man‎Niclaes Jasper Embrecht Roosen Blanckers‏‎
Geboren ‎± 1536
[bron]
In akte 054 van 31 december 1579 genoemd als "Niclaes Jasper Emmert Roesen (later wordt hij meestal vermeld als Blankaerts, JT) als man van Agnese dochter van genoemde Henrick van der Hamsvoort".

Zie akte 72v Attestatie, 7-4-1620 - 84 jaar - dus geboren rond 1536.

Genoemd in akte 408 1560 december 5 als: "Claessen Jasperen Embrecht Roosenss en Marien zijn wittige hvr d. Adriaen Jost Verdonck"

ABT1536

Overleden ‎13 feb 1625 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 071 van 27 februari 1615.
Testament akte 82v Testament, 30-6-1620
Genoemd in akte 083 van 20 april 1622.

Mogelijk:

RHCE:
89396 Begraafinschrijving Nicolaus Jasper Baldus, 13-02-1625
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 13-02-1625
Overledene: Nicolaus Jasper Baldus
Folio: 101
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
Page 102 of 148 - 00102_D_Oirschot_0003_0100v-0101.jp2
"13 Nicolaus Jasper Baldus ?????"
Zie BHIC - laastste woord is Straten.

BHIC:
Overledene Nicolaus Jasper Baldus
overleden op 13-02-1625 te Oirschot
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bijzonderheden:
Afkomstig Straten
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 101
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek
‎, ongeveer 89 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 135B - J. Toirkens
371
A1. Los stuk tussen folio 65 en 66
... b.p. een gemeenschappelijke straat genoemd de Hoelestraat, Jaspaer Claessen Harnismaker (Jaspaer Claessen Blankaerts?, JT ) ...
Datum 8 oktover 1545

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-295.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 295, Algemeen protocol, 1557-1565
Oisterwijk, 16 november 2005 - 22 maart 2007, Wim de Bakker
Page 64 of 146
408. 1560 december 5 822.Sch.Mgt,R.295,85r-1
Gherit Adriaen Roij Geeritss heeft opgedragen Claessen Jasperen Embrecht Roosenss en Marien zijn wittige hvr d. Adriaen Jost Verdonck ss ...
.
478. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-1
Adriaen Joost Verdonct en Adriaen zijn zoon Albert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasperss voers man van Marija zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Adriaen Gerit Corstenss toesiender van de onm. wittige krn Adriaens voors. alle te samen wittige krn Adriaen Jost Verdonck hebben geloeft te gelden ...
.
479. 1561 maart 29 822.Sch.Mgt,R.295,104v-2
Adriaen Joost Verdonct als tochteneer t.e. en Adriaen Aelbert Jasper Embrecht Roosensz man van Margriet zijn wittige hvr Claes Jasper Embrecht Roosen man van Maria zijn wittige hvr en Willem Claes Timmermans momb. en Ariaen Gerit Corstens als toesiender van de onm. wittige krn Adriaen voors. alle te samen wittige krn Adriaen Joost Verdonct sz die hij verwect hadde bij Heylwich zijn wittige hvrt d. Claes Timmermans delen van alle erfgoederen daar Adriaen huisvr. eenichsins wuyt bestorven es
aan Adriaen voors. als tochteneer
.
!!!
!!! BROERS CLAES EN ALBERT
!!!
570. 1562 februari 3 822.Sch.Mgt,R.295,130r-1
Claes al principael Albert zijn broeder borge beyde wittige kynderen Jasper Embrechts Roosen en met hen Adriaen Adriaens Jost Verdonct als mede borge hebben tesamen wettig geloofd aan de onm. wettige krn van Janne van Gilse de jonge te Lichtmisse a.s. de somme van 50 ka gld met 3 gld 5 st te waesdom des geloeft Claes Aelbert zijn broeder en Adriaen zijn swager scadeloes te houden den iij-t februarijh 1562 scabinij Jan de Laet ende Jacop Janss van Gilse
Zie ook 571 en 572
.
630. 1562 december 15 822.Sch.Mgt,R.295,148r-2
Adriaen Adriaen Josten Claes Jasper Embrechts ..... man van Marycken zijnder wittiger ..... Aelbert Jaspers Embrecht Roosen als man van .....sijnder wittiger hvr ende Willem Claes Tymmerm..... momb. en Adriaen Geraert Corstens als toesiender ......heer van Gestel van Crystine Elizabette en Catelijne alle onm. krn alle te samen wettige krn Ad..... Jost Verdonck die hij verwect had bij Heylwich..... wittige hvr delen van Adriaen Josten .... hennnen vader ...
Zie ook 631 en 632
.
779. 1564 november 10 822.Sch.Mgt,R.295,199v-1
Antonis Antonis Jacopss heeft opgedragen Claes Jasper Embrecht Roosens ...
.
832. 1565 februari 22 822.Sch.Mgt,R.295,213v-3
Claes Jasper Embrecht Roosen heeft geloeft te geven en te betalen Hermanne Geraertss van Osterwijck ...
.
887. 1565 december 4 822.Sch.Mgt,R.295,232r-1
Geraert Adriaen Roy Geritss t.e. en Niclaes Jasp.... Emberts? Roosenss hebben erfmangeling gedaan - aan Geraert van Niclaes ...
Zie ook 889

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1568.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 140B - J. Toirkens
211
Datum 10 juli 1568
In marge :
Caerl Dierks zoon van den Meer en Wouter Goijaerts Crommen als voogden over de minderjarige kinderen van Nicolaes Blancks, (Blankaerts?, JT ) verklaren hierbij ...
Datum 1 februari 1578

822-Schepenbank-van-Moergestel-invnr-297.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455 - 1811
Regestenlijst inv.nr.297
445. 1571 april 24 822.Sch.Mgt,R.297,165r-1(206)
Alsoe Adriaen Adriaen Jost Verdonckss ten anderen tijden vanwegen Claess Jasper Embrecht Roosens heeft geloeft te geven ende te betalen ...
.
586. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,220v-2 <=== WEDUWNAAR
Claes Jaspaer Embrecht Rosens wdn. van Marijev zij witt. hvr d. Adriaen Jost Verdonck heeft vertegen op zijn tocht tbv al zijn wittige krn verwekt bij Marije voors. in alle goederen die zij beiden bezeten hebben - actum scabini Doeren Anssems datum als boven
.
587. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,221r-1(262)
Adriaen Adriaen Joost Verdonck momb. en Aelbert Jaspaer Embrecht Roossen als toesiender van de voorn. onm. witt. krn hebben namens deze krn opgedragen Claess Jasper voers. alzulke hafelijke goederen als Claes in zijn huis waar hij nu woont es besittende met nog een opgaande eycken beemken liggende op die stede met sommige schoithouteren ? en hiertoe 3 appelbomen en hierboven nog 11 gld en als Claes kinderen tot huwelijkse staat ofte hem? Godt in geroepen mocht hebben de somme van 30 st eens - datum et scabinis ut supra
.
588. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,221r-2
Adriaen Adriaen Joost Verdonckss als momboer en Aelbert Jaspaer Embrecht Roosenss als toesiender van de onm. wittige krn Claes Jaspaer Embrecht Rooss verwekt bij Marije zijn wittige hvr d. Adriaen Jost Verdonckss hebben te perck ende te buerde ten hoexten vercocht navolgende de octroije des coninxs met twee van de naesten vande onm. krn voor sch. van Gestel in sal welcke goederen Claes Jaspaer Embrechtss huyden des daechs zijn tocht in afgegaan tbv de wettige krn bij Marije enen gent Geraert Aert Geraertss als hoechste mijnder ende laetste slaghere ...
.
590. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,222r-2
Alsoe Claes Jaspaer Embrecht Rosenss man van Marye zijn hvr ten tijde doen zij leefden ten anderen tijden bij hennen leven heeft vercocht gehadt ...
.
591. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,222v-1
Adriaen Adriaen Jost Verdonckss heeft vernaderd
o den huys hoff lant weijde met alle de toebehoorten
als Geraert Aert Geraerts gekocht heeft van Adriaen Adriaen Jost Verdoncks ende momboer en Aelbert Jaspers als toesiender van de onm. wettige krn des voors Claes Jaspers Embrecht Ross verwekt bij Marij d. Adriaen Jost Verdonck volgens brief 1573 den30 junij 3en nader van bloede en meerder van recht - datum et scabinis ut supra

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1579.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142A - J. Toirkens
054
Henrick Willem Deckers als man van Jenneken dochter van Pauwels van Zeelst (ook wel Verschueren genoemd, JT ), verder Henrick van der Hamsvoort vanwege diens kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van genoemde Pauwels, Niclaes Jasper Emmert Roesen (later wordt hij meestal vermeld als Blankaerts, JT) als man van Agnese dochter van genoemde Henrick van der Hamsvoort, Henrick Janssen de Riemslag namens zijn moeder Cathelijn, dochter van genoemde Pauwels van Zeelst, nog Jan Dirck Houbraken vanwege de kinderen van Henrick Dirck Houbraken verwekt bij Aleijten dochter van genoemde Pauwels, verder nog Marie dochter van genoemde Pauwels met haar voogd Jan Dirck Houbraken zoals ze zei, verder Henrick Jan Goijaerts als man van Ijken dochter van JoostReijniers en Jan Janssn. van der Lusdonck als man van Henrieksken dochter van genoemde Joost Reijniers (Hoogneven soms ook Tempelaars genoemd, JT), verkopen hun erfdelen en aanspraken die ze respectievelijk hebben geerfd van de kinderen van wijlen Jan Aerts verwekt bij wijlen Willemken dochter van Jan Goessens, gelegen in de plaats Son. Het bezit wordt nu verkocht aan Dirck Cornelissen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 31 december 1579, getuigen Cort en Maerselaer. ( dochter Marie Pauwels van Zeelst was eerder getrouwd met Henrick Wouter Toirkens die in 1579 al was overleden, JT )

Adriaen Joost Verdonck x Heylwich Claes Timmermans
- Adriaen
- Christyne x Jan Berthelmeeus Vosch
- Elizabeth x Daniel Jan de Bresser
- Catharyne x Geerardt Aert Geeryt Stappairts
- Margriet (overleden) x Aelbert Jaspar Blanckairts (kids Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt)
- Marye (overleden) x Niclaes Jaspar Blanckairts - (kids Heylwigen Cornelie ende Geertruyt - voodgen Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes Jaspar Blanckairts)
.
822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
Oisterwijk, 16 juli 2009, Wim de Bakker
Page 5 of 97
21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Cont zij dat voor ons schepenen zijn gecompareert ende verschenen Adriaen z.w. Adriaen Joost Verdonck bij den selven Joost en vuyt w. Heylwich zijn hvr d.w. Claes Timmermans [14v] tsamen verwect Jan Berthelmeeus Vosch man van Christyne zijn hvr Daniel Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr Geerardt z.w. Aert Geeryt Stappairts man Catharyne zijn hvr gez. drs w. Adriaen Joost Verdonck en Heylwich zijn hvr voors. Aelbert Jaspar Blanckairts wede w. Margriet zijn hvr ook d. w. Adriaen Joost en Heylwich ook namens Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt br. en z. zijn onm. en onbejairde krn bij hem Ailberten en voorn. Margriet zijn hvr tsamen verwect Aelbert uit kracht van testament met Margriet voor hr Janne Bruesselmans vicecureyt der parochiekercke van Oisterwijck int administreren vanden eerw. heyligen sacramente wijlen hair Margriete voors. en Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes z.w. Jaspar Blanckairts als momboor en toesiender van Heylwigen Cornelie ende Geertruyt gez. onm. krn des voors. Niclaes uit w. Marye zijn hvr ook d. Adriaen Joost en Heylwich voorn. hebben van zekere erfelijke goederen van de voorn. Adriaen Joosten en Heylwigen hun vader en moeder bestorven zekere erffscheydinge ende erffdeylinge aengegaen ende gemaict hierna beschreven
aan Adrianen voorn. voor zijn portie ...

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143A - J. Toirkens
206
Jan zoon wijlen Henrick Willems van der Haemsvoort voor zichzelf en als voogd over Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick, verder Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als man van Neesken dochter van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, nog Lijsken en Willemke gezusters, geassisteerd door Henrick van Hersel hun hierbij gekozen voogd, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, verkopen nu ...
Datum 9 oktober 1585

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143B - J. Toirkens
249
Willemke dochter van wijlen Henrick van der Haemsvoort weduwe van Lambrecht Willem Lambrechts van Boxtel, geassisteerd door haar voogd Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT), verder Adriaen Antonis van Esch en Simon Matheeus van Aelst als voogden over Juetken die hierbij aanwezig is, Dirck en Mariken minderjarige kinderen van genoemde Willem Lambrechts, handelend op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot, ter plaatse genoemd het Peerdskerkhof, ...
Datum 28 november 1587

822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
363. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,163v-1
Niclaes Jaspar Embert Roosen als wedn w. Marye zijn eerste hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck alle versterf [164r] van w. Cornelie zijn voordochter en van Heilwige huere zustere noch aenbesterven zoude mogen in alle moeders erfgoederen zowel binnen alsbuyten Gestell leg et her suppt Jannen z.w. Peeter Kiebooms als man van Geertruyts zijn wittige hvr d. Niclasen voors. zijnen zwager actum viij aprilis 1592 scabini Gillze et Mutsarts

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144B - J. Toirkens
199
Margrietken dochter wijlen Thomas de Hoppenbrouwer met Dircken de Hoppenbrouwer als haar gekozen voogd, verkoopt een huis etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ... Het wordt nu verkocht aan Niclaes Jasper Roosen ...
Datum 23 mei 1594
.
200
Niclaes zoon wijlen Jaspar Roosen (Blankaerts, JT) heeft beloofd als schuldenaar aan Dirck de Hoppenbrouwer ten behoeve van Margrietken dochter van Thomas de Hoppenbrouwer, een bedrag van 55 gulden te zullen betalen per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum en getuigen als boven die het aandroegen.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148B - J. Toirkens
071
Niclaes Jaspaers Blanckaerts en diens zoon Henrick hebben als schuldenaars beloofd om aan Joffrouw Catharina van der Linden ten behoeve van Vrouwe Maria Rosalis, haar moeder zijnde, waarbij deze Vrouwe Maria Rosalis daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen die ze heeft verwekt bij wijlen heer Lodewijk van der Linden, daarvan het erfrecht, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 februari 1615)

LEEFTIJD:
RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
72v Attestatie, 7-4-1620
Wouter van Cuijck - Priester, vice-deken - 68 jaar
Niclaes Jaspars Blanckarts - Beroep: Beenhouwer, slager - 84 jaar
Rutger Mathijs Oirlemans - Beroep: Beenhouwer, slager - 83 jaar
Gheerlingh Jan Ghijssels - Echtg. van Jenneken Huijberts van der Meulen
Jenneken Huijberts van der Meulen - Echtg. van Gheerlingh Jan Ghijssels
Huijbrecht (Peeters) Vermeulen - Veekoopman - overleden
Matthijs Goorts van den Dijck - getuige
Jan van den Huevel - getuige

TESTAMENT
RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
82v Testament, 30-6-1620
Niclaes Jaspars Blanckarts - Echtg. van Neesken Hnericks van der Hamsffoirt
Neesken Hnericks van der Hamsffoirt - Echtg. van Niclaes Jaspars Blanckarts
Bartholomeus Ariens van der Achter - getuige
Jan Goortss van der Maerselair - getuige

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149B - J. Toirkens
160
Niclaes Jaspaer Blanckaerts als man van Agnees dochter van wijlen Henrick Willems van der Hamsvoort, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 4 gulden welke rente Aert zoon Lambert Janssen eerder had beloofd aan deze Henrik Willems van der Hamsvoort, ... Deze rente was zijn vrouw toebedeeld en afkomstig van haar vader zoals hij zegt, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 maart 1568 en hij verkoopt de rente nu met een vervallen en de lopende termijn aan Willemken dochter van Henrick vander Hamsvoort en aan meester Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT ), zijnde haar zoon. ...
Datum 4 juli 1620

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
131v Attestatie, 3-11-1621
...
Niclaes Jaspar Blanckaerts - getuige

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149C - J. Toirkens
083
Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) heeft beloofd om zijn zoon Henrick Niclaes Jaspers uit de vorige akte die voor diens belofte te zullen vrijwaren omdat het geld door hem, Niclaes is ontvangen. ...
Datum en getuigen als boven. (20 april 1622)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
264
Niclaes Jaspars Blankaerts uit hoofde van een testament dat hij met zijn overleden vrouw Neeske dochter Henrik van der Hamsvoort heeft gemaakt en als zodanig daartoe gemachtigd, welk testament is opgemaakt voor meester Lambert van Boxtel d.d. de laatste juni 1620 zoals ons schepenen is gebleken, niettemin toch met instemming van zijn zoon Henrik, en met instemming van de hierna genoemde koper als man en voogd van Jenneke, dochter van genoemde Niclaes, verkoopt zijn huis met tuin en toebehoren, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof bij de 0.L. Vrouwekapel, ... welk laatste erf eerder afkomstig was van de kinderen van heer Gijsbert van der Hert, kanunnik in Oirschot, Leonart Moijses en Oijken Hoppenbrouwers. Hij had deze goederen eerder verkregen van Margriet dochter van wijlen Thomas de Hoppenbrouwer, zoals hem is opgedragen voor schepenen in Oirschot op 23 mei 1594 en hij verkoopt de goederen nu aan zijn behuwd zoon Willem Willems. Genoemde Niclaes belooft de lasten van zijn kant af te handelen.
Datum en getuigen als boven. (17 mei 1624)
.
267
Genoemde Willem Willems heeft beloofd als schuldenaar aan Henrick Niclaes Jaspars (Blanckaerts, JT) een bedrag van f. 25.-- te betalen, opeisbaar van heden dato over een jaar met een rente van 6%, zijnde dezelfde f. 25.-- die genoemde Henrik NiclaesJaspars aan zijn vader Niclaes had geleend.
Datum en getuigen als boven. (17 mei 1624)


=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 105
I. Niclaes Jasper Blanckaerts, geb. circa 15464, beenhouwer, slager, overleden Oirschot 13 februari 1625, is in eerste echt getrouwd met Marie, dochter van Adriaen Joost Verdonck5.
Hij woont dan in Moergestel. Hij trouwt in tweede echt (waarschijnlijk Oirschot) met Agnes Henriek Willem van Hamsvoort dochter van Henriek Willem van Hamsvoirt en Lijsbeth Paulus van de Schueren (ook: van Zeelst). Zij wonen op de herdgang Straten. Op 31 december 1579 verkoopt Niclaes samen met zijn schoonfamilie hun erfdeel in de nalatenschap van Jan Aerts en Willemken Jan Goessen, bestaande uit goederen gelegen Son6. Op 9 oktober 1585 deelt Niclaes Jaspers, met zijn zwagers en schoonzusters, de nalatenschap van zijn schoonouders7. Vooraf verkopen de erfgenamen de onroerende goederen, bestaande uit een hofstad in de herdgang Kerkhof en enige percelen grond in de Kerkhof en Hedel8. Niclaes erft als man van Neesken in totaal 66 gulden en 5 stuivers. Op 8 april 1592 verkoopt Niclaes Jasper Eijmberts, weduwe van Maria, zijn eerste huisvrouw, dochter van Adriaan Joost Verdonck, alle goederen die hem zijn aangekomen van zijn voordochter Cornelia en van Gerewijn, haer suster, aan Jan PeeterKiebooms, de man van zijn dochter Geertruijt9. Jan transporteert de goederen daarop aan de familie Verdonck. Op 23 mei 1594 koopt Niclaes van Margrietken, dochter van Thomas de Hoppenbrouwer, een huis met aangelag gelegen in het centrum van Oirschotnaast de kerk van O.L. Vrouwe voor 55 gulden10, Op 27 februari 1615 lenen Niclaes en zijn zoon Henriek een bedrag van 100 gulden van Vrouwe Maria Rosalis, weduwe van de heer Ladewijk van der Linden, en haar dochter Catharina 11, Niclaes en zijn vrouw Neesken maken op 30 juni 1620 een testament op de langstlevende van beiden voor notaris Lambrecht van Boxtei 12, De notaris is een neef van de testateurs: zijn moeder is Willemken Henriek van Hamsvoort13, Agnes is vervolgens overleden voor 17 mei 1624, als Niclaes uit kracht van het testament en met toestemming van zijn zoon Henriek zijn huis bij de O.L. Vrouwekerk verkoopt aan zijn schoonzoon Willem Willems14, Hij overlijdt in 1625.
Kinderen uit het eerste huwelijk zijn :
1. Cornelia, en
2. Gerewijn, beiden overleden vóór 159215,
3. Geertruijt Niclaes Jasper Eijmberts, trouwt met Jan Peter Kiebooms.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Henriek Niclaes Jasper Blanckaerts, geb. circa 1578, volgt 11.
5. Jenneke Niclaes Blanckaerts, trouwt met Willem Willem Henrick. Willem koopt in 1624 het huis van zijn schoonvader aan de O.L. Vrouwekerk16, Hij gebruikt het huis als onderpand voor een geldlening van Aerden Daniel Sroijen in 162517.
.
4 Oirschot N14 folio 72v
5 W. de Bakker, De Bresser, in : De Brabantse Leeuw XXII (1973) pag. 137
6 Oirschot R2372 folio 178
7 Oirschot R2373 folio 130v
8 Oirschot R2373 folio 129v
9 Moergestel R300, folio 163v
10 Oirschot R2374 folio 246v
11 Oirschot R2378 folio 267
12 Oirschot N14 folio 82v
13 Oirschot R2379 folio 107
14 Oirschot R2380 folio 181
15 Moergestel R300, folio 163v
16 Oirschot R2380 folio 181
17 Oirschot R2380 folio 104
=====================

Gehuwd (religieus) ‎± 1558
[bron]
Paar genoemd in akte 21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3

Genoemd als paar in akte 408 1560 december 5: "Claessen Jasperen Embrecht Roosenss en Marien zijn wittige hvr d. Adriaen Jost Verdonck"
Genoemd als paar in akte 478. 1561 maart 29: "Claes Jasperss voers man van Marija zijn wittige hvr"
Genoemd als paar in akte 630. 1562 december 15: "Claes Jasper Embrechts ..... man van Marycken zijnder wittiger"

Gehuwd na ABT1536+20=1556

1556-1560

ABT1558
(ongeveer 15 jaar gehuwd) met:

womanMarije Adriaen Joost Verdonck‏
Overleden ‎± 1573
[bron]
Genoemd als paar in akte 478. 1561 maart 29: "Claes Jasperss voers man van Marija zijn wittige hvr"
Genoemd als paar in akte 630. 1562 december 15: "Claes Jasper Embrechts ..... man van Marycken zijnder wittiger"

Zie akte 586. 1573 juni 30 822.Sch.Mgt,R.297,220v-2 - "Claes Jaspaer Embrecht Rosens wdn. van Marije"
Meerdere aktes rond dit tijdstip!

Reeds overleden in akte 21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Echtgenoot is al hertrouwd in akte 054 van 31 december 1579.

1562-1573

ABT1573

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
Adriaen Joost Verdonck x Heylwich Claes Timmermans
- Adriaen
- Christyne x Jan Berthelmeeus Vosch
- Elizabeth x Daniel Jan de Bresser
- Catharyne x Geerardt Aert Geeryt Stappairts
- Margriet (overleden) x Aelbert Jaspar Blanckairts (kids Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt)
- Marye (overleden) x Niclaes Jaspar Blanckairts - (kids Heylwigen Cornelie ende Geertruyt - voodgen Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes Jaspar Blanckairts)
.
822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
Oisterwijk, 16 juli 2009, Wim de Bakker
Page 5 of 97
21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Cont zij dat voor ons schepenen zijn gecompareert ende verschenen Adriaen z.w. Adriaen Joost Verdonck bij den selven Joost en vuyt w. Heylwich zijn hvr d.w. Claes Timmermans [14v] tsamen verwect Jan Berthelmeeus Vosch man van Christyne zijn hvr Daniel Jan de Bresser man van Elizabeth zijn hvr Geerardt z.w. Aert Geeryt Stappairts man Catharyne zijn hvr gez. drs w. Adriaen Joost Verdonck en Heylwich zijn hvr voors. Aelbert Jaspar Blanckairts wede w. Margriet zijn hvr ook d. w. Adriaen Joost en Heylwich ook namens Cornelis Peeter Jaspar Jenneken en Geertruyt br. en z. zijn onm. en onbejairde krn bij hem Ailberten en voorn. Margriet zijn hvr tsamen verwect Aelbert uit kracht van testament met Margriet voor hr Janne Bruesselmans vicecureyt der parochiekercke van Oisterwijck int administreren vanden eerw. heyligen sacramente wijlen hair Margriete voors. en Adriaen Niclaes Timmermans en Niclaes z.w. Jaspar Blanckairts als momboor en toesiender van Heylwigen Cornelie ende Geertruyt gez. onm. krn des voors. Niclaes uit w. Marye zijn hvr ook d. Adriaen Joost en Heylwich voorn. hebben van zekere erfelijke goederen van de voorn. Adriaen Joosten en Heylwigen hun vader en moeder bestorven zekere erffscheydinge ende erffdeylinge aengegaen ende gemaict hierna beschreven
aan Adrianen voorn. voor zijn portie ...

Kind:

1.
womanGeertruyt Niclaes Jasper Blanckers‏

[Gebruikersnotities]
822-Schepenbank-Moergestel-invnr-300.pdf
822. Archief van de Schepenbank van Moergestel, 1455-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 300, Protocol, 1583-1593
Oisterwijk, 16 juli 2009, Wim de Bakker
363. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,163v-1
Niclaes Jaspar Embert Roosen als wedn w. Marye zijn eerste hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck alle versterf [164r] van w. Cornelie zijn voordochter en van Heilwige huere zustere noch aenbesterven zoude mogen in alle moeders erfgoederen zowel binnen alsbuyten Gestell leg et her suppt Jannen z.w. Peeter Kiebooms als man van Geertruyts zijn wittige hvr d. Niclasen voors. zijnen zwager actum viij aprilis 1592 scabini Gillze et Mutsarts
.
364. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,164r-1
Jan z.w. Peeter Kiebooms man van Geertruyt zijn wittige hvr d. Nicolasens Jaspaer Embert Roosen heeft hem bedanct goeder momboerdye van Nicolasen zijnen sc hoonvader voors. - datum et scabini ut supra
.
365. 1592 april 8 822.Sch.Mgt,R.300,164r-2
Jan z.w. Peeter Kiebooms man van Geertruyts zijn witt. hvr d. Nicolaes Jaspar Embert Roosen dmaw Marye zijn eerste hvr d.w. Adriaen Joost Verdonck
...
welke erven Geertruden en haar zusteren van Marye henne moedere aenbestorven in deelbr. Gestel 26-1-1584 en de voors. Geertruyt van Cornelia haar zuster ook eensdeels aanbestorven ende hem Jan bij Nicolasen zijnen schoonvader huyden des daechs opgedragen - leg et her. vendt. et suppt Lijsbetten d.w. Adriaen Joost Verdonck met Daniel Jan die Bresser haeren wittigen man en momb. [164v] uitgenomen eruit te blijven vergelden ...

Mogelijk: TURNHOUT!

1598_RA145a1598.pdf
R.A. Oirschot, boek 145-A, periode 1 januari 1598- 31 december 1598 - J. Toirkens
180
De geachte Wouter van Elmpt, schout van Oirschot als man van Catherijna dochter van wijlen Jacques Cheris, die hier samen zijn verschenen, hebben samen machtiging gegeven aan Adriaen van der Biestraten, burger van de stad Turnhout om namens hen voorschepenen aldaar te Turnhout te verschijnen en aan Jan van den Kieboom en diens vrouw Geertruit een akker over te dragen groot ca. 7 lopenzaad genoemd het Loockeren Bosch, gelegen in Turnhout onder de Buenders zij op de Savelputten, ...
Datum 31 maart 15982e huwelijk
man‎Niclaes Jasper Embrecht Roosen Blanckers‏‎


Gehuwd (religieus) ‎± 1575
[bron]
Eerste echtgenote overleden voor akte 21. 1584 januari 26 822.Sch.Mgt,R.300,14r-3
Paar genoemd in akte 054 van 31 december 1579.

Genoemd als paar met eerste echtgenote in akte 630. 1562 december 15: "Claes Jasper Embrechts ..... man van Marycken zijnder wittiger"

Zoon Henrick geschat geboren rond 1578.

Eerste echtgenote geschat overleden rond 1573 doch tussen 1562-1573.

1562-1579

ABT1575
(ongeveer 47 jaar gehuwd) met:

womanAgnes Henrick Willem "Neesken" van Hamsvoort‏
Overleden ‎± 1622
[bron]
Testament akte 82v Testament, 30-6-1620
Genoemd als overleden in akte 264 van 17 mei 1624.

ABT1622

Niet gevonden in index RHCE Oirschot (Dec2020).

[Gebruikersnotities]
1568_RA140b1568.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 140B - J. Toirkens
Aert Lambrecht Janssen uit de voorgaande akte verkoopt het stuk land uit de vorige akte, op grond van het recht van vernadering, nu weer door aan Agnese dochter van Henrick van der Hamsvoort. ...
Datum en getuigen als boven. (21 maart 1568)

Pauwels van Zeelst
- Jenneken x Henrick Willem Deckers
- Elisabeth x Henrick van der Hamsvoort
-- Agnese x Niclaes Jasper Emmert Roesen
- Cathelijn x Jan de Riemslag
-- Henrick
- Aleijten x Henrick Dirck Houbraken
- Marie
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1579.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142A - J. Toirkens
054
Henrick Willem Deckers als man van Jenneken dochter van Pauwels van Zeelst (ook wel Verschueren genoemd, JT ), verder Henrick van der Hamsvoort vanwege diens kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van genoemde Pauwels, Niclaes Jasper Emmert Roesen (later wordt hij meestal vermeld als Blankaerts, JT) als man van Agnese dochter van genoemde Henrick van der Hamsvoort, Henrick Janssen de Riemslag namens zijn moeder Cathelijn, dochter van genoemde Pauwels van Zeelst, nog Jan Dirck Houbraken vanwege de kinderen van Henrick Dirck Houbraken verwekt bij Aleijten dochter van genoemde Pauwels, verder nog Marie dochter van genoemde Pauwels met haar voogd Jan Dirck Houbraken zoals ze zei, verder Henrick Jan Goijaerts als man van Ijken dochter van JoostReijniers en Jan Janssn. van der Lusdonck als man van Henrieksken dochter van genoemde Joost Reijniers (Hoogneven soms ook Tempelaars genoemd, JT), verkopen hun erfdelen en aanspraken die ze respectievelijk hebben geerfd van de kinderen van wijlen Jan Aerts verwekt bij wijlen Willemken dochter van Jan Goessens, gelegen in de plaats Son. Het bezit wordt nu verkocht aan Dirck Cornelissen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 31 december 1579, getuigen Cort en Maerselaer. ( dochter Marie Pauwels van Zeelst was eerder getrouwd met Henrick Wouter Toirkens die in 1579 al was overleden, JT )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143A - J. Toirkens
206
Jan zoon wijlen Henrick Willems van der Haemsvoort voor zichzelf en als voogd over Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick, verder Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als man van Neesken dochter van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, nog Lijsken en Willemke gezusters, geassisteerd door Henrick van Hersel hun hierbij gekozen voogd, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, verkopen nu ...
Datum 9 oktober 1585

VADER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149B - J. Toirkens
160
Niclaes Jaspaer Blanckaerts als man van Agnees dochter van wijlen Henrick Willems van der Hamsvoort, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 4 gulden welke rente Aert zoon Lambert Janssen eerder had beloofd aan deze Henrik Willems van der Hamsvoort, ... Deze rente was zijn vrouw toebedeeld en afkomstig van haar vader zoals hij zegt, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 maart 1568 en hij verkoopt de rente nu met een vervallen en de lopende termijn aan Willemken dochter van Henrick vander Hamsvoort en aan meester Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT ), zijnde haar zoon. ...
Datum 4 juli 1620

Kinderen:

1.
manHendrick Niclaes Jasper Blanckers‏
Geboren ‎± 1578
[bron]
Geboren voor 1601-20=1581.

Zie akte 55v Attestatie, 21-1-1620 - 42 jaar - dus geboren rond 1578.

ABT1578

Overleden ‎15 okt 1645 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament akte 038 van 23 februari 1636.
Genoemd in akte 062 van 26 februari 1638.

Mogelijk:

BHIC:
Overledene Henricus Blanckarts
overleden op 15-10-1645 te Oirschot.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Oirschot
Bronvermelding Rooms-Katholiek begraafboek 1618-1677, archiefnummer 8086, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 3, blad 136v
Gemeente: Oirschot
Periode: 1618-1677
Religie: Rooms-Katholiek

RHCE:
90177 Begraafinschrijving Henricus Blanckarts, 15-10-1645
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 15-10-1645
Overledene: Henricus Blanckarts
Folio: 136v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
Page 138 of 148 - 00138_D_Oirschot_0003_0136v-0137.jp2
Scan geeft alleen datum en naam.
‎, ongeveer 67 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143B - J. Toirkens
220
... De rente wordt nu verkocht aan Adriaen Jan Molenpas en ...
Datum 11 september 1587
In marge :
Henrick zoon Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) als gemachtigde van Antonis Ariaen Molenpas zoals blijkt uit de procuratie d.d. 23 november 1604 en ook als gemachtigde voor Jan Arien Molenpas, zijnde beiden ooms van hem, verklaart dat ...
Datum 23 juni 1614

OUDERS ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145C - J. Toirkens
001
... Hij verkoopt dit bezit nu aan Henrick zoon Niclaes Jaspers ( Blanchaerts, JT ) ...
Datum 2 januari 1603
.
091
Henrick zoon Niclaes Jaspaers (Blankaerts, JT) als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Adriaen Meulenpas, verwekt bij Matijsken dochter Wilbort Janssen van den Nieuwenhuisen, heeft Antonis Adriaens Meulenpas en Adriaen zoon van Wilbort van den Niewenhuizen van hun verplichtingen ontheven als ooms en voogden over zijn vrouw Magdalena en dankt hen voor hun werkzaamheden.
Datum 10 maart 1603

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146A - J. Toirkens
146
... Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ). ...
Datum 15 november 1605

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 146C - J. Toirkens
320
Jan Jan Muelepas en Henrick zoon Niclaas Jaspars ( Blankaerts, JT ) als man van Magdalena dochter wijlen Peters Muelepas, zijnde erfgenamen van wijlen Andries Muelepas verklaren dat zij volledig zijn voldaan door heer Jan Verrijt vanwege diens vaderCorstiaen Verrijt voor een kapitaal m.b.t. een rente van 10 stuivers per jaar samen met de achterstallige termijnen. ... De andere helft van deze rente is in bezit van de schout van Oirschot uit hoofde van diens funktie omdat Aleijt natuurlijke dochter van wijlen heer Joost Coremans, de echtgenote van genoemde wijlen Andries Muelepas, een bastaarddochter was. ...
Datum 24 december 1609
.
321
Daarbij tekent genoemde Henrick Claessen Jaspers wel speciaal aan dat hij niet verder erfgenaam wil zijn in de nalatenschap van genoemde wijlen Andries Muelepas en er ook niet verder in wil bijdragen dan voor zover er door schepenen in Oirschot een overzicht van deze nalatenschap zal zijn gemaakt. Datum en getuigen als boven.

OUDERS ECHTGENOTE
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147A - J. Toirkens
275
Peter Jacops als gekozen voogd van Heijlken en Aelijdt, dochters van wijlen Adriaen Henrick Peter Meusen verwekt bij Heijlken dochter van Sib Dircks, verder Antonis Jacops en Jan Adams van Loon, die daarbij handelen namens Willem Scheijmakers, verder Henrick Niclaes Jaspars ( Blanckaerts) als man van Magda- lena dochter van wijlen Peter Adriaens Muelenpas verwekt bij Mathijsken dochter van Wilbort Janssen van den Nieuwenhuijsen, waarbij deze Henrick Niclaes Jaspers nog optreedt voor Steven Gijsmaers Rommen en voor Jan Aerts die in Vlijmen woont, zijnde allen erfgenamen van wijlen Cathalijne dochter van wijlen genoemde Henrick Peeter Meeussen, verklaren hierbij ...
Datum 5 juli 1610
.
276
Jan zoon wijlen Adriaen Muelepas, verkoopt hierbij zijn aanspraken die hij heeft geerfd bij de dood van Cathalijne dochter van wijlen Henrick Peter Meussen, weduwe van Cornelis Henricks, hetzij
in land, heide of weilanden, waar die ook in Oirschot zijn gelegen zonder enige uitzondering. Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Henrik Niclaes Jaspers ( Blankaerts , JT ) ...
Datum 7 juli 1610

RHCE:
NTI-15209-12 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Jan Willems de Metser
22 Overeenkomst, 5-1-1613
Ghijsberden Ghijsberts van de Achter
Henricken Niclaes Jaspers
Ghijsberts Steven Robben
...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 147C - J. Toirkens
008
Dirck zoon Willem Laureijssen verkoopt hierbij de helft van een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Ze verkopen dit bezit nu samen met alle lasten die erop drukken aan Henrik Niclaes Jaspers Blankaerts ...
Datum 14 januari 1613
.
009
Genoemde Henrick Claes Jaspers ( Blankaerts JT) heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirk Laureijssen uit de vorige akte ... Datum en getuigen als boven.
.
027
Henrik zoon Niclaes Jaspers Blanckaerts verkoopt hierbij het huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof aan de Nieuwstraat aldaar, ... zoals hij dat samen met alle lasten erop heeft gekocht van Goossen Goijaerts. Hij verkoopt het huis nu aan Geraerd Henricks van Berendonck ...
Datum 23 januari 1613
(Zie ook 062)
.
028
Gerart Henricks van Berendonck heeft beloofd als schuldenaar om Henrick Niclaes Jasper Blankaerts uit de vorige akte ... Datum en getuigen als boven
.
029
Henrick zoon Niclaes Jasper Blankaerts verklaart van het vermelde bedrag 20 gulden te hebben ontvangen. Datum en getuigen als boven die het aandroegen.
.
271
... b.p. ... Henrick Claes Jaspers Blankaerts, de pad aldaar, ...
.
284
Silvester Wilbort Schenkens als gemachtigde van hiervoor verkoopt een akker gelegen naast de Hoeve, genoemd het Popelbosch, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk aldaar, ... Het wordt nu verkocht aan Henrick Claes Jasper Blanchaerts ...
Datum en getuigen als boven. (19 november 1613)
.
285
Genoemde Silvester in zijn hoedanigheid van hiervoor verkoopt hierbij twee akkers met een middenkant, genoemde het Achterste Popelbosch, gelegen naast Hedel, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck onder Boterwijk aldaar, ... Het perceel wordt nu verkocht aan Henrick Niclaes Jaspers Blanckaerts ...
Datum en getuigen als boven. (19 november 1613)
(Zie ook 286)
.
299
Marcelis zoon Lambrecht Francken verkoopt hierbij het stuk weiland, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Hij verkoopt het perceel nu aan Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) ...
Datum 10 december 1613
(Zie ook 300)

RHCE:
NTI-15209-12 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Jan Willems de Metser
61 Transport, 24-12-1613
Jan Jans Rutger Diercx
Jan Roeloffs van Schoenbeeck
Barbara Jan Rutger Diercx
Dierck Rutger Diercx
Henrick Niclaes Jaspars
Michiel Claessen
Dierck de Metser

VADER LEEFT NOG:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148B - J. Toirkens
071
Niclaes Jaspaers Blanckaerts en diens zoon Henrick hebben als schuldenaars beloofd om aan Joffrouw Catharina van der Linden ten behoeve van Vrouwe Maria Rosalis, haar moeder zijnde, waarbij deze Vrouwe Maria Rosalis daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar kinderen die ze heeft verwekt bij wijlen heer Lodewijk van der Linden, daarvan het erfrecht, die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 februari 1615)
.
072
Genoemde Henrick heeft beloofd om diens vader Niclaes die voor diens belofte te zullen vrijwaren. Datum en getuigen als boven.
.
073
Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirck Goorts van Loon, onze collega schepen, die een bedrag van ...
Datum en getuigen als boven.
.
245 & 251
... b.p. ... Henrik Claes Jasper Blanchaerts, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148C - J. Toirkens
096
Hendrick Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT) verkoopt hierbij een weiland met de houtopstand daarop, gelegen in Oirschot, herdgang Hedel ... Hij heeft dit perceel eerder gekocht van Marcelis Lambert Francken conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 10 december 1613 en verkoopt dat nu aan Joorden Janssen van Hersel ...
Datum 29 april 1616

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
11v Aanstelling, 15-3-1619
...
Henrick Niclaes Jaspars
...

LEEFTIJD
RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
55v Attestatie, 21-1-1620
Henrick Niclaes Jaspars Blanckaerts - 42 jaar
Matthijs Willem Lauwreijssen - 40 jaar
Joirdaen Willem Joirdaens
Henrick Henricks van Ginhoven
Marten Peeters
Toponiem in RA: Hedel

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1621.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149C - J. Toirkens
039
Frans Peter Muelenpas verkoopt hierbij het weiland met de houtopstand erop, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Hij verkoopt het perceel nu aan Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) zijnde zijn zwager ...
Datum als boven (5 maart 1621)

RHCE:
NTI-15210-14 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Lambrecht van Boxtel
124 Attestatie, 1-9-1621
Henrick Niclaes Jaspars - Woonplaats: Hedel
...
Zie ook
https://www.rhc-eindhoven.nl/collectie?mivast=48&mizig=100&miadt=48&miaet=54&micode=NTI-15210-14&minr=3297683&miview=ldt

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149C - J. Toirkens
082
Henrick Niclaes Jaspers ( = Blankaerts, JT ) heeft als schuldenaar vanwege geleend geld beloofd om aan Jaspar Philips van Esch die een bedrag van ...
Datum 20 april 1622
.
083
Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) heeft beloofd om zijn zoon Henrick Niclaes Jaspers uit de vorige akte die voor diens belofte te zullen vrijwaren omdat het geld door hem, Niclaes is ontvangen. ...
Datum en getuigen als boven. (20 april 1622)
.
116
Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) en Willem Arien Goorts voor zichzelf handelend en ook als voogd over de kinderen van wijlen Peter Wijnants Verrijt, verklaren hierbij ...
Datum 3 juni 1622

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1623.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
222A
Henrik zoon Niclaes Jaspar Blankaarts als man en voogd van Magdalena dochter wijlen Peter Adriaan Molenpas en met dezelfde Magdalena geassisteerd, verkoopt een hofstede met de materialen die daarbij en daarin liggen, gelegen in Oirschot, herdgang Kerkhof, welke hofstede zijn vrouw geerfd heeft van haar ouders, ... Hij verkoopt deze hofstede etc. aan Henrik Dirks van Roij ...
Datum 15 november 1623

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
344
Heer Philips zoon Wernarts van der Straten, priester en zanger in Oirschot, heeft verklaard dat de rente van f. 2.-- per jaar is betaald die genoemde Philips van zijn vader heeft geerfd, samen met de achterstallige termijnen. De rente werd geheven op het huis van Mathijske weduwe van Peter Jan Molenpas of haar tweede man Jan Adams van Loon, welk huis het laatste toebehoorde aan Henrik Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ), gelegen achter de 0.L. Vrouwe kapel. De rente is overgegeven vanwege kosten van voeding etc. door genoemde heer Philips ten huize van genoemde Jan vroeger genoten. Heer Philips heeft geen brief meer van deze rente en stemt ermee in dat als die alsnog gevonden wordt, dat die dan niet meer geldig zal zijn.
Datum 7 september 1624

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1626.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 151 - J. Toirkens
291
Henrick Niclaes Blanckaerts verkoopt hierbij een stuk akkerland gelegen in Oirschot herdgang Hedel ... Hij verkoopt het nu aan Willem Jacop Vrancken ...
Datum 13 februari 1626

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 153D - J. Toirkens
432
Zittingsdag 16 februari 1628 ...
Dirck Rutgers van Kerkoerle en Henrick Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT) zijn als voogden aangesteld over de weduwe en kinderen van wijlen meester Lambert van Boxtel en hebben de gebruikelijke eed daarvoor afgelegd. ( notaris Lambert van Boxtel is dus kort voor 16 feb. 1628 overleden )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1629.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 154 - J. Toirkens
031
Henrick Niclaes Jasper Blanckaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan Lucas Ekerschot de oude terzake van landhuur en achter stallige rogge daarvan, die een bedrag van ...
Datum als boven (Datum 22 januari 1629)
.
182
Henrick Niclaes Blanchaerts heeft beloofd om aan Lijsken uit de vorige akte op de zelfde datum als hiervoor vanwege geleend geld die een bedrag van ...
Datum 17 mei 1629

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 155 - J. Toirkens
179
Henrick zoon Gerit Henrick Lamberts heeft vanwege een overeen-komst die hij had gemaakt met Henrik Niclaes Jaspers ( Blanchaerts, JT) als restant koopsom voor een verkocht paard dat hij
van deze Henrick Jaspers had gekocht, ...
Datum 20 februari 1630

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156 - J. Toirkens
175
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts ) en zijn vader Henrick Niclaes Jaspers hebben samen en hoofdelijk beloofd dat ze Antonis Adriaens Meulenpas zullen vrijwaren voor diens gedane belofte en huur die deze ten opzichte van de voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Gerit Arien Oerlemans had gedaan.
Datum en getuigen als boven. (23 april 1631)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 157 - J. Toirkens
037
Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT), verkoopt hierbij een stuk akkerland genoemd de Horentuijter, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Hedel, ... Het perceel wordt verkocht aan Jan Henricks van Berse ...
Datum 11 februari 1632
.
145
... verkopen hierbij een huis met tuin, grond etc., gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ter plaatse genoemd in de Koestraat, ... Ze verkopen dit bezit nu na 3 openbare aankondigingen hierover tegen het hoogste bod aan Henrick Niclaessen ( = Henrick Niclaes Jasper Blanchaerts, JT ) ...
Datum 5 april 1632
.
155
Inventaris van de roerende en onroerende bezittingen, brieven en dokumenten die zijn nagelaten door wijlen Antonis Ariens Muelepas, die op 19 januari j.l. is overleden en die zijn aangetroffen in het huis van Henrick Niclaes Blanchaerts als man van Magdalena dochter van wijlen Peter Arien Muelepas, mede erfgenaam zijnde van deze Antonis en welke inventaris is opgemaakt op verzoek van meester Wouter van Stiphout, rector van de school te Oirschot die daartoe was gemachtigd door Andries Muelepas, letterzetter, wonend te Antwerpen, ook erfgenaam zijnde van de vermelde Antuenis Muelepas, ...
Daarna is aan Henrick en aan Magdalena gevraagd of er geen geld was en ze hebben verklaard wat geld gehaald te hebben bij Jan Robbrechts, engelsman, zijnde 7 pattacons met nog een dubbele dukaat die eigendom van vermelde Muelenpas waren, die ze verklaren te hebben aangewend voor de begrafenis van genoemde Antonis Meulenpas, waarvan ze nog rekening zouden overleggen. ...
De achterstand daarvan heeft Peter ingehouden omdat hij toezicht had gehouden op het dode lichaam van Antonis, die op de weg naar Den Bosch plotseling is gestorven en waarvoor Henrick verklaarde hem daarvoor nog twee pattacons te hebben moeten geven. ...
Daarna heeft deze Henrick Niclaes Jasper Blanchaerts en diens vrouw Magdalena Peter Ariens Molenpas, die daarover nader was ondervraagd door genoemde van Stiphout en door schepenen of er geen verder bezit was, hebben daarop geantwoord dat ze naar eer en geweten daarmee onbekend zijn en bieden aan zulks onder ede later te bevestigen maar als ze naderhand nog iets zouden vinden, dan zullen ze dat tergoeder trouw tevoorschijn brengen en ook laten inventariseren en niets achter zullen houden. Aldus opgemaakt 19 april 1632

TESTAMENT:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1636.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 161 - J. Toirkens
038
Testament van Henrick Niclaes Jaspers ( Blankaerts, JT ) en zijn vrouw Magdalena. Er wordt een 'openbaar'testament opgemaakt door de 'eerzame' Henrick Niclaes Jaspers en zijn vrouw Magdalena, ingezetenen van Oirschot. Henrick zelf is gezond en in het bezit van zijn vijf zinnen maar Magdalena ligt ziek te bed, maar is wel in het bezit van haar verstandelijke vermogens. ...
Gedaan ten woonhuize van de testateuren in Oirschot onder Hedel, 23 februari 1636.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 163 - J. Toirkens
061
Peter zoon Henrick Niclaes Jaspers (Blanckaerts, JT) als man van Catharina dochter van wijlen Jan Niclaes Schepens, verkoopt hierbij ...
Datum 26 februari 1638
.
062
Naderhand is nog verschenen Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) en heeft zich borg gesteld voor zijn zoon Peter van hiervoor en hij als borg garandeert alles te voldoen als het onderpand daarvoor onvoldoende van waarde is en dan zal hij alsnog zulks als zijn eigen schulden beschouwen en voldoen. Datum en getuigen als boven.
.
234
Henrik Niclaes Jaspers ( Blanckarts, JT ) heeft verklaard op verzoek van Cathalijn echtgenote van Andries Meulenpas, letterzetter in de stad Antwerpen, dat hij Henrik, in het begin van de maand december 1632 aan Antonis Ariens van Overbeeck in dienshuis staande in Oirschot, 20 pattacons had gegeven om daarmee aan genoemde Meulenpas een bedrag van 50 gulden te voldoen die hij Henrik schuldig was aan deze Meulenpas en stond te voldoen vanwege het nagelaten bezit van wijlen Antonis Meulenpas, volgens het akkoord daarover tussen deze Henrick en genoemde Andries gemaakt. ...
Datum 1 september 1638

GEZIN:
RHCE:
TI-15214-84 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
337 Procuratie, 6-6-1673
(1) Anna van Nijeuwenhuijsse - Wed. van Jacob Hasselmans Weduwe
(2) Jan Wilbertsse van Nijeuwenhuijsse - Vader van 1
(3) Jacob Hasselmans - Overleden echtg. van Anna van Nijeuwenhuijsse Wijlen
(4) Peter Blanckarts
(5) Matijs Blanckarts
(6) Maeijken Blanckarts - Echtg. van Jan Janssen Snellarts
(7) Jan Janssen Snellarts - Echtg. van Maeijken Blanckarts
(8) Lijsken Blanckarts - Woonplaats: Nuenen - Echtg. van Niclaes Lombarts
(9) Niclaes Lombarts - Woonplaats: Nuenen - Beroep: Schepen - Echtg. van Lijsken Blanckarts
(10) Neesken Blanckarts - Echtg. van Jan Willems van de Ven
(11) Jan Willems van de Ven - Echtg. van Neesken Blanckarts
(12) Henrick Blanckarts - Echtg. van Magdalena Swaelen
(13) Magdalena Swaelen - Echtg. van Henrick Blanckarts
(14) Peter Swaelen - Echtg. van Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Vader van 13
(15) Matijsken Wilberts van Nijeuwenhuijsse - Echtg. van Peter Swaelen - Moeder van 13
(16) Goiarden Hasselmans - Zoon van 1 en 3
(17) Catharina van den Nijeuwenhuijs - Wijlen
(18) Peter van den Nijeuwenhuijs - Vader van 17; wijlen
(19)Jan Jansse Baiens - Getuige
(20) Aert Peters van Gestel - Getuige

=====================
GTOB 24 2009
TWEEMAAL BLANKERS door Anton Neggers
Page 106
Henriek Niclaes Jasper Blanckaerts, geb. circa 1578 18, overleden Oirschot 15 oktober 1645, gaat op 10 december 1600 in Turnhout in ondertrouw, en trouwt voor de pastoor Oirschot op
9 januari 1601 met Magdalena Peter Adriaen Molenpas, dochter van Peter Adriaen Molenpas en Mathijske Wilbert Jan van de Nieuwenhuijsen, overleden Oirschot op 4 maart 1636. Zij wonen op Hedel.

Henriek heeft veel profijt van zijn huwelijk: als erfgenaam van Andries Meulepas verklaart hij op 24 december 1609 voor de schepenen dat hij de nalatenschap pas na inventarisatie zal aanvaarden 19, En op 5 juli 1610 verleent hij kwitantie aan Gijsbert Cornelis Jan Gijben voor een jaarl ijkse rente van 30 stuivers uit een grotere rente van 9 gulden, waarvan de rentebrief verloren is gegaan 20, Twee dagen later koopt Henriek van Jan Adriaen Meulepas diens erfdeel in de nalatenschap van Cathalijnedochter van wijlen Henriek Peter Meussen, weduwe van Cornelis Henricks 21. Van zijn zwager Frans Peter Muelenpas koopt Henriek in 1621 een weiland met houtopstand, dat Frans in 1617 heeft vernaderd van Joorden Jans van Heersei 22.

Henrick's schoonmoeder is hertrouwd met Jan Adams van Loon, die op 17 oktober 1619 als weduwnaar met de voorkinderen van zijn vrouw een akkoord sluit over de nalatenschap 23. In ruil voor alle roerende en onroerende goederen ontvangt Jan een bedrag van 200 gulden, alsmede een bed met een kussen, een sargie 24 en twee paar lakens. Op 2 januari 1603 koopt Henrick, zoon van Niclaes Jaspers, een huis en tuin in de herdgang Kerkhof aan de Nieuwstraat van Goossen Goijaert Goossens als man van Mechteld Henriek van Creijeit 25, Op 5 januari 1613 verkoopt hij het huis aan Geraerd Henricks van Berendonck, voor 200 gulden tegen een uitgestelde betaling van twee jaar met een rente van 7 procent per jaar 26. In 1622 leent Henriek 50 gulden van Jaspar Philips van Esch, waarvoor zijn vader Niclaes borg staat 27. Op 16 mei 1624 is de schuld afgelost.

Van zijn schoonouders erft Henriek een hofstede, gelegen op de Kerkhof, die hij op 15 november 1623 met alle toebehoren verkoopt aan Henriek Dirck van Roij 28, Henriek bezit ook nog grond op Hedel: op 13 februari 1626 verkoopt hij een akker aldaar aan Willem Jacop Vrancken, maar bedingt het recht van overpad met paard en wagen tot twee naastgelegen beemdjes 29. Op 23 februari 1636 maken Henriek en zijn vrouw voor de schepenen een testament op de langstlevende in hun woonhuis op Hedel 30, Magdalena ligt ziek op bed. Zij overlijdt een week later.

Uit dit huwelijk 8 kinderen :
1. Jasper Henriek Blanckaerts, volgt llla.
2. Maria Henriek Blanckaerts, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 21 oktober 1634 met Jan Jan Snellaerts, z.v. Jan Wouter Dielis Snellaerts en Lijsbeth Dirck van den Heuvel.
3. Peter Henriek Niclaes Jasper Blankers, geb. circa 1600, begr. Oirschot 27 augustus 1679, volgt lllb.
4. Mathijs Henriek Blankers, ged. Oirschot 12 januari 1620, begr. Oirschot 29 november 1683, volgt lllc.
5. Agnes Henriek Blankers, ged. Oirschot 29 maart 1622, trouwt voor de kerk Oirschot op 9 september 1646 met Jan Willem van de Ven, z.v. Willem Dirck van de Ven en Ursula Henriek Henriek van Ostade.
6. Jan Henriek Blankers, ged. Oirschot 17 november 1624, begr. Oirschot 21 juli 1653, volgt llld.
7. Wilbert Henriek Blanckaerts, overl. Oirschot 15 maart 1635.
8. Lijsbeth Henriek Blanckaerts, trouwt voor de pastoor te Oirschot op 22 juni 1642 met Goijaert Geraert van de Laeck, z.v. Geraert Goijaert van de Laeck en Heijltje Jan Niclaes van de Vleuten, geb. circa 1600. Goijaert woont op Verrenbost, waar hijvan zijn ouders een nieuwt huijs heeft geërfd. Op 1 juli 1656 maken Goijaert en Lijsbeth hun testament31 . Lijsbeth hertrouwt voor de schepenen van Oirschot op 12 januari 1666 met Niclaes Lombarts, weduwnaar van Maria van Houtum.

18 Oirschot N14 folio 55v
19 Oirschot R146C folio 401v
20 Oirschot R2377 folio 94v
21 Oirschot R2377 folio 95
22 Oirschot R2379 folio 18
23 Oirschot R2379 folio 152
24 Sargie (Fr. sarge): wollen deken
25 Oirschot R2375 folio 341
26 Oirschot R2377 folio 249v
27 Oirschot R2379 folio 65
28 Oirschot R2380 folio 152
29 Oirschot R2381 folio 208
30 Oirschot R2391 folio 52
=====================

2.
womanJenneken Niclaes Jasper Blanckers‏

[Gebruikersnotities]
SCHOONVADER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 150B - J. Toirkens
187
Willem Willem Henriks heeft aan Aerden Daniel Sroijen een jaarlijkse rente van f. 3.-- beloofd , elk jaar opeisbaar op St. Bavodag en de eerste keer op a.s. St. Bavodag. De rente wordt betaald uit een huis met tuin en daarbij gelegen grond in Oirschot, herdgang de Kerkhof, achter de 0.L. Vrouwe kapel, welke goederen hij gekocht heeft van zijn schoonvader Niclaes Jaspers (Blanckaerts, JT), ...
Datum 10 juli 1625

OVERLEDEN - 6 KIDS
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 152 - J. Toirkens
003
Eerder zijn Willem Willem Henricks en Jenneken Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als ongetrouwde man en vrouw bij elkaar geweest voor hun a.s. huwelijk, waarbij deze Jenneken is komen te overlijden zonder een testament te hebben opgemaakt en er zijn 2 zoons geboren in dat huwelijk die nu meerderjarig zijn geworden en nog 4 andere kinderen die momenteel nog minderjarig zijn en hun ouders hebben diverse roerende en onroerende bezittingen achtergelaten maar ook veel schulden. Volgens Oirschots recht zou na de dood van deze Jenneken er nu een boedelafsplitsing moeten plaatsvinden tussen deze Willem en diens kinderen, maar omdat de schulden veel meer bedragen dan de waarde van het bezit en omdat deze kinderen die schulden niet uit hun erfdeelzouden kunnen betalen, noch daarmee in hun levensonderhoud kunnen voorzien, waarbij ze anders gedwongen zouden zijn hun vaste bezittingen gedwongen te verkopen om die schulden te kunnen voldoen, zou daarom een afsplitisng van dat bezit ten hunnen nadele zijn. Omdat Willem uit liefde voor zijn kinderen genegen is om deze roerende en onroerende bezittingen wat betreft erfrecht tot zich te nemen en te behouden en het resterende bezit een tijdlang in bezit te hebben wat betreft vruchtgebruik, en daarbij alle schulden van de kinderen ook zou overnemen en hen daarvoor wil vrijwaren totdat ze hun kost zelf kunnen verdienen, zodat het erfelijk bezit niet in waarde afneemt maar ten voorde len van de kinderen zou zijn, is daarom nu verschenen deze Willem Willem Henriks als partij ter ener zijde en verder Willem en Henrick zijn meerderjarige kinderen daarbij geassisteerd door Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts ) en door Willem Rutgers van de Venne als aangestelde voogden over de andere minderjarige kinderen als partij ter andere zijde en hebben nu de volgende overeenkomst gemaakt. ...
Datum 2 januari 1627
.
015
Henrick zoon Willem Willem Henricks machtigt hierbij Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT) en Willem Rutgers van de Venne, zijnde zijn ooms om namens hem en namens zijn vader en Henricks andere broers en zusters, het huis te verkopen dat zijn vader en wijlen Jenneken dochter van wijlen Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) deels van hun ouders hebben geerfd en deels van hun andere erfgenamen hebben gekocht gehad. De gemachtigden dienen de verkoop in het openbaar te laten doen na 3 voorafgaande aankondigingen daarvan, de kopers daarvan voldoende waarbor gen te geven voor schepenen van Oirschot en de overdracht wettelijk te doen plaatsvinden, volgens de gewoontes daarover te Oirschot. ...
Datum 4 januari 1627
.
037
Willem en Henrick, gebroeders en zoons van Willem Willem Henricks verwekt bij wijlen diens vrouw Jenneken ( Blanckaerts, JT) verder Henrick Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT) en Willem Rutgers van de Venne als voogden aangesteld door schout en schepenen van Oirschot over de minderjarige kinderen van genoemde Willem en Jenneken, daarbij gemechtigd zijnde middels een schepenbankdecreet van Oirschot d.d. 2 januari 1627 j.l., verkopen hierbij een huis, tuin en boomgaard, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ...
Datum als boven (15 februari 1627)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 156 - J. Toirkens
171
Willem Willem Henricks als weduwnaar van Jenneken dochter van Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT ) doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake een huis, hofstad grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten ... Hij heeft dit bezit geerfd bij de dood van vermelde Jenneken en doet er nu afstand van ten behoeve van Willem, Jan senior, Claes, Jan junior en Aleijt zijn wettige kinderen verwekt bij vermelde Jenneken. ...
Datum 23 april 1631
.
172
Willem zoon Willem Willem Henricks verwekt door deze Willem Willem Henricks bij wijlen diens vrouw Jenneken dochter van Niclaes Jaspers ( Blanckaerts, JT) voor henzelf handelend en ook vanwege diens broer Jan en verder hierbij Henrik zoon Niclaes Jaspers en Willem Rutgers van de Venne als voogden over Claes, Jan en Aleijt minderjarige kinderen van deze Willem Willem Henriks en Jenneken, welke voogden door schout en schepenen van Oirschot zijn aangesteld, mede op grond van een daarvoor afgegevenschpenbankdecreet d.d. 2 april jl., verkopen hierbij een huis met hofstad en grond, gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
Datum 23 april 1631


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555