man‎Adrianus Petrus Santegoets‏‎

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.52&minr=13279857&miview=ldt
392.52 Index schepenprotocol Boxtel (392.52)
Dierck Arien Stoopen, testament 1654
de 2 kinderen van Adriaen Peters Santegoets, zijnde Michiel en Dierck <== In 1654 had hij inderdaad pas twee kids....
Coenraert Adams <== Broer van zijn moeder aka zijn oom.
Peter Peeters
de weduwe van Arien Daemen
Henrick Willems
Arien Jan Hendriks a Kempen
Adriaen Peter Santegoets, neef van de testateur <== Hoezo neef?
Datering: 1619-1733
Pagina: (scan 441 rechts)
Page 442 of 500 -> appril 1654 (correct?)
Akte helaas niet leesbaar voor mij....

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.98&minr=12889246&miview=ldt
392.98 Index schepenprotocol Boxtel (392.98)
Jan Teunissen
Govaert van Duijsel
Jan de Grijn
Adriaen Jan Henricks
Jenneke dochter van Jan Henricks
Wouter Hendricks
Arien zoon van Arien Janssen
Dielis Jan Thijssen
Adriaen Peeters
Adriaen Peeter Santegoets
Dierck Adriaen Stoopen, grootvader
Datering: 1651-1654 (01-08-1654) - NB Twee aktes op 1 pagina
Pagina: scan 214 rechts
Page 215 of 259 - 392-098-214.jpg

ERFDELING OUDERS? Peter Jan Santegoets x Merijken Adam Dircks
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273209&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
153 Ariaen, Jan en Adam, zoons van wijlen Peter Jan Santegoets, door deze Peter verwekt bij diens vrouw Merijken dochter wijlen Adam Dircks, verder Hendrick Jan Andries Santegoets als man van Merijken dochter van genoemde Peter Janssen en vermelde Merijken, verder Jenneken ook dochter van genoemde Peter en Marijken, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun ouders hebben geerfd. ...
Datering: 16-12-1656
Pagina: 91v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273347&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
291 ... belendend ... Arien Peter Santegoets. ...
Datering: 04-04-1659
Pagina: 163v

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.111&minr=13553146&miview=ldt
392.111 Index schepenprotocol Boxtel (392.111)
Arien Peter Santegoets
Datering: 1683-1686 (23-05-1684)
Pagina: 67 (scan 37 rechts)
"De gelijcke kinderen Arien Peeters Santegoets"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549167&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dierck en Geertien, broer en zus van Maria, kinderen van Adriaen Peter Santegoets
Maria dochter van Adriaen Peter Santegoets
Datering: 1687-1694
Pagina: 62r (scan 64 rechts) (28 7ber 1688)
Page 64 of 225 - 392-112-064.JPG

===
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 113
VIIc3 ADRIAEN SANTEGOETS zoon van Peeter Jan VIc4.
geboren : rond 1615 , overleden : na 1675
gehuwd : met Gertrudis
kinderen
VIIIp1 Theodorus, gedoopt in Boxtel op 4 mrt 1653
VIIIp2 Peter, gedoopt in Boxtel op 1 feb. 1656
VIIIp3 Marieke, gedoopt in Boxtel op 14 nov. 1658
VIIIp4 Gerarda, gedoopt in Boxtel op 19 aug. 1662
VIIIp5 Jenneke, geboren rond 1664.
In de verpondingsregisters welke na de Vrede van Munster in 1648 werden aangelegd, staat Adriaen geregistreerd onder Lennisheuvel (2). Hij blijkt dan eigenaar van een 'teulhuys' met omliggend land plus nog twee andere stukken land, waarvoor hij in totaal 2 gld - 8 st - 4 penningen moet betalen. In 1655 wordt een akkoord gesloten tussen de erfgenamen van zuster Hendricxke (zie aldaar) en de andere kinderen, waarbij ook Adriaen met name wordt genoemd (3).
De nalatenschap van zijn ouders wordt in 1656 verdeeld (4).
Adriaen krijgt daarbij :
huys, hoffstadt, hoff ende aangelegen erffenisse, allet gestaen ende gelegen binnen deser baronnye van Boxtel inde hertganck van Lennisheuvel, ... onder last van hiervuyt te blyven opgelden ende betaelen eene renthe van vyff gulden jaerlycx, te lossen met hondert guldens eens. Item alnoch de hellicht van eene renthe van vyff gld jaerlycx te lossen oock met hondert guldens eens.
Item een stuck weylants gelegen inde hertganck voorschreven,
Item alnoch een eauteren torffsrecht opde gemeynte van Kempen,
Onder last dat Adriaen deylder in desen hier vuyt aal moeten vergelden de heele renthe van vyfftich carolus guldens capitaels aende Guldebruers van Onses Lieve Vrouwen Gulde alhier, te lossen gelyck inde brieven daervan synde staet begrepen, blyvende de andere erffgenaemen daervan geheelycken vrye ende onbelast'.
Rond deze tijd heeft Adriaen een gezin met kleine kinderen waarbij nog om de paar jaar gezinsuitbreiding plaats vindt, althans volgens het doopboek (1).
Verdere gegevens over Adriaen ontbreken nagenoeg geheel. Zijn kinderen worden in 1675 genoemd in het testament van zijn broers Jan en Adam, waarbij Adriaen volgens de tekst nog niet 'wylen' is. (2).
(2)Boxtel Gem.Arch. F2 Lennisheuvel f.1 (3)Boxtel R.99 f.32 (4)Idem f.91V
(1)Boxtel 8 (2)Not. 4715 f.316

Gehuwd
[tekst]
Niet gevonden in index BHIC (Jan2021).
met:

womanGerarda Ariens‏

[Tekst]
Te weinnig informatie.

Kinderen:

1.
man‎Michael Adrianus Petrus Santegoets‏‎
Gedoopt ‎13 dec 1647 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd in akte pagina: (scan 441 rechts) van appril 1654.

BHIC:
Dopeling Michael Adriani Peters
Vader Adrianus Peters
Moeder Gerarda Ariens
Getuige Margareta Hendrix
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 13-12-1647
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 4-02
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

2.
manTheodorus Adrianus Petrus Santegoets‏
Gedoopt ‎4 mrt 1653 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Geboren voor 1688-21=1667

Zie akte pagina 3v (scan 6 links) met datering 1708-1718 (11-06-1708).
Relatie tussen "de weduwe van Dirck Santegoets" en "dirk arien santegoets".

Zie "Lijsten van de Kleine Specie, 1694 – 1706" -> hieruit volgt het patroniem Petrus
Dirck Arien Peters Santegoets

Waarom:
- Patroniem volledig correct
- Doopgetuige bij eerste kind "Geertruij Ariaens" is moeder of zus.
- Is doopgetuige 'Maria Hendrick Santegoets' is Maria Peter Santegoets (zus van vader) gehuwd met Hendrick Santegoets.

Getuigen:
Bartel: Geertruij Ariaens & Marten Lamberts
Geertruijt: Adriaen Jans & Maria Jans a Kempen
JM: Gisbertus Willems van de Gruijt & Maria Hendrick Santegoets
Adrianus: Godefridus Jan Teunissen & Emerentiana Bartholomei & Maria Goijarts

BHIC:
Dopeling Theodorus Adriani Petri
Vader Adrianus Petri
Moeder Geretrudis N.N.
Getuige Maria Johannis & Adrianus Georgii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 04-03-1653
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 47-03
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

Ouderlijk gezin:
Michael: Adrianus Peters vader 13-12-1647 Boxtel DTB doopakte x Gerarda Ariens <== Broer of ander gezin? Arnoldus Peters x Gerarda Ariens???
Maria: Arnoldus Peters vader 27-01-1651 Boxtel DTB doopakte x Gertrudis Ariens <== VADER ARNOLDUS ????
Theodorus: Adrianus Petri vader 04-03-1653 Boxtel DTB doopakte x Geretrudis N.N.
Petrus: Adrianus Petri vader 01-02-1656 Boxtel DTB doopakte x Geretrudis N.N.
Maria: Adrianus Petri vader 14-11-1658 Boxtel DTB doopakte x Gerarda N.N.
Gerarda: Adrianus Petri vader 19-08-1662 Boxtel DTB doopakte x Gerarda N.N.

FYI
Theodorus Adrianus Santegoets is zelf getuige bij doop kind van Joannes de Leijer x Elisabetha N.N. op 10-05-1703.

Overleden ‎22 jan 1716 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Echtgenote genoemd als weduwe in akte pagina 235v (scan 230 links) met datering 1708-1718 (8-meert-1718).

Zie akte pagina 3v (scan 6 links) met datering 1708-1718 (11-06-1708).
Relatie tussen "de weduwe van Dirck Santegoets" en genoemde "dirk arien santegoets".

Zijn echtgenote was doopgetuige bij een kind van zoon Adrianus in 1726 en wordt genoemd als "Maria Weduwe van Theodorus Santegoets".

1708-1718

BHIC:
Overledene Theodorus Santegodts
overleden op 22-01-1716 te Boxtel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouw- en begraafboek 1691-1726, archiefnummer 8019, inventarisnummer 5, blad 108-09
Gemeente: Boxtel
Periode: 1691-1726
Religie: Rooms-Katholiek
Page 108 of 125 - 1832-05-108v
"22 ?? dorus santegots"

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
22-01-1716 Theodorus Santegodts
‎, ongeveer 62 jaar
[Tekst]
Zie dopen kids - echtgenote is genaamd Maria. Geen huwelijk of verdere info gevonden.

!!! COBINATIE GEEFT DUS VOLLEDIGE NAAM DIRCK ARIEN PETERS SANTEGOETS
.
boxtel-kleine-specie-1694-1706.pdf
Lijsten van de Kleine Specie, 1694 – 1706
Dirck Ariens ----- --------- Lennisheuvel F107-f17
Dirck Arien ----- Santegoets Lennisheuvel F108-f17
Dirck Arien Peters - -------------- Lennisheuvel F109-f19
Dirck Arien Peters --------------- Lennisheuvel F110-f17
Dirck ----- Santegoets Lennisheuvel F111-f15
Dirck -- ----- Santegoets Mary Lennisheuvel F148-f23
Theodorus----------- Santegodts-ovl.22-01-1716

boxtel-hoofdgeld-1687.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1687
nr. achternaam voornaam titel gemael bbw npa arm >=16 <16 blz.
240 Santegoets Dirrick Arien x - - - 2 0 13

boxtel-hoofdgeld-1704.pdf
Staten en lijsten van alle personen, opgemaakt met het oog op de betaling van het Hoofdgeld, ca. 1704
Lennisheuvel
Folio 23
nr. achternaam voornaam titel gemael bbw npa arm >=16 <16 blz.
Dirrick Santegoets, Mary vrouw, Bartel den soon 3 >=16 <== Bartel geboren voor 1704-16=1688 - Zie hierboven hoofdgeld 1687 - nog niet vermeld.
Geertruyd Santegoets 1 >=16 <== Is dit een zus van Dirick die bij hen inwoont?
Geertruydt, Jenneken, Adriaen kinderen 3 <16 <== 2 zussen

EERSTE VERMELDING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549167&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
Dierck en Geertien, broer en zus van Maria, kinderen van Adriaen Peter Santegoets
Maria dochter van Adriaen Peter Santegoets
Datering: 1687-1694 (28 7ber 1688)
Pagina: 62r (scan 64 rechts)

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543911&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
de weduwe van Dirck Santegoets (plaatsbepaling)
Datering: 1708-1718 (8-meert-1718)
Pagina: 235v (scan 230 links)

!!!
PATRONIEM ARIEN - RELATIE NAAR MARIA WEDUWE VAN DIRK S. - ZIJ WAS DOOPGETUIGE BIJ ZZON ADRIANUS
!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.114&minr=13543484&miview=ldt
392.114 Index schepenprotocol Boxtel (392.114)
de weduwe van Dirck Santegoets, 1723 <== Notitie in de kantlijn 6-4-1723 - 175 betaald door ...)
Dirck Ariens Santegoets (... een rente van 175 gulden Capitaal staande ten laste van dirk arien santegoets hheft hij mits deze ... )
Datering: 1708-1718 (11-06-1708)
Pagina: 3v (scan 6 links)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603559&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
de weduwe van Dirck Santegoets (plaatsbepaling)
Datering: 1718-1734 (22-12-1719)
Pagina: 47r (scan 49 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603563&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Maria weduwe van Dirck Zantegoets " ... vercogt opgedragen en overgegeven aan en ten behoeve van Maria wed Dirk Zantegoets ..."
Datering: 1718-1734 (22-meert-1720)
Pagina: 49r (scan 51 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603664&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
de weduwe van Dirck Santegoets (plaatsbepaling)
Datering: 1718-1734 (09-09-1722)
Pagina: 100r (scan 102 rechts) (rechtsboven)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603743&miview=ldt
Maria weduwe van Dirck Santegoets (plaatsbepaling)
Datering: 1718-1734 (01-06-1724)
Pagina: 140r (scan 143 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603911&miview=ldt
de weduwe van Dirck Santegoets (plaatsbepaling)
Datering: 1718-1734 (11-10-1727)
Pagina: 234r (scan 229 rechts) rechtsonder

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603993&miview=ldt
392.115 Index schepenprotocol Boxtel (392.115)
Maria weduwe van Dirck Santegoets
Datering: 1718-1734 (8-4-1729)
Pagina: 275r (scan 270 rechts)
"... opgedragen ende overgegeven aan en ten behoeve van Maria wed Dirck Santegoets ..."
Vervolg op
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.115&minr=13603992&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.488&minr=17404306&miview=ldt
1054.488 Index notarieel protocol Boxtel (1054.488)
15 Maria weduwe van Dirck Santegoets, schuldbekentenis wegens geleend geld, inwoonster Boxtel
Geritie Santegoets, inwoonster Boxtel
Goijart Adriaens van Casteren. geldschieter
Jan Goijart van Casteren, 1742 (in marge)
Dirck Baeijens als voogd over de kinderen van Adriaen Santegoets (in marge 1742)
Adriaen van den Bogaert, notarisgetuige Boxtel 1730
Hendrick Cornelis van Oirs, notarisgetuige Boxtel 1730
Datering: 15 augustus 1730
Pagina: scan nr. 036

==========
Mogelijk nog een dochter:
.
BHIC:
Dopeling Geerten Dierck Adriaens
Vader Dierck Adriaens
Moeder Mari N.N.
Getuige Mari Adriaens & Peter Andriessen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-01-1687
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 251-05
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

============
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 305
VIIIp1 DIRCK SANTEGOETS, zoon van Adriaen Peeter VIIc3.
gedoopt : in Boxtel op 4 maart 1653
overleden : in Boxtel op 22 januari 1716
gehuwd : met Maria, dochter van Bartholomeus Willems. Overleden na 1730
kinderen :
IXk1 Joanna Maria, gedoopt in Boxtel op 29 oktober 1696
IXk2 Adriaen, gedoopt in Boxtel op 17 februari 1703
Dirck, doopnaam Theodorus, treedt in 1685 op als borg voor iemand die bij een openbare verkoping iets koopt (7). Twee jaar later verkoopt hij namens zijn vrouw 'een stuck weylants groot anderhalff loopensaet' in Lennisheuvel voor 41 gld (8), anderhalf jaar later koopt hij met zijn zus Geertien het derde part van alle goederen van zus Maria welke in Lennisheuvel gelegen zijn, voor 100 gulden (9). Met zijn zus heeft hij aldaar ook in bezit twee derde van een teul- en groeslant, het resterende derde part koopt hij in 1692 voor 120 gld (10). Enkele jaren voor en na de eeuwwisseling worden enkele kinderen van Dirck gedoopt, waarna we niets meer over hem vernemen tot we in 1716 zijn naam in het begraafboek tegenkomen. Zijn vrouw krijgt het dan erg moeilijk en vanwege de hoge belastingen is de opbrengst van de grond kleiner dan de lasten (11). In 1730 komt zij nog voor in een akte waarbij ze met Geertien 100 gulden leent (12).
---
(1)Boxtel R.52 dd.1671-04-30 (2)Liemde R.44 f.2 (3)Not.4716 f.191 (4) Liemde R.79 f.33 (5)Michielsgestel R.50 f.97v (6)Not. 714 f.28 (7)Boxtel R.130 f.127 (8)Idem R.112 f.4v (9)Idem f.62 (10)Idem f.165 (11)Boxtel R.141 f.111 (12)Not.488 dd.1730-08-15

3.
man‎Petrus Adrianus Petrus Santegoets‏‎
Gedoopt ‎1 feb 1656 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Dopeling Petrus Adriani Petri
Vader Adrianus Petri
Moeder Geretrudis N.N.
Getuige Anna Mathaei & Johannes Johannis Erven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-02-1656
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 71-06
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 306
VIIIp2 PETER SANTEGOETS, zoon van Adriaen Peter VIIc3.
gedoopt : in Boxtel op 4 maart 1653.
Geen verdere gegevens bekend.

4.
woman‎Maria Adrianus Petrus Santegoets‏‎
Gedoopt ‎14 nov 1658 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd on akte 62r van 28 7ber 1688.

BHIC:
Dopeling Maria Adriani Petri
Vader Adrianus Petri
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Catherina Adami & Georgius Martini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-11-1658
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 91-04
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 306
VIIIp3 MARIA SANTEGOETS, dochter van Adriaen Peter VIIc3.
gedoopt : in Boxtel op 14 november 1658.
overleden : na 1688
Behalve het doopsel is van Maria allen de verkoop bekend van al haar erfgoederen in Lennisheuvel. Broer Dierek en zus Geertien zijn de kopers. (Zie bij Dierek in 1688)

5.
woman‎Gerarda Adrianus Petrus Santegoets‏‎
Gedoopt ‎19 aug 1662 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
Genoemd on akte 62r van 28 7ber 1688.

BHIC:
Dopeling Gerarda Adriani Petri
Vader Adrianus Petri
Moeder Gerarda N.N.
Getuige Adriana Adriani & Adamus Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-08-1662
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doopboek 1647-1697, archiefnummer 8019, inventarisnummer 8, blad 104-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1647-1697
Religie: Rooms-Katholiek

[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.486&minr=17404244&miview=ldt
1054.486 Index notarieel protocol Boxtel (1054.486)
22 Geeritje Santegoets, jonge bejaarde dochter, inwoonster Boxtel, testament
Adriaan Santegoets, neef van de testatrice, universeel erfgenaam
Jennemaria, zuster van Geeritje Santegoets, universeel erfgename
Jan Peters van Leendt, notarisgetuige Boxtel 1728
Jan Goijaerts van den Bosch, notarisgetuige Boxtel 1728
Datering: 4 juni 1728
Pagina: scan nr. 051
.
NB: De dag ervoor hebbent haar broer Adriaen en zijn vrouw hun testament opgemaakt.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=1054.488&minr=17404306&miview=ldt
1054.488 Index notarieel protocol Boxtel (1054.488)
15 Maria weduwe van Dirck Santegoets, schuldbekentenis wegens geleend geld, inwoonster Boxtel
Geritie Santegoets, inwoonster Boxtel
Goijart Adriaens van Casteren. geldschieter
Jan Goijart van Casteren, 1742 (in marge)
Dirck Baeijens als voogd over de kinderen van Adriaen Santegoets (in marge 1742)
Adriaen van den Bogaert, notarisgetuige Boxtel 1730
Hendrick Cornelis van Oirs, notarisgetuige Boxtel 1730
Datering: 15 augustus 1730
Pagina: scan nr. 036

=======
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 306
VIIIp4 GEERTIEN SANTEGOETS, dochter van Adriaen Peter VIIc3
gedoopt : in Boxtel op 19 augustus 1662.
overleden : na 1730.
Geertien is in 1688 met broer Dierck koper van de goederen van zus Maria, welke in Lennisheuvel gelegen zijn zoals boven is vermeld. In het begin van de achtiende eeuw komen we haar tegen als doop- getuige en huwelijksgetuige. Men zag kennelijk wel iets in een suikertante.
In 1728 maakt zij een testament
' ..... is gecompareert ende verschaenen de eersaeme Geerritje Santegoets, jonge bejaerde doghter, inwoondersse alhier tot Boxtel, gesont naerden lighaeme, gaende, staende ende met de
menschen converserende, overmits haer verstant, sinne ende memorie wel maghtigh ende gebruijckende, gelijok olaerlijcken bleecke, de welcke overdenckende de broosheijt der menscherlijker natuere, de seeokerheijt des doots ende de onseeckerheijt van d'ure der selver, en dewijle niet gerne soude uijt deser werelt scheijden eonder alvoorens vande tijdelijcke goederen haer van Godt Almaghtigh op deser aerde verieendt, gedisponeert te hebben, verclaerde naer goeden rijpen raede ende voorbedaghte sinnen ende deliberatie, onbedwongen ende onverleijdt van imanden, uijt haeren eijgen vrijen wille gemaeckt ende geordonneert te hebben, gelijok maecken ende ordonneert mits desen, haeren testament, laasten ende uijttersten wille in voegen ende maniere naervolgende.
Ierstelijck verclaerde sij testatrice haere ziele soo wanneer Godt den Heere gelieven aal, die uijt haer lighaem te laeten soheijden, bevolen te hebben ende te beveelen mits desen aan Godt Almaghtigh haeren schepper en saligmaeker en haer doode lighaem aende aerde ter eerlijoker en oristelijcker begraeffenisse naer haeren staat ende gelegentheijt. Waer meéde comende tot diapositie van haere tijdelijoke goederen ende effecten, dewelcke zij testatrice eenighsints sal comen aghter te laeten daerinne verclaerde zij testatrice voor haere eenige gereghte ende universeele erffgenaemen te noemen ende te institueren alle haere geregte nighte ende neven met naeme Adriaen Santegoets ende Jennemaria haere suster, de doode hant met de levende te deelenstaecx geweijsae
Allut welck voorschreven staat verclaerde de testatrice naer prelecture alsoo te weesen haeren testament ende uijttersten wille, den weleken wildt ende begeert dat naer haere afflijvigheijt
bij eenen ider aal worden aghtervolght ende ende alomme zijn veleomen craght hebben ende sorteren sal, t'zij als testamente, codicille, donatie ter saecke vande doot ende allesints anders in alder bester maniere.' (1)
Twee jaar later, in 1730 komt Geertien nog voor in een akte waarin zij samen met Maria, de weduwe van broer Dirck, honderd gulden leent tegen een rente van 4% (2). In de marge staat vermeld dat deze schuld ia afgelost in 1742 door de momboir van de kinderen van Adriaen Santegoets.
(1)Not.486 dd.1728-06-04 (2)Not.488 dd.1730-08-15


Voor meer informatie: bertho@derikx.com