man‎Hendrik Hendrick Eijmers‏‎

Ondertrouwd ‎29 okt 1644 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎8 nov 1644 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 43 van 18-05-1655. Henrica is reeds overleden.

BHIC:
Bruidegom Handerick Handericxs
Bruid Hanrisske Peters
Getuige Jan Stevens & Willim Matijss van Moergestel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-10-1644
Plaats: Boxtel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 29-10-1644
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 108v05
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek

BHIC:
Bruidegom Handerick Handericxs
Bruid Hanriske Peters
Getuige Jan Stevens & Dilis Remmens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 08-11-1644
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel doop- en trouwboek 1636-1644, archiefnummer 8019, inventarisnummer 3, blad 108r01
Gemeente: Boxtel
Periode: 1636-1644
Religie: Rooms-Katholiek
met:

womanHenrica Petrus Santegoets‏
Gedoopt ‎19 sep 1609 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Dopeling Henrica Joannis
Vader Petrus Joannis
Moeder Maria N.N.
Getuige Conrardus Cornelii
Diversen: uit 's-Hertogenbosch
Getuige Gerarda N.N.
Diversen: vrouw van Joannes Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 19-09-1609
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel RK doop- en begraafboek 1608-1632, archiefnummer 8019, inventarisnummer 1, blad 4r-07
Gemeente: Boxtel
Periode: 1608-1632
Religie: Rooms-Katholiek

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QX-MBP9?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1023 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Henrica 1609
Fiche, zelfde info

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Henrica Petri Joannis & Maria
19-09-1609 Conraidus Cornelii Buscoducensis & Gerarda uxor Joannis Henrici

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273099&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
43 Het is zo dat de a.s. erfgenamen van Hendriksken dochter van Peter Jan Santegoets, rechten zouden hebben op het roerend bezit etc. dat is nagelaten door Hendrik Hendrick Eijmers, welk bezit die samen met Hendriksken in hun huwelijk had verkregen en bezeten. Voor schepenen is nu hier verschenen Hendrick Hendrick Eijmerts ter ener zijde en Jan zoon Peter Jan Santegoets en Hendrick Jan Andries Santegoets die ook namens de andere erfgenamen en kinderen van Peter Jan Santegoets handelen en hebbenverklaard in der minne met elkaar het volgende te hebben afgesproken. ...
18-05-1655

===
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 112
VIIc1 HENRICA SANTEGOETS , dochter van Peeter Jan, VIc4
gedoopt : in Boxtel op 19 sept 1609 , overladen : voor 1655
gehuwd : met Henrick, zoon van Henrick Eymers. Hij overlijdt na 1655, maar is daarvoor nog hertrouwd.
kinderen : ???
Behalve de doopakte (1) is van Henrica of Hendricxke alleen een overeenkomst bekend tussen haar nagelaten man en haar broers en zusters
'Accoirt tusschen Hendrick Henricx Eymers ende de kinderen Peeter Jan Santegoets.(2). Alsoo intoecomende d'erffgenaemen van Hendricxken, dochtere Peeter Jan Santegoets soude rechte ende actie moegen pretenderen op de erfhaeffelycke goederen als anderssints, by Hendrick Hendrick Eymers ende de voorschreven Hendricxken staende hunnen houwelyck beseten, soo syn gestaen ende gecompareert voor ons schepenen naebeschreven, de voorschreven Hendrick Hendrick Eymers ten eenre, Arien ende Jan soonen Peeter Jan Santegoets ende Hendrick Jan Andries Santegoets hen fort ende sterck maeckende voor hunne mede erffgenaemen ende kinderen Peeter Jan Santegoets, hebben bekend ende beleeden met malcanderen int minnelycke veraccordeert ende verleecken te wesen,dat den voorschreven iersten comparant nu, noch intoecomende niet meer en sal pretenderen over het restant van het houwelycx goet hem
comparant resterende vanden houwelyck by hem mette voorschreven Hendricxken syne huysvrouw aengegaen ala andere pretensie, waer tegens de tweede in ordine comparanten den voorschreven iersten comparant ende syne erffgenaemen hebben getransporteert alle alsulcke erfhaeffelycke goederen als den selven staende synen iersten houwelycke met de voorschreven Hendricxken soude moegen hebben beseten. Geloevende naer deselve noch egeene van dyen meer te vertaelen oft pretenderen in eeniger maniere ende hebben parthyen ter
weder syde super omnia et habenda in qualiteyt als voor geloeft dese contracte te houden voor goet vast etentich ende van weerden ten eeuwighe daeghe. Actum den achtiensten mey 1600 vyfenvyftich. Testes Willem Verbeeck ende Govaert van Duysel, schepenen'
Uit deze akte valt op te maken dat Henrick Eymers na·het overlijden van Hendricxke opnieuw getrouwd is. Dit akkoord is overigens wel afdoende, want bij de erfdeling in 1656 worden de erfgenaemen van Hendricxke niet genoemd.
(1)Boxtel 1 (2)Boxtel R.99 f.32

Voor meer informatie: bertho@derikx.com


Steun Oekraïne, Rode Kruis Giro 555