man‎Jan Ariens van Kempen‏‎

[Tekst]
Zoek ook "Jan Ariens a Kempen" (geeft 19 aktes - geen directe info)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.111&minr=13552840&miview=ldt
392.111 Index schepenprotocol Boxtel (392.111)
(3) de weduwe van Dierck Michiels van de Bichelaer (plaatsbepaling)
(2) de kinderen van Jan Hendricks a Kempen (plaatsbepaling)
(1) Huijbert zoon wijlen Ariaen van Kempen
Jan Ariens van Kempen, broer van Huijbert <===
Dierck Gorissen (de Smith, JT
Datering: 1683-1686
Pagina: 3 (scan 4 rechts)
Page 4 of 139 - 392-111-004.JPG

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.111&minr=13553234&miview=ldt
392.111 Index schepenprotocol Boxtel (392.111)
Maria Frans Gerrits van Ameijden, weduwe van
Adriaen Michiels van den Bichelaer, man van
Marcelis Jan Goossens
Christiaen van Houtem, schepen
A. Huijgens, secretaris
de kinderen van Goijaert Joosten
(1) Jan Ariens van Kempen <======
Jan Hendrick Schellekens, schepen
Hendrick Sijmons
Datering: 1683-1686 (12-6-1685)
Pagina: 141 (scan 88 rechts)
Page 88 of 139 - 392-111-088.JPG

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.426&minr=17377104&miview=ldt
1054.426 Index notarieel protocol Boxtel (1054.426)
31 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Jan Ariens a Kempen wonend te Boxtel in herdgang Lennesheuvel en belooft op 15 april 1709 aan Elisabeth Crijns, bejaarde dochter wonend te Boxtel binnen de bruggen, de som van 100gulden te betalen met een rente van 4 gulden 10 stuivers. ...
Datering: 12-05-1708

Gehuwd
[tekst]
Laatste kind uit eerste huwelijk gedoopt op 26-09-1684.
Echtgenote genoemd als weduwe van eerste echtgenoot in akte 196r (scan 127 links) van sep 1686.
Paar genoemd in akte 2 van 04-09-1709

Niet gevonden in index RHCE, BHIC Boxtel, Liempde, Oirschot (Jan2021).
Geen aktes "kemp* cuij*c*" (Jan2021).

1684-1709
met:

womanMaria Hendricx van Cuijck‏
, 1e huwelijk met: Jan Jacob Dirckx van Cronenburgh, ‎2e huwelijk met: Jan Ariens van Kempen
[Tekst]
Gezocht aktes BHIC "mar* h?n*r* ?uijck boxtel"

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.427&minr=17377130&miview=ldt
1054.427 Index notarieel protocol Boxtel (1054.427)
2 Voor mij Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel, verscheen Jan Ariens a Kempen als man van Maria Hendricx van Cuijck, eerder weduwe van Jan van Croonenburgh, wonend te Boxtel in herdgang Lennesheuvel, gezond van lijf en leden en in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij beseft de broosheid van het menselijk bestaan en wil daarom eerst zijn testament opmaken. ... Hij benoemt tot zijn enige erfgenaam Dirrick Willem Baijens die is gehuwd met Catalijn dochter van Jan Croonenburgh wier moeder is genoemde Maria zijnde de vrouw van de testateur. ...
Datering: 04-09-1709

Voor meer informatie: bertho@derikx.com