man‎Willem Janssen Baijens‏‎
Geboren ‎± 1647
[bron]
Zie akte 36 van 23-04-1709: oud ca. 62 jaar - dus geboren rond 1647.

ABT1647

Getuigen:
Theodorus: Jan Huijberts & Mari Adriaens
Berbel: Stijnte Jan Bressers & Claes Tonissen
Jan: Stijnte Janssen & Cornelis Jans
Joannes: Arnoldus Gerardi & Christina Joannis de Bresser

Opties BHIC 1640-1640 wi* met vader j*

Willim Jasspers kind 06-04-1642 Boxtel DTB doopakte Jan Jansen Jasspers x Jenneken N.N.
Willim Emmen kind 07-04-1642 Boxtel DTB doopakte Jan Emmen x Hilleken N.N.
Willim Fransen kind 27-09-1642 Boxtel DTB doopakte Jan Fransen x Erken N.N.
Willim Lambers kind 19-05-1646 Boxtel DTB doopakte Jan Lambers x Catelijn N.N.
Willim Willims kind 03-09-1647 Boxtel DTB doopakte Jan Willims x Jenneke N.N.

Jan Willims x Jenneke N.N.
Willim: Jan Willims vader 03-09-1647 Boxtel DTB doopakte x Jenneke N.N. - getuigen: Jenneke Hendericxs & Peter Jans Meulegraeffs
Arnoldus: Joannes Willems vader 14-03-1650 Boxtel DTB doopakte x Johanna Adams (ONWETTIG)

TODO
http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-adriana-jan-de-bresser
Max zei op 1 januari 2021 om 14:06
In Boxtel Ra 111 f190v (scan 122) dd. 19-06-1686 worden Jan Janssen de Bresser, Willem Jan Willems en Huijbert Jan Cuijpers tezamen genoemd als verkopers van een drietal stukken land in de herdgang Luijssel aan Cornelis Jan Cuijpers. Vermoedelijk wordt met Willem Jan Willems Willem Jan Baijens bedoeld, en zijn Huijbert en Cornelis Jan Cuijpers ooms van Jan Janssen de Bresser en zijn zus Adriana.

Max zei op 1 januari 2021 om 20:55

In de lijsten van de Kleine specie 1694- 1706 is te vinden, dat Willem Jan Willems inderdaad dezelfde persoon is als Willem Jan Baijens, en dat hij vlak naast (de weduwe van) Jan Janssen de Bresser woonde aan de Roont. Tussen hen in woonde een broervan Stijnte a Kempen:

F107 - 1694
Jan Jansen de Bresser 4-00-0
de kinderen Jan Akempen 2-10-0
Jan Ariens Akempen 1-10-0
Willem Jan Willems 4-00-0

F108 - 1698
weduwe Jan Bressers 5-00-0
Cornelis Goyers 2-10-0
Jan Arien Akempen 2-00-0
Willem Bayens 5-00-0

F109 - 1703
wed. Jan Bressers 5-00-00
Geerlinck Jansse 1-15-00
fol.26
Jan Ariens Akempen 2-10-00
Willem Bayens 5-00-00

F110 - 1704
wed.Jan Bressers 5-00-00
Aert van Helmont 2-10-00
Willem Bayens 5-00-00

F111 - 1706
wed.Jan de Bresser 5-00-00
Aert van Helmont 2-00-00
Willem Bayens 5-00-00

[Gebruikersnotities]
boxtel-hoofdgeld-1687.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1687
nr. achternaam voornaam titel gemael bbw npa arm >=16 <16 blz.
215 Baijens Willem Jansz. x - - - 2 3 12

boxtel-hoofdgeld-1704.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1704
Roont en Luyssel
folio 30
Willem Bayens, Ariken de vrouw, Dirrick, Dirrick, Mary, Barbel 6 >=16 (dus geboren voor 1688) - mogelijk zijn dit kids uit eerste huwelijk van echtgenote?
Jan den soon 1 <16

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546236&miview=ldt
392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
(5) de kinderen van Gerit Jan Avenjons (plaatsbepaling)
(6) Willem Jan Baijens (verkocht aan)
(3) de kinderen van Aert Gerits van de Bichelaer (plaatsbepaling)
(4) de weduwe van Jan de Bresser (plaatsbepaling)
(2) Peterken van de Laer, vrouw van
(1) Govaert Rummens als man van Peterken (van de Laer)
(5) Jan Gielen van de Sande (plaatsbepaling)
Datering: 1695-1718 (16-11-1697)
Pagina: 60r (scan 63 rechts)
Page 63 of 277 - 392-113-063.JPG

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.423&minr=17376877&miview=ldt
1054.423 Index notarieel protocol Boxtel (1054.423)
24 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Adriaentie meerderjarige dochter van wijlen Niclaes Cuijpers, ziek in bed liggend te Boxtel aan de Roont ten huize van haar neef Jan Cornelis Cuijpers, wel in in bezit van haar verstandelijke vermogens. ...
Alle andere bezit waarvan geen melding is gemaakt, vermaakt ze aan Claes Cornelis Cuijpers, aan Adriaen Huijbert Cuijpers, Willem Jan Baijens, Jan Adriaens van de Bichelaer en Cornelis Tijssen, zijnde de neven van haar testatrice, te verdelen in 5 gelijke porties en ze benoemt deze 5 neven als haar universele erfgenamen daarin. ...
Datering: 07-05-1704
Soort akte: Testament

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.427&minr=17377164&miview=ldt
1054.427 Index notarieel protocol Boxtel (1054.427)
36 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Dirrick Cornelisse van Abeelen oud ca. 63 jaar en Willem Jan Baijens, oud ca. 62 jaar, resp. gewezen schepenen en borgemeester te Boxtel, ...
Datering: 23-04-1709

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543537&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Willem Baijens als man van Ariken (Jan de Bresser)
Jan van den Bichelaer als man van Lijske (Roelof Cuijpers)
Ariken dochter van Jan de Bresser, vrouw van
Adriaen Huijbert Cuijpers
Claes en Jan, zoons van Cornelis Cuijpers
Lijske Roelof Cuijpers, vrouw van
wijlen Hendrick Janssen Cuijpers (alle erfgenamen van)
H. Fecke, schepen
Johan van den Heuvel, notaris te St. Michielsgestel 1672
de kinderen van Adriaen van Houthem
Nicolaes de Lavigne, schepen
Dirck Peters van Liempde
Hendrick Santegoets
Adriaen Vorstenbosch, schepen
Datering: 1708-1718
Pagina: 30r (scan 32 rechts)
Page 32 of 248 - 392-114-032.JPG
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543532&miview=ldt

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.437&minr=17403992&miview=ldt
1054.437 Index notarieel protocol Boxtel (1054.437)
164 Willem Jan Baijens, oud-borgemeester van Boxtel en diens vrouw Adriaentie Jan de Bresser, eerder weduwe van Dirk van den Bichelaar, inwoners Boxtel in herdgang Onroode, benoeming van voogden bij testament. (Adriaantje heeft blijkbaar het vruchtgebruik vanwege wijlen haar man, mogelijk ook een erfrecht daarin, zodat ze als grootmoeder voogden kan benoemen over haar kleinkinderen, alles vanwege de nog onverdeelde boedel van wijlen Dirck, JT)
Martinus, Jennemarie en Dirk, minderjarige kinderen van wijen Dirck van den Bichelaer door Dirck verwekt bij Peternel Martens wonend te Haren
Hendrik, Jenneken en Geertruij, minderjarige kinderen van Jan Gerits Avenjoncx verwekt bij Maria Dircks van den Biggelaer, wonend te Boxtel aan de Roont
Marten Evert Beekmans, wonend te Boxtel onder Cleijnder Liempde, bij testament benoemde voogd
Jan Janssen de Bresser, wonend te Boxtel aan de Roont, bij testament benoemde voogd
Jan Dircks de Louw, inwoner en notarisgetuige Boxtel 1719
Michiel Dircks van den Bichelaer, inwoner en notarisgetuige Boxtel 1719
Datering: 25 mei 1719
Pagina: scan nr. 0336

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13604038&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Willem Jan Baeijens en diens vrouw Adriaentje (Janssen de Bresser) (testament 25 mei 1719 opgemaakt)
Marten Beecqmans, inwoner te Boxtel (voogd over rgenoemde kids)
de 3 minderjarige kinderen van wijlen Dirck van de Biggelaer verwekt bij diens vrouw Peeternel (Martens)
Gerit van de Biggelaer
Michiel van de Bichelaer, inwoner te Boxtel
Adriaentje Janssen de Bresser, vrouw van
Jan Janssen de Bresser, inwoner te Boxtel (voogd over genoemde kids)
...
Peeternel Martens, vrouw van
...
Datering: 1718-1734 (6-2-1730)
Pagina: 297v (scan 295 links)
Page 295 of 382 - 392-115-295.jpg

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13604038&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
(5) Willem Jan Baeijens en diens vrouw Adriaentje (6) (testament 25 mei 1719 opgemaakt)
(1) Marten Beecqmans, inwoner te Boxtel (testementair voogd over 3)
(3) de 3 minderjarige kinderen van wijlen Dirck van de Biggelaer verwekt bij diens vrouw Peeternel (Martens)
Gerit van de Biggelaer (plaatsbepaling)
(overgegeven ten behoeve van) Michiel van de Bichelaer, inwoner te Boxtel
(6) Adriaentje Janssen de Bresser, vrouw van (5)
(2) Jan Janssen de Bresser, inwoner te Boxtel (testementair voogd over 3)
Willem van Dueren, schepen
notaris H. Fecke in Boxtel, 1719
S.L. Franken, secretaris
Antonij van Heurn (40ste penning)
Anthonie Verhoeven (plaatsbepaling)
(4) Peeternel Martens, vrouw van
Eijmbert van de Morsselaer (plaatsbepaling)
P. Quevellerius, drossaard
Michiel van de Zande (plaatsbepaling)
Datering: 1718-1734 (6-2-1730)
Pagina: 297v (scan 295 links)
Page 295 of 382 - 392-115-295.jpg

Gehuwd (religieus) ‎± 1682
[bron]
Laatste kind van echtgenote en haar eerste man was gedoopt op 16-03-1679.
Doop kind uit tweede huwelijk op op 18-10-1682.

Niet gevonden in index BHIC (Dec2020).
Niet in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf.

ABT1682
met:

womanAdriana Jan Ariens "Ariken" de Bresser‏
Gedoopt ‎7 apr 1648 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1671-20=1651

Zie akte 164 van 25 mei 1719: "Willem Jan Baijens, oud-borgemeester van Boxtel en diens vrouw Adriaentie Jan de Bresser, eerder weduwe van Dirk van den Bichelaar"
Zie eerste huwelijk: "Adrianna Jan Ariens de Bresser "

Getuigen:
Michiel: Dierck Gorissen & Elisabet Eliassen
Jenneken: Aerdt Michielsen & Meriken Peters
Mari: Heijlte Handrix & Arien Martens
Diercxken: Jan Ariens de Bresser & Catelijn Jans van Sprang (23-11-1677) Jan Ariens de oude is reeds overleden (BEF1658) - dus dit is Jan Ariens de jonge?
Dierck: Cathalijn Janssen & Jan Janssen
Theodorus: Jan Huijberts & Mari Adriaens
Berbel: Stijnte Jan Bressers & Claes Tonissen
Jan: Stijnte Janssen & Cornelis Jans
Joannes: Arnoldus Gerardi & Christina Joannis de Bresser

Waarom:
- Dochter Berbel vernoemd naar haar moeder.
- Zie testament akte 164 van 25 mei 1719: Jan Janssen de Bresser is voogd. Dit is waarschijnlijk de broer van Adriana. Alleen Jan Ariaen de jonge had een zoon genaamd Jan.

BHIC:
Dopeling Adriana Joannis Ariens
Vader Joannes Ariens
Moeder Barbara Jans
Getuige Joannes Geridden & Elisabetha Joannis Cuijpers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-04-1648
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 9-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek
, 1e huwelijk met: Dirk Michielsen van den Bichelaar, ‎2e huwelijk met: Willem Janssen Baijens

Kinderen:

1.
manTheodorus Willem Baijens‏
Gedoopt ‎18 okt 1682 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1708-20=1688

Patroniem Willem: Zie akte 2 van 04-09-1709: "Dirrick Willem Baijens die is gehuwd met Catalijn dochter van Jan Croonenburgh"

Getuigen bij huwelijk: Wilhemus Baijens et Joes Baijens
Doopgetuigen kinderen:
Joannes: Wilhelmus Baijens & Maria van Kempen
Maria: Barbara Beeckmans & Joannes van Kempen
Petrus: Barbara Baijens & Wilhelmus Cronenborgh
Joanna Maria: Joannes Avenjonx & Hendrina van Helmont
Wilhelmus: Michael van den Bickgelar & Catharina de Croon
Petrus: Joannes de Bresser & Maria de Bresser
Cornelius: Anna van der Struijck & Joannes Bajens

Getuigen Baijens: Wilhelmus, Joannes, Barbara

Waarom:
- Doopgetuige "Barbara Beeckmans" is zus Barbara gehuwd met Joannes Beeckmans.
- Zus Barbare doopgetuige.
- Broer Jan doopgetuige.
- Vader Willem getuige bij doop eerste kind.

BHIC:
Dopeling Dierck Willem Janssen
Vader Willem Janssen
Moeder Adriaente N.N.
Getuige Jan Huijberts & Mari Adriaens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-10-1682
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 231-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/search/registers?sa=%7B%22search_s_inventarisnummer%22:%228%22,%22search_s_archiefnummer%22:%228019%22%7D
Boxtel doopboek 1647-1697 1647-1697
Type doop-, trouw- en begraafboeken
Archiefnummer 8019
Inventarisnummer 8
229 van 299
Bovenaan.

Gezin:
Dierck: Willem Janssen vader 18-10-1682 Boxtel DTB doopakte x Adriaente N.N.
Berbel: Willem Janssen vader 22-01-1686 Boxtel DTB doopakte x Adriaente N.N.
Jan: Willem Jans vader 21-09-1688 Boxtel DTB doopakte x Adriaente N.N.
Joannes: Guilielmus Jansen vader 22-09-1691 Boxtel DTB doopakte x Adriana N.N.

Begraven ‎20 aug 1756 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31022-35969-74?cc=2037960&wc=SM47-W38:346029401,346138501,347547402
: accessed 02 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 2792 of 3819.
Baaijens Dirck
Begraven 20 augustus 1756
Begraafboek Boxtel 1739-1810

BHIC:
Overledene Dirck Baaijens
Diversen: laat na kinderen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 20-08-1756
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel en Esch begraafboek 1739-1805, archiefnummer 8019, inventarisnummer 17, blad 142-09
Gemeente: Boxtel
Periode: 1739-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd

Mogelijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31022-35802-88?cc=2037960&wc=SM47-W38:346029401,346138501,347547402
: accessed 02 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 2793 of 3819.
Baijens Dirk
Vader: Cornelis
Begraven: 29 maart 1763
Begraafboek Boxtel 1739-1810
Dit kan echter ook een zoon van Cornelius Baijens (~1720) zijn.
Volgens Baaijens.txt is de vader van Theodorus genaamd Wilhelmus.

BHIC:
Overledene Dirk Baijens
Diversen: zoon
Vader Cornelis Baijens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 29-03-1763
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel en Esch begraafboek 1739-1805, archiefnummer 8019, inventarisnummer 17, blad 167-30
Gemeente: Boxtel
Periode: 1739-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd
"29. Dirk zoon Cornelis Baijens"

Onwaarschijnlijk:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31022-35879-69?cc=2037960&wc=SM47-W38:346029401,346138501,347547402
: accessed 02 Nov 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 2794 of 3819.
Baaijens Dirk Willem
Begraven 10 oktober 1786
Begraafboek Boxtel 1739-1810
Dit kan echter ook een zoon van Wilhelmus Baijens (~1716) zijn.
Theodorus is getrouwd in 1708 dus geboren rond 1685. Dit betekent dat hij 100 jaar zou zijn. Onwaarschijnlijk

Op FamilySearch index begraven Boxtel niets bij Theodorus Baaijens.

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.427&minr=17377130&miview=ldt
1054.427 Index notarieel protocol Boxtel (1054.427)
2 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel, verscheen Jan Ariens a Kempen als man van Maria Hendricx van Cuijck, eerder weduwe van Jan van Croonenburgh, wonend te Boxtel in herdgang Lennesheuvel, gezond van lijf en leden en in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij beseft de broosheid van het menselijk bestaan en wil daarom eerst zijn testament opmaken. ... Hij benoemt tot zijn enige erfgenaam Dirrick Willem Baijens die is gehuwd met Catalijn dochter van Jan Croonenburgh wier moeder is genoemde Maria zijnde de vrouw van de testateur. ...
Datering: 04-09-1709

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543523&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Dirck Baijens
Willem Baijens, vader van Dirck Baijens
...
Datering: 1708-1718
Pagina: 23r (scan 25 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13604111&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Dirck Willem Baeijens, inwoner Boxtel
Jan Baeijens
Michiel Dircks van den Biggelaer
...
Datering: 1718-1734
Pagina: 335r (scan 332 rechts)

VOOGD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.491&minr=17468619&miview=ldt
1054.491 Index notarieel protocol Boxtel (1054.491)
38 Mighiel van den Biggelaar en diens vrouw Eijken dochter van Adriaen Hendericx a Kempen, inwoners Boxtel, testament op de langstlevende (er zijn 2 kinderen in dat huwelijk verwekt)
Andries Tera, als man van Jenneken dochter van Mighiel van den Biggelaer of diens kinderen bij representate, universeeel erfgenaam
de 3 kinderen van wijlen Dirck zoon van Mighiel van den Biggelaer,die kinderen verwekt bij Cornelia dochter van Adraen Hendrick Beecqmans
Jan Marten Beecqmans, aangestelde voogd over de minderjarige kleinkinderen van de testateurs
Dirck Willem Baeijens, aangestelde voogd over de minderjarige kleinkinderen van de testateurs
Datering: 24 maart 1733
Pagina: scan nr. 114

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.495&minr=17468732&miview=ldt
1054.495 Index notarieel protocol Boxtel (1054.495)
8 Dirck Willem Baeijens, schuldbekentenis wegens geleend geld aan het gilde van de O.L. Vrouwenbroederschap te Boxtel, 200 gulden
Datering: 26 januari 1737
Pagina: scan nr. 015

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.501&minr=17404411&miview=ldt
1054.501 Index notarieel protocol Boxtel (1054.501)
22 Willem Dirck Baeijens, inwoner Boxtel, schuldbekentenis wegens geleend geld
Geertruij Avenjoncx, inwoonster Boxtel, geldschietster
Datering: 27 maart 1743
Pagina: scan nr. 049

VOOGD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.501&minr=17404398&miview=ldt
1054.501 Index notarieel protocol Boxtel (1054.501)
9 Dirck Willem Baeijens, voogd
Jan Marten Beecqmans, destijdse voogd, is komen te overlijden
de minderjarige kinderen van wijlen Dirck van de Biggelaer verwekt bij Cornelia Adriaen Henderick Beecqmans
de minderjarige kinderen van Andries Tera verwekt bij Jenneken dochter van Cornelia (Beecqmans)
Mighiel van den Biggelaer en diens vrouw Eijken Adriaen Hendericx a Kempen, testament 24 maart 1733
Jan Jansen de Bresser, vervangende voogd
Gerit Jansen van de Sande,vervangende voogd na dood van Dirck
Datering: 6 december 1743
Pagina: scan nr. 019

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.504&minr=17404459&miview=ldt
1054.504 Index notarieel protocol Boxtel (1054.504)
13 Dirck (Willem) Baeijens, voogd, verhuur van een *stede* te Boxtel onder Lennisheuvel
Marten van den Biggelaar, voogd
de minderjarige kinderen van Adriaen Santegoets
Jan van de Braecken, huidig huurder van een *stede* te Boxtel onder Lennesheuvel
Dirck van den Heuvel, toekomstig huurder van *een stede* te Boxtel onder Lennesheuvel
...
Datering: 30 december 1746
Pagina: scan nr. 031
Plaats: Boxtel

====================================
NAAM VOORNAAM EIGN. BEW. HUISNR. BUURT OPMERKING

Zie Bayens\huiscohierboxtel1736_ocr.pdf
BAlJENS JAN x 7 LI
BAYENS DIRK x x 28 LE

Zie Boxtel\huiscohierboxtel1741_ocr.pdf
BAIJENS JAN x 7 LI
BAYENS DIRK x x 28 LE

Zie Boxtel\huiscohierboxtel1746_ocr.pdf
BAIJENS JAN x 7 LI
BAIJENS WILLEM x 5 RO
BAYENS DIRK x x 28 LE

Zie Boxtel\huiscohierboxtel1751_ocr.pdf
BAYENS DIRK x 27 LE
BAYENS DIRK x x 28 LE
BAYENS WILLEM x x 32 LE

Zie Bayens\huiscohierboxtel1756_ocr.pdf
BAYENS DIRK x 27 LE
BAYENS DIRK x x 28 LE
BAYENS WILLEM x x 32 LE

Zie Boxtel\huiscohierboxtel1761_ocr.pdf
BAlJENS JAN x 7 LI
BAlJENS WILLEM x N3 LE NAAST 32, ONBEWOONT
BAYENS CORNELIS x x 27 LE
BAYENS PEETER x x 28 LE <================= Peeter wordt hoofdbewoner nadat zijn vader Dirk is overleden.
BAYENS WILLEM x x 32 LE

Zie Boxtel\huiscohierboxtel1766_ocr.pdf
BAAIJENS DIRK x x 21 LI /BAIJENS/
BAAIJENS JAN x 7 LI /BAIJENS/
BAAIJENS WILLEM x N3 LE NAAST 32, /BAIJENS/
BAAYENS WED. x x 32 LE MAN: WILLEM, /BAIJENS/ <
BAYENS PEETER x x 28 LE

Zie Boxtel\huiscohierboxtel1771_ocr.pdf
BAAIJENS DIRK x x 21 LI
BAAIJENS FRANCIS x 32 LE
BAAIJENS PEETER x x 28 LE /BAYENS/
BAAIJENS WED. x 7 LI MAN: JAN
BAAIJENS WED. x N3 LE MAN: WILLEM, NAAST 32

2.
womanBerbel Willem Janssen Baijens‏
Gedoopt ‎22 jan 1686 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Berbel Willem Janssen
Vader Willem Janssen
Moeder Adriaente N.N.
Getuige Stijnte Jan Bressers & Claes Tonissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-01-1686
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 246-08
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

Overleden ‎± 1733
[bron]
Genoemd in akte pagina 298r van 18-2-1730.
Echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 34 van 13 november 1733 bij aanstelling voodgden.

ABT1733

Niet in index BHIC (Dec2020).
Niet in boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf.
‎, ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13604039&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Barbara dochter van Willem Baijens
Jan Beecqmans als man van Barbara, wonend te Boxtel
...
Datering: 1718-1734 (18-2-1730)
Pagina: 298r (scan 295 rechts)
Page 295 of 382 - 392-115-295.jpg

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.491&minr=17468615&miview=ldt
1054.491 Index notarieel protocol Boxtel (1054.491)
34 Jan Marten Beecqman als weduwnaar van Berbera Willem Baeijens, aanstelling voogden over zijn minderjarige kinderen
Dirck Beecqmans, aangestelde voogd
Jan Willem Baeijens, aangestelde voogd
Datering: 13 november 1733
Pagina: scan nr. 102

3.
man‎Jan Willem Janssen Baijens‏‎
Gedoopt ‎21 sep 1688 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Jan Willem Jans
Vader Willem Jans
Moeder Adriaente N.N.
Getuige Stijnte Janssen & Cornelis Jans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-09-1688
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 259-13
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

4.
manJoannes Willem Janssen Baijens‏
Gedoopt ‎22 sep 1691 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joannes Guilielmi Jansen
Vader Guilielmus Jansen
Moeder Adriana N.N.
Getuige Arnoldus Gerardi & Christina Joannis de Bresser
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-09-1691
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1691-1696, archiefnummer 8019, inventarisnummer 9, blad 3-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1691-1696
Religie: Rooms-Katholiek

Begraven ‎30 apr 1768 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 21-09-1744.
Overleden voor echtgenote dus voor 14-04-1783.

Enige optie in index BHIC (Dec2020).

Mogelijk:

BHIC:
Overledene Joannes Baijens
Diversen: laat vrouw en kinderen na
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 30-04-1768
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel en Esch begraafboek 1739-1805, archiefnummer 8019, inventarisnummer 17, blad 185-26
Gemeente: Boxtel
Periode: 1739-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603583&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Jan Willem Baijens, als man van Barbara (Ariaen Vorstenbosch), wonend te Boxtel
Dirck Beecqmans
Claes Ariaen Corsten als man van Maijke (Luijcas Vorstenbosch)
Adriaen Verhoeven als man van Maria, inwoner Liempde
...
Barbara dochter van Adriaen Vorstenbosch, wonend Boxtel
Herman Vorstenbosch, inwoner Liempde
Jan en Francis, meerderjarige zoons van wijlen Adriaen Vorstenbosch, wonend te Boxtel
Jan Hermens Vorstenbosch, grootvader van (Barbara, Jan en Francis), inwoner te Liempde
Maria Luijcas Vorstenbosch, vrouw van (Adriaen Verhoeven), inwoonster Liempde
Marijken dochter van Luijcas Vorstenbosch, vrouw van (Claes Ariaen Corsten), wonend te Schijndel
Matijs Luijcas Vorstenbosch, inwoner Liempde
Peeter Vorstenbosch, inwoner Liempde
Peternelle Vorstenbosch, inwoonster Liempde
Datering: 1718-1734
Pagina: 59r (scan 61 rechts)
Page 61 of 382 - 392-115-061.jpg

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603565&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Jan Baijens als man van Berbera (Ariaen Vorstenbosch), wonend Boxtel
Dirck Beecqmans als man van Hester (Cornelis Peeters de Leijer), wonend Boxtel
Nicolaes van Eijndoven
Lijsbeth Mattijs Lambers, weduwe van (Luijcas Hermen Vorstenbosch), inwoonster te Liempde
wijlen Jenneken Mattijs Lambers, weduwe van
Hendrick, Mattijs, Josijn, kinderen van Cornelis Peeters de Leijer, wonend Boxtel
Hester dochter van Cornelis Peeters de Leijer
Catelijn Rovers, vrouw van (Ariaen Vorstenbosch)
wijlen Peeter Santegoets, man van
Jan Timmermans (aan de Strijpt)
Berbaar dochter van Ariaen Vorstenbosch
Jan en Francis, zoons van Ariaen Vorstenbosch verwekt bij diens vrouw Catalijn (Rovers), wonend Boxtel
wijlen Luijcas Hermen Vorstenbosch
Datering: 1718-1734
Pagina: 50r (scan 52 rechts)
Page 52 of 382 - 392-115-052.jpg

https://proxy.archieven.nl/235/68C46715E9324F7AA920B832F52CA10C
5113.5 Index notarieel protocol Schijndel (5113.5)
97 Schuldbekentenis van Harman Jan en Francis broers mondige zonen van Adriaan Janssen van de Vorstenbosch als ook Jan Baijens man van Barbara zijn vrouw ook een dochter van Adriaan Janssen van de Vorstenbosch wonende zowel te Sint Oedenrode als te Boxtel aan Elisabetrh Vercuijlen nagelaten weduwe van Peeter Princen een bedrag van 100 gl., gepasseerd ten overstaan van Christiaan Huijbens en Willem Rutten van der Haigen [met alle handtekeningen].
Datering: 13 december 1725

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.182&minr=11641027&miview=ldt
7636.182 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.182)
Schepenakte
92 Deijling tussen Jan Adriaan Vorstenbosch woonende tot Boxtel, Francis Adriaan Vorstenbosch inwoonder alhier ende Jan Baijens man ende momboir van Barbara Adriaan Vorstenbosch meede woonende tot Boxtel alle kinderen van wijlen Adriaan Vorstenboschin egte verwekt bij Cathalijn Frans Roovers. Erffgoederen hun aangekomen van Jan Hermens Vorstenbosch ende Cathalijn Matthijs Lambers henne grootvader en moeder. ...
Datering: 1746
Pagina: 309
Plaats: Sint-Oedenrode


Voor meer informatie: bertho@derikx.com