man‎Henrick Willems van Hamsvoort‏‎

[Gebruikersnotities]
OUDERS? TODO

1534_RA132A1534.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 132A - J. Toirkens
304
Lisbet wettige dochter van weijlen Henrick van Hersel; echtgenote van Willem Dircks van der Haemvoert, verder Dirck en Henrick broers en wettige kinderen van Willem en genoemde Elisabeth, voor henzelf handelend en ook voor hun zuster Annen, hebben hierbij samen machtiging gegeven aan hun vader Willem Dircks van der Haemvoert om namens hen de betwiste zaak te behartigen die nu loopt tegen de natuurlijke kinderen van Peter Henricks van Hersel voor schout en schepenen te Boxtel of in de toekomst nog zal lopen. De gemachtigde moet daarbij alles doen wat ze zelf ook voor ogen gehad zouden hebben. Verder gelden de gebruikelijke bepalingen bij machtiging.
Datum 20 oktover 1534

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
1558_RA138b1558.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 138B - J. Toirkens
111
Henrick zoon wijlen Willems van der Hamsvoort als man van Elisabeth, Jan zoon Henrick die Riemsleger als man van Cathalijn, Joost zoon Reijnier Hoogneefs (Eerder in 1558 was hij gehuwd met Heijlke dochter van Dirck Jan Crijns, hij wordt ook wel aangeduid soms als Reijniers, soms als Tempelaars, JT) als man van Anna, Henrick zoon Dirck Houbrakens als man van Aleijten, verder Marie en Jenneken met hun voogd Peter Jans Crommen, allen wettige kinderen van wijlen Pauwels Aertszoon van der Schueren verwekt bij Henrieksken dochter van Ansem Loijen, verder nog Peter Goossens en Jacop Dirck Hoppenbrouwers als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Goessens verwekt bij wijlen Ijken dochter van wijlen genoemde Pauwels en Henrieksken, op grond van een afgegeven schepenbankdecreet, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
Datum 17 maart 1558

1560_138c1560.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 138C - J. Toirkens
Los042
Dirck en Henrick, broers en kinderen van Willem van der Haemsvoort hebben een boedelverdeling gemaakt van het navolgende bezit dat ze van hun vader en moeder hebben geerfd. ...
(jaar 1560?, JT)

VOOGD:
1563_Ra139C1563.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 139C - J. Toirkens
032
Henrick Willems van der Hamsvoort en Dirck Alaerts (van der Horst?, JT) als voogden over Marieken weduwe en de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Willems van der Hamsvoort mede op grond van diverse schepenvonnissen van Oirschot, verkopen hierbijeen huis, tuin, grond etc. groot 7 lopenzaad en 37 roeden, gelegen in Oirschot herdgang Hedel ...
Datum 7 februari 1563

ECHTGENOTE OVERLEDEN
1566_RA140a1566.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 140A - J. Toirkens
274
Henrick Willemszoon van der Hamsvoort in aanwezigheid van ons als schepenen en verder Antonis Rutgerszoon en Aerden (waarschijnlijk Goijaert, JT) Henrik Toirkens als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Henrik van der Hamsvoort verwektbij diens vrouw Lisbeth, hebben een verzoek ingediend om tot een boedelscheiding te mogen komen van het bezit dat van deze Henrick van der Hamsvoort afkomstig is en dat verzoek is niet ingewilligd omdat Henrick daar bezwaar tegen had gemaakt en nu is er vastgesteld dat de heer van Oirschot op kosten van de onwillige alsnog tot verdeling wil komen. Hierbij is deze Henrick van der Hamsvoort nu verschenen en verder Joirden die Brouwer die optreedt namens de heer van Oirschot en deze hebben nu volgens het Oirschots recht een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat afkomstig is van wijlen genoemde Lisbeth. ...
Datum en getuigen als boven. (23 oktober 1566)

1568_RA140b1568.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 140B - J. Toirkens
219
Henrick zoon wijlen Willems van der Hamsvoort verkoopt een stuk land groot 10 roeden gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, ...
Datum 21 maart 1568

1569_RA140b1569.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 140B - J. Toirkens
055
Aert zoon Rutgers van den Velde heeft verklaard dat Henrick Willems van der Hamsvoort aan hem een jaarlijkse rente heeft afgelost ...
Datum 16 februari 1569
.
091
Henrick zoon wijlen Willems van der Hamsvoort heeft beloofd om voortaan aan Lijsken dochter van Jan van Esperen die een rente van 2 gulden te gaan betalen, ...
Datum 29 maart 1569

GEZIN:
Henrick Willems van der Haemsvoort (wijlen)
- Jan
- Iken x Goijaert Henricks (dochter Lijsken)
- Neesken x Niclaes Jaspers
- Lijsken
- Willemke
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143A - J. Toirkens
206
Jan zoon wijlen Henrick Willems van der Haemsvoort voor zichzelf en als voogd over Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick, verder Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als man van Neesken dochter van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, nog Lijsken en Willemke gezusters, geassisteerd door Henrick van Hersel hun hierbij gekozen voogd, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, verkopen nu ...
Datum 9 oktober 1585
.
208
In marge 2 :
De helft hiervan is betaald door Lambert Willems van Boxtel als man van Willemke dochter van Henrick van der Hamsvoort, datum 3 februari 1587.
.
214
Jan, Niclaes, Lijsken en Willemken uit de vorige akte zijnde alle wettige kinderen van Henrick van der Haemsvoort, hebben de volgende boedelverdeling gemaakt inzake de nalatenschap van hun overleden ouders, naast datgene dat ze dus al eerder hebben verkocht. ...
Datum en getuigen als boven. (19 oktober 1585)

Gehuwd met:

womanElisabeth Pauwels van Zeelst‏

[Gebruikersnotities]
TODO ONDERZOEK

Pauwels Aertszoon van der Schueren x Henrieksken Ansem Loijen
- Elisabeth x Henrick Willems van der Hamsvoort
- Cathalijn x Jan Henrick die Riemsleger
- Anna x Joost Reijnier Hoogneefs
- Aleijten x Henrick Dirck Houbrakens
- Marie
- Jenneken
- Ijken x Jan Goessens
.
1558_RA138b1558.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 138B - J. Toirkens
111
Henrick zoon wijlen Willems van der Hamsvoort als man van Elisabeth, Jan zoon Henrick die Riemsleger als man van Cathalijn, Joost zoon Reijnier Hoogneefs (Eerder in 1558 was hij gehuwd met Heijlke dochter van Dirck Jan Crijns, hij wordt ook wel aangeduid soms als Reijniers, soms als Tempelaars, JT) als man van Anna, Henrick zoon Dirck Houbrakens als man van Aleijten, verder Marie en Jenneken met hun voogd Peter Jans Crommen, allen wettige kinderen van wijlen Pauwels Aertszoon van der Schueren verwekt bij Henrieksken dochter van Ansem Loijen, verder nog Peter Goossens en Jacop Dirck Hoppenbrouwers als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Goessens verwekt bij wijlen Ijken dochter van wijlen genoemde Pauwels en Henrieksken, op grond van een afgegeven schepenbankdecreet, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang Straten, ...
Datum 17 maart 1558

Pauwels van Zeelst
- Jenneken x Henrick Willem Deckers
- Elisabeth x Henrick van der Hamsvoort
-- Agnese x Niclaes Jasper Emmert Roesen
- Cathelijn x Jan de Riemslag
-- Henrick
- Aleijten x Henrick Dirck Houbraken
- Marie
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1579.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142A - J. Toirkens
054
Henrick Willem Deckers als man van Jenneken dochter van Pauwels van Zeelst (ook wel Verschueren genoemd, JT ), verder Henrick van der Hamsvoort vanwege diens kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van genoemde Pauwels, Niclaes Jasper Emmert Roesen (later wordt hij meestal vermeld als Blankaerts, JT) als man van Agnese dochter van genoemde Henrick van der Hamsvoort, Henrick Janssen de Riemslag namens zijn moeder Cathelijn, dochter van genoemde Pauwels van Zeelst, nog Jan Dirck Houbraken vanwege de kinderen van Henrick Dirck Houbraken verwekt bij Aleijten dochter van genoemde Pauwels, verder nog Marie dochter van genoemde Pauwels met haar voogd Jan Dirck Houbraken zoals ze zei, verder Henrick Jan Goijaerts als man van Ijken dochter van JoostReijniers en Jan Janssn. van der Lusdonck als man van Henrieksken dochter van genoemde Joost Reijniers (Hoogneven soms ook Tempelaars genoemd, JT), verkopen hun erfdelen en aanspraken die ze respectievelijk hebben geerfd van de kinderen van wijlen Jan Aerts verwekt bij wijlen Willemken dochter van Jan Goessens, gelegen in de plaats Son. Het bezit wordt nu verkocht aan Dirck Cornelissen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 31 december 1579, getuigen Cort en Maerselaer. ( dochter Marie Pauwels van Zeelst was eerder getrouwd met Henrick Wouter Toirkens die in 1579 al was overleden, JT )

Kinderen:

1.
womanAgnes Henrick Willem "Neesken" van Hamsvoort‏
Overleden ‎± 1622
[bron]
Testament akte 82v Testament, 30-6-1620
Genoemd als overleden in akte 264 van 17 mei 1624.

ABT1622

Niet gevonden in index RHCE Oirschot (Dec2020).

[Gebruikersnotities]
1568_RA140b1568.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 140B - J. Toirkens
Aert Lambrecht Janssen uit de voorgaande akte verkoopt het stuk land uit de vorige akte, op grond van het recht van vernadering, nu weer door aan Agnese dochter van Henrick van der Hamsvoort. ...
Datum en getuigen als boven. (21 maart 1568)

Pauwels van Zeelst
- Jenneken x Henrick Willem Deckers
- Elisabeth x Henrick van der Hamsvoort
-- Agnese x Niclaes Jasper Emmert Roesen
- Cathelijn x Jan de Riemslag
-- Henrick
- Aleijten x Henrick Dirck Houbraken
- Marie
.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1579.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142A - J. Toirkens
054
Henrick Willem Deckers als man van Jenneken dochter van Pauwels van Zeelst (ook wel Verschueren genoemd, JT ), verder Henrick van der Hamsvoort vanwege diens kinderen verwekt bij Elisabeth dochter van genoemde Pauwels, Niclaes Jasper Emmert Roesen (later wordt hij meestal vermeld als Blankaerts, JT) als man van Agnese dochter van genoemde Henrick van der Hamsvoort, Henrick Janssen de Riemslag namens zijn moeder Cathelijn, dochter van genoemde Pauwels van Zeelst, nog Jan Dirck Houbraken vanwege de kinderen van Henrick Dirck Houbraken verwekt bij Aleijten dochter van genoemde Pauwels, verder nog Marie dochter van genoemde Pauwels met haar voogd Jan Dirck Houbraken zoals ze zei, verder Henrick Jan Goijaerts als man van Ijken dochter van JoostReijniers en Jan Janssn. van der Lusdonck als man van Henrieksken dochter van genoemde Joost Reijniers (Hoogneven soms ook Tempelaars genoemd, JT), verkopen hun erfdelen en aanspraken die ze respectievelijk hebben geerfd van de kinderen van wijlen Jan Aerts verwekt bij wijlen Willemken dochter van Jan Goessens, gelegen in de plaats Son. Het bezit wordt nu verkocht aan Dirck Cornelissen en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen.
Datum 31 december 1579, getuigen Cort en Maerselaer. ( dochter Marie Pauwels van Zeelst was eerder getrouwd met Henrick Wouter Toirkens die in 1579 al was overleden, JT )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143A - J. Toirkens
206
Jan zoon wijlen Henrick Willems van der Haemsvoort voor zichzelf en als voogd over Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick, verder Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als man van Neesken dochter van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, nog Lijsken en Willemke gezusters, geassisteerd door Henrick van Hersel hun hierbij gekozen voogd, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, verkopen nu ...
Datum 9 oktober 1585

VADER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149B - J. Toirkens
160
Niclaes Jaspaer Blanckaerts als man van Agnees dochter van wijlen Henrick Willems van der Hamsvoort, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 4 gulden welke rente Aert zoon Lambert Janssen eerder had beloofd aan deze Henrik Willems van der Hamsvoort, ... Deze rente was zijn vrouw toebedeeld en afkomstig van haar vader zoals hij zegt, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 maart 1568 en hij verkoopt de rente nu met een vervallen en de lopende termijn aan Willemken dochter van Henrick vander Hamsvoort en aan meester Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT ), zijnde haar zoon. ...
Datum 4 juli 1620

2.
womanWillemke Henrick Willem van Hamsvoort‏

[Gebruikersnotities]
GEZIN:
Henrick Willems van der Haemsvoort (wijlen)
- Jan
- Iken x Goijaert Henricks (dochter Lijsken)
- Neesken x Niclaes Jaspers
- Lijsken
- Willemke
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143A - J. Toirkens
206
Jan zoon wijlen Henrick Willems van der Haemsvoort voor zichzelf en als voogd over Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick, verder Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als man van Neesken dochter van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, nog Lijsken en Willemke gezusters, geassisteerd door Henrick van Hersel hun hierbij gekozen voogd, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, verkopen nu ...
Datum 9 oktober 1585
.
208
In marge 2 :
De helft hiervan is betaald door Lambert Willems van Boxtel als man van Willemke dochter van Henrick van der Hamsvoort, datum 3 februari 1587.

TODO:
DUS ECHTGENOOT OVERLEDEN TUSSEN 3 februari 1587 en 28 november 1587

1587_ra143b1587.pdf
249
Willemke dochter van wijlen Henrick van der Haemsvoort weduwe van Lambrecht Willem Lambrechts van Boxtel, geassisteerd door haar voogd Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT), verder Adriaen Antonis van Esch en Simon Matheeus van Aelst als voogden over Juetken die hierbij aanwezig is, Dirck en Mariken minderjarige kinderen van genoemde Willem Lambrechts, handelend op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot, ter plaatse genoemd het Peerdskerkhof, ...
Datum 28 november 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149B - J. Toirkens
160
Niclaes Jaspaer Blanckaerts als man van Agnees dochter van wijlen Henrick Willems van der Hamsvoort, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 4 gulden welke rente Aert zoon Lambert Janssen eerder had beloofd aan deze Henrik Willems van der Hamsvoort, ... Deze rente was zijn vrouw toebedeeld en afkomstig van haar vader zoals hij zegt, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 maart 1568 en hij verkoopt de rente nu met een vervallen en de lopende termijn aan Willemken dochter van Henrick vander Hamsvoort en aan meester Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT ), zijnde haar zoon. ...
Datum 4 juli 1620

1623_ra150a1623.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
162
... Hij belooft als verkoper alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een rente van f 4,-- aan Willemke weduwe van Lambert Lamberts van Boxtel (zij is Willemke van der Hamsvoort, JT ) over te nemen met een achterstallige en de lopende termijn. ...
Datum 11 augustus 1623

1629_RA154A1629.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 154 - J. Toirkens
181
Gerard Goossens, onze secretaris heeft als schuldenaar beloofd om aan Lijsken ( van der Hamsvoort, JT ) weduwe van wijlen meester Lambert van Boxtel die terzake van geleend geld per heden datum over een jaar een bedrag van 150 gulden te gaan betalen, met onderwijl 8 gulden en 5 stuivers als rente.
Datum 17 mei 1629

1631_RA156A1631.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 156 - J. Toirkens
187
Willemken Henricks ( van der Hamsvoort, JT ) weduwe van Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT) geassisteerd door heer Wouter van Cuijck, vicedeken en kanunnik van de St. Peterskerk te Oirschot als haar hierbij aangewezen voogd, machtigt hierbij heer Gerard van den Heuvel priester en ze geeft hem opdracht om voor schepenen van de stad Den Bosch te verschijnen om daar aan Iken Aerts van den Heuvel ( zuster van die heer Gerard van den Heuvel, JT), die een jaarlijkse rente te verkopen van 3 gulden samen met alle achterstand ervan. ...
Datum 9 april 1631

3.
woman‎Iken Henrick Willem van Hamsvoort‏‎

[Gebruikersnotities]
Genoemd in akte 206 9 oktober 1585: "Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick"


Voor meer informatie: bertho@derikx.com