man‎Jan Jan Jacobs‏‎

Gehuwd ‎1 dec 1658 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
BHIC:
Bruidegom Jan Jan Jacobs
Bruid Jenneken Peeter Santegoets
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 01-12-1658
Plaats: Boxtel
Bronvermelding Boxtel trouwboek 1649-1671, archiefnummer 8019, inventarisnummer 19, blad 21v1
Gemeente: Boxtel
Periode: 1649-1671
Religie: Schepenbank

Kids:
Johanna: Johannes Johannis Jacops vader 12-11-1659 Boxtel DTB doopakte x Johanna N.N. - getuigen: Nicolaus Thoomae & Elisabeth Coenradi
Petrus: Johannes N.N. vader 07-07-1662 Boxtel DTB doopakte x Johanna N.N. - getuigen: Petrus Herberti (OPTIE MAAR WAAROM)
Petronella: Johannes Johannis vader 26-12-1663 Boxtel DTB doopakte x Johanna N.N. - getuigen: Henricus Henrici & Johanna Gulielmi (OPTIE MAAR WAAROM)
met:

womanJoanna Petrus "Jenneken" Santegoets‏
Gedoopt ‎6 jul 1626 Boxtel, Noord-Brabant, Nederland
[tekst]
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QX-M13R?cc=2037960&wc=SM47-92S%3A346029401%2C346138501%2C347520201
: 22 August 2014), Alle religies > Boxtel > Index, Dopen 1608-1811 (M-V) > image 1056 of 3796; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Petrus d. Joanna
Vader: Jan, Petrus
Moeder: ---, Maria
Ged: 6 Juli 1626
Bokstel 1608-1632 R.K. Doop-Trouw-Doodboek

boxtel-rkdoop-trouw-en-begraafboeken-1608-1734.pdf
Joanna Petri Joannis & Mariae
06-07-1626 Gerardus Joannis & Engelberta Joannis

Niet gevonden in index BHIC (Jan2021).
, ‎1e huwelijk met: Jan Jan Jacobs, 2e huwelijk met: Cornelis Lamberts van der Mijs
[Tekst]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.99&minr=13273562&miview=ldt
392.99 Index schepenprotocol Boxtel (392.99)
506 Jan Jan Jacobs als man van Jenneken dochter van Peter Santegoets, belooft aan Peter Cornelis Sumeren als voogd over Geertruijt minderjarige dochter van wijlen meester Leon Roijmans, een jaarlijkse rente van 5 gulden, steeds te betalen op 9 februari en voor de eerste keer op 9 februari anno 1663, vrij van alle lasten, op onderpand van een stuk akkerland genoemd het Quaedcoop ...
Datering: 09-02-1662

https://proxy.archieven.nl/235/675DD10388DB4616972AC0E09A4A0847
392.100 Index schepenprotocol Boxtel (392.100)
128 ... belendend de koper zelf, Adam en Jenneken Peter Jan Santegoets en meer anderen, ....
Datering: 19-05-1664

TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.52&minr=13279711&miview=ldt
392.52 Index schepenprotocol Boxtel (392.52)
Jan Jacops en diens vrouw Jenneken, testament 1664
Jenneken Peter Santegoets, vrouw van
Datering: 1619-1733
Pagina: (scan 226 rechts)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525843&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
139 Cornelis Lamberts van der Mijs weduwnaar van Geritken Aerts maakt huwelijkse voorwaardes met Jenneken Peter Santegoets, weduwe van Jan Jan Jacobs wonend baronie Boxtel. Ze brengen beiden hun onroerend bezit in en de laatstlevende houdt na dood van de eerstoverlijdende het vruchtgebruik. Cornelis zal het bezit van zijn bruid niet mogen verkopen dan met instemming van Jenneken. Als ze geen kinderen bij elkaar verwekken, gaat alle bezit weer naar de zijde waarvan het afkomstig is. Actum St. Michielsgestel
Datering: 19-02-1672

====
Santegoeds Santegoets 1400-1750 met bijlage tot 1980 - Jan Santegoeds - 1981
Page 123
VIIc6 JENNEKE SANTEGOETS, dochter van Peeter Jan VIc4.
gedoopt : in Boxtel op 6 juli 1626
overleden : in Boxtel op 10 augustus 1686
gehuwd : in Boxtel op 30 december 1658 met Jan Jan Jacobs.
Als Jan is overleden hertrouwt Jenneke in 1672 met Cornelis Lambert vander Cruys, weduwnaar van Geritke Aerts.
Bij de erfdeling in 1656 van de goederen van haar ouders krijgt Jenneke toebedeeld (1) :
'een stuck ackerlants gelegen binnen deser baronnye van Boxtell inden hertganck van Lennisheuvel int Bayenslant, ... , Item een stuck erve wesende soo ackerlant als weylant, gelegen inde hertganck voorschreven, ter plaetse genoempt aende Steechde, ... onder last van te vergelden vuyt het ierste parceel ontrent vier stuyvers twee oort chyns aende heere van Boxtell ende vuyt het ander parceel ontrent eenen halven braspenningh chyns aenden heere voorschreven.'
Na haar huwelijk in Boxtel in 1658 is van Jenneke niets bekend, tot 1672 de huwlijksvoorwaarden voor haar tweede huwelijk worden geregistreerd (2) :
'ยทยทยทยท Ierstelijck dat dese toecomende beddegenooten ieder van syne syde tot onderstandt van desen houwelyck sullen inbrenghen alle henne respective goederen soo haeffelycke, erffelycke
als erffhaeffelycke, egeenderhande uytgesondert, die Godt Almachtich haer op deser werelt heeft verleendt, soo die sy in tochte als erffrecht syn besittende, des sullen sy toecomende beddegenooten allen henne respective erffhaeffelycke meubelen wedersyts onder inventaris inbrengen. Vorders is tussen dese voorschreven toecomende beddegenootten wel naecktelyck besproocken ende geconditioneert, oft gebeurde dat sy egene kindt off kinderen by malkanderen verweckte oft int scheyden vanden bedde naerliete, dat allen henne erffelycke ende erffhaeffelycke goederen wederom sullen keeren naer de syde daer van die gecomen syn, gereserveert voorden lestlevende de tochte inde goederen daer sy toecomende beddegenootten
met vollen recht meester aff syn oft staende dese houwelyck noch meester aff sullen worden.' ....
Verder mag men van elkaar niets verkopen en indien men uit geldgebrek toch iets moet gaan verkopen, dan moet dat door beiden half om half worden gedragen. Kortom alles is weer zo geregeld dat alle goederen weer in de oorspronkelijke familie terug komen.
In 1675 wordt Jenneke nog genoemd in het testament van haar broers Jan en Adam (3), hetgeen hierboven bij Jan in extenso is opgenomen. Na haar overlijden in 1686 vindt een taxatie van haar bezit plaats :
'Tauxatie van de drye parceeltiens erven als alhier binnen deser baronnye van Boxtel onder Lennisheuvel syn gelegen ende by Jenneken dochtere Peeter Santegoets achtergelaten ende
metter doot geruympt den thienden augusty jongstleden, te weeten een stucxken van anderhalff loopensaet genoempt 't Quaetcoop ende een parceeltien van ontrent anderhalff loopensaet
wesende groese ende 't derde ontrent 16 roeden ackerlant, genoempt 't Middelrat, tsamen getauxeert op negenentachtentich guldens ... ' (Boxtel R.131 f.76v)
(1)Boxtel R.99 f.93v (2)Not.4714 f.353 (3)Not.4715 f.316

Voor meer informatie: bertho@derikx.com