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een huis, hofstad grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten ... Hij heeft dit bezit geerfd bij de dood van vermelde Jenneken en doet er nu afstand van ten behoeve van Willem, Jan senior, Claes, Jan junior en Aleijt zijn wettige kinderen verwekt bij vermelde Jenneken. ...
Datum 23 april 1631
.
172
Willem zoon Willem Willem Henricks verwekt door deze Willem Willem Henricks bij wijlen diens vrouw Jenneken dochter van Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT) voor henzelf handelend en ook vanwege diens broer Jan en verder hierbij Henrik zoon Niclaes Jaspers en Willem Rutgers van de Venne als voogden over Claes, Jan en Aleijt minderjarige kinderen van deze Willem Willem Henriks en Jenneken, welke voogden door schout en schepenen van Oirschot zijn aangesteld, mede op grond van een daarvoor afgegevenschpenbankdecreet d.d. 2 april jl., verkopen hierbij een huis met hofstad en grond, gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
Datum 23 april 1631

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555