man‎Joannes Adrianus "de jonge" de Bresser‏‎
Geboren ‎± 1603
[tekst]
Zie akte 175 van 21-09-1671 - Jan Arien Bressers (68) - dus geboren rond 1603.

[Tekst]
https://proxy.archieven.nl/235/093EA120609945988AD5D2DDF3ED6218
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
864 Wij, schepenen, Adriaen Jan Henricks, Jan Willem Cuijper en Willem Ariens als gezworenen van de gemeijnte van Kempen, verkopen aan Jan Arien Bressers de jonge een perceel land te Boxtel ...
Datering: 13-10-1637

DE OUDE EN DE JONGE
https://proxy.archieven.nl/235/CD65B3D4F85E4221B4FC5D51CEC0DEED
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
877 Jan Arien Brssers de oude, Dirck Arien Bressers en Jan Arien Bressers de jonge verkopen hun aanspraken in een beemd gelegen te Boxtel oder Luijcel genoemd de Cattenbeemt, ... hun deel in een hooibeemd gelegen te Boxtel onder Tongeren genoemd Achter de Oude Eijk, ...
Datering: 11-11-1637

https://proxy.archieven.nl/235/FF4F071EFCFB482F9C15B686CB3F39C9
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
878 Antonis Roelofs namens zijn vrouw, Jan Willem Dircks Coelen en Antonis Janssen Roosen namens hun echtgenotes verkopen aan Jan Arien Bressers de oude, Jan Arien Bressers de jonge en Hendrick Jan Andriessen het vierde deel in de Cleijn Vierdels genoemd de Lange Streepen, gelegen te Boxtel onder Tongeren, nog onverdeeld zijnde, ...
Datering: 11-11-1637

https://proxy.archieven.nl/235/CCB8289466FE44F7A09C617B9DC19538
392.94 Index schepenprotocol Boxtel (392.94)
879 Antonis Roelofs namens zijn vrouw, Jan Willem Dircks Coelen en Antonis Janssen Roosen namens hun echtgenotes, verder Jan Ariens Bresser de oude, Jan Arien Bressers de jonge en Hendrick Jan Andries Zantegoits namens hun echtgenotes, verkopen voorhun 6 zevende delen aan Dierck zoon Adriaen de Bresser die daarvan zelf al een zevende deel bezit, een lopenzaad land gelegen te Boxtel onder Roont, genoemd 't Clein Groolder, ... alles zoals de verkopers hebben geerfd van wijlen Jan Hendrick Jan Jacops. ...
Datering: 11-11-1637

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896452&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
21 Deling tussen Jan Arien Bresser de jonge voor een vierde deel, Mathijs Santegoets voor een vierde deel voor hemzelf handelend alsmede voor zijn zusters en broers, inzage een geheel turfrecht op de gemeijnte van Cleijnder Liemde en Lennesheuvel volgens schepenbrieven van Boxtel d.d. 23 juli 1441 en 14 januari 1500. ...
Datering: 19-10-1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896500&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
69 Adriaen Janssen van Tuijl verkoopt aan Dirck Adriaen de Bresser en aan diens broer Jan de jonge, een perceel hooi- en weiland, gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ter plaatse genoemd in de Smaelbroecken, ...
Datering: 22-03-1642

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.95&minr=11896871&miview=ldt
392.95 Index schepenprotocol Boxtel (392.95)
440 Govaert Peter Avenions verkoopt aan Dirck Arien de Bresser en aan diens broer Jan de jonge, zijn deel en rechten in een hooibeemd gelegen te Boxtel ter plaatse genoemd Lenneshoevel in de Groote Pincxtackers, ...
Datering: 24-02-1646

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897256&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
78 ... verkoopt aan Dierck en Jan, broers en zoons wijlen Arien de Bresser, een stuk hooiland gelegen in de parochie van Boxtel ter plaatse genoemd Lennisheuvel in de Pincxtelaers, ...
Datering: 25-06-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.97&minr=12890710&miview=ldt
392.97 Index schepenprotocol Boxtel (392.97)
Diercken en Jan de jonge, zoons wijlen Arien Bressers
Henrick Jan Henricks
Claes Willems
Datering: 1649-1651
Pagina: scan 212 links
Zie ook:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.97&minr=12890709&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897466&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
288 Henrick Aert Franssen belooft voortaan aan Jan Arien Bresser de jonge een jaarlijkse rente ...
Datering: 09-01-1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889277&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Hendrick Aerts
Dierck Ariens de Bresser
Jan Arien de Bresser de jonge
Peter van Hoeff
Hendrick a Kempen
Arien Martens
Dominicus Schenckels
Datering: 1651-1654
Pagina: scan 236 links
Zie soortgelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889262&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889115&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12888954&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889261&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Dierck Arien Bressers
Jan Arien Bressers
Jan Arien Bressers
Jan Arien de Bresser de jonge
Henrick Michielsen van den Broeck
Willem Jaspaers van de Camme
de kinderen van Jan Elens
Peeter Dierck Gerits
Lambert Jorissen
Hendrick Hendrick a Kempen
Datering:
1651-1654
Pagina: scan 222 links
Page 223 of 259 - 392-098-222.jpg

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273097&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
41 Jan Arien Bressers verklaart te zijn voldaan voor een bedrag van ...
Datering: 16-05-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273102&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
46 Roelof Arien Ariens en Jan Wouters verkopen aan Jan Arien Bressers een stuk heide gelegen te Boxtel in herdgang de Roondt in het Smaelbroek daar ...
Datering: 08-06-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273111&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
55 Meester Balthasar Geerlincks Schalckens verkoopt aan Jan en Dierck, zoons wijlen Ariuen Diercks de Bresser een stuk akkerland genoemd de Heijcamp, gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ...
Datering: 10-08-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273272&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
216 Ariken weduwe van Jan Bressers belooft aan ...
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273273&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
217 Jan Arien Bressers en Antonis Hendrick Cuijck hebben zich borg gesteld voor de belofte uit de vorige akte, voor het geval de schuldenaresse niet zou betalen. Actum als voor.
Datering: 19-03-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273594&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
538 Jan Govaerts van Hees voor hemzelf handelend en ook vanwege zijn zuster Jenneken, verkoopt aan Jan Arien Bressers twee stukken hooiland, het ene is belendend de rivier en het andere grenst aan het eerste stuk, verder grenst het aan de Roont ...
Datering: 17-12-1659
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273596&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
540 Jan Govaerts van Hees voor hemzelf handelend en voor zijn zuster Jenneken, verkopen aan Jan Arien Bressers, twee stukken hooiland, het ene belendend de rivier daar en het andere tegenover de rivier in de Roont, ...
Datering: 17-12-1659
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273597&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
541 Jan Herberts van de Ven verkoopt aan Jan Arien Bressers een stuk akkerland gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ...
Datering: 17-12-1659

TESTAMENT BROER DIRCK
Arien Dircks de Bresser
- Dirck
- Jan (zijn oudste broer
-- Marten, Ariken, Alid, Arijken en Lijsken
- Agneeske x Jan Thijssen
-- Jenneken
- Agneeske x Jan Gevers Avendoncks
-- Gerit
- Hensdersken x Handrick Gerit Franssen
-- Gerit
-- Ariken
- Jan <=???
-- Peter
- Jan (zijn jongste broer)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.4&minr=11330952&miview=ldt
5116.4 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.4)
42 Testament van Dirck Arien Dircks de Bresser, jongeman wonend te Boxtel herdgang de Roondt. Legateert aan Marten, Ariken, Alid, Arijken en Lijsken zijnde alle 5 kinderen van Jan Ariens de Bresser zijnde de oudste broer van de testateur, ieder van hen 50 gulden. Jenneken dochter van Jan Thijssen verwekt bij Agneeske zuster van de testateur krijgt 100 gulden en Gerit zoon Jan Gevers Avendoncks verwekt bij genoemde Agneeske krijgt 50 gulden. Gerit zoon Handrick Gerit Franssen verwekt bij Hensdersken zijnde de zuster van de testateur krijgt 50 gulden en Ariken Handrick Gerit Franssen zijnde de dochter van Hendrieksken krijgt voor trouwe dienst 100 gulden, direkt na zijn dood te voldoen. Als er binnen 3 jaar na zijn dood nog niet is betaald moeten de bedragen op rente worden uitgezet tegen 5 %. Verder krijgt Peter zoon van Jan Ariaens de Bresser zolang hij leeft 12 lopen rogge en 4 lopen boekweit te betalen door Jan Arien de Bresser de jonge. Testateur benoemt tot zijn enige erfgenamen Jan Arien Bressers sijn jongste broer ter tochte en desselfs twee kinderen ten erfrechte. Actum in het huis van de testateur in Boxtel herdgang de Roondt
Datering: 04-09-1663

https://proxy.archieven.nl/235/29A4F4106384403B9DA0AE6FEBDCB322
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
116 ... verkoopt aan Jan Ariaen Bressers een stuk groesland groot ca. 4 lopenzaad gelegen te Boxtel in de herdgang van Lennesheuvel, ...
Datering: 21-04-1664

https://proxy.archieven.nl/235/7B07BF3DFDA94B6681F4DB47E092488E
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
134 ... verkoopt aan Jan Arien Bressers, een stuk land deels groes en deels heide en houtwas, gelegen te Boxtel in herdgang de Roont, ter plaatse genoemd in de Smael Broecken,...
Datering: 09-06-1664

https://proxy.archieven.nl/235/65ECFC0650464B4EA47E0BC1E6458A4A
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
160 ... en verkopen nu aan Jan Ariens de Bresser een stuk land groot ca. 4 lopenzaad, genoemd het Heijvelt, deels teulland en deels groesland, gelegen te Boxtel onder de Roondt ...
Datering: 28-10-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.101&minr=13466942&miview=ldt
392.101 Index schepenprotocol Boxtel (392.101)
Jan Ariaen Bressers
Datering: 1667-1669

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331357&miview=ldt
5116.6 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.6)
143 Testament van Jan Arien Bressers en zijn vrouw Barbara Janssen Cuijpers, wonend te Boxtel
Datering: 04-06-1669

TESTAMENT BROER DIRCK
Arien Dircks de Bresser
- Dirck
- Jan (zijn oudste broer
-- Marten, Ariken, Alit, Arijken en Lijsken
- Agneeske x Jan Thijssen
-- Jenneken x Jan Hendricks van Kempen
- Agneeske x Jan Gevers Avendoncks
-- Gerit
- Hensdersken x Handrick Gerit Franssen
-- Gerit
-- Ariken
- Jan <=???
-- Peter en zijn moeder
- Jan (zijn jongste broer)
-- Arijken en Jan (kids van jan?)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525788&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
84 Testament van Dirck Adriaen Dircks de Bresser, inwoner Boxtel aan de Roondt. Hij herroept alle eerdere testamenten en vermaakt aan Marten, Ariken, Alit, Arijken en Lijsken alle 5 kinderen van zijn oudste broer Jan Ariens de Bresser 10 gulden eensen geeft hen kwijting voor 100 gulden die ze aan hem schuldig waren. Vermaakt de kinderen van Jan Hendricks van Kempen verwekt bij Jenneken Jan Thijssen zijnde de dochter van zijn zuster 50 gulden eens. Vermaakt aan Gerit zoon Jan Geenen Avendoncks verwekt bij Agneesken de zuster van de testateur 10 gulden eens, Gerit zoon Hendrick Gerit Franssen verwekt bij Hendersken de zuster van de testateur krijgt 10 gulden eens en Arijke dochter Gerit Franssen verwekt bij Hendersken de zuster van de testateur krijgt 50 guldens eens. Peter soone Jan Ariens de Bresser zijn leven lang jaarlijks 12 lopen rogge en 4 lopen boekweit, voor Peter en zijn moeder om van te leven, die testateurs broer Jan Ariens de Bresser, en na hem zijn twee kinderen zullen moeten uitreiken. Al die legaten binnen 3 jaar na zijn dood te betalen anders moet er rente over worden betaald tegen 5 % per jaar. Indien een van hen hiervoor het niet eens is met diens legaat sluit hij die verder uit met 5 stuivers. Testateur institueert tot zijn erfgenamen Jan Arien Bressers sijn jongste broer ter tochte en desselfs twee kinderen, Arijken en Jan, ten erfrechte alle sijne naer te laeten goederen.
Datering: 18-02-1671

LEEFTIJD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049434&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
175 ... en Jan Arien Bressers (68) beiden uit de baronie van Boxtel in den hertgang van roont ...
Datering: 21-09-1671

================
IS DIT EEN ZOON?

TWIJFEL
- Dan twee van zijn kinderen gedoopt in 1644.
- Naam vader incorrect.

BHIC:
Dopeling Aelbert Adriaensen
Diversen: uit Liempde
Vader Jan Jan Adriaensen
Moeder Barbara N.N.
Getuige Merike Joosten & Handerick Aelbers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-11-1644
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 105r01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek

Gehuwd (religieus) ‎5 feb 1636 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Joannes Adriani Bressers
Bruid Barbara Joannis Cuijpers
Getuige Petrus Cornelii & Theodorus Adriani & Henricus van Hees & Cornelius Ariaens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 05-02-1636
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 73v04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek

=================================
http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-zijn-de-ouders-van-adriana-jan-de-bresser

Bertho Derikx
vertelde op 31 december 2020 om 15:43 uur

Hallo allemaal,

Ik ben op zoek naar de ouders van Adriana Jan de Bresser gehuwd met van Willem Jan Baijens (ABT1682).
Uit hun testament volgt dat zij ook gehuwd was met Dirk van den Bichelaar.
Bij dit eerste huwelijk op 18-01-1671 wordt zij genoemd als "Adrianna Jan Ariens de Bresser".

De familie de Bresser wordt uigebreid beschreven in bijv de Brabanse Leeuw Jrg 21 en 22, maar ook op dit forrum.
Ik heb hier echter geen aansluiting kunnen vinden.

Het testament van Dirck Adriaen Dricks de Bresser van 18-02-1671 geeft inzicht in het ouderlijkgezin van haar vader:
Arien Dircks de Bresser
- Dirck
- Jan de oude met kinderen Marten, Ariken, Alit, Arijken en Lijsken
- Agneeske x Jan Thijssen & Jan Gevers Avendoncks
- Hensdersken x Handrick Gerit Franssen
- Jan de jonge met kinderen Arijken en Jan

Zowel Jan de oude als Jan de jonge hadden een dochter Adriana:

Adriana gedoopt 07-04-1648 te Boxtel dochter van Joannes Ariens en Barbara Jans
Adriana gedoopt 28-03-1643 te Boxtel dochter van Johannes Adriani Bressers en Adriana N.N.

Maar welke Jan was nu haar vader en wie was haar moeder?

Aktes 216 en 217 van 19-03-1658 geven het volgende: "Ariken weduwe van Jan Bressers belooft ..." en
"Jan Arien Bressers en Antonis Hendrick Cuijck hebben zich borg gesteld voor de belofte uit de vorige akte".

Dit in combinatie met met het testament van Dirck Adriaen de Bresser, welke de kinderen van jan de oude en jan de jonge zelf als erfgenamen noemt, geeft:

Jan de oude x Adriana Martini (28-02-1634 Liempde)
Jan de jonge x Barbara Joannis Cuijpers (05-02-1636 Boxtel)

Dit brengt het aantal permutaties terug, maar geeft geen indicatie wie haar ouders zijn.

Weet u wie haar ouders zijn of heeft u aanvullende informatie dan hoor ik dat graag?

mvg
Bertho

---
Referenties:

Testament Adriaentie Jan de Bresser en Willem Jan Baijens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.437&minr=17403992&miview=ldt

Forum:
http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/de-bresser-te-boxtel

Testament Dirck Adriaen Dricks de Bresser 18-02-1671
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525788&miview=ldt

Akte 216 en 217
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273457&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273273&miview=ldt

Testament Jan Arien Bressers en Arijken Marten Ariens 14-08-1653
https://proxy.archieven.nl/235/12536C2DF04F4839B9B50103B255A5A5

Testament Jan Arien Bressers en Barbara Janssen Cuijpers 04-06-1669
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.6&minr=11331357&miview=ldt

=============================================
TODO VERPLAATS
LEFTOVERS:
Adrianus: Joannes Baijens vader 15-06-1635 Liempde DTB doopakte x Aleijdis N.N.
Antonius: Joannes Baijens vader 15-06-1635 Liempde DTB doopakte x Aleijdis N.N.
Joannes: Joannes Adriani vader 26-06-1636 Liempde DTB doopakte x Anna N.N.
EN:
Aert: Jan Ariens vader 14-09-1639 Boxtel DTB doopakte x Anneken N.N. uit Liempde
Lijsken: Jan Ariens vader 09-02-1641 Boxtel DTB doopakte x Anneken N.N. uit Liempde
Claes: Jan Ariens vader 06-12-1642 Boxtel DTB doopakte x Anneken N.N. uit Liempde
Barbara: Jan Adriaensen vader 06-12-1644 Boxtel DTB doopakte x Anneken N.N. uit Liempde
Agnes: Jan Ariens vader 17-07-1646 Boxtel DTB doopakte x Anneken
met:

Kinderen:

1.
man‎Adrianus Jan Ariens de Bresser‏‎
Gedoopt ‎29 jan 1637 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Adrianus Adriani
Vader Johannes Adriani
Moeder Barbara N.N.
Getuige Theodorus Adriani & Maria Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-01-1637
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 20r01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Dopeling Adriaen Ariens
Vader Jan Ariens
Moeder Barbara N.N.
Getuige Dirck Ariens & Merike Ariens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-01-1637
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 4r03
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek

2.
woman‎Anneken Jan Ariens de Bresser‏‎
Gedoopt ‎3 nov 1641 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Anneken Adriaensen
Diversen: uit Liempde
Vader Jan Adriaensen
Moeder Barbara N.N.
Getuige Jenneken Cornelesen & Handerick Jan Joosten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-11-1641
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 60v01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek

3.
man‎Jan Jan Ariens de Bresser‏‎
Gedoopt ‎11 jan 1644 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Johannes Bressers
Vader Johannes Adriani Bressers
Moeder Barbara N.N.
Getuige Theodorus Adriani Bressers & Cornelia Johannis Cuijpers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-01-1644
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1632-1644, archiefnummer 8019, Rijksarchief Noord-Brabant, inventarisnummer 2, blad 48r02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1632-1644
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Dopeling Jan Bressers
Vader Jan Adriaen Bressers
Moeder Barbara N.N.
Getuige Neeltken Jan Willims Cuijpers & Dirck Adriaen Bressers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-01-1644
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 91v01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
WAARSCHIJNLIJK:

boxtel-kleine-specie-1694-1706.pdf
Jan Jansen de Bresser Roont/Luyssel F107-f23
wed.Jan Bressers Roont/Luyssel F108-f24
wed.Jan Bressers Roont/Luyssel F109-f25
wed.Jan Bressers Roont/Luyssel F110-f22
wed.Jan de Bresser Roont/Luyssel F111-f20
wed.Jan de Bresser Roont/Luyssel F148-f30
Jan de knecht, Jenneken de meid
Jan de zoon

boxtel-hoofdgeld-1687.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1687
nr. achternaam voornaam titel gemael bbw npa arm >=16 <16 blz.
219 Bresser Jan Jansz. x - - - 3 0 12

boxtel-hoofdgeld-1704.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1704
Roont en Luyssel
folio 30
wed. Jan de Bresser, jan den soon, Jan knecht, jenneken meyt 4 >16

BHIC:
Dopeling Jan Jan Jans de Bresser
Vader Jan Jans de Bresser
Moeder Feijke N.N.
Getuige Jan Ariens de Bresser & Aleken Jan van Asdonck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-06-1684
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 239-08
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

Stijnte Jan Bressers getuige 22-01-1686 Boxtel DTB doopakte bij Willem Janssen x Adriaente N.N.
Christina Joannis Bresser de getuige 22-09-1691 Boxtel DTB doopakte bij Guilielmus Jansen x Adriana N.N.
Christina Bressers getuige 18-01-1700 Boxtel DTB doopakte bij Michael van den Bichelaer x Ida N.N.
Christina Bresser de getuige 09-12-1710 Boxtel DTB doopakte bij Adrianus Handrix x Maria N.N.
Christina Bresser de getuige 13-08-1712 Boxtel DTB doopakte bij Joannes Avenjonx x Maria N.N.

Steijntjen, Stouken, Stauken, Stijnte

====
Christina Adriaen Hendricx a Kempen

Dan gehuwd tussen 1644+20=1664 en 22-01-1686. Niet gevonden in inde BHIC (Jan2021).

BHIC:
Dopeling Stijntken Handerick
Vader Adriaen Jan Handerick
Moeder Erken N.N.
Getuige Hanrisske Adriaens van Tuijl & Adriaen Handericxs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-07-1644
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 98r02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek

ZELFDE PERSONEN ALS AKTE 107
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.423&minr=17377003&miview=ldt
1054.423 Index notarieel protocol Boxtel (1054.423)
150 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Ansem en Jan , broers en zoons van Adriaan a Kempen, verder Michiel Dirricks van den Bichelaer en Jan Jansse de Bresser en beloven ...
Datering: 18-04-1706

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543507&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
... Christiana weduwe van Jan de Bresser ...
Datering: 1708-1718 (17 April 1709)
Pagina: 15r (scan 17 rechts)
Page 17 of 248 - 392-114-017.JPG

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543541&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
... Stijntie weduwe van Jan de Bresser (plaatsbepaling) ...
Datering: 1708-1718 (7-1-1710)
Pagina: 32r (scan 34 rechts)
Page 34 of 248 - 392-114-034.JPG

https://proxy.archieven.nl/235/D9CCA7F94AE84107B213B37B1C3E9F82
1054.429 Index notarieel protocol Boxtel (1054.429)
1 Vandaag 22 april 1711 verschenen voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel Ansem en Jan, meerderjarige kinderen van wijlen Adriaen Hendricx a Kempen, wonend te Boxtel in herdgang de Roondt, ...
Datering: 22-04-1711

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.437&minr=17403935&miview=ldt
1054.437 Index notarieel protocol Boxtel (1054.437)
107
(1) Ansem Adriaan a Kempe, inwoner Boxtel onder Roont, machtiging om vanwege zijn hoge ouderdom zijn bezit te gaan beheren etc.
(2) Wouter Jan Emmen als man van Aaltie Adriaans a Kempe, wonend te Oisterwijk
(3) Jan Janse van den Bosch als man van Margareta Adriaans a Kempe
(4) Michiel van den Bichelaar, als man van Eijke Adriaans a Kempe
(5) Jan zoon van Jans de Bresser verwekt bij Stijntie Adriaans a Kempe
Marten Beekmans, inwoner en notarisgetuige Boxtel 1718
Cornelis van der Brake, inwoner Esch en notarisgetuige Boxtel 1718
Datering: 19 november 1718
Pagina: scan nr. 0221
Page 221 of 346 - NL-HtBHIC_1054_437_0221.jpg

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603581&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Stijntje weduwe van Jan de Bresser (plaatsbepaling)
Datering: 1718-1734 (15 mei 1720)
Pagina: 58r (scan 60 rechts)
Page 60 of 382 - 392-115-060.jpg

4.
womanAdriana Jan Ariens "Ariken" de Bresser‏
Gedoopt ‎7 apr 1648 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Geboren voor 1671-20=1651

Zie akte 164 van 25 mei 1719: "Willem Jan Baijens, oud-borgemeester van Boxtel en diens vrouw Adriaentie Jan de Bresser, eerder weduwe van Dirk van den Bichelaar"
Zie eerste huwelijk: "Adrianna Jan Ariens de Bresser "

Getuigen:
Michiel: Dierck Gorissen & Elisabet Eliassen
Jenneken: Aerdt Michielsen & Meriken Peters
Mari: Heijlte Handrix & Arien Martens
Diercxken: Jan Ariens de Bresser & Catelijn Jans van Sprang (23-11-1677) Jan Ariens de oude is reeds overleden (BEF1658) - dus dit is Jan Ariens de jonge?
Dierck: Cathalijn Janssen & Jan Janssen
Theodorus: Jan Huijberts & Mari Adriaens
Berbel: Stijnte Jan Bressers & Claes Tonissen
Jan: Stijnte Janssen & Cornelis Jans
Joannes: Arnoldus Gerardi & Christina Joannis de Bresser

Waarom:
- Dochter Berbel vernoemd naar haar moeder.
- Zie testament akte 164 van 25 mei 1719: Jan Janssen de Bresser is voogd. Dit is waarschijnlijk de broer van Adriana. Alleen Jan Ariaen de jonge had een zoon genaamd Jan.

BHIC:
Dopeling Adriana Joannis Ariens
Vader Joannes Ariens
Moeder Barbara Jans
Getuige Joannes Geridden & Elisabetha Joannis Cuijpers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-04-1648
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 9-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Voor meer informatie: bertho@derikx.com