man‎Huijbertus Petrus van den Bosch‏‎
Geboren ‎Oisterwijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Oisterwijk

Doopgetuigen:
Godefridus: Catherina Antonii & Laurentius Petri
N.N.: Adrianus Johannis & Marija Godofridi
Peter: Heijlken N.N. & Antonis Goeijarts
Adriaen: Catelijn Ariens & Adriaen Daendels
Marie: Lijsken Aertsen & Joris Martens
Jan: Mari Driessen & Wouter Luijters
Joannes: Jan Thonis & Adriante Handricx

TODO
Te weinig info

RAT
Twee opties:
Hubertus Huven kind 11-07-1632 Oisterwijk Oisterwijk doopakte Petrus Adrianus Huven x Maria
Hubertus Petrus Johannes kind 04-03-1627 Oisterwijk Oisterwijk doopakte Petrus Johannes x Aleijda

[Gebruikersnotities]
boxtel-hoofdgeld-1687.pdf
nr. achternaam voornaam titel gemael bbw npa arm >=16 <16 blz.
114 Peeter Peeters Huijbert x - - - 3 1 7
358 Peeters Huijbert weduwe - - x - 2 2 21

MOGELIJK want patroniem man en vrouw correct.
NIET GENOEG INFO VOOR UITSLUITSEL.... WEET U HET?
Huijbert Peter Freijssen x Catelijn Goijaert Anthonis Bartholomeussen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.102&minr=13476221&miview=ldt
392.102 Index schepenprotocol Boxtel (392.102)
Adam Coenraet Adams
Aelken Antonissen
Anthonis Jan Antonissen
Aelken dochter van Willem als zoon van Anthonis Bartholomeussen
Anthonis, Jacop, Andries en Lijsken, allen kinderen van wijlen Willem als zoon van Anthonis Bartholomeussen
Antonis en Maria, kinderen van Goijart als zoon van wijlen Anthonis Bartholomeussen
Catelijn dochter van Goijaert als zoon van wijlen Anthonis Bartholomeussen
Geertruit en Heijlken dochters van Henrick als zoon van Antonis Bartholomeussen
Govert van Duijsel, schepen
Huijbert Peter Freijssen als man van Catelijn <===
Mattijs Henrick Matijssen als man van Aelken
Jacop .... (niet nader aangeduid) als man van Heijlken
Peter van Sommeren, schepen
Datering: 1669-1671
Pagina: 70r (scan 70 rechts)


=========================
Goijaert Anthonis Bartholomeussen
Zoek aktes "Goi*rt Ant*o* Bart*me* boxtel"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897371&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
193 Goijaert Anthonis Bartholomeussen verkoopt aan Jacob Gerit Franssen het negende deel van een zesterzaad teulland gelegen in deze baronie in herdgang Lennesheuvel, ...
Datering: 03-04-1648

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897532&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
354 Onder de volgende voorwaarden heeft heer en meester Godefridus Lemnius de pacht verlengd aan Goijaert Antonis Bartholomeus van de *stede* zoals hij die nu al bewoont en dat voor een periode van 4 jaar, en elk der partijen kan die na 2 jaar beeindigen, mits er met Kerstmis vooraf wordt opgezegd. ...
04-05-1649

Zie 193!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.96&minr=11897531&miview=ldt
392.96 Index schepenprotocol Boxtel (392.96)
353 Bartholomeus en Jan, broers en zoons wijlen Anthonis Bartholomeussen, verder Goijaert Goijaerts van de Biechelaer de jonge als man van Cathelijn dochter wijlen Anthonis Bartholomeussen, verkopen aan Jacob Gerard Franssen hun erfdelen en rechten in een stuk akkerland genoemd het Roth, gelegen in de baronie van Boxtel in herdgang Lennisheuvel, ter plaatse genoemd Bosscheijnd ...
Datering: 04-05-1649

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273121&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
64 Jan, Goijaert, Willem, Peter en Wouter, broers en zoons wijlen Antonis Bartolomeussen, door deze Antonis verwekt bij diens vrouw wijlen Luijten dochter van Hendrick de Gruijter, verder Goijaert Goijaerts van de Bichelaer als man van Catalijn dochter van genoemde Antonis en Luijtiens, Alit ook dochter van deze Antonis en Luijtien, nog Huijbert Jacobs als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Hendrick ook zoon van genoemde Antonis en Luijtien, nog Arien Arien Stoopen als voogd over Antonis minderjarige zoon van genoemde Antonis en Luitien, hebben in bijzijn van secretaris Huijgens een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
29-10-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273163&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
107 Jan, Goijaert, Willem, Peeter en Wouters, zoons van wijlen Antonis Bartholomeus, verder Goijaert Goijaert van den Bichealer als man van Catelijn dochter van genoemde Antonis Bartolomeeussen, verder Aeltien dochter van genoemde Antonis Arien Arien Stoopen als voogd over Antonis minderjarige zoon van wijlen Bartolomeus ook zoon van genoemde Antonis Bartolomeus, verder Lenaert Matheeus als man van Jenneken dochter wijlen Henrick zoon van genoemde Antonis Bartolomeeus, nog Geertruijt, Aeltien en Lijsken zijnde dochters van wijlen Henrick zoon van genoemde Antonis Bartolomeus, nog Huijbert Jacops als voogd over Heijltien dochter ook van genoemde Henrick Antonissen, welke voogden daarvoor zijn gemachtigd door schepenen van Boxtel d.d. 11 december 1655, getekend door secretaris Hugens, verkopen samen aan Jan van de Laeck een stuk hooiland gelegen te Boxtel in herdgang Lennesheuvel, ...
Datering: 28-03-1656
Zie ook 133 03-11-1656 - soortgelijke verkoop
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273189&miview=ldt

WIE IS DIT
https://proxy.archieven.nl/235/4697874006E2429A92565F50ABC13C72
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
118 Adriaen Peters van Esch als man van Maeijken dochter van Bartholomeus Antonissen, verkoopt aan Willem Bartholomeussen het vierde part van een huis, hofstad, en aanliggend erf, gelegen te Boxtel onder Tongeren, ...
28-04-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.102&minr=13476221&miview=ldt
392.102 Index schepenprotocol Boxtel (392.102)
Adam Coenraet Adams
Aelken Antonissen
Anthonis Jan Antonissen
Aelken dochter van Willem als zoon van Anthonis Bartholomeussen
Anthonis, Jacop, Andries en Lijsken, allen kinderen van wijlen Willem als zoon van Anthonis Bartholomeussen
Antonis en Maria, kinderen van Goijart als zoon van wijlen Anthonis Bartholomeussen
Catelijn dochter van Goijaert als zoon van wijlen Anthonis Bartholomeussen
Geertruit en Heijlken dochters van Henrick als zoon van Antonis Bartholomeussen
Govert van Duijsel, schepen
Huijbert Peter Freijssen als man van Catelijn
Mattijs Henrick Matijssen als man van Aelken
Jacop .... (niet nader aangeduid) als man van Heijlken
Peter van Sommeren, schepen
Datering: 1669-1671
Pagina: 70r (scan 70 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.103&minr=13469082&miview=ldt
392.103 Index schepenprotocol Boxtel (392.103)
Anneken dochter van Andries Antonissen
Anthonis en Jacop, zoons wijlen Willem Antonissen verwekt bij diens vrouw wijlen Anneken
Jan Goijaerts van de Bichelaer
Peter Ariens van Dijck, schepen
Goijaert van Duijsel, schepen
Jan Jan Heijmans als man van Maeijken
Maeijken dochter van wijlen Michiels Hendricks van St. Oedenrode
Mathijs Hendricks als man van Aelken
Huijbert Marten Huijberts
de weduwe van Bartholomeus Willems
Datering: 1671-1672
Pagina: 30v (scan 30 links)

Anthonis Bartholomeussen x Luijten Hendrick de Gruijter (64)
- Goijaert (193, 64, 107)
-- Antonis (70r)
-- Maria (70r)
-- Catelijn (70r) x Huijbert Peter Freijssen
- Bartholomeus (353) (in 107 wijlen)
-- Antonis (minderjarig) (107) (voogd Arien Arien Stoopen)
- Jan (353, 64, 107)
-- Anthonis (70r)
- Cathelijn x Goijaert Goijaerts van de Biechelaer de jonge (353, 64, 107)
- Willem (64, 107)
-- Aelken (70r)
-- Anthonis, Jacop, Andries en Lijsken (70r)
- Peter (64, 107)
- Wouter (64, 107)
- Alit / Aeltien / Aelken (64, 107, 70r) x Mattijs Henrick Matijssen (70r)
- Hendrick (wijlen) (64, 107) (minderjarige kids met voogd Huijbert Jacobs)
-- Jenneken x Lenaert Matheeus (107)
-- Geertruijt, Aeltien en Lijsken (107, 70r)
-- Heijltien (voogd Huijbert Jacops) (107, 70r) x Jacop N.N. (70r)
- Antonis (minderjarig) (64) (voogd Arien Arien Stoopen)

Gehuwd (religieus) ‎30 jul 1662 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Bruidegom Hubert Peeters
geboren te Oisterwijk, wonende te Boxtel
Bruid Catalijn Goijaers
geboren te Boxtel, wonende te Boxtel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-07-1662
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1657-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 28.1, blad 04-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1657-1697
Religie: Nederduits Gereformeerd
met:

womanCatalijn Goijaers‏
Geboren ‎Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Boxtel

Doopgetuigen:
Godefridus: Catherina Antonii & Laurentius Petri
N.N.: Adrianus Johannis & Marija Godofridi
Peter: Heijlken N.N. & Antonis Goeijarts
Adriaen: Catelijn Ariens & Adriaen Daendels
Marie: Lijsken Aertsen & Joris Martens
Jan: Mari Driessen & Wouter Luijters
Joannes: Jan Thonis & Adriante Handricx

TODO
Te weinig info

Kinderen:

1.
manGodefridus Huijbert Peters van den Bosch‏
Gedoopt ‎20 okt 1662 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie eerste huwelijk: leeftijd 22, geboren te Boxtel -> geboren rond 1663
Zie huwelijk: leeftijd 27, geboren te Boxtel -> geboren rond 1662

Getuigen:
Adriaen: Harsken Willems & Antonis Goordts
Cornelia: Adriaen Emberts & Jenneken Gerits
Petrus: Joannes Petri van Pinxten & Maria Huijberts
Hubertus: Catharina van de Laeck & Henricus Aerts
Maria: Joanna Willems & Henricus van Pinxten
Joannes: Maria Michaelis & Jenneken Aerts & Gerardus van Pinxten
Henrica: Joanna Arnoldi & Nicolaus Capiteijns & Catharina van Pinxten
Joannes: Adrianus van den Bosche & Joanna van Pinxten

Waarom
- Dubbel patroniem klopt, leeftijd bij huwelijk klopt.
- Doopgetuige 'Maria Huijberts' is zus
- Doopgetuige 'Adrianus van den Bosche' is broer

BHIC:
Dopeling Godefridus Huijberti Petri
Vader Huijbertus Petri
Moeder Catherina N.N.
Getuige Catherina Antonii & Laurentius Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-10-1662
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 106-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

[Gebruikersnotities]
boxtel-hoofdgeld-1704.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1704
folio 22
Lennisheuvel
Goyaert Huyberts, Mary de vrouw, Cornelis knecht, Catalijn meyt 4 >=16jr
Corneli, Peeter, Huybert, Marie, Hendrien kinderen 5 <16jr

boxtel-kleine-specie-1694-1706.pdf
Govert Huybers Tongeren F107-f20
Goyert Huyberts Lennisheuvel F107-f16
Goyert Huyberts Lennisheuvel F108-f17
Goyart Huyberts Lennisheuvel F109-f19
Goyart Huyberts Lennisheuvel F110-f17
Goyaert Huybers Lennisheuvel F111-f15
Goyaert Huyberts Mary Lennisheuvel F148-f22

===

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.419&minr=13122156&miview=ldt
1054.419 Index notarieel protocol Boxtel (1054.419)
27 In de naam van de heer Amen. Vandaag 8 januari 1686 namiddag omstreeks een uur, verscheen voor mij notaris en getuigen Goijaert Huijbert Peters en diens vrouw Neeltje Adriaen Eijmers, wonend te Boxtel in herdgang Lensheuvel, welke Goijaert gezondvan lijf en leden is en Neeltje in het kinderbed ligt, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. ...
Datering: 08-01-1686
Pagina: 47r

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549269&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Jan Ariens
Goijaert Jan Teunisse
Adriaen Eijmers
Marten Jan Francken
wijlen Willem Gorissen en diens zoon Sijmon
Hendriksken dochter van Eijmbert Hendricks, weduwe van Willem
Govert Huijbert Peters als man van Maria <==== Patroniem Huijbert Peters!
Jan en Hendrick, zoons van wijlen Peter van Pincxten
Maria dochter van wijlen Peeter van Pincxten, vrouw van <====
de weduwe van Jan Jan Tomassen
Datering: 1687-1694
Pagina: 115r (scan 117 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546175&miview=ldt
392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
Meriken Jan Craenen
Gerit Michiels van Esch
Francis Marcelis Goossens
Hendrick Claessen Verhaghen
Govert Huijberts als man van Maria <==
N.N. in den Bonten Osch in Den Bosch
Maria dochter van Peter van Pincxten <==
Datering: 1695-1718
Pagina: 29v (scan 33 links)

VOOGD: - relatie?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546581&miview=ldt
392.113 Index schepenprotocol Boxtel (392.113)
H. Fecke
Cornelia dochter van Anthonis Goijaerts
Jenneken dochter van Anthonis Goijaerts verwekt bij diens vrouw wijlen Mechel
J. Hasevoet
Goijaert Huijberts, voogd over
Goijaert van de Morselaer, schepen
Michiel Roetaerts, schepen
Aart Dielis Stoopen als man van Cornelia
Mechel Thomassen
Jan Michiels van de Sande, voogd over
Datering: 1695-1718
Pagina: 234r (scan 238 rechts)
Zie ook
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.113&minr=13546580&miview=ldt

ZOON ADRIAEN - Uit eerste huwelijk
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543799&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Adriaen Goijaerts van den Bosch, zoon van Goijaert
Goijaert Huijbert van den Bosch
Goijaert Huijberts van den Bosch en diens vrouw Cornelia
Cornelia dochter van Ariaen Eijmens
Datering: 1708-1718
Pagina: 179v (scan 175 links)
Page 175 of 248 - 392-114-175.JPG
" ... overgeven en getransporteert aan Adriaen goijart van den Bos zijne zoone vwerkt bij Cornelia Adriaan Eijmers zijne ???? wettige gewesene huijsvrouw "

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543800&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
Adriaen Goijaerts van den Bosch
Goijaert Huijberts van den Bosch, vader van
Datering: 1708-1718
Pagina: 180r (scan 175 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.427&minr=17377172&miview=ldt
1054.427 Index notarieel protocol Boxtel (1054.427)
44 In de naam van de heer Amen. Voor mij, Cornelis Wittebol, notaris residerend te Boxtel verscheen Meriken Hendrick Goorts die was getrouwd met Jan Janssen Cranen, inwoonster van Boxtel in herdgang Lennesheuvel, gezond van lijf en leden en in het bezit van haar verstand en geheugen. Ze is gemachtigd door wijlen haar man in hun beider testament gepasseerd voor notaris Johan Leermakers d.d. 12 december 1684. Ze maakt nu opnieuw haar tesament op. Ze beveelt haar ziel zodra ze is komen te overlijden, aan bij de barmhartige God en wil een christelijke begrafenis. Ze vermaakt al haar bezit dat ze als langstlevende zal nalaten, zonder enige uitzondering aan Goijart Huijberts van den Bosch, vanwege diens trouwe diensten aan haar bewezen en kost en inwoning bij hem die ze heeft genoten en dat ze verder nog bewezen zal worden tot aan haar sterfdag toe. Ze benoemt Goijaert als haar enige erfgenaam en wil dat dit testament zo zal worden uitgevoerd ook al zou er daarbij niet aan alle voorschriften zijn voldaan. Aldus gepasseerd ten woonhuize van Goijart Huijberts op 22 januari 1709 ...
Datering: 22-01-1709

https://proxy.archieven.nl/235/9FC7C7DAC1A94AB3AB06538192CC79C3
5113.5 Index notarieel protocol Schijndel (5113.5)
38 Verklaring van Janneken Jacobs van der Steegden weduwe van Gerit van Pinxten in zijn leven inwoner van Boxtel en dat ter instantie of requisitie van Peter van Pinxten zoon van Gerit uit diens eerste huwelijk met Jenneken Janss. Lathouwers en ze laat weten dat Gerit van Pinxten haar deponents man zaliger in zijn leven gedurende de tijd dat hij met haar leefde openheid van zaken gaf over schulden etc. maar dat ze nooit heeft geweten of gehoord dat zijn broer Hendrik van Pinxten of een zekere Godaert Huyberts van den Bosch tot zijn lasten iets zou hebben te eisen of te pretenderen en ze heeft hem gediend en bijgestaan tot op zijn laatste ziekbed tot hij was overleden, maar ze heeft toen wel gezien dat genoemde Godaert hem op zijn ziekbed is komen bezoeken en ook wel heeft gehoord dat ze samen hebben gesproken maar niet heeft geweten of het zou gaan om een schuld of afrekening, gepasseerd te Boxtel ten overstaan van de knecht Andreas Heijne en Aart van Overbeecq
Datering: 4 maart 1720

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.486&minr=17404243&miview=ldt
1054.486 Index notarieel protocol Boxtel (1054.486)
21 Adriaan Direcks Santegoets, oud-borgemeester en diens vrouw Henderina dochter van Goijaert Huijberts van den Bosch, testament
Goijart Huijberts van den Bosch, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen
Jan Peters van Leendt, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen
...
Datering: 3 juni 1728

WEDUWNAAR
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.493&minr=17468687&miview=ldt
1054.493 Index notarieel protocol Boxtel (1054.493)
13 Goijhart Huijberts van den Bosch, laatstelijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren, testament, vermaakt diverse percelen aan zijn erfgenamen
de kinderen van Adriaan Santegoets, verwekt bij Henderina dochter van de testateur, legaat
de kinderen van Pieter Avendoncx verwekt bij Henderina dochter van de testateur, erfrecht resp. vruchtgebruik
de kinderen van Jan Goijaert Veldermans verwekt bij Marie zijnde de dochter van de tesatateur, erfrecht voor de dochter resp. het vruchtgebruik voor haar man
...
Jan zoon van Goijart Huberts van den Bosch, krijgt een stuk land genoemd de Hooleijk etc.
...
Dirck Baijens, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
Marten Janssen van de Biggelaer, bij testament benoemde voogd over de minderjarige kinderen (=kleinkinderen van de testateur)
...
Datering: 1 mei 1735
Pagina: scan nr. 031

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.493&minr=17468688&miview=ldt
1054.493 Index notarieel protocol Boxtel (1054.493)
14 Goijart Huijberts van den Bosch, laatselijk weduwnaar van Maria dochter van Peter van Pincxteren, testament. Herroept eerder testament van 1 mei j.l. (deels gewijzigd)
Jan zoon van Goiijaert Huiberts van den Bosch, krijgt een ander perceel vanwege diens uitzet.
Handerikc Claessen Verhaegen, eerdere eigenaar van bezit
Henderiena dochter van Goijart Huijberts van den Bosch, krijgt het erfrecht in plaats van het vruchtgebruik van het bezit in het eerdere testament
...
Datering: 31 december 1735

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.494&minr=17468710&miview=ldt
1054.494 Index notarieel protocol Boxtel (1054.494)
3 ... de kinderen van Goijaert Huijberts van den Bosch ...
Datering: 9 februari 1736

2.
unknown‎N.N. Huijbert Peters van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎22 jul 1667 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling N.N. Huijberti Petri
Diversen: naam dopeling niet vermeld
Vader Huijbertus Petri
Moeder Catherina N.N.
Getuige Adrianus Johannis & Marija Godofridi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-07-1667
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 144-04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

3.
man‎Peter Huijbert Peters van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎22 mei 1668 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Peter Huijbert Peters
Vader Huijbert Peters
Moeder Cateleijn N.N.
Getuige Heijlken N.N. & Antonis Goeijarts
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-05-1668
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 150-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

4.
man‎Adriaen Huijbert Peters van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎5 jan 1674 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Adriaen Huijbert Peters
Vader Huijbert Peters
Moeder Catelijn N.N.
Getuige Catelijn Ariens & Adriaen Daendels
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-01-1674
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 191-12
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

5.
woman‎Marie Huijbert Peters van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎19 apr 1676 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Mari Huijbert Peters
Vader Huijbert Peters
Moeder Catelijn N.N.
Getuige Lijsken Aertsen & Joris Martens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-04-1676
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 203-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

6.
man‎Jan Huijbert Peters van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎3 dec 1678 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Jan Huijberts Peters
Vader Huijbert Peters
Moeder Lijn N.N.
Getuige Mari Driessen & Wouter Luijters
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-12-1678
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 215-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

7.
man‎Joannes Huijbert Peters van den Bosch‏‎
Gedoopt ‎1 jul 1680 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Joannes Huijbert Peters
Vader Huijbert Peters
Moeder Catelijn N.N.
Getuige Jan Thonis & Adriante Handricx
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-07-1680
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 221-15
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek


Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555