man‎Lambert Willems Lambert van Boxtel‏‎
Overleden ‎1587
[bron]
Zie akte 208 in de marge: "De helft hiervan is betaald door Lambert Willems van Boxtel als man van Willemke dochter van Henrick van der Hamsvoort, datum 3 februari 1587."
Zie akte 249 van 28 november 1587: "Willemke dochter van wijlen Henrick van der Haemsvoort weduwe van Lambrecht Willem Lambrechts van Boxtel"

1587

Ondertrouwd ‎29 okt 1586 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE: OpenArchives
53838 Trouwinschrijving Lambertus Wilhelmi Lamberti en Wilhelma Hanricx van der Hamsvoert, 29-10-1586
Plaats inschrijving: Oirschot
Ondertrouwdatum: 29-10-1586
Bruid: Wilhelma Hanricx van der Hamsvoert
Bruidegom: Lambertus Wilhelmi Lamberti
Folio:49
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.1


Zie akte 249 van 28 november 1587 "Dirck en Mariken minderjarige kinderen van genoemde Willem Lambrechts"
Zie akte 249 van 28 november 1587. "Willemke dochter van wijlen Henrick van der Haemsvoort weduwe van Lambrecht Willem Lambrechts van Boxtel"

Zie akte 160 van 4 juli 1620: Hebben zoon meester Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT )

WAT KLOPT HIER NIET - DRIE KIDS PAST NIET QUA TIJD.
. met:

womanWillemke Henrick Willem van Hamsvoort‏

[Gebruikersnotities]
GEZIN:
Henrick Willems van der Haemsvoort (wijlen)
- Jan
- Iken x Goijaert Henricks (dochter Lijsken)
- Neesken x Niclaes Jaspers
- Lijsken
- Willemke
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143A - J. Toirkens
206
Jan zoon wijlen Henrick Willems van der Haemsvoort voor zichzelf en als voogd over Lijsken dochter van Goijaert Henricks verwekt bij Iken dochter van genoemde Henrick, verder Niclaes Jaspers (Blanchaerts, JT ) als man van Neesken dochter van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, nog Lijsken en Willemke gezusters, geassisteerd door Henrick van Hersel hun hierbij gekozen voogd, zijnde alle wettige kinderen van genoemde Henrick Willems van der Haemsvoort, verkopen nu ...
Datum 9 oktober 1585
.
208
In marge 2 :
De helft hiervan is betaald door Lambert Willems van Boxtel als man van Willemke dochter van Henrick van der Hamsvoort, datum 3 februari 1587.

1587_ra143b1587.pdf
249
Willemke dochter van wijlen Henrick van der Haemsvoort weduwe van Lambrecht Willem Lambrechts van Boxtel, geassisteerd door haar voogd Niclaes Jaspers (Blankaerts, JT), verder Adriaen Antonis van Esch en Simon Matheeus van Aelst als voogden over Juetken die hierbij aanwezig is, Dirck en Mariken minderjarige kinderen van genoemde Willem Lambrechts, handelend op grond van een verkregen schepenbankdecreet, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot, ter plaatse genoemd het Peerdskerkhof, ...
Datum 28 november 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1620.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 149B - J. Toirkens
160
Niclaes Jaspaer Blanckaerts als man van Agnees dochter van wijlen Henrick Willems van der Hamsvoort, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 4 gulden welke rente Aert zoon Lambert Janssen eerder had beloofd aan deze Henrik Willems van der Hamsvoort, ... Deze rente was zijn vrouw toebedeeld en afkomstig van haar vader zoals hij zegt, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 21 maart 1568 en hij verkoopt de rente nu met een vervallen en de lopende termijn aan Willemken dochter van Henrick vander Hamsvoort en aan meester Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT ), zijnde haar zoon. ...
Datum 4 juli 1620

1623_ra150a1623.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 150A - J. Toirkens
162
... Hij belooft als verkoper alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve een rente van f 4,-- aan Willemke weduwe van Lambert Lamberts van Boxtel (zij is Willemke van der Hamsvoort, JT ) over te nemen met een achterstallige en de lopende termijn. ...
Datum 11 augustus 1623

1629_RA154A1629.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 154 - J. Toirkens
181
Gerard Goossens, onze secretaris heeft als schuldenaar beloofd om aan Lijsken ( van der Hamsvoort, JT ) weduwe van wijlen meester Lambert van Boxtel die terzake van geleend geld per heden datum over een jaar een bedrag van 150 gulden te gaan betalen, met onderwijl 8 gulden en 5 stuivers als rente.
Datum 17 mei 1629

1631_RA156A1631.pdf
R.A. Oirschot, inv. nr. 156 - J. Toirkens
187
Willemken Henricks ( van der Hamsvoort, JT ) weduwe van Lambert van Boxtel ( notaris te Oirschot, JT) geassisteerd door heer Wouter van Cuijck, vicedeken en kanunnik van de St. Peterskerk te Oirschot als haar hierbij aangewezen voogd, machtigt hierbij heer Gerard van den Heuvel priester en ze geeft hem opdracht om voor schepenen van de stad Den Bosch te verschijnen om daar aan Iken Aerts van den Heuvel ( zuster van die heer Gerard van den Heuvel, JT), die een jaarlijkse rente te verkopen van 3 gulden samen met alle achterstand ervan. ...
Datum 9 april 1631

Voor meer informatie: bertho@derikx.com