man‎Godefridus Huijbert Peters van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎20 okt 1662 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie eerste huwelijk: leeftijd 22, geboren te Boxtel -> geboren rond 1663
Zie huwelijk: leeftijd 27, geboren te Boxtel -> geboren rond 1662

Getuigen:
Adriaen: Harsken Willems & Antonis Goordts
Cornelia: Adriaen Emberts & Jenneken Gerits
Petrus: Joannes Petri van Pinxten & Maria Huijberts
Hubertus: Catharina van de Laeck & Henricus Aerts
Maria: Joanna Willems & Henricus van Pinxten
Joannes: Maria Michaelis & Jenneken Aerts & Gerardus van Pinxten
Henrica: Joanna Arnoldi & Nicolaus Capiteijns & Catharina van Pinxten
Joannes: Adrianus van den Bosche & Joanna van Pinxten

Waarom
- Dubbel patroniem klopt, leeftijd bij huwelijk klopt.
- Doopgetuige 'Maria Huijberts' is zus
- Doopgetuige 'Adrianus van den Bosche' is broer

BHIC: OpenArchives
Dopeling Godefridus Huijberti Petri
Vader Huijbertus Petri
Moeder Catherina N.N.
Getuige Catherina Antonii & Laurentius Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-10-1662
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 106-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
boxtel-hoofdgeld-1704.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1704
folio 22
Lennisheuvel
Goyaert Huyberts, Mary de vrouw, Cornelis knecht, Catalijn meyt 4 >=16jr
Corneli, Peeter, Huybert, Marie, Hendrien kinderen 5 <16jr

boxtel-kleine-specie-1694-1706.pdf
Govert Huybers Tongeren F107-f20
Goyert Huyberts Lennisheuvel F107-f16
Goyert Huyberts Lennisheuvel F108-f17
Goyart Huyberts Lennisheuvel F109-f19
Goyart Huyberts Lennisheuvel F110-f17
Goyaert Huybers Lennisheuvel F111-f15
Goyaert Huyberts Mary Lennisheuvel F148-f22

===

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.419&minr=13122156&miview=ldt
1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
27 In de naam van de heer Amen. Vandaag 8 januari 1686 namiddag omstreeks een uur, verscheen voor mij notaris en getuigen Goijaert Huijbert Peters en diens vrouw Neeltje Adriaen Eijmers, wonend te Boxtel in herdgang Lensheuvel, welke Goijaert gezondvan lijf en leden is en Neeltje in het kinderbed ligt, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. ...
Datering: 08-01-1686
Pagina: 47r

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549269&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Jan Ariens
Goijaert Jan Teunisse
Adriaen Eijmers
Marten Jan Francken
wijlen Willem Gorissen en diens zoon Sijmon
Hendriksken dochter van Eijmbert Hendricks, weduwe van Willem
Govert Huijbert Peters als man van Maria <==== Patroniem Huijbert Peters!
Jan en Hendrick, zoons van wijlen Peter van Pincxten
Maria dochter van wijlen Peeter van Pincxten, vrouw van <====
de weduwe van Jan Jan Tomassen
Datering: 1687-1694
Pagina: 115r (scan 117 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546175&miview=ldt
392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
Meriken Jan Craenen
Gerit Michiels van Esch
Francis Marcelis Goossens
Hendrick Claessen Verhaghen
Govert Huijberts als man van Maria <==
N.N. in den Bonten Osch in Den Bosch
Maria dochter van Peter van Pincxten <==
Datering: 1695-1718
Pagina: 29v (scan 33 links)

VOOGD: - relatie?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546581&miview=ldt
392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
H. Fecke
Cornelia dochter van Anthonis Goijaerts
Jenneken dochter van Anthonis Goijaerts verwekt bij diens vrouw wijlen Mechel
J. Hasevoet
Goijaert Huijberts, voogd over
Goijaert van de Morselaer, schepen
Michiel Roetaerts, schepen
Aart Dielis Stoopen als man van Cornelia
Mechel Thomassen
Jan Michiels van de Sande, voogd over
Datering: 1695-1718
Pagina: 234r (scan 238 rechts)
Zie ook
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546580&miview=ldt

ZOON ADRIAEN - Uit eerste huwelijk
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543799&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Adriaen Goijaerts van den Bosch, zoon van Goijaert
Goijaert Huijbert van den Bosch
Goijaert Huijberts van den Bosch en diens vrouw Cornelia
Cornelia dochter van Ariaen Eijmens
Datering: 1708-1718
Pagina: 179v (scan 175 links)
Page 175 of 248 - 392-114-175.JPG
" ... overgeven en getransporteert aan Adriaen goijart van den Bos zijne zoone vwerkt bij Cornelia Adriaan Eijmers zijne ???? wettige gewesene huijsvrouw "

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543800&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Adriaen Goijaerts van den Bosch
Goijaert Huijberts van den Bosch, vader van
Datering: 1708-1718
Pagina: 180r (scan 175 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.427&minr=17377172&miview=ldt
1054.427 Index notarieel protocol Boxtel (1054.427)
44 In de naam van de heer Amen. Voor mij, Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Meriken Hendrick Goorts die was getrouwd met Jan Janssen Cranen, inwoonster van Boxtel in herdgang Lennesheuvel, gezond van lijf en leden en in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze is gemachtigd door wijlen haar man in hun beider testament gepasseerd voor notaris Johan Leermakers d.d. 12 december 1684. Ze maakt nu opnieuw haar tesament op. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden, aan bij de barmhartige God en wil een christelijke begrafenis. Ze vermaakt al haar bezit dat ze als langstlevende zal nalaten, zonder enige uitzondering aan Goijart Huijberts van den Bosch, vanwege diens trouwe diensten aan haar bewezen en kost en inwoning bij hem die ze heeft genoten en dat ze verder nog bewezen zal worden tot aan haar sterfdag toe. Ze benoemt Goijaert als haar enige erfgenaam en wil dat dit testament zo zal worden uitgevoerd ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Aldus gepasseerd ten woonhuize van Goijart Huijberts op 22 januari 1709 ...
Datering: 22-01-1709

https://proxy.archieven.nl/235/9FC7C7DAC1A94AB3AB06538192CC79C3
5113.5 Index notarieel protocol Schijndel (5113.5)
38 Verklaring van Janneken Jacobs van der Steegden weduwe van Gerit van Pinxten in zijn leven inwoner van Boxtel en dat ter instantie of requisitie van Peter van Pinxten zoon van Gerit uit diens eerste huwelijk met Jenneken Janss. Lathouwers en ze laat weten dat Gerit van Pinxten haar deponents man zaliger in zijn leven gedurende de tijd dat hij met haar leefde openheid van zaken gaf over schulden etc. maar dat ze nooit heeft geweten of gehoord dat zijn broer Hendrik van Pinxten of een zekere Godaert Huyberts van den Bosch tot zijn lasten iets zou hebben te eisen of te pretenderen en ze heeft hem gediend en bijgestaan tot op zijn laatste ziekbed tot hij was overleden, maar ze heeft toen wel gezien dat genoemde Godaert hem op zijn ziekbed is komen bezoeken en ook wel heeft gehoord dat ze samen hebben gesproken maar niet heeft geweten of het zou gaan om een schuld of afrekening, gepasseerd te Boxtel ten overstaan van de knecht Andreas Heijne en Aart van Overbeecq
Datering: 4 maart 1720

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.486&minr=17404243&miview=ldt
1054.486 Index notarieel protocol Boxtel (1054.486)
21 Adriaan Direcks Santegoets, oud-borgemeester en diens vrouw Henderina dochter van Goijaert Huijberts van den Bosch, testament
Goijart Huijberts van den Bosch, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen
Jan Peters van Leendt, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen
...
Datering: 3 juni 1728

WEDUWNAAR
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.493&minr=17468687&miview=ldt
1054.493 Index notarieel protocol Boxtel (1054.493)
13 Goijhart Huijberts van den Bosch, laatstelijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren, testament, vermaakt diverse percelen aan zijn erfgenamen
de kinderen van Adriaan Santegoets, verwekt bij Henderina dochter van de testateur, legaat
de kinderen van Pieter Avendoncx verwekt bij Henderina dochter van de testateur, erfrecht resp. vruchtgebruik
de kinderen van Jan Goijaert Veldermans verwekt bij Marie zijnde de dochter van de tesatateur, erfrecht voor de dochter resp. het vruchtgebruik voor haar man
...
Jan zoon van Goijart Huberts van den Bosch, krijgt een stuk land genoemd de Hooleijk etc.
...
Dirck Baijens, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
Marten Janssen van de Biggelaer, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
...
Datering: 1 mei 1735
Pagina: scan nr. 031

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.493&minr=17468688&miview=ldt
1054.493 Index notarieel protocol Boxtel (1054.493)
14 Goijart Huijberts van den Bosch, laatselijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren, testament. Herroept eerder testament van 1 mei j.l. (deels gewijzigd)
Jan zoon van Goiijaert Huiberts van den Bosch, krijgt een ander perceel vanwege diens uitzet.
Handerikc Claessen Verhaegen, eerdere eigenaar van bezit
Henderiena dochter van Goijart Huijberts van den Bosch, krijgt het erfrecht in plaats van het vruchtgebruik van het bezit in het eerdere testament
...
Datering: 31 december 1735

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.494&minr=17468710&miview=ldt
1054.494 Index notarieel protocol Boxtel (1054.494)
3 ... de kinderen van Goijaert Huijberts van den Bosch ...
Datering: 9 februari 1736

Gehuwd (religieus) ‎1 nov 1685 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
- Eerste dochter geboren in 1690 is genaamd Cornelia naar zijn eerste echtgenote?

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Goijaert Huijbert Peters
leeftijd 22, geboren te Boxtel
Bruid Cornelia Adriaen Eijmerts
leeftijd 25, geboren te Boxtel
Getuige Anthonis Goijaerts
Diversen: oom van de bruidegom
Getuige Henderick Aerts
Diversen: getuige voor de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-11-1685
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1657-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 28.1, blad 50-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1657-1697
Religie: Nederduits Gereformeerd

(ongeveer 1 jaar gehuwd) met:

womanCornelia Adriaen "Neeltje" Eijmerts‏
Gedoopt ‎20 dec 1657 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd 25, geboren te Boxtel
ABT1660

BHIC: OpenArchives
Dopeling Cornelia Adriani Emberti
Vader Adrianus Emberti
Moeder Maria N.N.
Getuige Johannes Johannis Joordens & Maria Johannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-12-1657
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 85-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎± 1686
[bron]
Kind gedoopt op 20-12-1685.
Zie akte 27 van 08-01-1686: Testament: " ... en Neeltje in het kinderbed ligt ..."
Echtgenoot hertrouwd 18-12-1689

Overlijden 1685-1689 niet in index BHIC (Jan2021)(Dec2021).

ABT1686
‎, ongeveer 29 jaar

Kind:

1.
man‎Adriaen Godefridus Huijberts van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎20 dec 1685 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Adriaen Goordt Huijberts
Vader Goordt Huijberts
Moeder Neelten N.N.
Getuige Harsken Willems & Antonis Goordts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-12-1685
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 245-12
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Niet gevonden in index BHIC Boxtel (Jan2021).



2e huwelijk
man‎Godefridus Huijbert Peters van den Bosch‏‎


Gehuwd (religieus) ‎18 dec 1689 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Goijaert Huijberts
leeftijd 27, geboren te Boxtel, wonende te Boxtel
Diversen: wonende tot Lensheuvel
Bruid Maria Peters
leeftijd 23, geboren te Boxtel, wonende te Boxtel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-12-1689
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1657-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 28.1, blad 63-03
Gemeente: Boxtel
Periode: 1657-1697
Religie: Nederduits Gereformeerd

met:

womanMaria Peter van Pincxten‏
Gedoopt ‎25 nov 1666 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: leeftijd 23, geboren te Boxtel
Dus geboren rond 1666

Getuigen:
Adriaen: Harsken Willems & Antonis Goordts
Cornelia: Adriaen Emberts & Jenneken Gerits
Petrus: Joannes Petri van Pinxten & Maria Huijberts
Hubertus: Catharina van de Laeck & Henricus Aerts
Maria: Joanna Willems & Henricus van Pinxten
Joannes: Maria Michaelis & Jenneken Aerts & Gerardus van Pinxten
Henrica: Joanna Arnoldi & Nicolaus Capiteijns & Catharina van Pinxten
Joannes: Adrianus van den Bosche & Joanna van Pinxten

Waarom:
- Zie akte 155r met datering 1687-1694: Noemt broers Jan en Henrick samen met haar echtgenoot.
- Zie akte 181v met datering 1683-1686: Geeft zelfde gezinssamenstelling met naam vader: "Peeter Gerrits van Pincxten".
- Datum klopt met leeftijd bij huwelijk.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Marija Petri Gerardi
Vader Petrus Gerardi
Moeder Marija N.N.
Getuige Elisabeth Gerardi & Sebastianus Johannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-11-1666
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 139-04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.111&minr=13553279&miview=ldt
392.111 Index schepenprotocol Boxtel (392.111)
Aert Jan Aerts
Hendrick Jan Driessen
Hendrick Jans Avendoncq
G. van Duijsel, schepen
de weduwe van Peeter Gerrits
Christiaen van Houtum, schepen
A. Huijgens, secretaris
Jan, Hendrik en Maijken, broers en zuser en kinderen van wijlen Peeter Gerrits van Pincxten <== zelfde samenstelling als akte 115r - dus patroniem vader is Gerrits
Datering: 1683-1686
Pagina: 181v (scan 113 rechts)

OUDERLIJK GEZIN SAMEN MET ECHTGENOOT
Peter van Pincxten
- Jan en Hendrick
- Maria x Govert Huijbert Peters
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549269&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Jan Ariens
Goijaert Jan Teunisse
Adriaen Eijmers
Marten Jan Francken
(2) wijlen Willem Gorissen en diens zoon Sijmon
(1) Hendriksken dochter van Eijmbert Hendricks, weduwe van Willem (Gorissen)
Govert Huijbert Peters als man van Maria <==== echtgenoot
Jan en Hendrick, zoons van wijlen Peter van Pincxten
Maria dochter van wijlen Peeter van Pincxten, vrouw van <==== zijzelf, vader wijlen
de weduwe van Jan Jan Tomassen
Datering: 1687-1694
Pagina: 115r (scan 117 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549059&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Maeijken weduwe van Peeter van Pinxten
Datering: 1687-1694
Pagina: 7v (scan 10 links)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546175&miview=ldt
392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
Meriken Jan Craenen
Gerit Michiels van Esch
Francis Marcelis Goossens
Hendrick Claessen Verhaghen
Govert Huijberts als man van Maria <===
N.N. in den Bonten Osch in Den Bosch
Maria dochter van Peter van Pincxten <===
Datering: 1695-1718 (23-01-1696)
Pagina: 29v (scan 33 links)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546428&miview=ldt
392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
J. Hasevoet
Govert Huijberts <== Echtgenote Maria Peter v.P.
Jan Peeters van Pincxten <== Broer Maria Peter v.P.
J. Prasers, bij afwezigheid van de secretaris
Michiel Slegers, schepen
Adriaen van der Voort, schepen
Datering: 1695-1718 (4 april 1701)
Pagina: 156v (scan 161 links)

NOEMT ECHTGENOOT.
https://proxy.archieven.nl/235/9FC7C7DAC1A94AB3AB06538192CC79C3
5113.5 Index notarieel protocol Schijndel (5113.5)
38 Verklaring van Janneken Jacobs van der Steegden weduwe van Gerit van Pinxten in zijn leven inwoner van Boxtel en dat ter instantie of requisitie van Peter van Pinxten zoon van Gerit uit diens eerste huwelijk met Jenneken Janss. Lathouwers en ze laat weten dat Gerit van Pinxten haar deponents man zaliger in zijn leven gedurende de tijd dat hij met haar leefde openheid van zaken gaf over schulden etc. maar dat ze nooit heeft geweten of gehoord dat zijn broer Hendrik van Pinxten of een zekere Godaert Huyberts van den Bosch tot zijn lasten iets zou hebben te eisen of te pretenderen en ze heeft hem gediend en bijgestaan tot op zijn laatste ziekbed tot hij was overleden, maar ze heeft toen wel gezien dat genoemde Godaert hem op zijn ziekbed is komen bezoeken en ook wel heeft gehoord dat ze samen hebben gesproken maar niet heeft geweten of het zou gaan om een schuld of afrekening, gepasseerd te Boxtel ten overstaan van de knecht Andreas Heijne en Aart van Overbeecq
Datering: 4 maart 1720

Kinderen:

1.
woman‎Cornelia Godefridus Huijberts van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎14 okt 1690 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Cornelia Goort Huijberts
Vader Goort Huijberts
Moeder Mari N.N.
Getuige Adriaen Emberts & Jenneken Gerits
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-10-1690
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 269-08
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:
Geen aktes gevonden op BHIC (Jan2021).

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Martinus van den Bichelar
Bruid Cornelia van den Bosch
Getuige Theodorus Loijens & Joanna van Sande
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-10-1719
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouw- en begraafboek 1691-1726, archiefnummer 8019, inventarisnummer 5, blad 59-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1691-1726
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Cornelia van den Bichelaer
overleden op 05-08-1720 te Boxtel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouw- en begraafboek 1691-1726, archiefnummer 8019, inventarisnummer 5, blad 118-10
Gemeente: Boxtel
Periode: 1691-1726
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Bruidegom Marte Janse van den Bichelaar
geboren te Boxtel, wonende te Boxtel
Bruid Crijntje Hendriks de Brouwer
geboren te Boxtel, wonende te Boxtel
Eerdere vrouw Korneli Gojaarts van den Bosch
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-1726
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 09-02-1726
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1698-1729, archiefnummer 8019, inventarisnummer 28.2, blad 109-03
Gemeente: Boxtel
Periode: 1698-1729
Religie: Nederduits Gereformeerd


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Martinus van den Biggelaar
Bruid Cunera de Brouwer
Eerdere vrouw Cornelia van den Bosch
Getuige Catharina Ockers & Angela de Brouwer
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-02-1726
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop-, trouw- en begraafboek 1723-1741, archiefnummer 8019, inventarisnummer 7, blad 52-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1723-1741
Religie: Rooms-Katholiek


2.
man‎Petrus Godefridus Huijberts van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎6 mei 1693 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Godefridi Huijberts
Vader Godefridus Huijberts
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Petri van Pinxten & Maria Huijberts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-05-1693
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 282-09
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Niet gevonden in index BHIC Boxtel (Jan2021).

3.
man‎Hubertus Godefridus Huijberts van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎30 jun 1695 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Hubertus Godefridi van den Bos
Vader Godefridus Huberti van den Bos
Moeder Maria N.N.
Getuige Catharina van de Laeck & Henricus Aerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1695
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1691-1696, archiefnummer 8019, inventarisnummer 9, blad 29-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1691-1696
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC:
Dopeling Hubertus Godefridi Huberti van den Bos
Vader Godefridus Huberti van den Bos
Moeder Maria N.N.
Getuige Catharina van de Laeck & Henricus Aerts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1695
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 291-09
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎20 feb 1719 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Niet genoemd testament vader in akte 13 van 1 mei 1735.

BHIC: OpenArchives
Overledene Huijpert Goaers van den Bos
overleden op 20-02-1719 te Boxtel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouw- en begraafboek 1691-1726, archiefnummer 8019, inventarisnummer 5, blad 114-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1691-1726
Religie: Rooms-Katholiek


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QX-S9VP-N?cc=2037960&wc=SM47-W38%3A346029401%2C346138501%2C347547402
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 3374 of 3819; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info
‎, ongeveer 23 jaar

4.
womanMaria Godefridus Huijberts van den Bosch‏
Gedoopt ‎8 jan 1698 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd testament vader in akte 13 van 1 mei 1735.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Huberti
Vader Godefridus Huberti
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Willems & Henricus van Pinxten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-01-1698
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1697-1720, archiefnummer 8019, inventarisnummer 10, blad 6-09
Gemeente: Boxtel
Periode: 1697-1720
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.500&minr=17404366&miview=ldt
1054.500 Index notarieel protocol Boxtel (1054.500)
Jan Goijart Veldermans, weduwnaar van Maria Goijaerts van den Bosch, benoeming voogden over zijn 3 minderjarige kinderen, inwoner Boxtel
Adriaan Jacbs van Oirs, benoemde voogd
Willem van Laerhoven, toeziend voogd
...
Datering: 8 augustus 1742
Pagina: scan nr. 005

5.
man‎Joannes Godefridus Huijberts van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎13 apr 1700 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Huberti
Vader Godefridus Huberti
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Michaelis & Jenneken Aerts & Gerardus van Pinxten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-04-1700
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1697-1720, archiefnummer 8019, inventarisnummer 10, blad 20-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1697-1720
Religie: Rooms-Katholiek


6.
womanHenrica Godefridus Huijberts van den Bosch‏
Gedoopt ‎3 mrt 1703 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders samen met beide echtgenoten genoemd in akte 13 van 1 mei 1735: "Goijhart Huijberts van den Bosch, laatstelijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren"

Getuigen:
Huwelijk: Rumoldus Suijs & Anna Maria Suijs
Theodorus: Joanna Maria Santegoets & Godefridus van den Bosch & Maria Weduwe van Theodorus Santegoets.
Maria: Joannes van Oers & Gertrudis Santegoets

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica vanden Bosch
Vader Godefridus vanden Bosch
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Arnoldi & Nicolaus Capiteijns & Catharina van Pinxten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-03-1703
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1697-1720, archiefnummer 8019, inventarisnummer 10, blad 37-04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1697-1720
Religie: Rooms-Katholiek


Gezin:
Goijaert Huijberts bruidegom 18-12-1689 Boxtel DTB trouwakte x Maria Peters
Cornelia: Goort Huijberts vader 14-10-1690 Boxtel DTB doopakte x Mari N.N.
Petrus: Godefridus Huijberts vader 06-05-1693 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Hubertus: Godefridus Huberti Bos van den vader 30-06-1695 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Maria: Godefridus Huberti vader 08-01-1698 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Joannes: Godefridus Huberti vader 13-04-1700 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Henrica: Godefridus Bosch vanden vader 03-03-1703 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.
Joannes: Godefridus Bosche van den vader 17-12-1705 Boxtel DTB doopakte x Maria N.N.

Begraven ‎8 jul 1749 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd testament vader in akte 13 van 1 mei 1735.
Laatste kind gedoopt op 15-02-1745.

BHIC:
Overledene Henderien van den Bosch
Diversen: laat na kinderen
echtgenote van Peter van Avendonk
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 08-07-1739 <=== fout 1749 - email verstuurd
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel en Esch begraafboek 1739-1805, archiefnummer 8019, inventarisnummer 17, blad 112-01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1739-1805
Religie: Nederduits Gereformeerd
Page 108 of 472 - 1832-17-108
"den 8 julij is begraven de vrouiw van Peter Avendonk genaamt Henderien van den Bosch laat na kinderen."
Page 92 1748
Page 94 op flap 1748
Page 106 eindigt met december
Page 107 begint met mei
Page 110 begint 1750


Fiche:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QX-S9J9-H?cc=2037960&wc=SM47-W38%3A346029401%2C346138501%2C347547402
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Trouwen 1608-1811 Index, Begraven 1608-1811 > image 3372 of 3819; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
1749

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN
TWEEMAAL GETROUWD: "Pieter Avendoncx verwekt bij Henderina"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.493&minr=17468687&miview=ldt
1054.493 Index notarieel protocol Boxtel (1054.493)
13 Goijhart Huijberts van den Bosch, laatstelijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren, testament, vermaakt diverse percelen aan zijn erfgenamen
de kinderen van Adriaan Santegoets, verwekt bij Henderina dochter van de testateur, legaat
de kinderen van Pieter Avendoncx verwekt bij Henderina dochter van de testateur, erfrecht resp. vruchtgebruik
de kinderen van Jan Goijaert Veldermans verwekt bij Marie zijnde de dochter van de tesatateur, erfrecht voor de dochter resp. het vruchtgebruik voor haar man
...
Jan zoon van Goijart Huberts van den Bosch, krijgt een stuk land genoemd de Hooleijk etc.
...
Dirck Baijens, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
Marten Janssen van de Biggelaer, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
...
Datering: 1 mei 1735
Pagina: scan nr. 031

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.504&minr=17404459&miview=ldt
1054.504 Index notarieel protocol Boxtel (1054.504)
13 Dirck (Willem) Baeijens, voogd, verhuur van een *stede* te Boxtel onder Lennisheuvel
Marten van den Biggelaar, voogd
de minderjarige kinderen van Adriaen Santegoets
Jan van de Braecken, huidig huurder van een *stede* te Boxtel onder Lennesheuvel
Dirck van den Heuvel, toekomstig huurder van *een stede* te Boxtel onder Lennesheuvel
Corstiaan van de Morselaar, borg
Pieter Avenjoncx, borg
Datering: 30 december 1746
Pagina: scan nr. 031

7.
man‎Joannes Godefridus Huijberts van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎17 dec 1705 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd testament vader in akte 13 van 1 mei 1735.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes van den Bosche
Vader Godefridus van den Bosche
Moeder Maria N.N.
Getuige Adrianus van den Bosche & Joanna van Pinxten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-12-1705
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1697-1720, archiefnummer 8019, inventarisnummer 10, blad 53-05
Gemeente: Boxtel
Periode: 1697-1720
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Niet gevonden in index BHIC Boxtel (Jan2021).


Voor meer informatie: bertho@derikx.com